Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læringsakademiseminar hos Isonor/Trondheim

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læringsakademiseminar hos Isonor/Trondheim"— Utskrift av presentasjonen:

1 Læringsakademiseminar hos Isonor/Trondheim
8. – 9. mars 2004

2 Agenda Se egen oversikt

3 Hensikt Hovedhensikten med seminaret er: Dele erfaringer
Øke kompetanse Samordne virksomheten Videreutvikle oss Utnytte muligheter Det er et mål at lokal virksomhet stimuleres – gjennom lokalt fokus, regionalt samarbeid og sentral påvirkning

4 20 Læringsakademier pr mars 04
Tromsø IT-oppl Ibestad Komp Minar Reko Isonor Ole Vig vgs Åstvedt Ind Hadeland Prod Tepas As Rehabil Lettindustrier Industritjeneste Haugaland Ind Østfold Kompetansesenter Allservice Drammen Ind iFokus Mandal Ind NetPed Lillesand Prod

5 Hva har skjedd siden sist
Nettverket øker (20 LAer). Ett LA er sluttet, mens 2 nye er på plass. 3 på venteliste??? Stor variasjon i fokus og kompetanse til ulike LAer Veilederen-FS (fremmedspråk) er helt ferdig og revidert. Henviser til opplæringsplaner tilsv Rådgiveren. Begrepsbygger er ferdig Veilederen 2 og 3 er revidert Ny nettbasert møteplass for LAer er ferdig Felles logo for nettverket er på plass Koordinert salgs- og markedsarbeid resulterer nå i landsdekkende informasjonskampanje Aetat ”anerkjenner” testene Veilederen 2, 3 og FS. Mulighet for lokalt samarbeid Arker-LAer Maks pris på opplæring fra Aetat begrenser pr dd elevantall for flere LAer, men reduserer antall aktører Introduksjonslov for fremmedspråklige innføres. Kommuner har ennå liten oversikt/planer for å håndtere konsekvenser. Kan gi muligheter

6 Hva har skjedd siden sist - forts
Relativt stor økning i antall fag som tas på nettgymnas hos LAer Stor økning i bruk av tester (i hovedsak for LAer med fri bruk) Erfaringer tilsier at Aetat ikke primært ønsker ”nye” tilbud, man at det er behov for kjernevirksomhet (testing og avklaring samt tilrettelagt opplæring). Fokus gir som regel resultater og man må arbeide målrettet innen salg- og markedsføring (behovet er større enn man tror) Oppdragsgivere endrer seg (ung etat, fattigdomsprosjekt, samarbeid trygd, sosial og aetat, intro vs VO sentra etc etc) Oppnådde resultater på opplæring er i utgangspunktet meget gode Grieg Multimedia kan ikke selge Rådgiveren og spespedøvelser etter 1/8-04 Økt oppmerksomhet mot tester og LA nettverket (skoler, Adir, amb, Forsvaret, andre aktører etc). Hvordan påvirker dette oss?

7 Sertifisering Kompetansekrav i nettverket
Lese og skrivekurs – pedagogisk bakgrunn samt lærerkurs Testoperatører – godkjent opplæring Sakkyndige vurderinger min spesped 2. avd (tilsv) for pedagogiske vurderinger Psykolog for rettigheter og diagnoser Registrering NetPed ønsker å lage en kompetanseoversikt på total kompetanse i nettverket. Oversikt legges ut både på møteplass og på internett Hver enkelt LA bes registrere dette som svar på diskusjon på møteplassen.

8 Møteplassen Mål er å utvikle denne til en felles kompetanse og erfaringsdatabase Er operativ og i stor grad interaktiv Gjennomsnittlig 5-9 pålogginger pr dag Få erfaringer legges inn fra LAer Relativt stor oppmerksomhet rundt diskusjoner Behov for fokus og eller brukeropplæring??? Kort demonstrasjon

9 Spørreundersøkelse Kun 7 svar
Man ønsker primært å være del av nettverk i stedet for kun å kjøpe tester/støtte Man er i stor grad fornøyd med egen kompetanse Man er middels til meget godt fornøyd med støtte fra NetPedm (3-6) Man ønsker at flere er aktive til å dele på erfaringer (ref møteplass) Flere ønsker fokus/støtte til salg og markedsføring Opplæring vurderes som et vekstområde Viktig at NetPed skiller salg og fagfokus

10 Hvordan skal vi utvikle oss
Åpent eller lukket nettverk NetPed ønsker lukket nettverk og tror på utvikling av LAer som lokale kompetansesentra samtidig som summen av LAer gir muligheter som felles aktør Evt åpent nettverk tilsier at NetPed går videre som test- og opplæringsprogramleverandør.

