Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjetil Haugersveen – idrettskonsulent. Telemark Idrettskrets

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjetil Haugersveen – idrettskonsulent. Telemark Idrettskrets"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjetil Haugersveen – idrettskonsulent. Telemark Idrettskrets
Bø videregående skole 15. Desember 2009 Kjetil Haugersveen – idrettskonsulent. HVEM ER JEG - UTDANNELSE JOBBERFARING IDRETTSLIG ERFARING STYREVERV Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

2 Telemark Idrettskrets
Agenda Idrettsbevegelsen – Organisasjon og nivåer Offentlige etater, politiske organer Idrettspolitiske innsatsområder Verdiskapning og økonomiske rammebetingelser Samisk idrett HER ER LITT OM INNHOLDET DE NESTE TO TIMENE SE LITT PÅ FØDERASJONEN NORSK IDRETT LITT HVA VI JOBBER MED LITT LIT SLUTT OM SAMISK IDRETT. DET ER JO IKKE NEO JEG JOBBER MED OG HAR I UTGANGSPUNKTET IKKE PEILING, MEN SKAL SI NOE OM DET ALIKVEL. Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet 2

3 Telemark Idrettskrets
Verdier Helse Glede Ærlighet Fellesskap Demokrati VERDIENE VÅRE: GRUNNVERDIER OG ALKTIVITETVERDIER Frivillighet Lojalitet Likeverd Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet 3

4 Telemark Idrettskrets
Organisasjon - nivåer IDRETTEN ER DELT INN LIKT SOM SAMFUNNET ELLLERS DE TRE NIVÅENE STAT FYLKESKOMMUNE KOMMUEN VI KOMMER OGSÅ TIL Å FØLGE EN EVENTUELL SAMMSLÅING Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet 4

5 Organisasjonskart - norsk idrett
NIF Fellesorgan for alle idretter i hele Norge Idrettskrets Fellesorgan for alle idretter i en region Idrettsråd Idrettspolitisk organ for idrettslagene i en kommune Idrettslaget Gruppe Organiserer en aktivitet i idrettslaget Lag Laget som spiller i en serie. For eksempel Gutter 16 Gren(er) Grenen(e) som gruppa utøver For eksempel langrenn Særforbund Fellesorgan for en spesifikk idrett nasjonalt Særkrets Fylkes/regionsledd for den spesifikke idretten INNDELINGEN AV NORSK IDRETT BVIKTIGE BEGRPER HER NIF LINJA OG SÆRFORBUNDSLINJA IDRETTSRÅDET Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet 5

6 Telemark Idrettskrets - ressurser
Navn Funksjon Prosjekt Sondre Fjelldalen Organisasjonssjef 100 % Karin Kristiansen Administrasjonskonsulent 70 % Kjetil Haugersveen Idrettskonsulent 75 % Gro Margit Torstveit Prosjektleder SOLA Grep SOLA Ann Marit Flokenes Prosjektmedarbeider SOLA 100% Rune Aarhus 50% SÅNN SER DET UT I TELEMARK IDRETTSKRET Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

7 Idrettens Hus Telemark
Øvrige leietakere Idrettens Hus Særidrett Funksjon Stillingsprosent Telemark Fotballkrets Særkrets 500 % Telemark og Vestfold Skikrets 100 % Telemark Bedriftsidrettskrets 200 % Norges Bordtennisforbund Forbund/Region Sør Norge HUSET GENERELT ++ Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

8 Idrettskretsens basisoppgaver
Lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten Oppfølging av NIFs lov overfor idrettsråd og idrettslag Opptak, endring og stryking av lag Idrettspolitiske innsatsområder Fylkeskommune, regionale organer/etater og kommuner Styrke idrettens rolle Bedre idrettslagenes rammevilkår Service og støtteoppgaver innenfor aktivitet, kompetanse og anleggsutvikling Kurs og veiledning Informasjons- og opplysningsvirksomhet Verdier og verdiskapning Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser for barneidrett Doping HER ER DET VI JOBBER MED I IDRETTSKRETSEN, FELLESIDRETTSLIGE OMRÅDER KOMMER TULBAKE TIL LITT MERKONKRET. Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

