Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Motorflyseksjonen i NLF

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Motorflyseksjonen i NLF"— Utskrift av presentasjonen:

1 Motorflyseksjonen i NLF
Lars Øyno Leder Motorflyseksjonen Norges Luftsportforbund Skolesjefseminar 5/

2 Presentasjon bakgrunn
Seilflysertifikat i 1979, IK2, slepeutsjekk Begynte å fly med motor i 1981, CPL, IR Mikroflysertifikat i 2011 Bygget eget experimental-fly i 2004 Leder i NLFs luftromskomite Norges representant i EAS (Europe Air Sports) Valgt til leder i MFS 2011

3 Motorflyseksjonen i NLF
Behandler saker som har betydning for motorflyvere i Norge Har et styre bestående av 7 medlemmer Fagsjef deltar på møtene som referent Vi tar MFS-representant i Undomsutvalget med på møtene Formannen i MFS representerer seksjonen i Forbundstyremøtet (NLF)

4 MFS Komiteer Flyplass-situasjonen på Østlandet ATO LAPL Flynytt

5 Komiteer Acro Sjøfly SU Ungdomsutvalget Helikopter? CAMO Flytjenesten

6 Flyplass-gruppe ledet av MFS
Arbeide for: Ny avlastningsflyplass for GA-trafikk Fremtidig bruk av Kjeller for alle GA-brukere Tilrettelegging ved øvrige flyplasser for GA virksomhet Møte NLF 15/8 2011

7 Representanter Nedre Romerike Flyklubb Oslo Flyklubb
Kjeller Flyplass Hangareieres Forening AOPA EAA Kjeller Aero Senter (KAS) MFS NLF sentralt

8 Flyplassenes evne til å ta imot GA-trafikk i fremtiden

9 Ny avlastnings- og GA-flyplass
En ny flyplass er tvingende nødvendig når Kjeller stenges for vanlig GA-flyging. Arbeid med en slik flyplass tar mange år før plassen er operativ, vi er allerede sent ute nå. Det finnes midler fra ”Fornebu-potten” som kan finansiere hele, eller deler av en slik flyplass. Møte NLF 15/8 2011

10 Fremtidig bruk av Kjeller
Brukerne av ENKJ har opprettet Kjeller Aero Senter (KAS). Organisasjonen ”eier” strategi og fremtidsplaner for Kjeller. Reforhandling av avtalen med Forsvaret på ENKJ Utarbeidelse av planer for fremtidig GA-virksomhet på ENKJ, samt gjennomføring av planene Møte NLF 15/8 2011

11 Tilrettelegging ved øvrige flyplasser
Dette dreier seg om for mange plasser å opprettholde dagens status quo. Situasjonen på mange plasser er usikker, en ytterligere forverring må unngås. For Eggemoen og Rygge: Sikre GA-brukere aksess Møte NLF 15/8 2011

12 ATO / LAPL Årsmøtevedtak:
Årsmøtet i motorflyseksjonen pålegger styret i motorflyseksjonen å delta aktivt i forbundets arbeid med å vurdere hvordan innføring av ATO og LAPL innen motorflyging kan gjøres på en mest mulig kosteffektiv måte for motorflyklubbene og våre medlemmer. I tråd med en trinnvis prosess i ATO/LAPL prosjektet skal innføring av ATO/LAPL konsekvensutredes og vurderes. Forslag til løsning forutsettes sendt på høring til klubbene før beslutning tas av seksjonen.

13 Flynytt Kvalitetsheving, meget gode tilbakemeldinger
Tatt opp en del kontroversielle saker, spesielt mot LT Vurdering av ansvarsforhold NLF/redaktør/MFS

14 Vi mottar gjerne saker fra medlemmene
Ta kontakt med fagsjefen for saker som ønskes behandlet i MFS


Laste ned ppt "Motorflyseksjonen i NLF"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google