Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg 2011 FORHÅNDSSTEMMEGIVNING Kurs for stemmemottakere på institusjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg 2011 FORHÅNDSSTEMMEGIVNING Kurs for stemmemottakere på institusjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg 2011 FORHÅNDSSTEMMEGIVNING Kurs for stemmemottakere på institusjon

2 VALGLOVEN § 1-1. Lovens formål Formålet med loven er å legge forholdene til rette slik at borgerne ved frie, direkte og hemmelige valg skal kunne velge sine representanter til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer.

3 ARBEIDET - grunnlagsdokumenter Håndbok for forhåndsstemmegivningen Veiledning for datasystemet EMIS Bystyrets og departementets internettsider: http://www.valg.oslo.kommune.no www.valg.no

4 ANSVARSDELINGEN Valgstyret Bystyrets sekretariat v/valgorganisasjonen Bydelsansvarlig Stemmestedsansvarlig/stedfortreder Stemmemottakere

5 Åpningstider Åpningstider institusjonsstemmegivning i Bydel ……….. …..sykehjem xx.08.2011 kl. xx.xx – xx.xx

6 Organisering av institusjonsstemmegivningen -Plakater om tid og sted henges opp på institusjonen i god tid -Ta kontakt med institusjonen og finn egnet lokale for forhåndsstemmegivningen -Skaff oversikt over antall sengeliggende -Institusjonen må sørge for bord, stoler, søplekasser, trillebord -Bydelen har med stemmeavlukker, bærbar PC m/skriver, stemmesedler kommunestyrevalg og bydelsvalg, utenbys stemmesedler, samlekonvolutter med alle stemmesedler kommunestyrevalg og bydelsvalg, stemmeseddelkonvolutter, omslagskonvolutter, blindeboks, hvite ark til skriver m.v.

7 Prinsipper for valghandlingen Påse at hver velger får mulighet til hemmelig valg. Alle valgfunksjonærer er underlagt taushetsplikt om alle forhold som gjelder stemmegivningen. Merk særlig forbruk av stemmesedler og opplysninger om velgere. Valgurnene skal oppbevares trygt og må være under oppsikt og passes på til enhver tid. Lokalet skal være tilgjengelig for velgere i hele åpningstiden Det skal alltid være to stemmemottaker til stede – også når man går rundt på sengeposter.

8 Spesielle utfordringer ved institusjonsstemmegivningen Alle beboere skal få anledning til å avgi stemme. Pleiere bestemmer ikke hvem som skal avgi stemme. VIKTIG: Alle rom med pasienter/beboere skal bli besøkt av en stemmemottaker. En kan møte velgere som er svært syke eller svekkede. Forbered deg så godt du kan og tenk igjennom hvordan du som stemmemottaker skal opptre for at valghandlingen skal skje på en ordentlig måte i slike situasjoner.

9 MOTTAK AV FORHÅNDSSTEMMER Velgeren legger stemmeseddel for Kommunestyrevalget og eventuelt bydelsvalget i en stemmeseddelkonvolutt. I avlukket eller ved sengeposten skal velgeren bare få hjelp av stemmemottaker – Ikke ansatte, familie eller andre Stemmemottaker ber om legitimasjon Husk: Valgkort regnes ikke som legitimasjon. Hvis velger har valgkort: Bruk scanner eller søk Hvis velger ikke har valgkort: Hent fram personopplysninger fra EMIS og skriv ut valgkort.

10 FRAMGANGSMÅTEN VED STEMMEGIVNINGEN MOTTAK AV FORHÅNDSSTEMMER (2) Det er ikke nødvendig å signere valgkortet for innenbys stemmer Kontroller opplysningene i EMIS-skjermbildet mot legitimasjonen. Stemmemottaker legger konvolutten og valgkortet i omslagskonvolutten med personopplysningene synlig i konvoluttvinduet og kleber igjen. Stemmemottaker klikker ”Bekreft registrering av velger” Velger legger omslagskonvolutten i riktig urne i stemmemottakerens påsyn. NB! Riktig urne! Urnenummer skal være det samme som det nummeret man er logget på med i EMIS!

