Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland
Kampen mot privatisering Asbjørn Wahl Daglig leder 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

2 Representantskapsmøte FO Sør-Trøndelag
Bakgrunn Fra 1980: 30 år med markedsliberalisme Nyliberalismens offensiv endret maktforholdene Liberalisering, avregulering, privatisering Det grunnleggende menneskesynet endres Det offentliges andel av økonomien redusert Offentlig sektor det mest attraktive området for kapitalens ekspansjon inn på nye markeder 13. juni 2013 Representantskapsmøte FO Sør-Trøndelag

3 «Offentlig sektor er blitt for stor»
13. september 2011 «Offentlig sektor er blitt for stor» Den har blitt for stor i alle land, uansett størrelsen på den offentlige sektor Den har faktisk blitt mest for stor der den i utgangspunktet var minst (f.eks. USA) Myten om at den offentlige sektor har blitt for stor brukes ideologisk for å svekke den Styrkeforholdet og det politisk-ideologiske hegemoni avgjør hvor mye vi løser i fellesskap 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland NOFS' privatiseringskonferanse

4 Offentlig sektor må faktisk vokse
Tjenester, særlig de fleste velferdstjenester, er svært arbeidsintensive Produktiviteten i vareproduksjonen øker langt raskere enn den gjør i tjenesteproduksjonen Tjenester blir derfor gradvis relativt dyrere (har fått navnet Baumols lov i økonomisk teori) I et sivilisert samfunn vil m.a.o. kostnadene til offentlig velferd utgjøre en økende andel av BNP 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

5 Økt press for privatisering
Viktig del av den pågående omfordelingskampen Kapitalkreftens ekspansjonsbehov utgjør den viktigste drivkraften bak privatiseringspolitikken Et enormt overskudd av finanskapital på desperat jakt etter profitable investeringer Den økonomiske krisa benyttes som et påskudd til ytterligere privatisering (eks.: Hellas) Møter en defensiv og mer moderat fagbevegelse 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

6 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland
Finans- / realkapital Trillioner $ 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

7 Kapitalen søker nye markeder
«400 milliarder kroner, er det et marked dere, som representerer våre medlemmer, har lyst på? You bet.» John G. Bernander på NHOs årskonferanse 2012 «Våre medlemsbedrifter har et veldig sterkt ønske om å få slippe til.» NHO-direktør Petter Brubakk, Dagsavisen, 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

8 Offensiv fra NHO Service
7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

9 Advarer kommunene mot NHO
7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

10 Ordfører Jon Askeland:
- Dersom Radøy for eksempel skulle spare 10 årsverk innen drift og vedlikehold, så har vi ikke stort flere tilsette igjen. Denne tjenesten ville i praksis opphøre, så der er innsparingspotensialet fullstendig feil.

11 Større kommuner = mer privat
«- Jeg synes det er en god idé – og helt på overtid – at en del av disse kommunene slår seg sammen, sier Petter Furulund. (…) Jeg har ikke noen klar formening om minimumsstørrelse, men for oss som bedrifter er det positivt at man lager større enheter, både når det gjelder innkjøp og drift av velferdstjenester. Det blir mer volum, sier Furulund. Små kommuner gjør det vanskelig å tjene penger på å drive velferdstjenester, forteller Furulund.» Klassekampen, 2. april 2014 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

12 Privatisering av en ny type
De nye private aktørene er av en annen karakter enn de tidligere private innslagene Formålet profitt, framfor alternativ/supplement Konkurrerer særlig på lavere personalkostnader Omfattende strategisk selskapsstrukturering Utviklingen skutt fart de siste årene – ikke minst ved omfattende finansialisering av økonomien Mao: Det er kommersialisering som er problemet 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

13 De blåblå lover mer marked
”Regjeringen mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester. Bruk av konkurranse stimulerer til verdiskaping, bedre tjenester og effektivisering. Det er derfor helt nødvendig at konkurranse blir et gjennomgående element i offentlig virksomhet. Lovfestede rettigheter til velferdstjenester, kombinert med fri etableringsrett og stykkprisfinansiering direkte til den tjenesteprodusent forbrukeren velger, kan bidra til å sikre en slik utvikling.” (Politisk plattform, s. 37) 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

14 Ulike former for privatisering
Salg av offentlig virksomhet eller utstyr/bygg Konkurranseutsetting av tjenester Utbygging av offentlig finansierte tjenestetilbud i privat heller enn i offentlig regi Offentlig-privat samarbeid (OPS) ”Fritt behandlingsvalg” / ”fritt brukervalg” Må skille mellom privat ideell og kommersiell 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

