Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

12.04.2013 Inge Andersen Felles formannskapssamling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "12.04.2013 Inge Andersen Felles formannskapssamling."— Utskrift av presentasjonen:

1 12.04.2013 Inge Andersen Felles formannskapssamling

2 Side 2 Regjeringen finner det formålstjenlig å ta utgangspunkt i at Norge har særlige naturlige forutsetninger for å arrangere vinteridrett. Det vil i praksis si at det store internasjonale idrettsarrangementet det kan være aktuelt fra statens side å bidra til å legge til Norge vil være De olympiske og paralympiske vinterleker... det er en forutsetning for statlig medvirkning at det er en samlet norsk idrett som står bak et ønske om et vinter-OL/PL i Norge. Stortingsmelding nr. 26; «Den norske idrettsmodellen»

3 Side 3 • Mål: Norsk idrett skal arbeide for at Norge regelmessig blir en arrangør av internasjonale mesterskap, konkurranser og stevner, ved at: • særforbundene søker arrangøransvar. søknader om store mesterskap underlegges god behandling i idrettsorganisasjonen. • arrangementene understøtter en helhetlig anleggsutvikling. IPD 2011-2015: Internasjonale konkurranser i Norge

4 Viktige bakgrunnsfaktorer • Tildeling av OL 2018 til PyeongChang. • Drøftinger med idrettskretser og særforbund. • Samtaler med politikere. • De vinterolympiske forbund ønsket Oslo som arrangørby i samarbeid med Lillehammer regionen. • Støttet av Idrettsstyret og på ekstraordinært Idrettsting 9. juni 2012.

5 Avgjørende forutsetninger • At norsk idrett står samlet bak en søknad • At søknaden fremstår med en høy grad av troverdighet på bl.a.: - økonomi - etterbruk/bærekraft - samsvarer med overordnede planer for regional og nasjonal utvikling (infrastruktur, by- og region- utvikling)

6 Side 6 Norges største frivillige organisasjon 366 idrettsråd Særkretser 54 særforbund 19 idrettskretser Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 2.112.137 medlemskap 11.807 idrettslag

7 Side 7 NIF Fellesorgan for alle idretter i hele Norge Særforbund Fellesorgan for en spesifikk idrett nasjonalt Gruppe Organiserer en aktivitet i idrettslaget Idrettslaget Særkrets Fylkes/regionsledd for den spesifikke idretten Idrettsråd Fellesorgan for alle Idrettslag i en kommune Idrettskrets Fellesorgan for alle idretter i et fylke Gruppen forholder seg til særkretsen i idrettslige spørsmål IOC/IPC Int. særforbund Stat ( regjering/storting ) Fylkeskommune ”Stortingsbenken” Kommunen Organisasjon

8 Side 8 • Idrettsgleden i barne-, ungdoms- og breddeidretten. • Prestasjonene i toppidretten. Norsk idrett realiserer drømmer

9 Verdibasert Organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd Aktivitetsverdier: Glede, fellesskap, helse og ærlighet

10 Barneidretten (6-12år) • 75% av alle barn deltar • 167% i Nord-Trøndelag fylke • “Idrettens barnerettigheter” og “Bestemmelser om barneidrett” • Fokus på utvikling vs. resultater • Bredde vs. spesialisering • Sosialiseres til en livslang interesse for fysisk aktivitet og idrett.

11 Ungdomsidrett (13-19 år) • Stortingsmelding nr. 26, “Den norske idrettsmodellen” (2012) og Idrettspolitisk Dokument (2011-2015) • Felles enighet om at det må satses på ungdomsidretten • Gi ungdommen mulighet til å ta eierskap og til å utvikle sin aktivitetshverdag. • Ungdom som utøvere på alle idrettslige nivå, ledere og trenere.

12 Idrett for funksjonshemmede “Det endelige målet for handikapidretten og vår organisasjon må være å være overflødig når de funksjonshemmede er fullt integrert på alle nivåer i norsk idrett” (1972) • Øke antallet aktiviteter på alle ferdighetsnivåer. • Full integrering både hva gjelder bredde og toppidretten. • “Mainstreamed” i aktiviteter og iderttspolitikk. • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

13 Toppidrett • En verdibasert og sunn barne- og ungdomsidrett tilrettelegger for morgendagens toppidsrettsutøvere. • Styrking av forskning og utvikling på toppidretten – en kompetansebasert norsk toppidrett. • Utviklingen av den helhetlige utøveren og mennesket. • Norway er nummer åtte på listen over verdens beste toppidrettsnasjoner. Inkl. sommer- og vinteridrett, og uavhengig av befokningsantall

14 Side 14 Det avgjørende samspillet

15 Side 15 Det avgjørende samspillet

16 Side 16 - IOC-president Jacques Rogge lar seg imponere av Norges internasjonale sportsresultater.

17 Status 2022-arbeidet • KVU (konseptvalgutredning) avlevert til byrådet • Samfunnsøkonomisk analyse avlevert til byrådet • Kommunens egen kvalitetssikring pågår • Byrådssak påbegynt

18 Hovedtrekk • «Games in the city» • «Tradisjon og fornyelse» • «Varig og aktiv deltagelse»

19

20 Side 20 Samarbeidende akse

21 Side 21 • Byrådsbehandling 18. april/25.april • NIFs ledermøte 31. mai • Bystyrebehandling 5. juni • Søknad om statsgaranti 14. juni • Folkeavstemming i Oslo 9. september • Frist for å melde sin interesse til IOC14. november • Innledende søknad til IOC 14. mars 2014 • Endelig søknad til IOC januar 2015 • Tildeling av lekene til arrangørby 31. juli 2015 Kommende milepæler

22 Side 22 • Styringskomité • For videre overordnet styring av OL/PL-prosjektet • Består av ordfører, byrådsleder, byråd, gruppeleder Ap, kommunaldirektør, Lillehammer-regionen og idretten • Redaksjonskomité • For produksjon av søknad om statsgaranti • Består av representanter fra NIF, Oslo kommune og Lillehammer-regionen Organisering

23 Side 23 • Strategi under utarbeidelse • Idrettens rolle vil bli betydelig • Første hovedmål: Klart ja ved folkeavstemmingen • Andre hovedmål: Positivt vedtak på søknad om statsgaranti • I tillegg betydelig internasjonal aktivitet og påvirkning • Norway House 2014 Kommunikasjon

24 Side 24 Endelig valg – ikke bare en teknisk evaluering 2014

25 YOG 2016 og OL/PL 2022 • Innlandet kan delta på en unik olympisk reise: - Utvikling av Innlandet som idrettsfaglig kraftsenter. - Utvikling av landets beste arrangementskompetanse. - Et senter for internasjonal vinteridrett. - Utviklingen av ny generasjon frivillige.

26 Hva kreves av regionen? • Må investere i tilleggsverdiene av olympiske arrangementer: - Samarbeid mellom utdannings- institusjonene på Innlandet og norsk idrett - Idrettens Hus – Olympic Legacy Center. - Utvikle anleggene og arrangementene. - Ballen ligger på straffemerket!

27 NIF Videregående Skoler Universiteter og høskoler Særforbund Idrettskretser Regionale kompetanse sentre Idrettslag

28 På vei mot Ungdoms-OL 2016 og OL 2022? Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "12.04.2013 Inge Andersen Felles formannskapssamling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google