Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fallskjermseksjonen Velkommen til F/NLFs fagseminar og ledermøte 13.-14.feb 2010 Helsfyr Rica Hotel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fallskjermseksjonen Velkommen til F/NLFs fagseminar og ledermøte 13.-14.feb 2010 Helsfyr Rica Hotel."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fallskjermseksjonen Velkommen til F/NLFs fagseminar og ledermøte 13.-14.feb 2010 Helsfyr Rica Hotel

2 Fallskjermseksjonen Styrets arbeid 2009 - innhold Innledning Visjon og mål Økonomi, aktivitet og medlemstall Luftrom Regelverk Miljø Sikkerhet Rikssenteret Etableringen av anleggskomité og F/NLF underutvalg Utfordringer fremover

3 Fallskjermseksjonen Styrets arbeid 2009 Visjon ”F/NLF skal arbeide for best mulig rammebetingelser, og legge forholdene til rette for at alle som ønsker det skal kunne utøve fallskjermidrett under tilfredsstillende ivaretakelse av sikkerheten.”

4 Fallskjermseksjonen Styrets arbeid 2009 Målsetning –Uregulert luftrom der vi opererer –Økt medlemsutvikling –Stram budsjettoppfølging –Landslagene skal ta medalje i VM 2012

5 Fallskjermseksjonen Økonomi og medlemstall Økonomi Vi har sunn vekst, og har i 2009 et overskudd på kr. 201.960,- mot budsjettert kr. - 46.000,- Budsjett- 46.000 Seksjonens regnskap. Landslag Andre poster Ift budsjett Avsetninger 2010 +201.960 + 85.516 +103.077 +247.960 13.202 NEXUS 12.362 X3M4

6 Fallskjermseksjonen Økonomi og medlemstall forts: Årsaken til det relativt gode resultatet er: –Kraftig vekst i medlemsmassen –Høyere overføring fra NIF ift budsjettert –Stram økonomistyring generelt

7 Fallskjermseksjonen Økonomi og medlemstall Økonomi forts: - større kostnader for vannforsyningen - fortsatt utfordringer med regnskapene til landslagene - fortsatt tildeling av ungdomsmidler -

8 Fallskjermseksjonen Økonomi og medlemstall Medlemmer Vi er per 31.12.2009 forbundets største seksjon med 4667 medlemmer. ”All time high” Stor økning i antallet tandem Merk også en økning i antall lisenser på 42 fra 1701 i 2008 til 1743 i 2009.

9 Fallskjermseksjonen Økonomi og medlemstall Selektert gruppe Medl 31.12.2008 % av alleMedl 31.12.2009 % av alleEndring 2008/9 Endring % Fallskjerm427725,64466726,93390 9,12 Fallskjerm/ Kvinner 117227,40133828,6716614,16 NLF16680100173331006533,91 Fallskjerm/ Lisensierte 17011001743100422,5 Fallskjerm/ Tandem 1913100246910054028,33

10 Fallskjermseksjonen Idrettsregistreringen

11 Fallskjermseksjonen Styrets arbeid 2009 Aktivitet 2006: 62.630 hopp (referanseår) 2008: 47.487 hopp 2009: 54.645 hopp Økning med 7.977 hopp ift 2008 Økning med 407 tandem ift 2006 Økning med 477 elevhopp ift 2006 Økning med 85 konkurransehopp ift 2006 Økning med 257 demohopp ift 2006 Reduksjon med 9.292 treningshopp ift 2006

12 Fallskjermseksjonen Styrets arbeid 2009

13 Fallskjermseksjonen Styrets arbeid 2009

14 Fallskjermseksjonen Styrets arbeid 2009 Luftrom (1) F/NLF deltar i luftromskomiteen og Frank Halvorsen er vår representant AFIS avtale utkast for bruk av AFIS plasser utenfor åpningstid er utarbeidet og oversendt Luftfartstilsynet Etablert oversikt over hvor vi hopper Vises til mer utførlig orientering på fagseminaret

15 Fallskjermseksjonen Styrets arbeid 2009 Miljø (2) Miljøutvalget etablert med Hallvard Kosberg som F/NLF representant Skifte av representant? Mer utførlig informasjon senere på møtet av Arne Mathisen

16 Fallskjermseksjonen Styrets arbeid 2009 Regelverk (3) F/NLF har driftstillatelse iht BSL D 4-2 fram til 25 februar 2018 F/NLF hadde disp ift BSL E 3-2 frem til 1 januar 2009 F/NLF har anmodet om fortsatt disp fra BSL E 3-2 og at dette blir innvilget innen 1. mars 2010 LT har indikert at dette vil gå i orden og at disp sannsynligvis vil gis på ubestemt tid frem til EASA ev kommer med regulerende bestemmelser 2012++ EPU medlemskap etablert høsten 2009 med HC som norsk rep for at vi kan være i inngrep med arbeidet som gjøres ift EASA sine ev regulerende bestemmelser som skal komme i 2012.

17 Fallskjermseksjonen Styrets arbeid 2009 Sikkerhet (4) Styret valgte leder SU og SUs medlemmer etter anmodning av leder SU Styret F/NLF har gitt følgende oppdrag •Sikkerhets- og utdanningskomitéen, skal legge forholdene til rette for en høy operativ aktivitet på et akseptabelt sikkerhetsmessig nivå. Dette skal skje gjennom utdanning av operativt personell, samt å trekke retningslinjer for og utøve kontroll over operativ drift. Det er en målsetning å unngå ulykker gjennom forebyggende arbeid. SU skal utvikle og opprettholde kontroll- og utdanningssystem som ivaretar sikkerheten og kunnskapen innenfor materielltjenesten. •Sikkerhets- og utdanningskomitéen, skal legge forholdene til rette for en høy operativ aktivitet på et akseptabelt sikkerhetsmessig nivå. Dette skal skje gjennom utdanning av operativt personell, samt å trekke retningslinjer for og utøve kontroll over operativ drift.

18 Fallskjermseksjonen Styrets arbeid 2009 Rikssenteret På oppdrag fra Årsmøtet har F/NLF og OFSK reforhandlet leieavtalen Styret F/NLF har godkjent den nye avtalen jft protokoll 1/10 pkt 2.7 Avtalen ligger i Styret OFSK for godkjenning Avtalen skal signeres før sesongstart Videreutvikling av vannforsyningen i 2010 Utarbeidelse av tilstandsrapport i 2010 Utarbeidelse av vedlikeholdsplan

19 Fallskjermseksjonen Langtidsplan 2009-2012 Viktige punkter –Luftrom –Økonomi –Miljø –Regelverk –Sikkerhet –Etableringen av en anleggskomité og F/NLF underutvalg Strategidokumentet legger malen for plan og prioriteringer fremover


Laste ned ppt "Fallskjermseksjonen Velkommen til F/NLFs fagseminar og ledermøte 13.-14.feb 2010 Helsfyr Rica Hotel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google