15 Askeladden Barnehage AS Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland
Bare en barnehage? 100% 50% 100% Mereo AS Inkassoselskap 2008: Offentlige driftstilskudd:15 millioner kr Utbytte: 0 kr Fortjeneste: 3,5 millioner kr MKE Holding AS Morselskap Holbekk Barnehagetun AS Barnehageselskap Askeladdens Sjarmtroll Barnehageselskap og arbeidsformidling (enkeltmannsforetak) 100% 100% Forvalter investeringstilskudd.. Kjøper arbeidskraft fra Emmek AS Eiendomsselskap Askeladden Barnehage AS Barnehageselskap Leier eiendom av.... Offentlig investeringstilskudd Foreldrebetaling Offentlig driftstilskudd 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

16 De største barnehagekjeder
Noen få store kjeder dominerer Trygge Barnehager AS – over 150 barnehager Espira Gruppen AS – 75 barnehager Læringsverkstedet AS – 60 barnehager Kanvas (ideell stiftelse) – 56 barnehager Norlandia Barnehagene AS – 52 barnehager En rekke mellomstore og enkeltstående 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

17 Barnehager er god butikk
13. september 2011 Barnehager er god butikk Eli Sævareid - daglig leder og medeier i Trygge Barnehager: Barnehager ble pengebinge Dagens Næringsliv, 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland NOFS' privatiseringskonferanse

18 Offentlige kapitaltilskudd Offentlige driftstilskudd
Espira Gruppen AS CapMan – 91,1% Guernsey, Luxembourg, Kypros Espira Gruppen AS Barnebygg AS Espira barnehager AS 54 datterselskaper Espira Eiendom AS 12 datterselskaper Espira Entreprenør AS 69,10 Capman Buyout Viii Fund Alp. 15,36% Capman Buyout Viii Fund B.K.B 2,10% Maneq 2008 AB 5,25% Maneq 2007 AB 12 småaksjonerer (1,8-0,09%) Espira barnehage II AS 19 datterselskaper Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Foreldrebetaling Offentlige kapitaltilskudd Offentlige driftstilskudd 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

19 Offentlige kapitaltilskudd Offentlige driftstilskudd
Espira Gruppen AS EQT (Wallenberg-familien) Luxembourg, Nederland, UK Espira Gruppen AS Barnebygg AS Espira barnehager AS 54 datterselskaper Espira Eiendom AS 12 datterselskaper Espira Entreprenør AS Akademedia Espira barnehage II AS 19 datterselskaper Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Foreldrebetaling Offentlige kapitaltilskudd Offentlige driftstilskudd 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

20 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland
Og hvem er Akademedia? «Nyligen beslutade Skolinspektionen om det högsta vitet någonsin mot en friskola. Plusgymnasiet i Stockholm, som ägs av Sveriges största friskolekoncern Academedia, måste betala en miljon kronor om inte skolan rättar till de allvarliga bristerna. Efter dessa vittnesmål är det en surrealistisk upplevelse att gå in på Plusgymnasiets hemsida och ta del av skolans egen verklighetsbeskrivning: "Nej, vi heter inte Plusgymnasiet av en slump. Vi valde namnet för att vi vet att du vill ha ut mer av din gymnasietid. Mer stimulans, mer kunskaper, bättre resurser.” Tala om svart ironi. Plusgymnasiet gör dock skäl för namnet på ett annat sätt. Dotterbolaget är en ren vinstmaskin för Academedia och dess ägare - riskkapitalbolaget EQT som i sin tur ägs av Wallenbergsfären. Lärarnas Nyheter har räknat ut att Plusgymnasiet genererar mer pengar till ägarna än någon annan del av koncernen kronor per elev.» (Leder i Expressen, 29. mars 2014.) 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

21 Norlandia Care Group Eidissen Consult AS Grafo AS Mecca Invest AS
Benn Eidissen Even Carlsen Roger Adolfsen Kristian Adolfsen Eidissen Consult AS Grafo AS Mecca Invest AS Kleven-stern AS Norlandia Care Group AS Norlandia Services AS Norlandia Property AS Care AS Norlandia Childcare AS Norlandia Barnehagene AS Norlandia Förskolor AB Norlandia Care Norge AS Norlandia Care AB Norlandia Care OY 29. august 2011

22 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland
Utvikling fra 2005 til 2009 Andelen private barnehager drevet av idelle og foreldre redusert fra 50 til 37% Andelen foreldredrevne redusert fra 36 til 26% Andelen private barnehager drevet av aksjeselskaper har økt fra 12 til 20% Antallet barnehageplasser som drives av aksjeselskaper har økt fra 25 til 55 tusen 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

