Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veilederen - 3 Kurs for testoperatører

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veilederen - 3 Kurs for testoperatører"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veilederen - 3 Kurs for testoperatører
NetPed 2006 Veilederen - 3 Kurs for testoperatører Agenda Innledning NetPed historikk Læringsakademier i Norge Del 1 – Forberedelser Del 2 – Testgjennomføring Del 3 – Resultater Kurs for nye testoperatører

2 Forslag til agenda Velkommen Forberedelser Gjennomføring Resultater
NetPed 2006 Forslag til agenda Velkommen Litt bakgrunnsstoff Læringsakademiene i Norge Forberedelser Gjennomgang av testen og manualer Før du starter testing Testsituasjonen Oppstart av testen Hvor – Innlogging – brukernavn – passord Gjennomføring Hva kartlegges Klientens kompetanse på områdene visuell og auditiv prosessering Egenvurdering av klientens sensoriske og motoriske dysfunksjoner Resultater Testsertifikat og resultater Utskrift Det bør lages en omtrentlig timeplan for hvert kurs.

3 NetPed 2006 Hva er NetPed? NetPed er et kompetansesenter innen opplæring og testing av personer med lærevansker. Vi er 8 medarbeidere – hvorav 3 spesialpedagoger, synspedagog og 1 psykolog. Vi er i dag en sentral nasjonal aktør, og ønsker å videreutvikle oss både nasjonalt og internasjonalt. Virksomheten er tredelt og har følgende fokus: Tester og opplæringsprogrammer Utvikle og formidle nettbaserte tester, opplæringsprogrammer og –hjelpemidler. Læringsakademiene Skape nasjonal fokus på lærevansker Utvikle og drive nettverket av Læringsakademier - inkl etablering, utvikling og gjennomføring av daglig drift (være kompetansesenter for alle Læringsakademier) Lokal opplæringsvirksomhet (eget LA) Gjennomfører testing, avklaring og opplæring av elever med lærevansker i Kristiansands området. Dette inkluderer nyetablert satsing på synsvansker. Kvalitet i opplæring gir grunnlag for produktutvikling og erfaringsoverføring til læringsakademier. Undervisning er individuelt tilrettelagt for samtlige elever. Opplæring gjøres på grunnskole/videregående skole nivå samt opplæring i data, økonomi/IT, regnskap etc. Omfang på opplæring søkes å være stabilt ( ca 30 elever).

4 Læringsakademiene i Norge
NetPed 2006 Læringsakademiene i Norge 28 Læringsakademier pr mars 2006 *9 kurssentre Ibestad Komp Utstrakt samarbeid med Aetat og andre offentlige instanser (Forsvaret, videregående skoler etc). Læringsakademiene kan levere: Testing og avklaring av lærevansker med tilhørende sakkyndig vurdering. Tilrettelagt opplæring for personer med ulike typer lærevansker. Bodø Ind Minar Reko *Isonor *Ole Vig vgs *Sandane Ind Hadeland Prod *LA Bergen *Tepas Rehabil Lettindustrier Industritjeneste Unikum Indico Industri Lambertseter Haugaland Ind LA Østfold IØI kompetansesenter Unikom KIAS Pro Personal *LA Stavanger Drammen Ind Menko *iFokus Mandal Ind *NetPed Lillesand Prod

5 NetPed 2006 Info om Veilederen-3 Testen Veilederen-3 er laget for å imøtekomme et økende behov for en nevropsykologisk screeningtest med lav brukerterskel, rask administrasjon, høy kostnadseffektivitet og testdesign innenfor rammene av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Veilederen-3 er utviklet for Internett, og gir sammen med papirtesten Rådgiveren og Internettesten Veilederen-2 og et godt grunnlag for å stille pedagogiske diagnoser etter kriteriene i den internasjonale diagnosemanualen ICD-10. Denne diagnosemanualen er utviklet av Verdens Helseorganisasjon (WHO), og ble ved pålegg fra Statens Helsetilsyn innført i norsk sykehusvesen og spesialisthelsetjeneste i tidsrommet Testen Veilederen-3 er laget for å imøtekomme et økende behov for en nevropsykologisk screeningtest med lav brukerterskel, rask administrasjon, høy kostnadseffektivitet og testdesign innenfor rammene av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Veilederen-3 er utviklet for Internett, og gir sammen med papirtesten Rådgiveren og Internettesten Veilederen-2 og et godt grunnlag for å stille pedagogiske diagnoser etter kriteriene i den internasjonale diagnosemanualen ICD-10. Denne diagnosemanualen er utviklet av Verdens Helseorganisasjon (WHO), og ble ved pålegg fra Statens Helsetilsyn innført i norsk sykehusvesen og spesialisthelsetjeneste i tidsrommet

