Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brønnsikkerhet Standarder & brønnkontrollkompetanse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brønnsikkerhet Standarder & brønnkontrollkompetanse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brønnsikkerhet Standarder & brønnkontrollkompetanse
NORSOK/ISO/CEN/DnV-OS + andre standarder Erfaringer med NORSOK Brønnkontroll & brønnspark – diverse definisjoner Brønnkontrollopplæring, trening og kompetanse Arne M. Enoksen - Ptil 4.mai 2006

2 Brønnsikkerhet/Standarder Videreutvikling av NORSOK / API / ISO
Ptils forskrifter og veiledninger ift ordningen med å referere videre til NORSOK/ISO/CEN/DNV-OS: Boreforskriften frem til 2001 NORSOK standarder siden 1994, deltagelse siden 1998 Metoden med referanse til standarder i HMS regelverket endret i 2001 Standardene reflekterer de tilgjengelige ressursene da de ble etablert og teknologien som bransjen benyttet på det tidspunktet Viktig å prioritere arbeid med standarder for å sikre: Nødvendige premisser og rammevilkår Tilstrekkelig høy kvalitet for å oppnå brukervennlighet

3 Ptils erfaringer med NORSOK
D Resultatet av arbeidet som er gjort er meget positivt U det lar seg gjøre å internasjonalisere (ISO 13628) D-001, D-SR-007, D-002, disse standardene er modne for revisjon På tide at industrien satser på å oppgradere eller internasjonalisere Flere selskap legger inn egne spesifikasjoner i større grad NORSOK og ISO standardene er til dels nedprioritert Ptils henvisninger til standarder (NORSOK) som absolutte krav Videreutviklet Drilling and Well Operation standard D-010 / 1997, Drilling Facilities/ D-001 / 1998 og Well Intervention/ D-002 / 2000 Hvordan sørge for kontinuitet og kapasitet i arbeidet med standarder i de oppgangstider vi opplever nå? Omfattende og til dels ikke tilstrekkelig konkluderende i forhold til å identifisere brønner uten akseptabel barriere status Oppdatering – sammenstilling av flere eksisterende standarder, Systems requirements well intervention equipment D-002 / 2000? Well testing systems D SR-007 / 1996?

4 Brønnsikkerhet/Standarder Videreutvikling av NORSOK / API / ISO
Mangfoldet innenfor olje- og gass gjør industrien sterk innen teknologi men også utsatt. Muligheter for svikt i det svakeste ledd i kjeden av operasjoner gjelder fortsatt og gir bekymring. Er kriterier for lekkasjer fortsatt best beskrevet i API standarder? (eksempler: kriterier for ventiler i API 14B og den nye API RP 90) Stort volum i standardene - medfører dette brukervennlighet ? NORSOK standardene er tilgjengelige på internett mens tilgangen til ISO og andre standarder er ikke den samme uten abonnement

5 Brønnsikkerhet/Retningslinje 024 rev.2
1. INNLEDNING Formål, Anvendelse, Målsettinger og prinsipper, Regelverk, Ansvarsforhold og styring, Definisjoner og forkortelser 2. ORGANISERING AV BORE- OG BRØNNOPERASJONEN 3. KOMPETANSEKRAV 3.1 Kompetansekrav for offshorepersonell 3.2 Aktivitetsspesifikke kvalifikasjonskrav 3.3 Brønnkontrollkompetanse 4. SPRÅKKUNNSKAP 5. GODKJENNING AV ANNEN LIKEVERDIG KOMPETANSE 6. OVERGANGSORDNINGER 3.2 Aktivitetsspesifikke kvalifikasjonskrav Bore- og brønnpersonell skal informeres og gis nødvendig teoretisk og praktisk opplæring om aktivitetsspesifikke forhold i forkant av en operasjon. Dette kan for eksempel gjelde forhold som risiko for grunn gass, spesielle trykk- og temperaturregimer, H2S, tapt sirkulasjon, bruk av ny teknologi, nye samarbeidsformer med landbasert organisasjon og lignende. 3.3 Brønnkontrollkompetanse Personell som har oppgaver av sikkerhetsmessig betydning i planlegging, gjennomføring og oppfølging av bore- og brønnaktiviteter, skal ha nødvendig brønnkontrollkompetanse for å forebygge brønnkontrollproblemer, og ellers håndtere slike problemer effektivt dersom de likevel skulle oppstå. Brønnkontrollkompetansen til dette personellet skal være dokumentert. Offshorebasert bore- og brønnpersonell som er definert som arbeidsleder eller fagsjef og personell som ellers utgjør første linje barriere, skal ha gyldig og relevant IWCF/IADC- brønnkontrollsertifikat eller tilsvarende. Sertifiseringen skal oppdateres minimum hvert andre år. Simulatortrening skal inngå i brønnkontrollopplæringen Brønnkontrollprosedyrer skal gjennomgås av bore- og brønnpersonell i forkant av enhver bore- og brønnaktivitet, og det skal gis nødvendig tilleggsopplæring innen brønnkontroll der aktivitetsspesifikke forhold tilsier det. Se vedlegg C for mer informasjon om trykkontrollsertifisering.

