Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 KvalitetsLosen: Prioriteringer og framdrift innenfor oppvekst  Det vil (kontinuerlig) komme til flere arbeidsområder under ”Ikke påbegynt”.  Oversikten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 KvalitetsLosen: Prioriteringer og framdrift innenfor oppvekst  Det vil (kontinuerlig) komme til flere arbeidsområder under ”Ikke påbegynt”.  Oversikten."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 KvalitetsLosen: Prioriteringer og framdrift innenfor oppvekst  Det vil (kontinuerlig) komme til flere arbeidsområder under ”Ikke påbegynt”.  Oversikten legges ut på intranettet, under ”Kvalitetskommuner”  ”Kvalitetssystem”  Kontinuerlig revidering i henhold til framdrift, ansv. prosjektleder Anne Grete Wold  Framdrift tilbakemeldes til prosjektleder fra arbeidsgruppene og/eller ledergrupper  Utarbeidet: 05.01.09. Inneholder 3 sider inkl. denne.  Sist revidert: 26.10.09/agw

2 2 Under arbeid Ferdig og godkjent Skal prioriteres Felles oppvekst Skole Barnehage Organisering Ordens- reglement IKT-vett Beredskap Sorg og krise (Verdal) Avventer, tester eksternt system Skoleskyss Finn C + Per J Skole/hjem PersonalKomp. utvikling Barn m. styrkn.tiltak  Spes.ped.retn. Opptak og oppstart Dokumentasj. og vurdering Styrende planer og dok. Admini- strasjon Minoritets- Språklige Felles L/V? Spes.ped. retn.linjer (L) Overgangs rutiner ÷ skole/ vgskole SFO Mill (v) Voksen- opplæring Lokaler: Drift, vedlike- hold,utleie Turer/ ekskursjoner Elev flytter til/fra Sissel J. Gretha S. Beredskap Ansvar og myndighet Gode eksempler Helhetlige oppv.pl (v)? Funksjons/ stillings- beskrivelser Skolebasert vurdering Permisjon elev Delegasjon Avviks- prosedyre Hjelpem.- sentr. Bygge struktur Bygge struktur Bygge struktur Skal inn, el. ikke påbegynt Klager, eksamen Hjemme- undervisning Beredskap Sorg og krise (Levanger)

3 3 PPT Helsestasjon Barnevern Helsestasj. 0-6 år Info. sikkerhet: Taushetsplikt Tilganger Skole- helsetj. Svangerskaps- omsorg Fagutvikling Sak kyndighet Oppstart System Oppstart Sakkyndig- het Hen- vendelser Helsetj. for flyktn. Bygge struktur Bygge struktur Bygge struktur Helsestasjon for ungdom Smitte- vern Vaksine Inkl. Utenlands- vaksine Ansvar og myndighet: godkjennings- prosedyrer Hjelpe- tiltak Krise- beredskap Fosterhjem Klagesak Melding Post.Sak Akutt sak Samvær Tilbakeføring Under- søkelse Hjelpe- tiltak Ufødte barn Etter 18 år Oppstart individsak Post/ arkiv Felles Lev og Verdal? Under arbeid Ferdig og godkjent Skal prioriteres Felles Lev og Verdal? Felles Lev og Verdal? Skal inn, el. ikke påbegynt Barn i krise m.m. AdopsjonArkiveringØkonomi


Laste ned ppt "1 KvalitetsLosen: Prioriteringer og framdrift innenfor oppvekst  Det vil (kontinuerlig) komme til flere arbeidsområder under ”Ikke påbegynt”.  Oversikten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google