Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Integrering av informasjonskompetanse i undervisningen ved UiB Utdanningsavdelingen og Utdanningsutvalgets engasjement i UBs arbeid med Informasjonskompetanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Integrering av informasjonskompetanse i undervisningen ved UiB Utdanningsavdelingen og Utdanningsutvalgets engasjement i UBs arbeid med Informasjonskompetanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Integrering av informasjonskompetanse i undervisningen ved UiB Utdanningsavdelingen og Utdanningsutvalgets engasjement i UBs arbeid med Informasjonskompetanse Mette Myrmell Torrissen Utdanningsdirektør

2 Både faglig og administrativ ledelse har vært opptatt av UB sitt arbeid og tilbud innen ”Informasjonskompetanse” - Opplæring og integrering i den ordinære undervisningen på alle nivå er viktig!

3 Utdanningsutvalget •Undervisningsopplegg for informasjonskompetanse ble først tatt opp som en orienteringssak (08/04) i Utdanningsutvalget i februar 2004 •I november 2004 (sak 74/04), fikk utvalget en demonstrasjon av kurs i informasjonskompetanse av UB. •I februar 2005 (sak 15/05) ble Utdanningsutvalget orientert om U&H - bibliotekenes rolle i implementeringen av Kvalitetsreformen.

4 •Informasjonskompetansens rolle diskutert ifm med evalueringen, "Kvalitetsreformen under lupen," på debattmøtet 14. mars 2006 Evaluering av kvalitetsreformen ved UiB

5 Utdanningsmeldingen og Universitetsstyrets prioriteringer 05-06 •På grunnlag av utdanningsmeldingen 05-06, vedtok Universitetsstyret i oktober (sak 92/06) at integrering av informasjonskompetanse skulle være et av fem satsningsområde: "På bakgrunn av innstilling frå Utdanningsutvalet ber Styret om at ein prioriterer å arbeide vidare med … Integrering av informasjonskompetanse og etikk i studieprogramma."

6 Arbeidet med etikk i utdanning •Utdanningsutvalget nedsatte i desember 2006 en arbeidsgruppe som skulle se på "Etikk i utdanning." •Denne arbeidsgruppen leverte sin innstilling i mai 2007, og informasjonskompetanse blir i innstillingen trekket fram som et av flere viktige tiltak for å styrke og utdanne studenter i akademisk redelighet.

7 NOKUT Evaluering •Ifm NOKUT sin evaluering av UiBs kvalitetssikringsarbeid og -system, sendte UiB en oversikt til NOKUT i forkant av komitebesøket, "Kvalitetsutvikling ved UiB”, hvor arbeidet med å styrke studentenes informasjonskompetanse bl.a. er diskutert. •NOKUT-komiteen omtalte kurset i sin rapport (mars 2007) og nevner bl.a. under 4.4 Tilrådingar: "(Komiteen tilrår universitetet å:) -vurdere kva som kan gjerast for at bibliotekets kurs i informasjonskompetanse skal bli eit reelt val på studentane sin timeplan.” •UiB har svart på NOKUT-komiteens rapport (12. mars).

8 UiBs Serviserklæring om bibliotektjenestene •Du kan forvente: –god tilgang på litteratur, tidsskrift og andre dokument til utdannings- og forskningsbruk –God tilgang til oppdatert elektronisk litteratur og informasjonstjenester via UBs hjemmesider –Opplæring og veiledning i bruk av UB •Universitetet tilrår at du: –Setter deg inn i UB sine litteratur- og info.tjenester –Bruker UB sine info.kilder og tilegner deg nødvendig info.komp –Ber om opplæring og veiledning av biblioteket sine tjenester når du trenger det…........ Kilde: http://studentportal.uib.no/

9 Forutsetninger for å lykkes •God informasjon –Bruk av kilder i skriftlige arbeider ved UiB –Bibliotekets tjenester •Gode tjenester og kurs •Aktiv integrering av kurs i informasjonskompetanse i undervisningen og som ønsket læringsutbytte •Fokus og tjenester alle nivå av utdanningene

10 Takk for meg! Mette M Torrissen


Laste ned ppt "Integrering av informasjonskompetanse i undervisningen ved UiB Utdanningsavdelingen og Utdanningsutvalgets engasjement i UBs arbeid med Informasjonskompetanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google