Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAMETINGSVALGET •Rutiner og prosedyrer i stor grad som for stortingsvalget •Mye kan gjøres parallelt •Vær obs på det som er annerledes •Info på www.sametinget.nowww.sametinget.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAMETINGSVALGET •Rutiner og prosedyrer i stor grad som for stortingsvalget •Mye kan gjøres parallelt •Vær obs på det som er annerledes •Info på www.sametinget.nowww.sametinget.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 SAMETINGSVALGET •Rutiner og prosedyrer i stor grad som for stortingsvalget •Mye kan gjøres parallelt •Vær obs på det som er annerledes •Info på www.sametinget.nowww.sametinget.no

2 MANNTALL •Sametingets valgmanntall •Søknad om innføring sendes Sametinget. •Kommunene får manntallet fra Sametinget. •Skjæringsdato 30.6. •Kommunene legger ut til offentlig ettersyn og kunngjør tid og sted for utlegging •Kan utelates i kommuner uten registrerte personer i valgmanntallet

3 FORHÅNDSSTEMMEGIVING •ALLE kommunene skal kunne ta imot forhåndsstemmer til sametingsvalget •Forhåndsstemmeperiode som for stortingsvalget •Kommunen kunngjør tid og sted for forhåndsstemmegivingen •Den enkelte kommune bestemmer om det skal mottas forhåndsstemmer til sametingsvalget på alle mottak for stortingsvalget i kommunen.

4 FREMGANGSMÅTE VED FORHÅNDSSTEMMEGIVING •I hovedtrekk som for stortingsvalget, jfr vl §8-4 og vf §27 (1-5). •Velgeren legger seddelen i egen stemmeseddelkonvolutt for sametingsvalget •Har velgeren ikke stemmerett i valgkretsen, brukes en blank (blå) seddel der velgeren skriver navnet på lista.

5 FREMGANGSMÅTE VED FORHÅNDSSTEMMEGIVING •Det må framgå hvem velgeren er •Skriv ut valgkort dersom velgeren ikke har med •Stemmeseddelkonvolutten og valgkort legges i omslagskonvolutt, deretter i urne i velgers påsyn

6 HVOR SKAL FORHÅNDSSTEMMEGIVINGEN SENDES? •Sendes til den kommunen som skal telle •Framgår av valgkortet til hvilken kommune •Sendes med en gang den er mottatt, med A-post eller raskere

7 HVOR SKAL FORHÅNDSSTEMMEGIVINGEN SENDES? •Kommer an på hvor mange stemmeberettigede det var i velgerens hjemkommune ved sametingsvalget i 2005 •Færre enn 30 manntallsførte: Kommunen teller ikke selv. •Sendes opptellingsvalgstyret.

8 HVOR SKAL FORHÅNDSSTEMMEGIVINGEN SENDES? •30 manntallsførte eller flere: Kommunen teller selv. •Stemmegivingen sendes velgerens hjemkommune. •Liste over antall stemmeberettigede er sendt kommunene

9 REGLER FOR PERSONVALG •Endre rekkefølge på kandidatene •Skriver ønsket kandidatnummer foran kandidatens navn •Kan rette de 5 øverste kandidatene, eller tilsvarende antall mandater som velges fra kretsen hvis det er over 5

10 HVEM SKAFFER MATERIELL? •KRD: Stemmeseddelkonvolutter •Sametinget: Stemmesedler, valgmanntall, samt sender valgkort til velgerne •Kommunen: Ordinært valgmateriell

11 VERRE VAR DET IKKE •For de som hadde mindre enn 30 i valgmanntallet for 2005 •De øvrige 47 skal i tillegg velge samevalgstyre, arrangere valgting, foreta foreløpig opptelling, føre møtebok ……


Laste ned ppt "SAMETINGSVALGET •Rutiner og prosedyrer i stor grad som for stortingsvalget •Mye kan gjøres parallelt •Vær obs på det som er annerledes •Info på www.sametinget.nowww.sametinget.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google