Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Copyright Talisman Energy Norge AS 2004 Overvåking av brønnintegritet som en kontinuerlig prosess Petroleumstilsynets seminar om brønnsikkerhet 4. Mai.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Copyright Talisman Energy Norge AS 2004 Overvåking av brønnintegritet som en kontinuerlig prosess Petroleumstilsynets seminar om brønnsikkerhet 4. Mai."— Utskrift av presentasjonen:

1 Copyright Talisman Energy Norge AS 2004 Overvåking av brønnintegritet som en kontinuerlig prosess Petroleumstilsynets seminar om brønnsikkerhet 4. Mai 2006

2 Copyright Talisman Energy Norge AS 2004 Ptil seminar om brønnsikkerhet - 4. mai 2006 Innhold • Overvåking av brønner gjennom alle faser • Overlevering fra brønnkonstruksjon til drift • Overlevering fra operatør til operatør • Organisatorisk løsning for overvåking av brønnintegritet

3 Copyright Talisman Energy Norge AS 2004 Ptil seminar om brønnsikkerhet - 4. mai 2006 Bakgrunn • Talisman North Sea har i dag ca. 200 brønner som er eldre enn 20 år • Mange brønner er i senfasen av livssyklusen, flere utover deres opprinnelige designforutsetninger • 19 installasjoner overtatt fra ulike operatører med ulike design- og operasjons-filosofier • Variabel kunnskap om tilstand til brønnene ved overtakelse • Overtatt to felter fra to forskjellige operatører i Norge • Ingen ”brønnfolk” fulgte med i disse overtakelsene, men offshore operatørene fulgte med

4 Copyright Talisman Energy Norge AS 2004 Ptil seminar om brønnsikkerhet - 4. mai 2006 Involvert i brønn integritet Design Construct Equip Commission Operate Modify Maintain Decommission Drilling Engineers Production Technologists Completions Engineers Offshore Well Construction Teams Projects Group Facilities Operators Production Operations Subsurface Well Engineers Production Chemists Well Interventions Teams DSV Teams PMR Teams Well Integrity Engineers Construction Operation Intervention Maintenance

5 Copyright Talisman Energy Norge AS 2004 Ptil seminar om brønnsikkerhet - 4. mai 2006 Overleverings dokumentasjon • Overlevering skjer etter etablerte rutiner • NORSOK Standard D-010 Revisjon 3, August 2004, Seksjon 8.7.1 gir en oversikt over hvilken dokumentasjon som en slik overlevering bør inneholde • Endringer i operasjonelle rammebetingelser for en brønn er en utfordring • I forbindelse med overleveringer har vi erfart feil som kunne medført uhell • PAHH satt høyere enn utstyr er testet til under konstruksjonsfase • PSV’er satt for aktivering ved høyere trykk enn utstyr er testet til under konstruksjonsfase • Disse hendelsene skjedde i grensesnittet mellom brønnkonstruksjon og plattform systemer

6 Copyright Talisman Energy Norge AS 2004 Ptil seminar om brønnsikkerhet - 4. mai 2006 Overlevering mellom operatører • Hva er generelt dokumentert og hva er kunnskap lagret hos enkeltpersoner? • Stor utfordring på struktur av dokumentasjon • Er alt dokumentert? • Ulik design og operasjonsfilisofi

7 Copyright Talisman Energy Norge AS 2004 Ptil seminar om brønnsikkerhet - 4. mai 2006 Case

8 Copyright Talisman Energy Norge AS 2004 Ptil seminar om brønnsikkerhet - 4. mai 2006 Case • Vanninjeksjonsbrønn med kjent tubing til annulus kommunikasjon • 2 måneder før overtakelse endret brønn oppførsel seg betydelig • Ble først tolket som termisk oppsprekking • Etter en tid uteble forventet økning av reservoartrykk • Produksjonslogg viste at det var 9 5/8” casing som var sprengt • Brønn ble stengt inn; store mengder vann var i mellomtiden injisert inn i grunn sone • Brønnoverhaling tok 64 dager før brønn var forsvarlig sikret

9 Copyright Talisman Energy Norge AS 2004 Ptil seminar om brønnsikkerhet - 4. mai 2006 Brønnovervåkingsprosessen • Overvåking av brønnintegritet inkluderer flere fagdisipliner: • B&B • Subsurface • Produksjonsoperasjoner • Kompetanse og klare instrukser er nøkkelen til å lykkes

10 Copyright Talisman Energy Norge AS 2004 Ptil seminar om brønnsikkerhet - 4. mai 2006 Organisatorisk løsning • Talisman UK har i lenger tid hatt en egen faggruppe tilhørende ”B&B” som har brønnintegritet som sitt domene • Denne gruppen dekker alt fra etablering av policies til utføring av periodisk vedlikehold av brønnutstyr inkludert ventiltrær og brønnhoder for alle brønner • Vi har gode erfaringer med denne måten å organisere dette på, og har derfor valgt samme type løsning for vår operasjon i Norge

11 Copyright Talisman Energy Norge AS 2004 Ptil seminar om brønnsikkerhet - 4. mai 2006 Oppsummering • Brønnintegritet er en utfordring med en aldrende portefølje av brønner hvor levetid og anvendelsesområder gjerne strekkes utover det som lå til grunn for opprinnelig design • Flere fagfelt er involvert i alle faser av en brønns levetid, og har en rolle i overvåking av brønnintegritet • Systematikk i kontroll av og nedtegning av tilstand til brønnintegritet er en utfordring og Talisman North Sea har valgt en organisatorisk modell som gir oss mulighet til å fokusere på brønnintegritet som en fagdisiplin


Laste ned ppt "Copyright Talisman Energy Norge AS 2004 Overvåking av brønnintegritet som en kontinuerlig prosess Petroleumstilsynets seminar om brønnsikkerhet 4. Mai."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google