6 NetPed 2006 Før du starter testing. Les manualen og ha den tilgjengelig under testingen Bestill testrom med PC. Testmaskinen skal være utstyrt i henhold til dagens standard med Internet Explorer versjon 5.0 eller nyere, som anbefalt nettleser. Skjermen bør innstilles på en oppløsning på 800 x 600 dpi. Gode høyttalere eller hodetelefoner er et krav. Prøv datamaskin og internettforbindelsen Før testingen begynner, må programvaren ShockWave være installert. Denne kan lastes ned fra gratis fra internett. Forbered eleven på at de skal testes Gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt med hjelpemidler Mobiltelefoner skal legges bort For å gjennomføre testing med Veilederen-3 må følgende rammebetingelser være tilstede: Testingen skal foregå på en pedagogisk institusjon som er sertifisert for testing med Veilederen-3. Testmaskinen skal være utstyrt i henhold til dagens standard, dvs. Internet Explorer 5.0 eller nyere versjon som anbefalt nettleser, lydkort og høytalere/ øretelefoner med tilfredsstillende lydkvalitet (minst Hz.) og dataskjerm med tilfredsstillende oppløsning (minst 800 x 600 dpi). Før testingen begynner skal den pedagogiske institusjonen logge inn og laste ned den gratis programvaren ShockWave 5 fra Internett. I noen tilfeller vil denne installasjonen ikke kunne gjennomføres. Da må IT-ansvarlig med administratorrettigheter sørge for at dette blir gjort. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor datamaskinene er koplet i nettverk og benytter Windows 2000 som operativsystem.

7 NetPed 2006 Testsituasjonen Testen skal gjennomføres i rolige og skjermede omgivelser uten forstyrrelse fra andre. Testingen skal gjennomføres sammen med en testassistent som på forespørsel skal bistå klienten med høytlesing av testinstruksjoner + kompetanseprofil, omformulering av testinstruksjoner + kompetanseprofil, og teknisk bistand med betjening av datamaskinen. Testingen skal gjennomføres sammen med en testassistent som på forespørsel skal bistå klienten med høytlesing av testinstruksjoner + kompetanseprofil, omformulering av testinstruksjoner + kompetanseprofil, og teknisk bistand med betjening av datamaskinen. De begrensede oppgavene til testassistenten under punkt 5 forutsetter at den videre bruk av testresultatene i samband med sakkyndige vurderinger, utarbeiding av tiltaksplan, veiledning av klienten, opplæring av klienten og pedagogiske statusrapporter foretas av personell med relevant kompetanse innenfor fagene pedagogikk og/eller psykologi.

8 Oppstart av testen Testen er består av tekst, figurer og lyd
NetPed 2006 Oppstart av testen Testen er består av tekst, figurer og lyd Forbered eleven på at de skal testes Gjør oppmerksom på at de ikke kan bruke hjelpemidler Mobiltelefoner skal legges bort

9 NetPed 2006 Testoperatøren Det er viktig at du er godt forberedt til å gjennomføre testen Gjennomfør gjerne en test sjøl for å bli kjent med den Vær tilgjengelig under hele testen Riktige testresultater er ofte også et spørsmål om erfaring og rutine i å gjennomføre testen

10 NetPed 2006 Hva kartlegges? Veilederen-3 kartlegger klientens kompetanse på områdene visuell prosessering og auditiv prosessering, og foretar en egenvurdering av klientens sensoriske og motoriske dysfunksjoner (syn, hørsel og skriftforming). Testen er normert for alderstrinnet år, dvs. de vanlige aldersgruppene i videregående skole og militær voksenopplæring. Veilederen-3 inneholder ca. 100 enkeltoppgaver og tar minutter å gjennomføre. Veilederen-2 foretar kartlegging av elevens faglige ferdigheter i Norsk, Engelsk og matematikk. Testen er normert for alderstrinnet år, dvs. de vanlige aldersgruppene i videregående skole og militær voksenopplæring. Veilederen-2 inneholder ca. 100 enkeltoppgaver og tar minutter å gjennomføre.