11 Hvordan skal vi utvikle oss
Veivalg og muligheter som lukket nettverk Salg og markedsføring må fokuseres på – enten det kun er i hver enkelt bedrift, eller som nettverk. Prosjektarbeid nå gir noen erfaringer på koordinering innen nettverket. Skal dette videreføres og videreutvikles. Eks er Åstved ind initiativ på felles nettsted Skal nettverket søke å bli felles leverandør i fremtiden. Dialog med Forsvaret gir en viss åpning for dette. Utviklingen i det offentlige tilsier at dette blir mer og mer aktuelt i tiden som kommer Bør vi inngå avtale med AMB sentralt. Ved å låse nettverket til attføringsbedrifter vil AMB bygge opp under LA virksomheten i standarder mv samtidig som nettverket blir mer kjent. NetPed tror det er viktig å gjøre tester og kjernekompetanse anerkjent. Eks er at Aetat (adir, sya og arker) sin ”godkjennelse” lettere skaper lokal virksomhet. Se også effekt av Rådgiveren Rådgiverens tilbakekomst til NetPed kan skape muligheter. Er det ønskelig å la LAer som lokale kompetansesentra ha mulighet til å bli opplæringssentra for f eks skolemarkedet

12 Hvordan skal vi utvikle oss - oppsummering
Hvilke krav skal vi stille til hverandre Hva bør NetPed gjøre i tiden som kommer Ift

13 Fakta Nettverket teller nå 20 Læringsakademier
Nettverket er reelt landsdekkende Tester er i hovedsak

14 Hva har skjedd siden sist
Status Læringsakademier Erfaringer siden sist seminar Etablering av liste over sertifiserte testoperatører Status salg og markedsarbeid Nye regler i Aetat Nye hjelpemidler etc

15 Status Læringsakademier
Økt interesse fra andre aktører. Potensial for å øke nettverket. Ett LA har sluttet (FP) Nettverket begynner å bli kjent som en felles aktør med likhet i virksomheten Ulik satsing og fokus på LAer Ulike resultater for ulike LAer

16 Erfaringer siden sist Endringer i Aetat og regler har gitt usikkerhet. Store lokale variasjoner, selv om vi ser likhetstrekk Nødvendig med fokus på salgs og markedsarbeid. Fokus gir resultater Kjernevirksomhet gir oftest best resultater. ”Nye” tilbud virker ofte er forstyrrende for kunden Andre aktører har blitt færre. Dispensasjonsregler ift økonomi tilsier imidlertid at det blir økt konkurranse innen tilrettelagt opplæring

17 Hvem er sertifiserte testoperatører
Ønsker å etablere liste over sertifiserte testoperatører for å få kompetansefokus Listen må gjøres tilgjengelig

18 Målsetting Skape fokus om lærevansker og hvilke tiltak som kan bidra til at personer med lærevansker kan realisere sitt potensial NetPed og Læringsakademinettverket har iverksatt en landsomfattende informasjonskampanje for å få fokus på lærevansker og fremme sin virksomhet. I løpet av våren gjennomføres koordinerte informasjonsaktiviteter både lokalt, regionalt og nasjonalt

19 Agenda Kort om NetPed og Læringsakademinettverket
Presentasjon av tester Rådgiveren Veilederen 2,3 og 4 Veilederen-FS (fremmedspråk) Oppsummering

20 Hva er NetPed - historikk
Lese og skriveutvikling AS ble etablert i Gjennomføring av lese og skriveopplæring etc. Primært fokus mot voksenopplæringen i Forsvaret til Utviklet spesialpedagogiske øvelser (Grieg Forlag) Rådgiveren (kartlegging av ferdigheter) utviklet i 98. Oppdatert versjon brukes i dag i 35% av alle videregående skoler og 40% av AMB bedrifter i tillegg til de fleste ARK kontorer, en del grunnskoler, PP tjenester mv. Gis ut via Grieg forlag. NetPed/læringsakademiet dannet i år 2000, og virksomheten entrer dataverdenen. Fokus legges på nettbaserte testverktøy og undrevisningsmetoder som brukes via Web. Produkter som veilederen 1, 2 og 3 utvikles samtidig som oppbygging av nettverk starter 2002. Virksomheten koordineres og fokuseres. Nettverket omfatter 15 Læringsakademier, og er i rask og positiv utvikling. Veiledertestene prøves ut av Aetat Arbeidsdirektoratet med positivt resultat, samtidig som ulike opplæringsprogrammer ferdigstilles. Konseptet er komplett med testbatteri og tilhørende opplæringsprogrammer Læringsakademier pr mars. Nettverket er i praksis en landsdekkende leverandør av tester, sakkyndige vurderinger og opplæring for personer med lærevansker. Rådgiveren gis ut på nynorsk og test for fremmedspråklige med tilhørende opplæringsprogram ferdigstilles. 2004. Læringsakademinettverket samordner i større grad kompetanse og tilbud

