Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VALGET FRA A TIL Å På mindre enn en time?. FRISTER Oversikt over frister på KRDs nettside gir en god ”start” på planleggingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VALGET FRA A TIL Å På mindre enn en time?. FRISTER Oversikt over frister på KRDs nettside gir en god ”start” på planleggingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 VALGET FRA A TIL Å På mindre enn en time?

2 FRISTER Oversikt over frister på KRDs nettside gir en god ”start” på planleggingen

3 ANSKAFFELSESPROSESS •Regler for offentlige anskaffelser •Anskaffelser over kr 500.000 eks. mva. skal kunngjøres nasjonalt (DOFFIN).DOFFIN •Anskaffelser over kr 1.600.000 skal kunngjøres internasjonalt. •Søk hjelp hos kommunens innkjøpsfaglige ekspertise •Mye å hente på samarbeid med andre kommuner og fylkeskommuner

4 SØNDAGSVALG Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Vedtaket må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes.

5 VALGORGANENE •Kommunestyret velger valgstyre •Valgstyret kan velge stemmestyrer, med minimum 3 medlemmer •Kjønnsmessig balanse

6 ENDRE STEMMEKRETSENE? Meldes folkeregisteret senest 31.mars •Kan vedtas av valgstyret •Søk praktisk hjelp hos kommunens kartfaglige ekspertise

7

8 MATERIELL KRD: Stemmeseddelkonvolutter og sedler med partinavn/blindeskrift Kommunene: urner, avlukker, stempler, vinduskonvolutter, særskilt omslag, kulepenner, …

9 STEMMESEDLER •Kommunene har ansvar for å trykke stemmesedler til kommunestyrevalget •Fylkeskommunene har ansvar for å trykke stemmesedler til fylkestingsvalget •Senest 10. august •Nok til forh.st., valgting, partier, annet •Regler for utforming av sedleneRegler

10 VALGLOKALENE •Gammel vane godt nok? •Universell utforming •Tilgjengelighet til valg: VeilederVeileder •Krever planlegging i god tid •Samarbeid med kommunalt råd og funksjonshemmedes organisasjoner •Reservert HC-parkering, inngangsparti uten trinn/terskler, egnede avlukker

11 KIRKEVALGET • Kirkens ansvar • Evalueringsrapport fra valget 2009 Evalueringsrapport • Samarbeid om valglokaler • Nært, men tydelig adskilt • Lokale løsninger basert på lokale erfaringer

12 REKRUTTERING OG OPPLÆRING AV VALGMEDARBEIDERE •Har vi nok folk? De samme som sist? •Nyrekruttering, er vi aktive nok? •Hvilken kompetanse ønsker/trenger vi? •Har vi en plan for opplæring? •Hva slags opplæring trenger de ulike medarbeiderne?

13 MANNTALLET •Kommunenes ansvar iht valglovenvalgloven •Folkeregisteret pr 30.6. •Legges ut til ettersyn •Muligheter for retting av feil •Oppdatering etter reglene i forskriftenforskriften •Søknader om innføring •Partiene kan få – og levere tilbake

14 VALGKORT •Valgstyrets ansvar •Produseres etter manntall pr 14.7. •Sendes ut senest 3.8. •Etter regler i valgforskriften valgforskriften

15 FORHÅNDSSTEMMING Start ”tidlig” 1.7. Start 10.8. Slutt utenriks 2.9. Slutt innenriks 9.9. Mer om mottakssteder senere i dag

16 HJEMMESTEMMING •Kalt ambulerende blant venner •Kunngjøres •Søknadsfrist mellom tirsdag og fredag siste uke før valget •Gjør avtale, og dra hjem til velgeren •Husk nødvendig utstyr (seddelsett, konvolutter, urne) •To stemmemottakere

17 INSTITUSJONSSTEMMING • Alle institusjonene i kommunen • Eget rom • Evt også på pasientrom • Trygde- og omsorgsboliger i nærheten • To stemmemottakere • Samarbeid med institusjonene

18 VALGDAGEN •Lag en plan for valgdagen •Inkludert opplæringsplan •Tid, sted, kunngjøring •Materiell •Framgangsmåte •Tilrettelegging •Forsegling av urner •Tømming og oppbevaring

19 PRØVING •Godkjenne eller forkaste •Stemmegivninger og stemmesedler •Etter regler i valglov § 10-1, 10-2, 10-3 •Forhåndsstemmer prøves mer eller mindre fortløpende •Hold kontroll med forkastede •Orden i møteboka!

20 TELLING Foreløpig forhånd senest 4 timer før stenging, og så teller vi videre …..

21 VALGOPPGJØR KANDIDATKÅRING PROTOKOLL Dette fikser datamaskina ……  Nei, kontroll på inndataene  ”Hvor utgangspunktet er som galest, blir titt resultatet originalest.”

22 INNRAPPORTERING TIL SSB Her har vi god tid …… NEI !!! Send inn med en gang, da går det greit. Se info på valg.ssb.novalg.ssb.no Gjør som SSB sier, så går det bra.

23 OVERSENDING AV MATERIELL Til fylkeskommunen Slik fylkeskommunen vil ha det  Oppskrift gis på fylkeskonferansene Husk nye regler for kvittering

24 KLAGE •Ja, du kan klage •Har du stemmerett, har du også klagerett •Forberedelse og gjennomføring av valget •Frist 7 dager •Skriftlig til valgstyre/fylkesvalgstyre

25 GODKJENNING Valget godkjennes i det nye fylkestingets/ kommunestyrets konstituerende møte

26 OPPBEVARING •Ubrukt materiell kastes •Konvolutter, valgkort, forkastede sedler oppbevares til valgresultatet er endelig •Avgitte sedler ut valgperioden •Avkrysningsmanntall to perioder •Kan velgeren identifiseres? Makuler!

27 FERDIG! Da kan du dra på ferie  (folkevalgtopplæring…)


Laste ned ppt "VALGET FRA A TIL Å På mindre enn en time?. FRISTER Oversikt over frister på KRDs nettside gir en god ”start” på planleggingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google