11 NetPed 2006 Testsertifikat Testsertifikatet er en skriftlig dokumentasjon på at personen har gjennomført en nevropsykologisk test i visuell og auditiv prosessering. Testsertifikatet er en skriftlig dokumentasjon på at personen har gjennomført en nevropsykologisk test i visuell og auditiv prosessering med nøyaktig spesifisering av resultatene i testsertifikatet. I tillegg til resultater, inneholder sertifikatet også en tolkning av resul-tatene, eventuelt med anbefaling av undersøkelse hos øyelege/optiker eller ørelege/audiograf få å få kartlaget eventuell medisinsk diagnose knyttet til syns- eller hørselsfunksjonen. Testsertifikatet kan skrives ut ved å trykke på skriversymbolet som finnes plassert på oversiden av testsertifikatet.

12 Testgjennomføringen Oppstart av Veilederen - 3
NetPed 2006 Testgjennomføringen Oppstart av Veilederen - 3 Start Internett Explorer og gå til NetPeds hjemmeside på velg menyen ”Til tester”. Klikk på Start Skriv inn elevens nevn Skriv inn brukernavn og passord Eleven klikker på start og testingen er i gang Her kan en godt stoppe Powerpoint presentasjonen og heller gjøre en reell testgjennomkjøring med lyd og bilde via projektor.

13 Hvor finnes Veilederen-3
NetPed 2006 Hvor finnes Veilederen-3 Logg inn på og Velg menyen ”Til tester” Start nettleseren og gå inn på Velg menyen ”Til tester” helt til høyre på linja

14 Start Veilederen - 3 NetPed 2006 Klikk på start
Klikk på start for å starte tesen eller på Manual for å laste ned denne.

15 Innlogging Skriv inn elevens navn og navnet på testansvarlig
NetPed 2006 Skriv inn elevens navn og navnet på testansvarlig Skriv inn brukernavn og passord som du har fått tildelt av NetPed Skriv inn elevens navn Skriv inn brukernavn og passord som du har fått tildelt av NetPed

16 NetPed 2006 Delprøve 1 Egenvurdering av ulike typer synsforstyrrelser (samsynsvansker mv.). Egenvurdering av ulike typer synsforstyrrelser (samsynsvansker mv.). Eventuelle utfall på denne vurderingen refererer seg vanligvis til sykdom, skade eller lyte i synsnerven eller øyet som sanseorgan, og må ikke for- veksles med dysfunksjoner som skyldes visuelle prosesseringsvansker i sentralnervesystemet (hjernen). Medisinsk diagnose og tiltaksutforming må foretas av øyelege i samarbeid med optiker.

17 Delprøve 1 Eks. på avkryssing
NetPed 2006 Delprøve 1 Eks. på avkryssing Egenvurdering av ulike typer synsforstyrrelser (samsynsvansker mv.). Egenvurdering av ulike typer synsforstyrrelser (samsynsvansker mv.). Eventuelle utfall på denne vurderingen refererer seg vanligvis til sykdom, skade eller lyte i synsnerven eller øyet som sanseorgan, og må ikke for- veksles med dysfunksjoner som skyldes visuelle prosesseringsvansker i sentralnervesystemet (hjernen). Medisinsk diagnose og tiltaksutforming må foretas av øyelege i samarbeid med optiker.

18 NetPed 2006 Delprøve 2 Egenvurdering av ulike typer hørselsforstyrrelser (ulyder i øret mv.). Egenvurdering av ulike typer hørselsforstyrrelser (ulyder i øret mv.). Eventuelle utfall på denne vurderingen refererer seg vanligvis til sykdom, skade eller lyte i øret som sanseorgan, og må ikke forveksles med dysfunksjoner som skyldes auditive prosesseringsvansker i sentralnervesystemet (hjernen). Medisinsk diagnose og tiltaksutforming må foretas av ørelege i samarbeid med audiograf.