21 Hva er NetPed i dag NetPed er et kompetansesenter innen opplæring og testing av personer med lærevansker. Vi er 6 medarbeidere – hvorav 2 spesialpedagoger og 1 psykolog. Vi er i dag en sentral nasjonal aktør, og ønsker å videreutvikle oss både nasjonalt og internasjonalt. Virksomheten er todelt og har følgende fokus: Ekstern virksomhet. Utvikle og formidle nettbaserte tester, opplæringsprogrammer og –hjelpemidler. Skape nasjonal fokus på lærevansker Støtte LAer i etablering, utvikling og gjennomføring av daglig drift (være kompetansesenter for alle Læringsakademier) Lokal virksomhet. Gjennomfører testing, avklaring og opplæring av elever med lærevansker i Kristiansands området. Kvalitet i opplæring gir grunnlag for produktutvikling og erfaringsoverføring til læringsakademier. Undervisning er individuelt tilrettelagt for samtlige elever. Opplæring gjøres på grunnskole/videregående skole nivå samt opplæring i data, økonomi/IT, regnskap etc. Omfang på opplæring søkes å være stabilt (20-30 elever).

22 Fakta om lærevansker Undersøkelser viser:
Dysleksi gir uførhet nordmenn har så store problemer at de ikke kan klare seg i arbeidslivet (Kirke- , utdannings- og forskningsdep – 2000) Ola Soldat leser for dårlig. En av fem soldater kan ikke regne, mens en av ti er svak i lesing. Forsvarets overkommando frykter de kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. (Artikkel fra Nettavisen torsdag 23. mai 2002 ) Arbeidsledige leser dårligst De som leser dårlig har mellom tre og fem ganger større sjanse for å bli ledige enn andre… (Senter for leseforskning i Dagsavisen mai 2002) Fremmedspråklige - Ny underklasse Flere forskere frykter nå at innvandrere er i ferd med å bli den nye underklassen i samfunnet… … og forskerkollegene mener en styrking av norskopplæringen må til (artikkel fra Aftenposten 19. november 2003)

23 Hva er status Det regnes å være Ca 330.000* innvandrere i Norge
*Asylmottakere er ikke inkludert

24 Hva er lærevansker…. Spesifikke lese- og skrivevansker (dysleksi)
Spesifikke skriftformingsvansker (dysgrafi) Spesifikke matematikkvansker (dyskalkuli) Norskvansker hos fremmedspråklige Generelle lærevansker betinget av dårlig skolegang, lite behov for å lese og skrive, personlige forhold, syn og hørselsskader etc. Inkluderer ofte personer som pga adferdsproblemer (inkl ADHD) , mobbing etc ikke har fått god nok opplæring og derfor ikke klarer mer ordinære opplæringstilbud

25 Hva er status på lærevansker??
Vår erfaring tilsier: Lærevansker – et økende samfunnsproblem Flere med lærevansker er arbeidsledige eller på attføring Mindre satsing på lærevansker i videregående skole Kommuner blir oftere saksøkt av tidligere elever med lærevansker. Skolereform ødelegger for fagbrev pga teorifag Personer med lærevansker skjuler problemet Det er ofte mangel på tilbud for lærevansker Lærevansker gir ofte følgeskader Fremmedspråklige konkurrerer dårlig på arbeidsmarked og ny lov krever individuell kartlegging og tilrettelagt opplæring. Trer formelt i kraft pr 01. sept 2004 og

26 Vi er et landsdekkende pedagogisk nettverk
Nettverket består av over 30 spesialpedagoger (tilsv) med spesiell fokus og erfaring med Lærevansker – foruten et større antall disponible faglærere. Vi er til sammen den største landsdekkende aktøren som støtter Aetat både innen avklaring av lærevansker og tilhørende tilrettelagt opplæring. Nettverket har utviklet tester som i dag er landsdekkende og i utstrakt bruk av faginstitusjoner og skoler – herunder Aetats egne (SYA og ARK)