9 Idrettspolitiske innsatsområder 2007-2011
Skape idrettsaktivitet En verdibasert idrett Integrering og inkludering En åpen og inkluderende idrett Idretten som samfunnsaktør Frivillighet Idrett og skole/SFO Økonomi - rammebetingelser DETT ER DE OVERORDNA MÅLENE I IDRETTSPOLITISK DOKUMENT GJELDER ALL IDRETTSLIG AKTIVITET OI LANDET OG VEDATTT PÅ TINGET I SKIEN. Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet 9

10 Idrettspolitiske innsatsområder forts.
Kompetanseutvikling Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett Ungdomsidrett Idrettslagenes virksomhet og NIFs lover Antidoping Anlegg Regionalisering/samordningsarbeid Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet 10

11 Telemark Idrettskrets
Handlingsplan TIK Organisasjonsutvikling Lovverk og ressursforvaltning Mål: Sikre at organisasjonen fungerer i henhold til lovverk og regler Kompetanseutvikling og service Idrettsråd og idrettslag Mål: Kompetanseløft og høy grad av service og informasjonsflyt i organisasjonen Anlegg Innflytelse på fylkeskommune- og kommunenivå Mål: Øke idrettens formelle innflytelse i anleggspolitikken. Flere og bedre anlegg. Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet 11

12 Handlingsplan TIK forts.
Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett Mål: Informere og praktisere Ungdom Mål: Ungdom skal ønske å være aktive i teleidretten Idretten som samfunnsaktør Mål: Bruk av idretten som virkemiddel Regionalisering av idrettskretsene Mål: Videreutvikling av samarbeid på basis/kjernevirksomhet i BTV Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

13 Telemark Idrettskrets
Økonomi Det horisontale fordelingsprinsipp Idrettens samfunnsregnskap Nasjonalt og regionalt KKDs tildeling til idrettsformål Oversikt over støtteordninger SKAL SE NOE PÅ ØKONOMI. DET ER JO SÅNN AT VI FÅR PENGER GEJNNOM EGENE MIDELR-SPILLEMIDLER FÅR IKKE ORDNÆRT TILSKY\UDD OVER STATSBUDSJETTTE. KJAPT OM STØTTEORDNINGER HER ER DET SÅ STORE ATALL AT DET ER VANSKELIG Å FORHOLDE SEG TIL. MEN SKAL SE NOE PÅ FORDELING PÅ POSTER OG SUMMER I FORHOLD TIL HVERANDRE. Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

14 Telemark Idrettskrets
KKD, hovedfordelimng Post 1 IDRETTSANLEGG 1.1Idrettsanlegg i kommunene 1.2Anleggspolitisk program 1.3Anlegg for friluftsliv i fjellet Post 2 NASJONALANLEGG/SPESIELLE ANLEGG 2.1Nasjonalanlegg 2.2Spesielle anlegg Post 3 FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSARBEID 3.1Idrettsforskning 3.2Idrettsfaglig utvikling 3.3Anleggsfaglig utvikling 3.4Idrettsanleggsregisteret 3.5Plan-og utviklingsarbeid regionalt Post 4 SPESIELLE AKTIVITETER 4.1Antidopingarbeid 4.2Fysisk aktivitet og inkludering i idrettslag 4.3Friluftstiltak for barn og ungdom Post 5 NIF 5.1Grunnstøtte NIF 5.2Grunnstøtte særforbund 5.3Barn og ungdom 5.4Toppidrett Post 6 TILSKUDD TIL LOKALE LAG OG FORENINGER 6.1Tilskudd til lokale lag og foreninger Post 7 OVERGAGNSMIDLER TIL SAMMEN HER ER POSTENE, NOEN SOM HAR HØRT OM POST 3 MIDLER?? EN KJAPP GJENNOMGANG, NOE DERE REAGERER PÅ?? Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet 14