19 Delprøve 2 eks. på avkryssing
NetPed 2006 Delprøve 2 eks. på avkryssing Egenvurdering av ulike typer hørselsforstyrrelser (ulyder i øret mv.). Egenvurdering av ulike typer hørselsforstyrrelser (ulyder i øret mv.).

20 NetPed 2006 Syn og hørsel Dersom klienten rapporterer store syns- eller hørselsvansker under egenvurderingen på delprøve 1 og 2, kommer dette bildet opp. Hvis egenvurderingen på Delprøve 1 og 2 viser at klienten har store sanse- forstyrrelser dukker det opp en plakat med følgende tekst: ”I svarene på delprøve 1 og 2 har du rapportert store syns- eller hørselsvansker. Dette gjør det vanskelig å tolke testresultatene på Veilederen-3. Du bør derfor kontakte øyelege/optiker eller øyelege/audiograf for å undersøke forholdet nærmere, eventuelt fremlegge syns- eller hørselsrapport av nyere dato. Ønsker du likevel å fortsette testingen, trykker du på den grønne Ja-knappen. Ønsker du å avbryte testingen trykker du på den røde NEI-knappen.” I tilfelle klienten ønsker å avbryte testingen, vil testinstitusjonen slippe å betale for den avbrutte testen

21 NetPed 2006 Delprøve 3a Kartlegger elevens ytelse til å gjenkjenne formlike billedsymboler. Kartlegger elevens ytelse til å gjenkjenne formlike billedsymboler. Oppgavene i denne delprøven involverer hjernestrukturen occipitallappen som sentralnervøst prosesseringsområde. Delprøven har visse likhetstrekk med evnetesten WAIS delprøve 7.

22 NetPed 2006 Delprøve 3a Kartlegger elevens ytelse til å gjenkjenne formlike billedsymboler. Kartlegger elevens ytelse til å gjenkjenne formlike billedsymboler. Oppgavene i denne delprøven involverer hjernestrukturen occipitallappen som sentralnervøst prosesseringsområde. Delprøven har visse likhetstrekk med evnetesten WAIS delprøve 7.

23 NetPed 2006 Delprøve 3b Kartlegger elevens ytelse til å gjenkjenne formlike billedsymboler. Kartlegger elevens ytelse til å gjenkjenne formlike billedsymboler. Oppgavene i denne delprøven involverer hjernestrukturen occipitallappen som sentralnervøst prosesseringsområde. Delprøven har visse likhetstrekk med evnetesten WAIS delprøve 7.

24 NetPed 2006 Delprøve 3b Kartlegger elevens ytelse til å gjenkjenne formlike billedsymboler. Kartlegger elevens ytelse til å gjenkjenne formlike billedsymboler. Oppgavene i denne delprøven involverer hjernestrukturen occipitallappen som sentralnervøst prosesseringsområde. Delprøven har visse likhetstrekk med evnetesten WAIS delprøve 7.

25 NetPed 2006 Delprøve 4a Kartlegger elevens ytelse til å oppdage symbolsk billedinformasjon (parate ordbilder). Kartlegger elevens ytelse til å oppdage symbolsk billedinformasjon (parate ordbilder). Oppgavene i denne delprøven involverer hjernestrukturene occipital-, temporal- og frontallappene som sentralnervøse prosesseringsområder. Delprøven har visse likhetstrekk med ”ordkjedetesten” utviklet av Leseforskningsinstituttet i Stavanger.

26 NetPed 2006 Delprøve 4a Dersom det går for lang tid før det skjer noe, kommer denne beskjeden fram på skjermen. Kartlegger elevens ytelse til å oppdage symbolsk billedinformasjon (parate ordbilder). Oppgavene i denne delprøven involverer hjernestrukturene occipital-, temporal- og frontallappene som sentralnervøse prosesseringsområder. Delprøven har visse likhetstrekk med ”ordkjedetesten” utviklet av Leseforskningsinstituttet i Stavanger.