11 FRAMGANGSMÅTEN VED STEMMEGIVNINGEN Velgere som er manntallsført i andre kommuner Velgeren får en stemmeseddelkonvolutt og en generell stemmeseddel både til Kommunestyre- og Fylkestingsvalget Samme krav til legitimasjon som for innenbys. Samme prosedyre følges som for innenbys velgere, men valgkortet må undertegnes av stemmemottaker. NB: Stemmen må legges i egen utenbys urne.. NB! Husk egen urne for utenbys stemmer! Hvis feil: kontakt stemmestedsansvarlig øyeblikkelig.

12 FRAMGANGSMÅTEN VED STEMMEGIVNINGEN LEGITIMASJON Hva hvis velger ikke har legitimasjon? Velgeren må godtgjøre at han er den han sier! Legitimasjon vil nesten alltid ha bilde og personnummer og være laminert – men vi kan ikke forlange det. I tvilstilfelle: –Sjekk kjønn og alder –Slå opp i manntallet, og be om adressen –Ved riktig svar – OK –Hvis du vurderer dette som forsøk på fusk – prøv å avvise. –Hvis det ikke lykkes: Ta imot stemmen og registrer avviksmelding i EMIS!!!!

13 FRAMGANGSMÅTEN VED STEMMEGIVNINGEN SÆRSKILTE TILFELLER Hvis EMIS viser at velgeren har avgitt forhåndsstemme tidligere, skal velgeren avvises. Hvis velgeren ikke finnes i manntallet skal stemmen allikevel mottas. Skriv ut valgkort. Velgeren kan søke seg innført i manntallet på eget skjema. Velger som ikke kan legitimere seg, men som insisterer på å få avgi stemme: Stemmen kan registreres, men dette MÅ registreres som avvik i EMIS.

14 Ved full urne EMIS gir beskjed om full urne (200). Be stemmestedsansvarlig om ny urne – med nytt urnenummer Logg på med det riktige urnenummer og fortsett stemmegivningen. Stemmestedsansvarlig overtar den fulle urnen og holder den under oppsikt til den kan plasseres på godkjent lagringssted for avgitte stemmer. Dette skal gjøres så snart det er er praktisk mulig.

15 Blinde eller svaksynte velgere ”Blindeboks” for innenbys velgere Generelle stemmesedler med punktskrift for utenbys velgere

16 Rettinger på stemmeseddelen Gi personstemme til kandidater på stemmeseddelen. Sett i så fall et kryss i ruten ved navnet til de kandidatene du vil stemme på. Du kan gi personstemme til så mange av kandidatene du vil. Gi personstemme til kandidater fra andre partier/grupper (såkalte slengere). Skriv i så fall kandidatnavnene i et eget felt på stemmeseddelen for ditt parti. Hvor mange slengere du kan føre opp, avhenger av antall representanter som skal velges til kommunestyret/bydelsutvalget og vil fremgå av stemmeseddelen. Vær oppmerksom på at når du fører opp slengere fra annet parti, vil en del av stemmen din bli overført til det andre partiet/gruppen. Verdien av stemmen din for det partiet/gruppen du stemmer på, blir tilsvarende redusert. Generelle stemmesedler for utenbys velgere: –Dersom ikke navnet på foretrukne parti/valgliste står på den generelle seddelen kan velgeren skrive listenavnet nederst på seddelen. –Det er velgerens ansvar å vite navnet på kandidaten på listen som skal stemmes på.

17 Forhåndsstemming – hvordan lykkes? Riktig velger Riktige opplysninger på valgkortet Riktig urne Riktig kryss i manntallet Altså: Dette er ikke vanskelig – krever bare NØYAKTIGHET


Laste ned ppt "Kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg 2011 FORHÅNDSSTEMMEGIVNING Kurs for stemmemottakere på institusjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google