15 Økonomiske rammebetingelser
Grunntilskudd 2009 Telemark Fylkeskommune kr ,- NIF (inkl. overgangsmidler) kr ,- NIF – ”kompetansemidler” kr ,- Prosjektmidler 2009/2010 Idrett og skole (TIK/BTV) kr ,- Idrett og skole (Skien kommune) kr ,- Idrett og folkehelse (SOLA) kr ,- SOLA kr ,- HER ER RAMMETILSKUDDET FOR TELEMARK IDRETTSKRETS Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

16 Nøkkeltall i idrettens samfunnsregnskap nasjonalt
2 000 millioner kr fra primærkommuner og fylkeskommuner 1 500 millioner kr fra sponsorer / media – jamfør NFFs medieavtale(r) 6 000 millioner kr har sin basis i intern finansiering (kontingenter, lotterier og andre inntektsbringende tiltak); = 35 % 7 000 millioner kr i frivillig innsats, med basis i årsverk, eller 42 millioner dugnadstimer; = > 40 % SÅ ER VI OVER PÅ SAMFUNNSREGNSKAPET. Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

17 Verdiskapning Teleidretten
Våre medlemmer i Telemark står for en frivillig produksjon som tilsvarer ca. 822 årsverk eller ca kroner (bedriftsidretten med ca 7500 medlemmer ikke inkludert) Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

18 Samisk idrett Sámiid Valáštallanlihttu – Norga
NÅ KOMMER VI INN PÅ OMRÅDER HVOR JEG HAR LITEN KUNNSKAP, DISSE LIGGER UTENFOR OSS OG KAN TIL DELS VÆRE EN KONKURENT. DOMMERUTDANNING FOR EKSEMPEL, MEN ER JO BARE EN UTFORDRINGEIN I TROMS OG FINNMARK Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

19 Telemark Idrettskrets
Historikk SVL (øverste organet for samisk idrett)ble opprettet som et nordisk forbund i 1979, med likt antall styremedlemmer fra Norge, Sverige og Finland. Leder kom i tillegg,gikk på omgang mellom landene, som idag. Etter omorganiseringen i 1990, ble distriktsforbundene opprettet, SVL-Norge, SVL-Finland og SVL-Sverige. Samemesterskap (SM) på ski og same-cup i fotball er arrangert hvert år siden starten. Arrangementssted veksles mellom de tre deltakende landene. Russland er fortsatt ikke med i organisasjonen, og har bare sporadisk deltatt i SM på ski. SSL(Samisk Fotballforbund) ble stiftet i 2003, og ligger på nivå med distriktsforbundene. SSL har ansvar for all samisk fotballaktivitet Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

20 Telemark Idrettskrets
Organisasjonskart Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

21 Telemark Idrettskrets
organisering SVL-N består i dag av et styre på fem personer: Leder, nestleder og tre utvalgsledere. Administrasjonsleder på kontoret i Tana bru. SVL-N har følgende utvalg som alle har leder, to faste medlemmer og to varamedlemmer: Vinter – og sommerutvalg, Reinkappkjøringsutvalg og Kompetanse, utvikling og kulturutvalg. DE TRE UTVALGSLEDERNE ER: REINKAPPKJØRING, TERRENGLØP MED LASSOKASTING OG LANGRENN MED LASSOKASTING Sámiid Váláštallanlihttu – Norga /Samenes Idrettsforbund – Norge (SVL-N) ble opprettet i 1990 og er underlagt Sámiid Váláštallanlihttu/ Samenes idrettsforbund (1979), som er en sammenslutning av organisert samisk idrett i Norge, Sverige og Finland. Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

