Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SCM10: Managing Economies of Scale - Cycle Inventory

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SCM10: Managing Economies of Scale - Cycle Inventory"— Utskrift av presentasjonen:

1 SCM10: Managing Economies of Scale - Cycle Inventory
Sykluslager Stordriftsfordeler ved produksjon eller bestilling Faste kostnader ved hvert parti eller ordre Kvantumsrabatter Salgskampanjer Lagerprofil Q tid BUS340 - SCM

2 Sykluslager II Fordeler med sykluslager Ulemper med sykluslager
Utnytter stordriftsfordeler Reduserer kostnader Ulemper med sykluslager Lengre ledetider (jfr. Littles lov, kap. 3) Følsom for endringer i markedet Binder kapital Tar opp plass

3 Kostnader I Etterspørsel D {stk/år} Materialkostnader: C {kr/stk}
Faste ordrekostnader: S {kr} per ordre Kjøperens tidsforbruk Transportkostnader Mottakskostnader, inkl. administrasjon Diverse

4 Kostnader II Lagringskostnader: H {kr/(stk×år)} Kapitalkostnader
Forringelseskostnader (markedsverdi, kvalitet) Handteringskostnader Lagerbygningskostnader (eie) og volumkostnader (leie) Diverse (forsikring, sikkerhet, skatt) Lagerrente: h = H / C (H = hC)

5 Kostnader og EOQ Årlige totalkostnader: Optimal ordrestørrelse:
Optimal ordrefrekvens: Gjennomsnittlig gjennomløpstid:

6 Økonomisk ordrekvantum, EOQ
Figur 11-2 i boka er unøyaktig

7 Reduksjon av optimal ordrestørrelse
Reduksjon av faste ordrekostnader Samle flere produkter i samme ordre Faste kostnader deles på flere Koordinert innkjøp av produkter Samlet leveranse fra flere leverandører Samlet levering til flere kunder Arbeidet med å motta og registrere produktene kan øke. Kan reduseres ved bruk av EDI (Advanced shipping notice, ASN)

8 Bestilling av flere produkter
Uavhengige leveranser Ordinær formel for EOQ Dersom alt annet er likt bør produkter med størst omsetning leveres oftere Felles leveranser av alle produkter Faste ordrekostnader: Optimal ordrefrekvens:

9 Tilpasset aggregering av leveranser I
Felles leveranser av utvalg av produktene Maks ordre-frekvens: Ordrefrekvenser for andre produkter:   betyr avrundet oppover Relative ordrefrekvenser:

10 Tilpasset aggregering av leveranser II
Rekalkulér aktuell ordre-frekvens for oftest bestilte produkt: Rekalkulér de andre ordrefrekvensene

11 Kvantumsrabatter Basert på partistørrelse
Rabatt for hele partiet Rabatt for de siste enhetene Basert på totalvolum i en gitt periode Hvordan skal kjøperen reagere? Hvorfor har en rabattordninger?

12 Kvantumsrabatt på hele partiet I
Gjennomsnitts-kostnad per enhet Kostpris per ordre C0 C1 C2 C3 q0=0 q1 q2 q3 Q q0=0 q1 q2 q3 Q

13 Kvantumsrabatt på hele partiet II
SCM10: Managing Economies of Scale - Cycle Inventory Kvantumsrabatt på hele partiet II Totalkostnad Lagring Ordre Kostpris q0=0 q1 q2 Q0 Q2 Q1 BUS340 - SCM

14 Kvantumsrabatt på hele partiet III
Beregn Qi for alle Ci Beregn totalkostnader TCi for alle Qi avhengig av om Qi er i riktig område: 1: qi  Qi  qi+1 Qi i riktig område, ordinær beregning av TC 2: Qi  qi Øk ordre til qi og beregn TC med pris Ci 3: Qi  qi+1 Beregn TC for ordrestørrelse qi+1 og pris Ci+1 Velg alternativ med laveste TC

15 Kvantumsrabatt på de siste enhetene I
Marginalkostnad per enhet Kostpris per ordre C0 C1 C2 C3 q0=0 q1 q2 q3 Q q0=0 q1 q2 q3 Q

16 Kvantumsrabatt på de siste enhetene II
C3 C2 C1 Kostpris per ordre C0 q0=0 q1 q2 q3 Q

17 Kvantumsrabatt på de siste enhetene III
Beregn Beregn ulike ordrestørrelser Finn laveste TCi. Formel avhenger av om qi  Qi  qi+1, Qi  qi eller Qi  qi+1

