Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dokumentasjon til telefonmøte fredag 23. april Ny nettløsning En orientering om hva vi lanserer 3. mai Dokumentasjon til telefonmøte fredag 23. april.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dokumentasjon til telefonmøte fredag 23. april Ny nettløsning En orientering om hva vi lanserer 3. mai Dokumentasjon til telefonmøte fredag 23. april."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dokumentasjon til telefonmøte fredag 23. april Ny nettløsning En orientering om hva vi lanserer 3. mai Dokumentasjon til telefonmøte fredag 23. april

2 Innledning •Til info –Dette dokumentet er et utdrag fra en beslutning fattet av konsernledelsen i AEOG og lederne for de respektive regioner. –Bakgrunnen for notatet er diskusjoner om både hvordan nettløsningen skal fremstå for våre kunder og hvilken funksjonalitet de skal kunne få tilgang til. –I dokumentet henvises det til et møte avholdt 19. april. Dette var et konsernledermøte som ble avholdt på Værnes.

3 Lansering mot kunder 3. mai •Minimum som en løsning uten nettbutikken (kjøp) for alle kunder •Minimum som en løsning med nettbutikk for utvalgte testkunder –Prinsippene her vil være som følger: 1.Handel kun mot prioriterte leverandører 2.Vi skiller verken på om en artikkel fra prioriterte leverandører er lagerført eller hvor den er lagerført (alle kunder gis det samme tilbudet 3.Kunder som krever dette får kundespesifikke priser i nettbutikken 4.Manuell innleggelse av ordre fra nettbutikken i Movex 5.Standardisert ordrebekreftelse 6.Standard leveringstider 7.Ordinære og forutsigbare fraktbetingelser 8.Mulighet for sporing av forsendelse –En nærmere redegjørelse for punktene ovenfor følger på de neste sidene.

4 Lansering med nettbutikk - minimum utvalgte testkunder •Slik minimerer vi problemstillingene diskutert 19. april 1.Det åpnes for handel kun mot våre prioriterte leverandører. I sum representerer disse en bredde og dybde som er god nok på lanseringstidspunktet. Dersom det er andre leverandører som hver region anser som viktig vurderes fortløpende om vi også skal åpne for handel mot disse •Dette er allerede på plass 2.Vi skiller ikke på hvor en artikkel er lagerført. Med handel mot kun de prioriterte leverandørene øker sannsynligheten for at vi har disse på lager (den avdeling kunden er satt opp mot, lagersted 001 og lagersted 200) og/eller at disse lar seg skaffe til veie i løpet av kort tid. Dette sikrer kunder fra sør til nord et tilbud som er vesentlig bedre enn i dag •Vi kan øke treffprosenten ytterligere med å også begrense utvalget til kun de artikler som er på lager

5 Lansering med nettbutikk - minimum utvalgte testkunder •Slik minimerer vi problemstillingene diskutert 19. april forts. 3.Også i etterkant av møtet har vi fått tilbakemelding på at pris er viktig. Det er lagt til et valg ved oppsett av kunder der man kan velge om kunde skal kunne se dette eller ikke. –Dersom kunden må se pris i nettbutikken legges følgende til grunn: •Kunden gis laveste pris av det som fremkommer i nettbutikken og ved ordreregistrering i Movex. Informasjon om dette fremkommer på ordrebekreftelsen til kunden (omtales senere i dette dokumentet) •For eventuelle kunder med nulltoleranse på avvik mellom pris i nettbutikken og ordre registrert i Movex (eksempelvis punchout kunder) benyttes en nettoprisliste (slik vi gjør det mot Statoil i dag) 4.Ordren behandles med manuell innleggelse i Movex. Dette gjøres ved at det går en mail til de respektive regioner med en kopi sentralt (sikring av at alle ordre behandles korrekt). Mail adressene vil være: •Nettbutikken.aeonord@aeo.noNettbutikken.aeonord@aeo.no •Nettbutikken.aeonordland@aeo.noNettbutikken.aeonordland@aeo.no •Osv med kopi av alle ordre til nettbutikken.aeogruppen@aeo.no (sikring)nettbutikken.aeogruppen@aeo.no •Det anbefales at en person i hver region gis ansvar for oppfølging av ordre fra nettbutikken. Denne personen bør rute ordre og eventuell kommunikasjon mot kunde til den avdeling som har kundeansvar.

6 Lansering med nettbutikk - minimum utvalgte testkunder •Slik minimerer vi problemstillingene diskutert 19. april forts. 5. Vi lager en fast ordrebekreftelse med opplysninger om følgende: •Standard leveringstid på 2-3 virkedager •Hvordan eventuelt prisavvik mellom web og Movex håndters (kunden gis den laveste prisen) •Standard fraktbetingelser. Dvs ingen avvik fra de betingelser som er registrert på kunden •Opplysninger om sporingsmuligheter. Dette er mulig hvis vi ønsker dette. Dette krever imidlertid at de som håndterer forsendelser legger inn forsendelses nummer på kundens bestilling og sender dette på en mail •Eventuelt andre opplysninger vi ønsker å opplyse om •Kunder uten priser på nett –Rutinen ovenfor gjelder for kunder med priser. For kunder uten priser må vi sende en ordrebekreftelse tilbake til kunden med priser når denne er registrert i Movex –På neste side følger et eksempel på hvordan ordrebekreftelsen ligger i dag. Denne må selvfølgelig oppdateres.

7 Lansering med nettbutikk - minimum utvalgte testkunder •Ordrebekreftelse i dag – må justeres slik beskrevet på foregående side!


Laste ned ppt "Dokumentasjon til telefonmøte fredag 23. april Ny nettløsning En orientering om hva vi lanserer 3. mai Dokumentasjon til telefonmøte fredag 23. april."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google