Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva betyr de politiske føringene for ergoterapeuters prioriteringer? Møteplass: Allmennhelse 14.- mai 2009 Mette Kolsrud forbundsleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva betyr de politiske føringene for ergoterapeuters prioriteringer? Møteplass: Allmennhelse 14.- mai 2009 Mette Kolsrud forbundsleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva betyr de politiske føringene for ergoterapeuters prioriteringer? Møteplass: Allmennhelse 14.- mai 2009 Mette Kolsrud forbundsleder

2 Samhandlingsreformen Ergoterapeutenes tilsvar til helseministerens innspill på helsekonferansen Hvilke prioriteringer gjør vi i forhold til samhandlingsreformen

3 1. Demografisk utvikling 50% økning av eldre over 80 år og over 90år Ergoterapi: Demens; utredning og behandling Råd og veiledning til pårørende Forebygging; tilbud for å imøtekomme aktiv aldringsstrategien – ”Life style redesign” Utvikle indikatorer for funksjonsreduksjon og forebyggende tiltakspakke ved funksjonsreduksjoner

4 2. Nytt sykdomsbilde Livsstilssykdommer –Diabetes, rus, psykiske lidelser, kols, kreft og overvekt Ergoterapi: mestring i dagliglivet Livstilsendringsmetoder; endre vaner, rutiner, opprettholde roller Energiøkonomiseringsmetoder Motivering for aktivitet - aktivitetsanalyse Forhindre sosial isolasjon

5 2. Nytt sykdomsbilde ”Ny type helsevesen – møte utfordringer på en annen måte” Ergoterapi: - F okus på ressurser hos individet og i omgivelsene –Funksjonsvurdering og aktivitetsanalyse –Mestrings- og motiveringsstrategier –Trening og tilrettelegging for aktivitet og deltagelse

6 3. Fra reparasjon til forebygging ”lære seg å leve med” Ergoterapi: Tilrettelegge for aktivitet – tilpassing av bolig, skole/arbeid Hjelpemiddelformidling Forhindre funksjonsreduksjon Trening i nye teknikker eller bruk av hjelpemidler Råd, veiledning Utprøving av situasjoner i praksis

7 4. Økonomiske insitamenter Dokumentere økonomisk effekt av ergoterapi generelt og konkret i kommunene

8 5. Flere fastleger Ergoterapeuter: Informasjon til fastlegene om ergoterapi – hvordan kan ergoterapeuter bidra til å følge opp legens pasienter Flere samarbeidsarenaer med fastlegene

9 6. Bygge ut habilitering og rehabilitering Ergoterapeuter: I hjemmebasert rehabilitering På korttidsavdelinger på sykehjem/helsehus med mer På dagsenter I ulike boenheter I innsatsteam I habiliteringstjenesten I lærings- og mestringssentraene Som koordinatorer og i koordinerende enhet På forvaltnigskontorer

10 7. Forebyggende helsetjenester Ergoterapeuter: På plankontorene – uu Helsestasjoner og skolehelsetjenesten Eldresentra – helsestasjon for eldre Lærings – og mestringssentraer Samarbeid med frivillig sektor om helsefremmende og forebyggende tilbud I kommunestyrene!!!!

11 10 Nye økonomiske insitament Ny sykehusfinansiering 205 av finansiering til sykehus overføres til kommunen, men kommunene betaler 20% av sykehuskostnadene Finansiering av utskrivingsklare pasienter Fastlønnstilskudd for ergoterapeuter

12 De viktigste prioriteringene i samhandlingsreformen Forebyggende tiltak Tiltak for å holde eldre friske og hjemmeboende Kommunal rehabilitering Tilbud til mennesker med de ”nye folkesykdommene”, kroniske lidelser, livsstilssykdommer, psykiske lidelser og rusavhengighet Tilbud til barn med spesielle behov

13 Konklusjon Ergoterapeuter må: Ta nye utfordringer! Være aktive og synlige i planlegging og oppstart av nye tjenestetilbud Vise effekt av ergoterapi Vise bredden i ergoterapimetoder Fokusere på metoder for å fremme mestring i dagliglivets aktiviteter


Laste ned ppt "Hva betyr de politiske føringene for ergoterapeuters prioriteringer? Møteplass: Allmennhelse 14.- mai 2009 Mette Kolsrud forbundsleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google