22 Telemark Idrettskrets
Medlemmer 2008 – 22 LAG TILSLUTTET SVL-N 3500 medlemmer En liten økning på lag . Ut av den totale medlemsmassen er ca 500 aktive[1] innen ski/lassokasting, ca 500 aktive innen lassokasting og terrengløp/lassokasting og 130 aktive innen reinkappkjøring. Øking i medlemslagene er et nytt lag i Vest Finnmark, 2 nye lag innen reinkappkjøring, ett lag i sørsamisk området og ett i Vest Finnmark. Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

23 SVL-Ns hovedmål og visjoner
Samle samiske barn, ungdom og voksne til samiske idrettslige og kulturelle aktiviteter. Bidra til å styrke samiske barn og ungdoms identitet gjennom idrettsaktiviteter. Bidra til å styrke samisk språk og kultur. Skape sosialt nettverk og samhold blant samiske barn og ungdom. Iverksette tiltak som stimulerer barn og ungdom til aktiv deltakelse i samisk idrett. Markedsføre samisk idrett utenfor samiske kjerneområder. Jobbe med holdningsskapende arbeid innenfor idrett, helse og rus. Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

24 Telemark Idrettskrets
Strategier SVL profilerer samisk idrett ved å arrangere idrettskonkurranser og ved å sende representanter til forskjellige andre arrangementer. Deltakelse i AWG(Arctic Winter Games) gir samisk idrett også status som urfolksidrett. SVL-N har gått inn for at samisk idrett skal bygge på tradisjonell samisk kultur og næringsvirksomhet, som reindrift og utmarksnæring. Den kulturelle dimensjonen vektlegges mer enn tidligere. En større innsats i organsasjonsoppbyggingen for å kunne møte utfordringene som ligger i å samle fire nasjonalstater i Sàpmi til ett “idrettsrike” er et stort ønske. Deltakelse i AWG kan imidlertid bidra til det siste, dersom samiske mesterskap på “hjemme-bane” kan bli vitalisert som kvalifiseringsstevner og gitt høyere status enn idag. Det arrangrer urbefolknings konkuranser over hele verden, men kan være vrient å kombinere ?? Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

25 Telemark Idrettskrets
Idrettene, strategier Samisk idrett er idrettsaktiviteter og arrangement i regi av samiske idrettsorganisasjoner, SVL og SSL, der - samer selv er med (aktive deltakere) - samer selv er arrangører.  SVL-Ns ledelse er idag klarere enn tidligere på at kulturdimensjonen skal vektlegges i samisk idrett. Dette betyr at samisk idrett også skal være en kulturbærer av tradisjon, tidligere næringsutøvelse og levevis. De har hele tiden fokus på tradisjoner. Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

26 Telemark Idrettskrets
Idrettsarrangementer Sommeridretter -        Terrengløp -        Reingjeterkonkurranser (terrengløp med lassokasting) -        Reingjeterstafett (terrengløp med lassokasting) -        Lassokasting (5 kast mot reinhorn fra 5 forskjellige avstander) NM i lassokasting på storgata i Tromsø Vinteridretter -  Langrenn -  Reingjeterkonkurranser (Langrenn med innlagt lassokasting mot reinhorn. Tilleggsminutter for hver bom) -  Reingjeterstafetter (Stafett med innlagt lassokasting. Strafferunde for bom i lassokasting). Her er arrangemnenete de har Telemark Idrettskrets Glede – Fellesskap – Helse - Ærlighet

27 Andre idretter I tillegg til de nevnte idrettsgrenene har SVL tatt opp bla alpint og innebandy. Det betyr at det i de grenene er mulig å arrangere Samiske Mesterskap, er det også mulig å søke om å få inn andre idrettsgrener under SVL.

28 Anlegg Ikke fokus spillemiddelssøknaden

29 Finansiering Driftsstøtte sametinget
,- KKD midler rettet mot barn og unge ,- Støtte fra sametinget til AWG 55 personer ,-


Laste ned ppt "Kjetil Haugersveen – idrettskonsulent. Telemark Idrettskrets"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google