Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tester og opplæringsprogrammer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tester og opplæringsprogrammer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tester og opplæringsprogrammer
Egne tester/oppl.prog Rådgiveren Veilederen 1 Veilederen 2 Veilederen 3 Veilederen 4 Veilederen-FS (fremmedspråk) OrdDrill Begrepsbyggeren Generelt NetPed er en spisskompetansevirksomhet innen lærevansker Gjennomfører egen opplæring av voksne Driver landsdekkende pedagogisk fagnettverk Egen salgsenhet. Er en av landets mest sentrale leverandører av pedagogisk testmateriell *Se for detaljer, priser etc NetPed 2007

2 nye Rådgiveren Kartlegger elevens fagkompetanse i
Norsk Rettskriving Lesehastighet Leseforståelse Ordforråd Matematikk Alle regningsarter Engelsk Fra 10 år og til og med voksne Høy treffsikkerhet Henviser til opplæringsplaner Anbefaler hjelpemidler Normert og iht ICD-10 Kort testtid for optimal ytelse (også for konsentrasjonsvansker) NetPed 2007

3 Rådgiveren - funksjonsprofil
Enkel og lettfattelig funksjonsprofil God dokumentasjon Gir opplæringsplaner Godt verktøy i dialog Viser ståsted i forhold til gjennomsnitt for aldersgruppa (GFA) NetPed 2007

4 Veilederen 1 Enkel webbasert screeningtest i norsk og matematikk
Nyutviklet høst 2007 Kan påvise indikasjoner på lærevansker Gir anbefaling om videre testing dersom nødvendig For ”hjemmebruk”’ For 13 år og til og med voksne Blir gratis tilgjengelig på NetPed 2007

5 Veilederen 2 En webbasert fagtest
For aldersnivåene videregående skole og voksenopplæring Inneholder 100 enkeloppgaver Kartlegger områdene norsk rettskriving, lesehastighet, leseforståelse, ordforråd og generell fagkompetanse i engelsk og matematikk Kort testtid (ca 25 min) sikrer optimal ytelse av alle elevtyper (inkl konsentrasjonsvansker) Kombineres gjerne med Rådgiveren som del av utredning NetPed 2007

6 Veilederen 2 - testsertifikat
Enkel og lettfattelig funksjonsprofil God dokumentasjon Gir opplæringsplaner Godt verktøy i dialog Viser ståsted i forhold til gjennomsnitt for aldersgruppa (GFA) NetPed 2007

7 Veilederen 3 En webbasert test fra grenselandet mellom nevrologi, pedagogikk og psykologi. 100 enkeltoppgaver Kartlegger elevens ferdigheter i skriftforming og sentralnervøs bearbeiding av sanseinformasjon (visuell og auditiv prosessering) For aldersnivåene ungdomskole, videregående skole og voksenopplæring. Kort testtid (ca 20 min) sikrer optimal ytelse av alle elevtyper (inkl konsentrasjonsvansker) Testen er spesielt egnet for individuell kartlegging av enkeltpersoner med symptomer på dysleksi. Testoperatører på Veilederen 3 må gjennomføre en enkel sertifisering. Vurdering av testresultater for utarbeidelse av sakkyndig vurdering kan imidlertid kun utføres av kvalifisert personale. NetPed 2007

8 NetPed 2007

9 Veilederen-FS (fremmedspråk)
En webbasert test for personer som ikke har norsk som morsmål Kartlegger ferdigheter i Norsk Matematikk Samfunnskunnskap Vurderer nivå i forhold til samfunnsarenaene Skole Arbeid Fritid Inneholder 99 enkeltoppgaver Nytter tale, skrift og bilde Henviser til opplæringsplaner og -hjelpemidler Kort testtid (ca 25 min) NetPed 2007

10 NetPed 2007

11 OrdDrill – databasert opplæring
Et webbasert dataprogram for gjennomføring av tilpasset opplæring 15 forskjellige ferdigdefinerte grafiske oppsett Egen adm tilgang for pedagogen for oppfølging OrdDrill Rådgiveren Oppgavesett til funksjonsprofiler i Rådgivertesten Finner stavelser, lærer høyfrekvente ord og setninger Øver Lesehastighet og leseforståelse Totalt ca spesialpedagogiske øvelser i norsk Egne Lese og skrivkurs OrdDrill Synstrening 2000 enkeltoppgaver for synstrening Andre Nye oppgavesett utvikles kontinuerlig NetPed 2007

12 NetPed 2007

13 Begrepsbyggeren Et interaktivt webbasert opplæringsprogram
Oppøver begrepsområder Opplæringen gjøres på 3 nivåer Ordbilde Lydbilde Skrift. Grunnpakken Spesielt egnet for fremmedspråklige med lave norskkunnskaper. Det kan utvikles ulike begrepsbyggerpakker ift hva som er behovet. NetPed 2007

14 NetPed 2007

15 Kontaktinfo NetPed Nye Teglverksvei 9 4632 Kristiansand S
Telefon: E-post: NetPed 2007


Laste ned ppt "Tester og opplæringsprogrammer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google