Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pims i Statoil 3. mai 2000.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pims i Statoil 3. mai 2000."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pims i Statoil 3. mai 2000

2 Innhold Pims ? Pims, Statoil & Omega, roller Pims bruk i Statoil
Pims fremtid i Statoil

3 Pims ? Project Information Management System Et prosjektverktøy for
Informasjonsforvaltning Analyse Rapportering Funksjonalitet i grenseflaten mellom tekniske og kommersielle miljø Et verktøy for koordinering og samhandling av informasjon mellom flere aktører i et prosjekt

4 Pims versjoner Pims’97 (2000) PimsPro
Et verktøy for operatør-rollen i et prosjekt Fokus på prosjektstyring PimsPro Et verktøy for utførende part (leverandør) Fokus på teknisk informasjon, men også prosjektstyring og andre administrative oppgaver

5 Pims Funksjonalitet Pims’97 (2000) PimsPro Prosjektstyrings-grunnlaget
Endringskontroll Kontrakt- og forpliktelse informasjon Rapportering Analyse av planinformasjon Personell og stillinger Mekanisk ferdigstillelse Dokumentstyring Usikkerhetstyring PimsPro Engineering registre Dokumentstyring Analyse av planinformasjon Kostnadskontroll Innkjøp Personell og stillinger Jobbsetting, sveisedokumentasjon Mekanisk ferdigstillelse og preservering Verktøyadministrasjon

6 Pims, Statoil & Omega? Statoil Omega
Pims som verktøy for en operatør (Pims’97/2000) er utviklet i regi av Statoil Statoil har vært et lokomotiv for all bruk av Pims siden verktøyet ble tatt i bruk i 1994 Omega Forestår utvikling, implementering, opplæring og drift i Statoil Leverer Pims (‘97/2000 og PimsPro) til andre kunder

7 Pims bruk i Statoil Ulik bruk i ulike prosjekttyper Pims Rørledninger
Landanlegg Installasjoner til havs Pims Felles prosesser er uniformert Miljøenes individuelle behov er ivaretatt

8 Pims i rørprosjekter Utfordringer
Sterk vekst i prosjektportefølje 95-99 Matriseorganisering gir et høyt antall PS-personell involvert i hvert prosjekt Mobilisering av mye nytt PS-personell med variert bakgrunn, eget/innleid Samkjøring mellom funksjonene Prosjektstyring, Prosjektøkonomi og Kontrakt

9 Rørprosjekter, arbeidsprosess
En funksjon følger opp kontraktens arbeids- omfang mot mange prosjekter En prosjektfunksjon koordinerer datafangst fra de ulike kontraktene og rapportering mot prosjektets ledelse / partnere Prosjektering Pims oppgaver Prosjektstyringsgrunnlaget Endringskontroll Kontraktsadministrasjon Månedlig rapportering Usikkerhetstyring Teknisk dokumentstyring Prosjekt 1 Innkjøp av rør Prosjekt 2 Rørlegging Prosjekt 3 Grusdumping 10 prosjekter, 180 brukere i perioden

10 Rørprosjekter, gevinst
Et felles verktøy har bidratt til Implementering av felles arbeidsprosesser i alle prosjekt og kontrakter Deling av informasjon, registreres en gang og er tilgjengelig for alle Behovet har vært et verktøy for egen organisasjon

11 Pims på Landanlegg prosjekter
Statoils første Pims-miljø Sterk anvendelse Utfordringer Integrerte team Arbeid på varme anlegg (KUP) Variabel eierstruktur

12 Landanlegg, integrert bruk av Pims
Prosjektvis bruk Pims oppgaver Prosjektstyringsgrunnlaget Kontraktsadministrasjon Endringskontroll Månedlig rapportering Styring eget personell Usikkerhetstyring Analyse og rapportering av plandata Mekanisk ferdigstillelse Systemutprøving Preservering Mengdeberegning for kompensasjon av kontrakter og dokumentasjon av eiersplitt Operatør personell - Prosjektorg. - Drift Leverandør EPCS Leverandør Bygg & Anlegg Underlev. EPCS - Fabrikasjon - Ferdigstillelse Kårstø Utbyggings prosjekt: - 500 brukere, hvorav 280 på mekanisk ferdigstillelse

13 Landanlegg, gevinst Integrert organisering setter krav til deling av informasjon Tilgang til detalj-informasjon gir makt God utnyttelse av synergi mellom administrativ og teknisk informasjon Koordinering av grensesnitt (f.eks. mellom mekanisk og E/I ferdigstillelse)

14 Pims, Prosjekter ifbm. installasjoner til havs
Pims fokus er Prosjektstyring Utfordringer Samkjøring av prosjektstyring i områder og sentralt Verifikasjon og analyse av leverandørenes planer Kontroll av egen organisasjon Variabel organisering av PS funksjonen gir ulike bruk Prosjekttype med størst oppsidepotensiale for bruk av Pims

15 Installasjoner til havs, arbeidsprosess
Pims oppgaver Prosjektstyringsgrunnlaget Kontraktsadministrasjon Endringskontroll Månedlig rapportering Styring eget personell Usikkerhetstyring Analyse og rapportering av plandata Organisering av Pims bruk Rapportering Grensesnitt Endringskontroll Sentral PS-funksjon Installasjon B&B Undervanns- anlegg Flere prosjekt Oppfølging av kontrakter Innsamling av basis for rapportering Tilrettelegge basis for prognose Prosjektvis 8 prosjekter, 190 brukere i perioden

16 Installasjoner til havs, gevinst
Uniformering av egen arbeidsprosess Deling av informasjon mellom område og sentralteam Alternativ analyse av plan informasjon

17 Pims som veivalg Skreddersøm kontra hyllevare Filosofi bak veivalg
Pims representerer stor grad av skreddersøm, ikke minst for Statoil Valget er et resultat av to grundige besluttningsprosesser Ved opprinnelig valg av Pims i 1994 Gjenstand for revudering ifbm. SAP i 1998/1999 Filosofi bak veivalg Unngå private skrivebord-systemer (f.eks. regneark) Store ressurser går med for å produsere prosjektstyrings-informasjon. Lagring i strukturerte databaser gir bedre tilgjengelighet og økt gjennbruksverdi

18 Pims fremtid i Statoil Store prosjekter Prosjektifisering i Statoil
Pims er det valgte system Fokus på å utnytte ‘beste praksis’ lærdom fra tidligere prosjekter Utnytte Pims som basis for erfaringsdata Prosjektifisering i Statoil Pims representerer et alternativ for styring på bakgrunn av både tekniske og kommersielle data Pims vil bli vurdert i alle typer prosjekter hvor samspill mellom teknisk og kommersiell informasjon er en suksess-faktor


Laste ned ppt "Pims i Statoil 3. mai 2000."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google