Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan holde kontakt med passive medlemmer Innspill på parallellsesjon ledermøte NPF januar 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan holde kontakt med passive medlemmer Innspill på parallellsesjon ledermøte NPF januar 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan holde kontakt med passive medlemmer Innspill på parallellsesjon ledermøte NPF januar 2012

2 Ved å holde dem informert?

3 Medlemsbladet vårt gir medlemmene informasjon om aktuelle tilbud og møter i fylket. Dette krever at lokallagene har respekt for bladets deadline!

4 Ved å invitere dem til mer uformelle møteplasser ? Bussturer? – MRPF med 40 til Latvia H 2007 – Sunnmøre PF og Romsdal PF har årlige dagsturer i nærheten Fast kafemøte? – NMPF har prøvd med dårlig resultat. Her er Namdal PF mye flinkere enn alle andre! Ambulerende kafemøte? – NMPF har prøvd ett møte utenfor Kristiansund: – Det kom 1 – ett – medlem! Bowling? – Sunnmøre PF har lykkes her! – Nordmøre PF skal prøve nå!

5 For å holde kontakt med de mest passive medlemmene, må vi kanskje avlegge dem et personlig besøk? Og da nytter det ikke bare å besøke dem som ikke kommer på møter, på helgesamlinger, på trim og bowling, på bussturer og lignende, Da må vi besøke alle!

6 NPF MEDLEMSSERVICE MRPF Stimulere og motivere til egen innsats ved å peke på betydningen av egen innsats Øke fokus på medlemmer som ønsker, men ikke klarer å være til stede på våre arrangementer Utvikle tilbudene til prioriterte målgrupper Øke nærheten til organisasjonen Videreutvikle likemannstilbudet lokalt og sentralt  Opprettholde fylkeslagets medlemsblad ”Hør på meg”  Forbedre fylkeslagets hjemmesider på www.parkinson.no  Opprettholde tilbudet om helgesamlinger i samarbeid med lokalforeningene  Gjennomføre besøksrunde til alle pasientmedlemmer i M og R  Utvikle tilbud om sponset Sydentur  Bidra til at medlemmer får tilbud om LSVT Big og Loud.  Ukentlig trimtilbud Leif Klokkerhaug:Innspill til Ledermøte NPF januar 2012 Via arbeidsmøter til årsmøtevedtak: Arbeidsprogram 2011 - 2013

7 Vedtatt besøksrunde til alle våre 200 pasientmedlemmer i Møre og Romsdal Hvorfor? Arbeidsprogram MRPF 2011 – 2013: Nå medl. som ikke kommer på møte Hvem ? I samarbeid med de tre lokallaga To og to likemenn/styremedl. drar ut Pas.medl. fordelt på disse parene Kostnader? Fylkeslaget, + søker likemannsmidler

8 Vedtatt besøksrunde til alle våre 200 pasientmedlemmer i Møre og Romsdal Hvorfor? Arbeidsprogram MRPF 2011 – 2013: Nå medl. som ikke kommer på møte Hvem ? I samarbeid med de tre lokallaga To og to likemenn/styremedl. drar ut Pas.medl. fordelt på disse parene Kostnader? Fylkeslaget, + søker likemannsmidler

9 Vedtatt besøksrunde til alle våre 200 pasientmedlemmer i Møre og Romsdal Hvordan? Lokalstyrene fordeler pas. medl. på styremedlemmer og likemenn Vi ringer for evt. avtale og tidspunkt Vi har med blomster + MRPFkulepenn Hvis OK, så gjennomfører vi en enkel anonymisert spørreundersøkelse

10 Vedtatt besøksrunde til alle våre 200 pasientmedlemmer i Møre og Romsdal Hvorfor spørreundersøkelse blant annet: om fastlegenom logopedhjelp om nevrologenom tekniske hjelpemidler o.l. om fysioterapiom hjemmetjenester om bassengtreningom hjemmesykepleie om annen trening om mental og sosial helse Hvis entydige resultater kan vi bruke dette overfor kommuner og helseforetaket i dialog for bedring av tilbudet til våre medlemmer


Laste ned ppt "Hvordan holde kontakt med passive medlemmer Innspill på parallellsesjon ledermøte NPF januar 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google