27 Delprøve 4a Tiden er ute. Gå videre til neste delprøve. NetPed 2006
Kartlegger elevens ytelse til å oppdage symbolsk billedinformasjon (parate ordbilder). Oppgavene i denne delprøven involverer hjernestrukturene occipital-, temporal- og frontallappene som sentralnervøse prosesseringsområder. Delprøven har visse likhetstrekk med ”ordkjedetesten” utviklet av Leseforskningsinstituttet i Stavanger.

28 NetPed 2006 Delprøve 4b Kartlegger elevens ytelse til å oppdage symbolsk billedinformasjon (parate ordbilder). Tilsvarende delprøve 41 Kartlegger elevens ytelse til å oppdage symbolsk billedinformasjon (parate ordbilder). Oppgavene i denne delprøven involverer hjernestrukturene occipital-, temporal- og frontallappene som sentralnervøse prosesseringsområder. Delprøven har visse likhetstrekk med ”ordkjedetesten” utviklet av Leseforskningsinstituttet i Stavanger.

29 NetPed 2006 Delprøve 5 Kartlegger elevens ytelse i visuelt sekvensminne (billedhukommelse). Kartlegger elevens ytelse i visuelt sekvensminne (billedhukommelse). Oppgavene i denne delprøven involverer hjernestrukturen occipitallappen som sentralnervøst prosesseringsområde. Delprøven har visse likhetstrekk med språktesten ITPA delprøve 10.

30 NetPed 2006 Delprøve 5 Kartlegger elevens ytelse i visuelt sekvensminne (billedhukommelse). Kartlegger elevens ytelse i visuelt sekvensminne (billedhukommelse). Oppgavene i denne delprøven involverer hjernestrukturen occipitallappen som sentralnervøst prosesseringsområde. Delprøven har visse likhetstrekk med språktesten ITPA delprøve 10.

31 NetPed 2006 Delprøve 5 Kartlegger elevens ytelse i visuelt sekvensminne (billedhukommelse). Kartlegger elevens ytelse i visuelt sekvensminne (billedhukommelse). Oppgavene i denne delprøven involverer hjernestrukturen occipitallappen som sentralnervøst prosesseringsområde. Delprøven har visse likhetstrekk med språktesten ITPA delprøve 10.

32 NetPed 2006 Delprøve 5 Kartlegger elevens ytelse i visuelt sekvensminne (billedhukommelse). Kartlegger elevens ytelse i visuelt sekvensminne (billedhukommelse). Oppgavene i denne delprøven involverer hjernestrukturen occipitallappen som sentralnervøst prosesseringsområde. Delprøven har visse likhetstrekk med språktesten ITPA delprøve 10.

33 NetPed 2006 Delprøve 5 Kartlegger elevens ytelse i visuelt sekvensminne (billedhukommelse). Kartlegger elevens ytelse i visuelt sekvensminne (billedhukommelse). Oppgavene i denne delprøven involverer hjernestrukturen occipitallappen som sentralnervøst prosesseringsområde. Delprøven har visse likhetstrekk med språktesten ITPA delprøve 10.

34 NetPed 2006 Delprøve 5 Kartlegger elevens ytelse i visuelt sekvensminne (billedhukommelse). Kartlegger elevens ytelse i visuelt sekvensminne (billedhukommelse). Oppgavene i denne delprøven involverer hjernestrukturen occipitallappen som sentralnervøst prosesseringsområde. Delprøven har visse likhetstrekk med språktesten ITPA delprøve 10.

35 NetPed 2006 Delprøve 6 Kartlegger elevens ytelse i auditivt sekvensminne (tallhukommelse). Kartlegger elevens ytelse i auditivt sekvensminne (tallhukommelse). Oppgavene i denne delprøven involverer hjernestrukturen temporallap-pen som sentralnervøst prosesseringsområde. Delprøven har visse likhetstrekk med evnetesten WAIS delprøve 5.

36 NetPed 2006 Delprøve 6 Kartlegger elevens ytelse i auditivt sekvensminne (tallhukommelse). Kartlegger elevens ytelse i auditivt sekvensminne (tallhukommelse). Oppgavene i denne delprøven involverer hjernestrukturen temporallap-pen som sentralnervøst prosesseringsområde. Delprøven har visse likhetstrekk med evnetesten WAIS delprøve 5.

