Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Betydning av prosjektkompetanse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Betydning av prosjektkompetanse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Betydning av prosjektkompetanse
Harald Lundqvist Styreleder Prosjekt Norge Seminaret «Målrettet prosjektstyring gjennom 30 år» 13 mai 2014 Takke for invitasjonen og gratulere med jubileet og bidraget til bedre prosjekter! Presentere meg

2 Prosjektkompetanse - særdeles viktig for samfunnsutviklingen!
En regjering som ikke lykkes med sine viktigste lovnader om endringer mister folks tillitt. Og uten tillitt blir det ikke noe makt ved neste valg. En bedrift som ikke lykkes med implementering & realisering av sin strategi gir ikke verdi for kunder eller eiere og vil på sikt ikke overleve. En statsetat som ikke lykkes med å bygge jernbane, veil eller en Opera mister troverdighet og eksistensberettigelse. 13 mai 2014

3 Utvikling/Endring Overlevelse
Prosjekter dreier seg om utvikling & endring som i det lange løp er nødvendig for å overleve: ”Det er verken den mest intelligente eller den fysisk sterkeste som overlever, men den som er dyktigst til å mestre endring” (Charles Darwin) Prosjekter dreier seg om utvikling & endring & overlevelse, dvs det som ikke er løpende drift & vedlikehold – såkalt Business As Usual (BAU). 13 mai 2014

4 IKT BYGG OG ANLEGG OLJE OG GASS 80 mrd. 330 mrd. 230 mrd.
Størrelsen på prosjektporteføljen i 2013 i AS Norge IKT BYGG OG ANLEGG OLJE OG GASS Det er enorme investeringer i Norge som bidrar til utvikling & endring i AS Norge. Tallene er her gjelder bare noen av sektorene i samfunnet. Disse investeringen realiseres gjennom prosjektarbeid & prosjektledelse. Viktigheten av god prosjektgjennomføring er viktig for AS Norge. 80 mrd. 330 mrd. 230 mrd.

5 Hvorfor er prosjektkompetanse viktig i dag?
Fordi det snart ikke løses et problem, foretas en investering, settes i gang et miljøtiltak eller omorganiseres i en bedrift eller en etat uten at oppgaven utformes som et prosjekt. Ifølge PMI foregår i dag over 25% av verdens pengeforbruk gjennom prosjekter. Prosjektarbeidsformen håndterer nesten ufattelig store verdier. Og påvirker nesten ufattelig mange mennesker. «I Norge har prosjektarbeidsformen fått spesielt sterkt fotfeste. Kanskje fordi vi alt fra starten valgte å drive fram vår offshorevirksomhet som prosjekter, eller kanskje fordi arbeidsformen passer vårt norske “skippertaks-orienterte” lynne godt.» (Professor Svein Arne Jessen Handelshøgskolen BI) 13 mai 2014

6 Hvor gode er vi på prosjektarbeid?
Offentlige investeringsprosjekter går ofte ikke som planlagt. En undersøkelse utført av Coopers & Lybrand i 2009 viser at: Ca. 1/3 av private og offentlige IT prosjekter fullføres som planlagt Ca. 1/3 blir vesentlig dyrere/ har vesentlige mangler Ca. 1/3 må enten legges om vesentlig eller legges ned KPMG har foretatt en analyse blant 600 bedrifter hvor 81 prosent av virksomhetene svarte at det var en økning i antall it-prosjekter, mens 88 prosent svarte at kompleksiteten i prosjektene hadde økt. 50 prosent hadde opplevd en prosjektfadese de seneste tolv månedene. Vi kan bli bedre: Offentlige investeringsprosjekter går ofte ikke som planlagt. En undersøkelse utført av Coopers & Lybrand i 2009 viser at: Ca. 1/3 av private og offentlige IT prosjekter fullføres som planlagt Ca. 1/3 blir vesentlig dyrere/ har vesentlige mangler Ca. 1/3 må enten legges om vesentlig eller legges ned KPMG har foretatt en analyse blant 600 bedrifter hvor 81 prosent av virksomhetene svarte at det var en økning i antall it-prosjekter, mens 88 prosent svarte at kompleksiteten i prosjektene hadde økt. 50 prosent hadde opplevd en prosjektfadese de seneste tolv månedene Men mye går bedre. Innføringen av KS1 og KS2 – regimet har bidratt til langt bedre risikovurderinger og prosjekter! I Danmark har myndighetene nå satt krav til gjennomføring og kontroll også på prosjekter med langt lavere investeringsrammer enn KS1 og 2. Kanskje noe å se på – dog et noe lettere regime med større grad av tailoring av kontrollene avhenging av type prosjekt osv? Kompleksiteten øker, stadig ny teknologi, flere prosjekter, flere avhengigheter, nye leverandørmodeller og økt grad av offshoring. Og framfor alt øker endringstakten. 13 mai 2014