6 Brønnsikkerhet/Retningslinje 024 rev.2
VEDLEGG A. Anerkjent norm for kvalifikasjoner og kompetanse Utdanningsveier og sekundære opplæringsveier innen boring og brønnservice basert på den norske yrkesrettede utdanningen og opplæringen B. Anerkjent norm for kvalifikasjoner og kompetanse Gjeldende læreplaner innen den norske yrkesrettede utdanningen og opplæringen C. Orientering om IWCF’s og IADC’s tester for trykkontrollsertifisering 3.2 Aktivitetsspesifikke kvalifikasjonskrav Bore- og brønnpersonell skal informeres og gis nødvendig teoretisk og praktisk opplæring om aktivitetsspesifikke forhold i forkant av en operasjon. Dette kan for eksempel gjelde forhold som risiko for grunn gass, spesielle trykk- og temperaturregimer, H2S, tapt sirkulasjon, bruk av ny teknologi, nye samarbeidsformer med landbasert organisasjon og lignende. 3.3 Brønnkontrollkompetanse Personell som har oppgaver av sikkerhetsmessig betydning i planlegging, gjennomføring og oppfølging av bore- og brønnaktiviteter, skal ha nødvendig brønnkontrollkompetanse for å forebygge brønnkontrollproblemer, og ellers håndtere slike problemer effektivt dersom de likevel skulle oppstå. Brønnkontrollkompetansen til dette personellet skal være dokumentert. Offshorebasert bore- og brønnpersonell som er definert som arbeidsleder eller fagsjef og personell som ellers utgjør første linje barriere, skal ha gyldig og relevant IWCF/IADC- brønnkontrollsertifikat eller tilsvarende. Sertifiseringen skal oppdateres minimum hvert andre år. Simulatortrening skal inngå i brønnkontrollopplæringen Brønnkontrollprosedyrer skal gjennomgås av bore- og brønnpersonell i forkant av enhver bore- og brønnaktivitet, og det skal gis nødvendig tilleggsopplæring innen brønnkontroll der aktivitetsspesifikke forhold tilsier det. Se vedlegg C for mer informasjon om trykkontrollsertifisering.

7 Kompetanse i brønnkontroll
Hvordan skape den nødvendige kompetansen med oppgangstider og nyrekruttering i industrien? IWCF og IADC systemene sertifisering med 2-årlig intervall gir grunnleggende opplæring vi erfarer at dette ikke er tilstrekkelig for komplekse brønnsituasjoner Steds-, brønn- og innretningsspesifikk opplæring må komme i tillegg Positiv erfaring med selskapsinterne seminar Utfordring - for mye eksamensfokusert opplæring? Større involvering i opplæringsinstitusjonene for kontinuerlig forbedring 3.2 Aktivitetsspesifikke kvalifikasjonskrav Bore- og brønnpersonell skal informeres og gis nødvendig teoretisk og praktisk opplæring om aktivitetsspesifikke forhold i forkant av en operasjon. Dette kan for eksempel gjelde forhold som risiko for grunn gass, spesielle trykk- og temperaturregimer, H2S, tapt sirkulasjon, bruk av ny teknologi, nye samarbeidsformer med landbasert organisasjon og lignende. 3.3 Brønnkontrollkompetanse Personell som har oppgaver av sikkerhetsmessig betydning i planlegging, gjennomføring og oppfølging av bore- og brønnaktiviteter, skal ha nødvendig brønnkontrollkompetanse for å forebygge brønnkontrollproblemer, og ellers håndtere slike problemer effektivt dersom de likevel skulle oppstå. Brønnkontrollkompetansen til dette personellet skal være dokumentert. Offshorebasert bore- og brønnpersonell som er definert som arbeidsleder eller fagsjef og personell som ellers utgjør første linje barriere, skal ha gyldig og relevant IWCF/IADC- brønnkontrollsertifikat eller tilsvarende. Sertifiseringen skal oppdateres minimum hvert andre år. Simulatortrening skal inngå i brønnkontrollopplæringen Brønnkontrollprosedyrer skal gjennomgås av bore- og brønnpersonell i forkant av enhver bore- og brønnaktivitet, og det skal gis nødvendig tilleggsopplæring innen brønnkontroll der aktivitetsspesifikke forhold tilsier det. Se vedlegg C for mer informasjon om trykkontrollsertifisering.

8 Kompetanse i brønnkontroll / Noen spørsmål
IADC WellCap vs. IWCF - Hvorfor benyttes IAWC av så få ? Bør næringen etablere en felles modell for brønnkontroll opplæring i form av en operasjonell standard? Andre får til realistisk SIMULATORTRENING – hvorfor ikke B&B ? Helikopter/fly simulatorer DP-operasjoner Kran-operasjoner Øvelsene på innretningene – fungerer de etter intensjonen? Spørsmål fra borere: Hensiktsmessighet av å gjennomføre eksamen på boresjef nivå for flyttbare innretninger når behovet deres er borers kompetanse på fast innretning?

9 Brønnsikkerhet / Myndighetssamarbeid
Felles problemnotat fra britiske, danske, nederlandske, norske og tyske myndigheter etablert i 2005 IWCF og IADC systemene dekker basisbehov, men ikke komplekse brønner og operasjoner Hva med behov for opplæring, trening og kompetanse for andre enn offshore personell? Anbefaler et felles industriløft som: sikrer koordinert og systematisk arbeid med alle typer brønner og operasjoner dekker alle faser fra planlegging til utførelse Arbeidsgruppen ”Wells Regulators Working Group” etablert i NSOAF Første møte Utveksle informasjon og koordinere tiltak

10 Brønnsikkerhet Standarder & brønnkontrollkompetanse
Takk for oppmerksomheten Spørsmål?


Laste ned ppt "Brønnsikkerhet Standarder & brønnkontrollkompetanse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google