37 NetPed 2006 Delprøve 6 Kartlegger elevens ytelse i auditivt sekvensminne (tallhukommelse). Kartlegger elevens ytelse i auditivt sekvensminne (tallhukommelse). Oppgavene i denne delprøven involverer hjernestrukturen temporallap-pen som sentralnervøst prosesseringsområde. Delprøven har visse likhetstrekk med evnetesten WAIS delprøve 5.

38 NetPed 2006 Delprøve 6 Kartlegger elevens ytelse i auditivt sekvensminne (tallhukommelse). Kartlegger elevens ytelse i auditivt sekvensminne (tallhukommelse). Oppgavene i denne delprøven involverer hjernestrukturen temporallap-pen som sentralnervøst prosesseringsområde. Delprøven har visse likhetstrekk med evnetesten WAIS delprøve 5.

39 NetPed 2006 Delprøve 6 Kartlegger elevens ytelse i auditivt sekvensminne (tallhukommelse). Kartlegger elevens ytelse i auditivt sekvensminne (tallhukommelse). Oppgavene i denne delprøven involverer hjernestrukturen temporallap-pen som sentralnervøst prosesseringsområde. Delprøven har visse likhetstrekk med evnetesten WAIS delprøve 5.

40 NetPed 2006 Delprøve 7 Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering (lyddiskriminering, lydsyntese og prosodisk bevissthet). Oppgavene i denne delprøven involverer hjenestrukturene temporal- og frontallappene som sentralnervøse prosesseringsområder. Delprøven har visse likhetstrekk med lese- og skrivetesten Aston Index delprøvene 13 og 15.

41 NetPed 2006 Delprøve 7 Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering (lyddiskriminering, lydsyntese og prosodisk bevissthet). Oppgavene i denne delprøven involverer hjenestrukturene temporal- og frontallappene som sentralnervøse prosesseringsområder. Delprøven har visse likhetstrekk med lese- og skrivetesten Aston Index delprøvene 13 og 15.

42 NetPed 2006 Delprøve 7 Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering (lyddiskriminering, lydsyntese og prosodisk bevissthet). Oppgavene i denne delprøven involverer hjenestrukturene temporal- og frontallappene som sentralnervøse prosesseringsområder. Delprøven har visse likhetstrekk med lese- og skrivetesten Aston Index delprøvene 13 og 15.

43 NetPed 2006 Delprøve 7 Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering (lyddiskriminering, lydsyntese og prosodisk bevissthet). Oppgavene i denne delprøven involverer hjenestrukturene temporal- og frontallappene som sentralnervøse prosesseringsområder. Delprøven har visse likhetstrekk med lese- og skrivetesten Aston Index delprøvene 13 og 15.

44 NetPed 2006 Delprøve 7 Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering (lyddiskriminering, lydsyntese og prosodisk bevissthet). Oppgavene i denne delprøven involverer hjenestrukturene temporal- og frontallappene som sentralnervøse prosesseringsområder. Delprøven har visse likhetstrekk med lese- og skrivetesten Aston Index delprøvene 13 og 15.

45 NetPed 2006 Delprøve 7 Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering (lyddiskriminering, lydsyntese og prosodisk bevissthet). Oppgavene i denne delprøven involverer hjenestrukturene temporal- og frontallappene som sentralnervøse prosesseringsområder. Delprøven har visse likhetstrekk med lese- og skrivetesten Aston Index delprøvene 13 og 15.

46 NetPed 2006 Delprøve 7 Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering (lyddiskriminering, lydsyntese og prosodisk bevissthet). Oppgavene i denne delprøven involverer hjenestrukturene temporal- og frontallappene som sentralnervøse prosesseringsområder. Delprøven har visse likhetstrekk med lese- og skrivetesten Aston Index delprøvene 13 og 15.

47 NetPed 2006 Delprøve 7 Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering (lyddiskriminering, lydsyntese og prosodisk bevissthet). Oppgavene i denne delprøven involverer hjenestrukturene temporal- og frontallappene som sentralnervøse prosesseringsområder. Delprøven har visse likhetstrekk med lese- og skrivetesten Aston Index delprøvene 13 og 15.

