Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brønnkontroll og beredskap. Synspunkter fra et brønnkontrollselskap

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brønnkontroll og beredskap. Synspunkter fra et brønnkontrollselskap"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brønnkontroll og beredskap. Synspunkter fra et brønnkontrollselskap
Ole B. Rygg - Well Flow Dynamics AS PTIL – Seminar om brønnsikkerhet Stavanger, 4 mai 2006

2 Innhold Observasjoner Kritiske faser - Brønnkontroll
Beredskapsplanlegging Eksempler fra hendelser Oppsummering og konklusjoner PTIL 4 mai 2006

3 Brønnkontroll – Observasjoner
Økende antall hendelser er knyttet til produksjonsbrønner, brønnoverhaling eller nye brønner på kjente felt Er brønnsikkerhet og brønnkontrollforståelse formidlet til hele organisasjonen? Årsakene kan ofte finnes i feil eller mangler i brønnplanleggingen Feil i planleggingen kan bli forsterket av manglende forståelse under gjennomføringen av en operasjon Organisatoriske feil eller mangler kan medvirke til hendelsene eller forverre en oppstått situasjon PTIL 4 mai 2006

4 Kritiske faser - Brønnkontroll
Planlegging av brønnen Gjennomføringen av operasjonen Respondere på en hendelse Gjennomføringen av en brønnintervensjon PTIL 4 mai 2006

5 1. Brønnplanlegging Casing design Beredskapsplanlegging Kick toleranse
Grunn gass Usikkerhet i datagrunnlaget Beredskapsplanlegging Har hele organisasjonen forståelse for nytten av analysen? Gjennomføres beredskapsplanleggingen som en integrert del av brønndesign? Får resultatene av en evaluering innvirkning på brønndesign eller operasjonelle planer? Har organisasjonen en forståelse av konsekvenser? PTIL 4 mai 2006

6 Konsekvenser PTIL 4 mai 2006

7 Konsekvenser PTIL 4 mai 2006

8 Konsekvenser – BOP etter gassutblåsning
PTIL 4 mai 2006

9 Konsekvenser PTIL 4 mai 2006

10 Beredskapsplanlegging
I plannlegging av respons ved en brønnhendelse er evalueringen av muligheten for å gjenopprette kontroll av en utblåsning et viktig element Selv om sannsynligheten for en utblåsning er liten, kan konsekvensen være katastrofal Er du forberedt slik at du kan begrense mulige konsekvenser? PTIL 4 mai 2006

11 Beredskapsplanlegging – Gjenopprette kontroll
Definere “worst case” scenarier basert på boreprogram Beregne maksimale utblåsningsrater fra brønnen Evaluere mulige drepemetoder ved en utblåsning Beregne nødvendige dreperater og volumer Beregne nødvendig overflateutstyr Identifisere avlastningsbrønnlokasjoner Identifisere mulige rigger for boring av avlastningsbrønn Undersøke om den valgte brønnintervensjon vil la seg gjennomføre i praksis Hva er sannsynligheten for en hendelse og hvilket risikonivå har min operasjon? PTIL 4 mai 2006

12 Kritiske faser - Brønnkontroll
Planlegging av brønnen Gjennomføringen av operasjonen Respondere på en hendelse Gjennomføringen av en brønnintervensjon PTIL 4 mai 2006

13 2. Gjennomføringen av boreoperasjonen
Har mannskapet de nødvendige kvalifikasjoner? Er oppfølgingen tilstrekkelig? Blir forandringer pga operasjonelle forhold vurdert mhp de opprinnelige planene? PTIL 4 mai 2006

14 Kritiske faser - Brønnkontroll
Planlegging av brønnen Gjennomføringen av operasjonen Respondere på en hendelse Gjennomføringen av en brønnintervensjon PTIL 4 mai 2006

15 3. Respondere på en hendelse
Er organisasjonen trent i respons? Blir de nødvendige ressurser trukket inn på et tidlig tidspunkt? PTIL 4 mai 2006

16 Kritiske faser - Brønnkontroll
Planlegging av brønnen Gjennomføringen av operasjonen Respondere på en hendelse Gjennomføringen av en brønnintervensjon PTIL 4 mai 2006

