Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge – tidskronologien – frister – forvaltningsnivåene – terminologien.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge – tidskronologien – frister – forvaltningsnivåene – terminologien."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge – tidskronologien – frister – forvaltningsnivåene – terminologien

2 Gjennomføring av valg Valglov/valgforskrift
Stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg Sametingsvalg valg av bydelsutvalg Valgorganene Riksvalgstyre Fylkesvalgstyre Valgstyre Stemmestyre

3 Gjennomføring av valg Stortingsvalg
Stemmerett ved stortingsvalg Norske statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og som er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge. Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

4 Gjennomføring av valg Stortingsvalg
Manntall Register over alle med stemmerett i kommunen Folkeregisteret er grunnlaget for manntallet Folkeregisteret den 30 juni i valgåret legges til grunn Ansvaret for å utarbeide manntallet og ajourføre det frem til valgdagen ligger til kommunen

5 Gjennomføring av valg Stortingsvalg
Valgkort Valgstyret skal sende valgkort til de stemmeberettigede Sendes senest 3. august Velger skal få stemme uten valgkort – mottaker må skrive ut nytt kort

6 Gjennomføring av valg Stortingsvalg
Listeforslag – valgloven kap. 6 Stemmesedler – valgloven kap. 7 Nærmere bestemmelser om stemmeseddelen Velgernes adgang til å foreta rettelser

7 Gjennomføring av valg Stortingsvalg
Forhåndsstemmegivning ”Tidligforhåndsstemming” Nytt i år Tilbud til de som ikke vil ha anledning til å stemme verken under forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen Tid og sted Valgstyret skal tilrettelegge for et tilbud

8 Gjennomføring av valg Stortingsvalg
Forhåndsstemmegivning forts. Forhåndsstemmeperiode innenriks – 11.09 Forhåndsstemmeperiode utenriks – 04.09 Offisiell stemmemottaker – utenriksstasjoner Stemmemottaker oppnevnt av departementet Brevstemme

9 Gjennomføring av valg Stortingsvalg
Forhåndsstemmegivning forts. Hvor? Faste steder Helse- og sosialinstitusjoner Ambulerende Utenbys/Utenriks

10 Gjennomføring av valg Stortingsvalg
Forhåndsstemmegivning forts. Krav til lokalene der forhåndsstemmegivning skal foregå Egnet for stemmemottak Tilgjengelig for velgerne Hvem kan motta forhåndsstemmer ”Stemmemottakere” – valgloven § 8-2

11 Gjennomføring av valg Stortingsvalg
Forhåndsstemmegivning forts. Fremgangsmåte Stemmeseddelkonvolutt Valgkort Omslagskonvolutt Generell stemmeseddel

12 Gjennomføring av valg Stortingsvalg
Stemmegivning på valgtinget Tid og sted Kretser/lokaler Åpningstider En eller to dag Utstyr/materiell Tilgjengelighet

13 Gjennomføring av valg Stortingsvalg
Stemmegivning på valgtinget forts. Gjennomføring av stemmegivningen Hemmelig valg Enerom og usett Bretting Manntall - legitimasjon Stempel - urne

14 Gjennomføring av valg Stortingsvalg
Stemmegivning på valgtinget forts. Fremmede stemmer Velgere som ikke er innført i manntallet Velgere som allerede er krysset av eller har forhåndsstemt Bistand ifm stemmegivning

15 Gjennomføring av valg Stortingsvalg
Stemmegivning på valgtinget forts. Avslutning av stemmegivning – avvikling av kø

16 Gjennomføring av valg Stortingsvalg
Prøving av stemmegivninger og stemmesedler Godkjenning av stemmegivning avgitt på forhånd Godkjenning av stemmegivning avgitt på valgting Godkjenning av stemmesedler

17 Gjennomføring av valg Stortingsvalg
Organisering av avslutningsarbeidet - Foreløpig opptelling i lokalet ”Opptellingsleder” Plan for organiseringen Åpne dører

18 Gjennomføring av valg Stortingsvalg
Foreløpig opptelling i lokalet System for opptelling Kryss i manntallet/sedler i urnen, partivis fordeling Blanke sedler, sedler uten stempel Sedler i særskilt omslag/Fremmede Tvilsomme stemmer Stemmestyrets møtebok Innrapportering av grovtellingsresultat

19 Gjennomføring av valg Stortingsvalg
Forsvarlig lagring Etableres betryggende rutiner for oppbevaring og transport Avgitte stemmer oppbevares adskilt fra øvrig materiell Forsegles dersom det ikke er under direkte oppsyn av valgmyndigheten Transport Hurtigst betryggende måte, av andre enn dem som oppbevarer forseglingsutstyret

20 Gjennomføring av valg Stortingsvalg
Endelig opptelling og protokollering Personvalg (ikke så veldig aktuelt ved stortingsvalg) Valgstyrets møtebok – kontroll Oversendelse av materiell til fylkesvalgstyret

21 Gjennomføring av valg Stortingsvalg
Mandatfordeling og kandidatkåring Fordeles på de 19 valgdistriktene hvert åttende år Distriktsmandatene fordeles så av fylkesvalgstyret – St. Lagües modifiserte metode Utjevningsmandat Prøving av valgets gyldighet/ klage Det nyvalgte Stortinget treffer vedtak om stortingsvalget er gyldig Klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av valg


Laste ned ppt "Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge – tidskronologien – frister – forvaltningsnivåene – terminologien."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google