23 Rødgrønn kommersialisering
7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

24 Nye tendenser i privatiseringen
Ny finansieringsmodell for ikke-kommunale barnehager oppmuntrer til full privatisering Private barnehager skal ha tilskudd på samme nivå som kommunens egne barnehager Dersom kommunens egne kostnader er høyere enn statens satser, lønner det seg å privatisere Så langt gjennomført i Sokndal og Sauherad Vi frykter et ras av privatiseringer i tida framover 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

25 «Symbolpolitikk» sier PBL
«–Dette smaker av symbolpolitikk, for de aller fleste private barnehager driver allerede slik denne forskriften legger opp til, og de fleste driver med underskudd. Men det betyr samtidig at de foreslåtte reglene er til å leve med», sier administrerende direktør Arild M. Olsen i Private barnehagers landsforbund (PBL). (NTB, ) 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

26 Mål: Avkastning på investering
«Utgangspunktet for at investorer skal investere i en bedrift eller en sektor, i dette tilfellet i barnehager, er at de tror de kan få en merverdi til investeringen som overstiger ordinær bankrente. Sagt på en annen måte: Hensikten med investeringen er å oppnå en avkastning som er større enn begrensningene som settes i forslaget som er på høring.» (Fra Espiras høringsuttalelse til barnehageloven, 2010.) 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

27 Vil kommersielle drive som ideelle?
Dag Ekelberg, NHO-Service Klassekampen, - Medlemmene våre er jo verksemder. Ingen er interesserte i å drive om regjeringa stenger alle høve til forteneste. 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

28 Spesiell kamp om skolen
Skolens innhold – ideologi og verdier Skolen som oppdrager – menneskesyn Skolen som produsent av arbeidskraft Skolen som redskap for næringslivets konkurranseevne (Lisboa-strategien) Skolen som arena for privatøkonomisk avkastning – utdanning som vare 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

29 Privatisering av skolen
Høyresidas massive frislipp av privatskoler ble stanset av de rødgrønne etter valget i 2005 De som hadde kommet i gang, fikk fortsette – John Bauer, Akademiet, BPG og Sonans Alle ”felt” av Utdanningsdirektoratets tilsyn Tross fortjenesteforbud klarer de kommersielle skolene likevel å melke statsstøtten Krav om alternativt formål har vært viktigere enn fortjenesteforbud for å hindre kommersialisering 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

30 Gjenåpning for kommersielle
”Regjeringen vil åpne for at flere kan drive offentlig finansierte friskoler, og gjeninnføre en lov om frittstående skoler der kravet til formål erstattes med krav til innhold og kvalitet. Skoler som oppfyller vilkårene skal ha rett til godkjenning, med mindre en helhetsvurdering tilsier at godkjenning vil gi negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet. Regjeringen vil vurdere kapitaltilskudd til etablerte friskoler for oppgradering av eldre bygnings-masse. Friskoler skal ikke kunne betale utbytte til eierne.” (Politisk plattform, s. 56) 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

31 Sonans-konsernet Sonans Holding AS Sonans AS Classware IT-Akademiet AS
Hentet fra proff.no + Årsregnskap 2012 + Bolagsstämma 2012 Sonans-konsernet MCA Holding Gmbh, Sveits Lille Svalsund Gmbh, Sveits Helge Midttun Leif Morten Midtlyng Tils >50% Procuritas Capital lnvestors IV Co-Investment AB (Sverige) Procuritas Capital Investors IV Gp Limited (Guernsey) Visento AS 1,95 % Andre små eiere: 1,95 % 4,14 % Sonans Holding AS 82,52 % Totalt ca. 10 % Sonans AS Innfusjonert i 2013 IT-Akademiet AS Sonans Privat- gymnas AS Sonans VGS Bergen AS Sonans VGS Oslo AS Sonans VGS Drammen AS Classware 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

32 Stongnes AS Skjervika AS Bit for Bit AS Infopartner AS
Hentet fra proff.no Jan Ove Otterlei 100% Petter Arne Alvik 100% Stongnes AS Skjervika AS 34% Ellen Kristin Eide 50% Helge Teige 50% Kristin Monsen Teige 50% Agathe Bøe Risa (Terje død 2013) 66% Kjetil Eide 50% Helge E. Dramdal 50% HOO Dramdal 50% Bit for Bit AS Infopartner AS A. VGS Ålesund AS Bit for Bit Huset AS H-H Invest AS Botnadalen Invest AS Vatek AS Vikar No Møre AS Skoledrift Pluss AS A.Utdanning Norge AS 50% 50% 49% 50% 50% 51% 50% 50% A. Privatistskole Ålesund AS 30% 70% Metis Økonomi AS Akademiet Privatskole Drammen AS Akademiet Drammen AS Metis Education AS Akademiet VGS Molde AS 33% Bergen No Vikar AS 33% 33% Akademiet Bergen AS Heltberg VGS Drammen AS Namai Kantine AS Drammen Int. School AS Akademiet Holding AS Akademiet Oslo AS Akademiet Sandnes AS Akademiet Privatistskole Sandnes AS Akademiet Privatistskole Oslo AS Akademiet Norge AS Akademiet Nettstudier AS Vikar No Oslo AS Vikar Rogaland AS Bergen Private Gymnas AS TV Buskerud AS