48 NetPed 2006 Delprøve 7 Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering (lyddiskriminering, lydsyntese og prosodisk bevissthet). Oppgavene i denne delprøven involverer hjenestrukturene temporal- og frontallappene som sentralnervøse prosesseringsområder. Delprøven har visse likhetstrekk med lese- og skrivetesten Aston Index delprøvene 13 og 15.

49 NetPed 2006 Delprøve 7 Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering (lyddiskriminering, lydsyntese og prosodisk bevissthet). Oppgavene i denne delprøven involverer hjenestrukturene temporal- og frontallappene som sentralnervøse prosesseringsområder. Delprøven har visse likhetstrekk med lese- og skrivetesten Aston Index delprøvene 13 og 15.

50 NetPed 2006 Delprøve 7 Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering (lyddiskriminering, lydsyntese og prosodisk bevissthet). Oppgavene i denne delprøven involverer hjenestrukturene temporal- og frontallappene som sentralnervøse prosesseringsområder. Delprøven har visse likhetstrekk med lese- og skrivetesten Aston Index delprøvene 13 og 15.

51 NetPed 2006 Delprøve 7 Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering (lyddiskriminering, lydsyntese og prosodisk bevissthet). Oppgavene i denne delprøven involverer hjenestrukturene temporal- og frontallappene som sentralnervøse prosesseringsområder. Delprøven har visse likhetstrekk med lese- og skrivetesten Aston Index delprøvene 13 og 15.

52 Delprøve 8 Egenvurdering av skriftforming (visomotorisk koordinasjon).
NetPed 2006 Delprøve 8 Egenvurdering av skriftforming (visomotorisk koordinasjon). Egenvurdering av skriftforming (visomotorisk koordinasjon). Områdene for sentralnervøs prosessereing av denne type koordinasjon involverer hjernestrukturen occipitallappen og nærområdene på begge sider av sentralfuren. Delprøven har visse likhetstrekk med lese- og skrivetesten Aston Index delprøvene 17 og 18.

53 NetPed 2006 Testsertifikat Testsertifikatet er en skriftlig dokumentasjon på at personen har gjennomført en nevropsykologisk test i visuell og auditiv prosessering. Testsertifikatet er en skriftlig dokumentasjon på at personen har gjennomført en nevropsykologisk test i visuell og auditiv prosessering med nøyaktig spesifisering av resultatene i testsertifikatet. I tillegg til resultater, inneholder sertifikatet også en tolkning av resul-tatene, eventuelt med anbefaling av undersøkelse hos øyelege/optiker eller ørelege/audiograf få å få kartlaget eventuell medisinsk diagnose knyttet til syns- eller hørselsfunksjonen. Testsertifikatet kan skrives ut ved å trykke på skriversymbolet som finnes plassert på oversiden av testsertifikatet.

54 NetPed 2006 Testsertifikat Testsertifikatet er en skriftlig dokumentasjon på at eleven har gjennomført en test. Testsertifikatet er en skriftlig dokumentasjon på at eleven har gjennomført en test, med nøyaktig spesifisering av hovedresultat og delresultater i sertifikatet. I tillegg til resultater, inneholder sertifikatet også en kort tolkning av resultatene, eventuelt med anbefaling av tilleggstesting med Rådgiveren og Veilederen-3 for elever som ønsker å få stilt pedagogisk diagnose iht. den internasjonale diagnosemanualen ICD-10. Testsertifikatet kan skrives ut ved å trykke på skriversymbolet oppe til høyre på testsertifikatet.

55 NetPed 2006 Resultater Testsertifikatet er en skriftlig dokumentasjon på at personen har gjennomført en nevropsykologisk test i visuell og auditiv prosessering med nøyaktig spesifisering av resultatene i testsertifikatet. I tillegg til resultater, inneholder sertifikatet også en tolkning av resultatene, eventuelt med anbefaling av undersøkelse hos øyelege/optiker eller ørelege/audiograf få å få kartlaget eventuell medisinsk diagnose knyttet til syns- eller hørselsfunksjonen.

56 Utskrift av testsertifikatet
NetPed 2006 Utskrift av testsertifikatet Ved utskrift av testsertifikatet kommer denne dialogboksen opp. Den gir muligheter for valg av skriver dersom det er flere tilgengelige i nettverket.


Laste ned ppt "Veilederen - 3 Kurs for testoperatører"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google