18 Konsekvenser av kvantumsrabatter
Ofte lønnsomt å øke ordrekvantumet Medfører økt lager og gjennomløpstid Kvantumsrabattene betyr ofte mye mer enn de faste ordrekostnadene Rabatter kan brukes til å sikre koordinering i forsyningskjeden Definisjon på koordinert forsyningskjede: Forsyningskjeden er koordinert dersom de beslutninger som blir tatt av forhandler og leverandør vil maksimere kjedens totale overskudd

19 Fri konkurranse Fast pris bestemt av markedet
Kjøper bestemmer EOQ på grunnlag av egne kostnader På grunn av at leverandør i tillegg også har faste partikostnader vil det være lønnsomt for kjeden å øke ordrekvantumet gjennom rabatter basert på partistørrelse Rabattene bør reduseres når leverandørens faste partikostnader reduseres. Ellers blir lagrene unødig store

20 Kvantumsrabatt – fri konkurranse
Q* Økt Q Diff. Ordrekvantum 6324 9165 Forhandlerens lagringskostnader 1897,5 2750 Forhandlerens ordrekostnader 1897,5 1309 Forhandlerens totalkostnader 3795 4059 + 264 Produsentens lagringskostnader 1265 1833 Produsentens ordrekostnader 4744 3273 Produsentens totalkostnader 6009 5106 - 902 Kjedens totalkostnader 9804 9165 - 638

21 Monopol - oligopol Etterspørselen avhenger av pris
Hver aktør optimerer egen pris Medfører lavere profitt for hele forsyningskjeden To-delt avgift Fast franchiseavgift, varene selges til selvkost Volumbasert rabatt Prisendring ved det totalvolumet som er optimalt for hele kjeden Ingen økning i lager Kan medføre såkalt hockeykølle-effekt. Bruk rullerende tidsperiode for å hindre dette

22 ”Optimale” priser, lokal prissetting
Etterspørsel: Profitt, forhandler: ”Optimal” salgspris for forhandler: Profitt, produsent: ”Optimal” produsentpris: Dette gir følgende utsalgspris:

23

24 Volum avhengig av pris Pris Volum 6 5 Produsentpris, PM 4 3
Produksjonskostnader, CM 2 Etterspørselskurve 1 60’ 120’ 180’ 240’ Volum

25 Volum avhengig av pris II
6 5 4 Produsentpris, PM 3 Produksjonskostnader, CM 2 Etterspørselskurve 1 60’ 120’ 180’ 240’ Volum

26 Volum avhengig av pris III
6 Konsumentoverskudd 5 Profitt 4 Velferdstap 3 Produksjonskostnader, CM 2 Produksjons-kostnader Etterspørselskurve 1 60’ 120’ 180’ 240’ Volum

27 Prisdiskriminering Hvordan sikre maksimalt overskudd til forsyningskjeden Kan forsyningskjeden få tak i en større del av konsumentoverskudd, ’profitt’ og velferdstap (arealene i forrige figur) ? Ja, ved individuell prising

28 Salgskampanjer Lavere pris til forhandlere i en gitt periode
Produsentens formål Få forhandlerne til å øke salget gjennom prisnedsettelser, annonser osv. Flytte lager fra produsent til forhandler Forsvar mot konkurrenter Forhandlerens reaksjon Føre prisnedsettelsen videre til kundene Bygge opp lager gjennom større innkjøp

29 Framskyndet kjøp (bygge opp lager)
Q Qd Q* tid

30 Framskyndet kjøp II Forutsetninger Prisavslag d {kr}
Prisavslaget er et engangstilfelle Qd er et multiplum av Q* Ingen endring i kundeetterspørsel Tidligere optimal ordrestørrelse: Ny ordrestørrelse:

31 Videreføring av prisnedsettelser
Det vil være lønnsomt for forhandleren å videreføre bare en del av prisnedsettelsen til kundene. Prisnedsettelser fører til økte innkjøp, større lager og økte kostnader i forsyningskjeden Every Day Low Pricing (EDLP) Skaper overenstemmelse mellom etterspørsel og innkjøp Rabatter basert på aktuelt salg til kundene (POS-informasjon), ikke på innkjøp. Begrensning av tilgang på tilbudsvarer

32 Synkronisering av lagerbeholdninger
Lager hos forhandler Q Lager hos usynkronisert produsent Q Lager hos synkronisert produsent Q

33 Nivådelte og stasjonære bestillinger
Distributør Tid A-forhandler (stor) Orange: Levering fra distributørens lager B-forhandler Blå: Direktelevering fra produsent (cross-docking) C-forhandler (liten)


Laste ned ppt "SCM10: Managing Economies of Scale - Cycle Inventory"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google