33 Alle unndrar offentlige midler
7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

34 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland
13. september 2011 Hva sier forskningen? «Privata alternativ och konkurrensutsättning inom välfärdssektorn har inte blivit den mirakelmedicin som många hoppades på. För första gången har nu en grupp av Sveriges ledande välfärdsforskare studerat följderna av de senaste 20 årens privatiseringspolitik. (...) Vi kan inte hitta några vetenskapliga belägg för att de högt ställda förhoppningarna har infriats, skriver SNS forskningschef Laura Hartman.» (Dagens Nyheter, ) 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland NOFS' privatiseringskonferanse

35 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland
Ingen gevinst av anbud En rapport fra Anvendt kommunal- forskning (AKF) i Danmark slår fast at det ikke er dekning for påstanden om at konkurranseutsetting av velferds- tjenester gir noen generell gevinst. Ole Helby Petersen, Ulf Hjelmar, Karsten Vrangbæk & Lisa la Cour: «Effekter ved udlicitering af offentlige opgaver. En forskningsbaseret gennemgang af danske og internationale undersøgelser fra ». Anvendt KommunalForskning (AKF)-rapport. København 2011. 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

36 Ingen oversikt over kostnader
Ny FAFO-rapport (nr. 24/2013): «Konsekvenser av konkurranseutsetting» Studert fem kommuner som har erfaring med konkurranseutsetting Ingen hadde oversikt over de totale kostnadene Særlig gjaldt dette transaksjonskostnadene Stor avstand mellom selskapenes løfter og påstander og den faktiske situasjonen 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

37 Anbudsbyråkrati for 16 mrd kr
«EU kommisjonen slår fast at konkurranseutsetjing i Noreg skapar byråkrati for 16 milliardar kroner i året. Vi ligg i kostnadstoppen i Europa.» Klassekampen Transaksjonskostnadene ligger mellom 5 og 30 % av anbudsverdien 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

38 «Privat mer effektivt» - Tja?!
«Våre analyser viser at størstedelen av forskjellen skyldes forskjeller i bemanningsgrad og lønnsnivå. Det viktigste man oppnår ved å privatisere sektoren, er altså å redusere den gjennomsnittlige bemanningsgraden og lønnsnivået i sektoren.» (Telemarksforsking, TF-rapport 243/08.) 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

39 Anbud presser ned lønna
«Renholdsbransjen opplever stort press på pris i anbudsrunder. Det går utover de ansatte, ifølge en ny rapport.» Aftenposten, 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

40 Ulike pensjonskostnader
«I kommunale barnehager utgjorde pensjonskostnadene i 2008 gjennomsnittlig kroner per årsverk, mens opplysninger fra ikke-kommunale barnehager tyder på pensjonskostnader på og fra private familiebarnehager per årsverk.» (Kunnskapsdepartementets analyse, 2008.) 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

41 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland
Så hva kan og bør gjøres? Et non-profittprinsipp for alle velferdstjenester Offentlig eierskap med bredt samfunnsoppdrag Et styringssystem basert på brukernes behov, de ansattes faglighet og demokratisk styring Ledelse basert på medbestemmelse og tillit Press opposisjonen: Kommersielle skoler og svekka arbeidstidsordninger må omgjøres Kun sterke fagorganisasjoner med sterk indre samhold samt brede folkelige allianser vil duge 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

42 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland
Velferdskonferansen 2014 Skal brukes til å bygge brede allianser Utvikles langs samfunnets viktigste konfliktlinjer Maktforholdene i arbeidslivet Organiseringen av det offentlige Sentralisering av makt og ressurser 7. oktober – Oslo kongressenter (Folkets Hus) Kan vi regne med dere i alliansen – hele tida? 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

43 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland
For velferdsstaten Postboks 7003 St. Olavsplass, 0130 Oslo Tlf.: Hjemmeside: Abonner på elektronisk nyhetsbrev: 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland


Laste ned ppt "Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google