Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Naturvernforbundetskolen: Kyst Tema på foredrag: Kystsatsingen Tid: ca 20 min For mer info om foredraget kontakt: Lene på

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Naturvernforbundetskolen: Kyst Tema på foredrag: Kystsatsingen Tid: ca 20 min For mer info om foredraget kontakt: Lene på"— Utskrift av presentasjonen:

1 Naturvernforbundetskolen: Kyst Tema på foredrag: Kystsatsingen Tid: ca 20 min For mer info om foredraget kontakt: Lene på ll@naturvernforbundet.noll@naturvernforbundet.no Andre relevante foredrag på naturvernforbundet.no/skolen: Se foredrag om hvordan drive lokallag og om miljøjuss

2 Naturvernforbundet og kysten 2012-13

3 Stolt historie • 70-tallet: oljeforurensning satt på dagsorden for første gang • 80-tallet: turneen ”Hold matfatet rent”, der avsløring av og fokus på industriutslipp og kloakkutslipp – Førte til storsatsing på økt kloakkrensing • 90-tallet: ”Den store Giftjakta” og ”Naturvernforbundets sommertokt”. – Førte til myndighetenes nasjonale tiltaksplan for opprydding i forurenset sjøbunn • Seier i Lofoten gjentatte ganger, senest i 2011 • Marine verneområder, strandsoneinngrep, hummer mm

4 Og stort arbeid i dag • Oppdrett • Lokale inngrep og arealbruk • Marine verneområder • Rapportering av ulovlig fiske • Undervisning og friluftsliv

5 Hva er problemet? • Overordnet – Lite hensyn – Manglende kunnskap – ”Havet som søppelkasse” • Hva fører det til – Forurensning og forsøpling – Inngrep – Truede arter

6 Mål • Sette kystnaturen på dagsorden • Vise fram utfordringer og løsninger • Vise fram engasjement • Vinne politiske seire – Kutt i forurensning til hav – Ingen olje i LoVeSe • Positiv visjon for kysten • Nye medlemmer

7 Aktuelle saker • Gruve • Sjøfugl • Marint vern • Sedimentopprydding • Strandsone • Truede arter • Oppdrett • Oljeboring

8 Hvorfor trengs Naturvernforbundet • Fordi kysten er verdt å ta vare på • Vi er overalt og kjenner lokale løsninger og problemer • Kunnskapsrike og løsningsorienterte

9 • Kystarbeidet er det lokallagene og fylkeslagene gjør • Innspill fra og kontakt mellom lokallagene • Lokallag og fylkeslag – Lokale politiske saker – Seminarer – Stands og annet infoarbeid – Familieaktiviteter • Sekretariatet: rammeverk, drive politiske kampanjer, følge opp lokalt arbeid – Planlegger blogg – Mailingliste – Fakta: sjøfugl først, mer kommer

10 Koble dere på! • Meld deg på kystepostlista • Jobb med en lokal kystsak! – Spre info – Lobby – Media – Høringer – Alt det andre! • Lag et arrangement! – Markering – Stand – Fagseminar – Familieaktivitet/tur • Kontakt sekretariatet og fortell om saker, hendelser og suksesser • Bidra til å produsere faktamateriell • Kom på Miljøfestivalen • Kampanjeaktiviteter forurensning

11 Naturvernforbundet hovedaktivitet kyst Lokale kystsaker, arrangementer og besøk, felles materiell/logo, informateriell JanDes Kampanje 1: Forurensning Politisk arbeid med en sak, fellesaktivitet for alle lokallag Kampanje 2: Olje i LoVeSe mot valget Politisk arbeid med en sak, fellesaktivitet for alle lokallag AugNovMai?Okt? 20122013 5. mai: Strandryddedagen 22.mai: FNs dag for naturmangfold, fokus kyst og marint 2.-5. august: Miljøfestival med kampanjelansering Faktastoff på nett Brosjyre

12 Forurensningskampanjen • Naturvernforbundet er de som viser fram den ”nye” forurensningen og har løsningene på problemet • Oppdrett, landbruk, kloakk, industri.. • Tiltak: – Lansering på miljøfestivalen – Arbeid mot lokale forurensningskilder – Fotokampanje – Møte stortingspolitikere – Media – Infomateriell

13 LoVeSe-kampanjen • Viktigste miljøsak i stortingsvalget 2013 • Kampanje sommer og tidlig høst • Samarbeid med Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja • Aktiviteter over hele landet

14 Se flere foredrag her: www.naturvernforbundet.no/skolen

15 Bli medlem - gjør en forskjell Send SMS NATUR til 2077


Laste ned ppt "Naturvernforbundetskolen: Kyst Tema på foredrag: Kystsatsingen Tid: ca 20 min For mer info om foredraget kontakt: Lene på"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google