17 4. Gjennomføring av en brønnintervensjon
Er organisasjonen satt opp til å håndtere en hendelse? Har man satt i sammen ”Task Force” personell med rett teknisk kompetanse og erfaring? Er de ”riktige” eksperter kalt inn og på et tidlig nok tidspunkt? Har en grundig brønnkontroll design blitt gjennomført før brønnintervensjonen starter? PTIL 4 mai 2006

18 Brønnkontroll design Analyse Planlegging Gjennomføring PTIL 4 mai 2006

19 Brønnkontroll - Analyse
Beregn situasjonen i brønnen trykk, temperatur, strømning, fluider uten en diagnose er det vanskelig å finne den optimale medisinen “Recap” situasjonen som førte til hendelsen Dette vil øke forståelsen for hva som har skjedd og muligheten for å gjenopprette kontrollen PTIL 4 mai 2006

20 Brønnintervensjon på en produksjonsplattform
Eksempel Brønnintervensjon på en produksjonsplattform PTIL 4 mai 2006

21 Ubemannet plattform – Brønnoverhaling
Brønnrenskning Kveilerørs- operasjon Mangelfull forståelse for betydning av brønnkontroll Brist i rutiner ifb kveilerørs- operasjon PTIL 4 mai 2006

22 Eksempel Hendelse på en flyter PTIL 4 mai 2006

23 Nordsjøen Ny brønn i kjent reservoar
Store tap fra grunn sone og dyp sone Tok et kick Satte sementplugger i åpent hull for om mulig å stoppe tapene Beregninger gjort for å analysere situasjonen og planlegge utsirkulering PTIL 4 mai 2006

24 Beregnet trykk sammenlignet med observert choke trykk
PTIL 4 mai 2006

25 Gassutblåsning - Produksjonsplattform
Eksempel Gassutblåsning - Produksjonsplattform PTIL 4 mai 2006

26 Gassutblåsning produksjonsplatform
3 plattformer koblet sammen 21 brønner 4.5 Mm3/d gass (LNG) Gassutblåsning ved innfill boring i et kjent depletert reservoar PTIL 4 mai 2006

27 Bakgrunn for utblåsningen
Ikke planlagt operasjon Problemer med å trekke 9-5/8” Kutte vinduet grunnere (Billig) Bruke en annen brønnslot (Dyrt) Mangelfull kommunikasjon mellom boreavdeling og reservoar miljø Julefeiring Manglene forståelse for risiko og konsekvenser av en utblåsning Prosedyrer ikke på plass Teknisk (Eskalering) Ikke nok drepeslam tilgjengelig Manglene forståelse av konsekvenser og mulighet for er undergrunnsutblåsning PTIL 4 mai 2006

28 Konsekvenser Strømningsrate: 150,000 m3/d gas -50,000bwpd
CB1.1 (350bar) CB1 (220bar) CA1.1 (316bar) CA1 (99bar) BY-BZ (258bar) BV-BX (242bar) BS-BU (233bar) BR1-BR2 (122bar) BQ3-BR0.5 (223bar) BQ1-BQ2 (87bar) BP3-BQ0.5 (221bar) BL2-BP2 (201bar) BH1-BL1 (181bar) BA1-BG4 (163bar) AW1-AZ1 (147bar) Water depth 11.3 m 13 3/8" m 500 1000 1500 2000 m md, 2800 m tvd 12 ¼" open hole 5½" DP , id=4.78" 5½" HWDP, id=3.38" 68# 13 3/8" Csg id=12.415" 2500 3000 Bit @ 3049 m md, 2783 m tvd DFE 24.1 m BCD EMMG kPa/m (69.5 bar) Konsekvenser Strømningsrate: 150,000 m3/d gas -50,000bwpd Undergrunnsstrømning Tap av reserver 5 måneders stopp i produksjonen fra feltet En avlastningsbrønn boret for utblåsningsbrønnen En avlastnings brønn nummer 2 boret for en av nabobrønnene PTIL 4 mai 2006

29 Konklusjon Økning i hendelser på ”gamle” felt og brønner
Hovedårsaker kan spores tilbake planleggingen Reduserende tiltak: Beredskapsplanlegging integrert del av boreplanleggingen Øke forståelse for konsekvenser ved en hendelse Forbedre planer for å respondere ved en hendelse Sett sammen ”task force” og tilkall ekstra assistanse tidlig PTIL 4 mai 2006


Laste ned ppt "Brønnkontroll og beredskap. Synspunkter fra et brønnkontrollselskap"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google