27 Hvordan brukes Læringsakademiene i dag
Eksempler på hvordan Læringsakademiene brukes ulike steder i Norge Aetat lokal Avklaring og tilrettelagt opplæring for personer på attføringstiltak som får problemer i tiltak Tilrettelagt opplæring for personer på attføring og som har påviste Lærevansker (lese- og skrivetrening, grunnskoleoppl., vgs fag etc etc) Tilrettelagte fagkurs (data, regnskap mv) Arbeidsrådgivningskontorer Gjennomføring av avklaring og utredning av lese- og skrivevansker Arbeidsdirektoratet/Senter for yrkesrettet attføring/lokale ark kontorer Leverandør av testverktøy (Rådgiveren, Veilederen 2, 3 samt FS (Fremmedspråk) Opplæring av fagpersoner Trygdekontorer Avklaring av fagvansker for personer under utredning

28 Hvordan brukes Læringsakademiene i dag - forts
Videregående skoler og grunnskoler Gjennomføring av lærerkurs i bruk av tester og opplæringsprogram Avklaring av elever som har vansker – med påfølgende lese- og skrivekurs Forsvaret Avklaring av alle personer (eks: I en garnison for alle rekrutter). Påfølgende tilbud om lese- og skrivekurs for personer med påviste vansker Opplæring av VO personell Ved skolesentra: Testing av elever med mistanke om vansker. Påfølgende lese- og skrivekurs samt individuell støtte til eksamensforberedelser. Sakkyndige vurderinger vedr rettigheter ved eksamen Kommuner Tilrettelagt opplæring av personer hvor kommunen er i sak ift dårlig skolegang/tidl manglende opplæring etc Advokater/leger ved regionssykehus Som sakkyndig ift erstatningsrettssaker ved dårlig skolegang og ved delvurdering i uføresaker

29 Hva ønsker vi Å utvikle samarbeidet både lokalt, regionalt og sentralt
…slik at den virksomheten som i dag nyttes i varierende grad (avhengig av lokalt samarbeid) blir et kjent og likt tilbud på landsbasis …slik at Læringsakademinettverket kan tilpasse egen utvikling ift den samfunnsutvikling som er

30 Funksjonstesting Nevropsykologisk testing
Pedagogisk testing Funksjonstesting Nevropsykologisk testing

31 NETPEDS TESTBATTERI RÅDGIVEREN VEILEDEREN-3 NORSK ENGELSK
RETTSKRIVING LESEHASTIGHET LESEFORSTÅELSE ORDFORRÅD MATEMATIKK (PLUSS OG MINUS) (DELING) (GANGING) (MYNTREGNING) (KLOKKEREGNING) (PROSENTREGNING) (AREAL OG VOLUM) (BRØK OG DESIMAL) (REKNING MED UKJENTE) VISUELL PROSESSERING AUDITIV PROSESSERING SKRIFTFORMING SYNS- OG HØRSELS-FORSTYRRELSER RÅDGIVEREN VEILEDEREN-3 NORSK RETTSKRIVING LESEHASTIGHET LESEFORSTÅELSE ORDFORRÅD ENGELSK GRAMMATIKK MATEMATIKK (PLUSS OG MINUS) (DELING OG GANGING) (PENGER OG KLOKKE) (PROSENT OG PROMILLE) (BRØK OG DESIMAL) (AREAL OG VOLUM) (REGNING MED UKJENTE) NORSKKOMPETANSE RETTSKRIVING LESEFORSTÅELSE SPRÅKLYDER GRAMMATIKK KROPPSBEGREPER DAGLIGBEGREPER RELASJONSBEGREPER MATEMATIKKOMPETANSE MAEMATISKE SYMBOLER MATEMATISKE REGNINGSARTER SAMFUNNSKOMPETANSE SAMFUNNSKUNNSKAP 1 SAMFUNNSKUNNSKAP 2 VEILEDEREN - FS VEILEDEREN -2 NETPEDS TESTBATTERI

32

33

34

35

36

37 Informasjon om testene
Resultatet skal brukes til oppklarende samtale Samtalen fokuserer på de positive deler Samtalen fokuserer på elevens behov Testene har et behagelig utseende Testene er raske å utføre Testene starter med få oppgaver pr side Testene har få likhetspunkter med IQ tester Testene vekker motivasjon og konkurranselysten

38 Veilederen 4, sammenbinding
Programmet lastes ned fra Internett Program som samordner alle resultater fra Rådgiverne, Veilederen FS, 2 og 3 og andre tester Programmet lager en karakterprognose på Videregående skolenivå Programmet brukes som grunnlag for å skrive sakkyndige vurderinger

39

40 Bruk av testene Sakkyndig vurdering For å få skolehjelpemidler
( iht. Trygdelovens § 10.7a) For å tilrettelegge eksamensordninger ( iht. Opplæringsforskriften § 4.36) For å kartlegge opplæringsbehov og skrive opplæringsplan ( iht. Opplæringsloven § 4A og § 5)


Laste ned ppt "Læringsakademiseminar hos Isonor/Trondheim"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google