7 Hvor gode er vi på prosjektarbeid?
13 mai 2014

8 Prosjektledelse og -arbeid som fag - og kompetanseutvikling & læring
Prosjektet er en ung arbeidsform, og det er mange bedrifter som ikke har fått den "under huden" enda. Prosjektets egenart gjør at kunnskapsutvikling & læring blir ekstra utfordrende. PMI: Project management, then, is the application of knowledge, skills and techniques to execute projects effectively and efficiently. It’s a strategic competency for organizations, enabling them to tie project results to business goals — and thus, better compete in their markets. It has always been practiced informally, but began to emerge as a distinct profession in the mid-20th century. Ung arbeidsform: Prosjektet er en ung arbeidsform, og mange bedrifter har gradvis blitt mer og mer prosjektrettede i sin virksomhet uten at de nødvendigvis har utviklet organisasjonen sin tilsvarende. Dermed lever ofte prosjektene sine egne liv, mer eller mindre forankret i moderorganisasjonens øvrige virksomhet. Moderorganisasjonene har to utfordringer: Hvordan bygge kompetanse hos sine prosjektledere og sentrale prosjektressurser for å sikre gjennomføringsevne i sine prosjekter. Hvordan bygge kompetanse hos sine prosjektansvarlige/prosjekteiere/ressurseiere som gjør at virksomheten setter i gang de riktige prosjektene, at prosjektene får gode rammebetingelser for å nå sine mål, at prosjektene blir sett i sammenheng og ikke individuelt, og at prosjektene aktivt blir fulgt opp slik at de kan realisere størst mulig gevinst. Denne kompetansen må bygges opp på en målrettet måte, både gjennom intern utvikling og skolering, men også gjennom forskning. De fleste bedrifter er også avhengig av andre organisasjoner når det gjennomfører sine prosjekter. Det blir dermed viktig at man også må øke kompetansen på tvers av organisasjoner og få til felles kompetanseløft. Prosjektets egenart kan hindre kunnskapsutvikling & læring: Prosjektet er temporært og skapt for å nå ett mål. Deretter løses prosjektorganisasjonen opp. Prosjektets bemanning varierer over prosjektets livssyklus. Det er dermed ulike bemanning til ulike tider, og det er sjelden at alle er med fra start til slutt. Prosjektene er ofte preget av sterkt målfokus. Tradisjonelt sett pleier prosjektene ofte å forsøke og avgrense sin oppgave og isolere seg fra avhengigheter til omgivelsene og konteksten. Endringer blir sett på som noe som er uønsket. Dette gjør det enklere å styre prosjektet, men gjør også at prosjektet får et "navlebeskuende" forhold til omverdenen. I sum gjør dette det utfordrende å driver læring, erfaringsoverføring og kompetanseutvikling i prosjektene. Ingen har tid til å drive kompetanseutvikling, siden all tid brukes på å løse oppdraget. Det er utfordrende å overføre erfaringene fra et prosjekt hvor bemanningen varierer, og det ikke er samme team som jobber sammen i prosjekt etter prosjekt. Bedriftene må derfor sette fokus på dette, ellers vil utviklingen av prosjektkompetanse bli veldig varierende og uten nødvendig felles front. 13 mai 2014

9 Kort om hva Telenor har gjort ift prosjektkompetanse og endring&utvikling
13 mai 2014

10 13 mai 2014

11 Takk for oppmerksomheten!
13 mai 2014


Laste ned ppt "Betydning av prosjektkompetanse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google