Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruktbil13 Stig Morten Nilsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruktbil13 Stig Morten Nilsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruktbil13 Stig Morten Nilsen

2 NBF Bruktbil11 vs. Bruktbil13
Norges Bilbransjeforbund er organisasjonen for de seriøse og profesjonelle aktørene i norsk bilbransje NBF representerer : Endr. Bedrifter i bilbransjen % Ansatte i bedriftene % Og vi har plass til de siste merkeforhandlerne også…

3 Nytt av året…

4 NBFs stand med viktig informasjon
Få med dere dette

5 Finn.no sitt kjøp av Sentinel Software AS
Kjøpte seg i juli opp fra 33 % til 87 % CarWEB er fortsatt bransjeplattformen Ved internasjonalisering vil Norge ha fordeler NBF vil ta en tydeligere rolle Bransjen vil fortsatt ha "hånden på rattet"

6 …for samarbeidet fortsetter
Mer info kommer

7 Samarbeide om taksering gjenkjøpsbiler
NAF takserer gjenkjøpsbiler ved leasingavtalens utløp Testpiloter gjennomført – gode erfaringer Integreres i forhandlers BUS-takst og CarWEB NAF takst konverteres til NBF Tilstandsrapport

8 Bestilling av NAF-takst fra forkalkyle
NAF takstvalg i CarWEB Bestilling av NAF-takst fra forkalkyle Mer info kommer

9 Forhold som påvirker oss

10 Juks med km.stand Svært utbredt problem i hele Europa
30 % av bilene i Tyskland har feil km Krever nasjonalt register i Norge Brev sendt Vegdirektøren fra NBF, NAF, BIL NAF estimerer kostnader 2-5 milliarder Full støtte fra Forbrukerrådet og FNO Det settes ytterligere kraft bak kravet i høst/vinter

11 Bruksfradrag import av biler
Noen justeringer av skalaen foreslått Varebiler får samme system som personbiler NBFs høringssvar: Bil ikke brukt før 6 mnd gammel og km kjørt Samme definisjon i EU på mva. Ingen omregistreringsavgift (men mva.) for biler under 6 mnd og kjørt mindre enn km Venter på avklaring og iverksettelse (2014)

12 Refusjon av avgift ved re-eksport
Bakgrunn Klage til ESA fra europeisk finansieringsselskap NBF har presset på i mange år Status ESA har pålagt Norge å refundere andel avgift. v/leasing Finansdepartementet inkluderer alle brukte biler Høringsnotat kommer etter nyttår, virkning fra 2015

13 Bruktbil i Europa

14 Vesentlig endring i Europa
Forhandlerne dreier fokus over på brukte biler Vedvarende press på nybilmarginene Kan i større grad kontrollere marginene på brukt Relevant marked minst dobbelt så stort Endret fokus gir effekt Brto.fortj. brukte biler (mye) høyere enn nye biler Andel omsetning på brukte biler øker

15 Utvikling i England fra 2008 til 2012
Kilde: EY.

16 Samme trend i Tyskland…
Kilde: EY.

17 Måler avkastning på investert kapital
Kilde: ASE Plc.

18 Utnytter vi mulighetene godt nok?
Markedet i Norge også dobbelt så stort på brukte biler Lønnsomheten i Norge Millioner "investeres" i brukte biler Avkastningen i 2012 var 19 % Europa ligger nå på 38 % Break-even en plass mellom 32 % og 38 % Bør vi nå vurdere å tenke og måle på en ny måte?

19 Et aktivt forhold til investeringen
Brutto-fortjeneste Omløps-hastighet Avkastning på bruktbil-kapitalen Kapital-binding

20 Merkeforhandlerne i markedet

21 NBF medlemmenes fortrinn

22 Og for de miljøbevisste kundene…

23 NBFs butikkmateriell Ta det i bruk

24 Merkeforhandlerne på Finn.no
Men, hvorfor er det ikke 100 % på alle disse merverdiene?

25 Til slutt – det frivillige arbeidet innenfor bruktbilområdet…

26 Bransjegruppe Internett (BI)
Etablert 2007 for å styrke merkeforhandlernes posisjon Alle markante aktører deltar, mandat fra NBF og BIL Sikrer oss konkurranse på like vilkår, og er et korrektiv mot alle aktører som utfordrer verdikjeden Hovedarbeidet har vært med/mot Finn.no Ikke bare internett – har satt bruktbil på dagsorden, og listen over hva de har fått til er svært lang…

27 Takk for innsatsen så langt!
Hvem er de? Her er noen av gjengangerne…. Takk for innsatsen så langt!

28 Og de jobber fortsatt… Hva skjer når bilens garanti bortfaller som følge av manglende service og vedlikehold og vi sitter med garantert restverdi? Det koster oss mye penger – hva kan vi gjøre, Kjell?

29 Service- og vedlikeholds forpliktelse
Kjell Rese Bransjegruppe Internett Bertel O. Steen

30 Service- og vedlikeholdsforpliktelsen er implementert i dagens leasingkontrakt.
Dagens løsning beskriver hvilke forpliktelser vi pålegger leietager hvis han ikke følger leverandørens service- og vedlikeholdsprogram, som igjen fører til at fremtidig garanti bortfaller. Dagens løsning beskriver ikke hvor mye det vil koste kunden hvis garantien bortfaller. Dette ønsker vi å tydeliggjøre nå.

31 I samarbeid med NBF og FINFO ønsker vi å sette en bransjestandard for hva kostnaden for bortfall av fremtidig garanti og verdiforringelse vil koste leietager. Vår anbefaling er 6% av bilens nybilpris Eksempel Nybilpris kr Reduksjon 6% kr

32 Punkt 2.6 i service- og vedlikeholds forpliktelse
Dersom en garanti faller bort på grunn av leietakers manglende oppfølgning av service- og vedlikeholdsforpliktelser, plikter leietaker å erstatte bilens verdiforringelse ved at leietaker betaler leverandør/eier et beløp stort kr. ……….., som fremkommer slik: ……. % av bilens nybilpris i henhold til kontrakt mellom leverandør og leasingselskap kr. ……….

33 Mål: 100 % lojalitet til leverandørens serviceprogram og opprettholdelse av nybilgaranti etter endt leasingperiode. Dette er ment som et preventivt tiltak, og vi forventer at alle som selger leasing setter kunden nøye inn i forpliktelsene som ligger i leasingkontrakten.

34 Budskap mottatt? Kjell Rese


Laste ned ppt "Bruktbil13 Stig Morten Nilsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google