Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forretningsutvikling og juridiske utfordringer v/ Advokat Roger Sporsheim Petropolen 22. november 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forretningsutvikling og juridiske utfordringer v/ Advokat Roger Sporsheim Petropolen 22. november 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forretningsutvikling og juridiske utfordringer v/ Advokat Roger Sporsheim
Petropolen 22. november 2012

2 Har du god nok kontroll? Som bedriftsleder bør man ha god oversikt og kontroll over alle sider ved virksomheten Dette øker sannsynligheten for å bli tatt seriøst i markedet, og for å lykkes med forretningsutviklingen Den beste måten å evaluere om man har tilstrekkelig kontroll på, er å se virksomheten fra en kjøpers perspektiv Men hvilke vurderinger gjør egentlig en kjøper av et mulig kjøpsobjekt?

3 Due Diligence Virksomhetsgjennomgang for å avdekke feil og mangler
Oppkjøp/fusjon/salg/emisjon/børsnotering/finansiering/granskning Juridisk, finansiell, teknisk, operasjonell Innsamling av informasjon Skriftlig og muntlig Gjennomgang av informasjon Rapport Deal breakers Must be fixed Implication on value

4 Juridisk Due Diligence
Hva ser man egentlig etter i en juridisk due diligence?

5 Hvilke forhold gjennomgås
Selskapsdokumenter Egenkapital dokumentasjon Regnskap Skatt Fast eiendom Andre eiendeler enn fast eiendom Lånekapital, forpliktelser etc. Lån ytet av selskapet Forsikring Personale Driftsrelaterte avtaler Andre vesentlige avtaler Søksmål og tvister Immaterielle rettigheter etc. Offentligrettslige forhold Miljø Diverse

6 Utvalgte emner Selskapsdokumentasjon: Styreprotokoller
Generalforsamlingsprotokoller Fullmakter/styreinstrukser Dokumentasjon for gjennomførte organisasjonsendringer (fusjon, fisjon kjøp/salg)

7 Utvalgte emner Egenkapitaldokumentasjon: Aksjeeierboken Tegningsretter
Opsjonsavtaler Aksjonæravtaler Styrefullmakter til kapitalforhøyelser

8 Utvalgte emner Personale Ansettelsesavtaler Overtidsordninger
Bonusordninger Konsulentavtaler Innleieforhold Konkurranseklausuler, taushetsplikt m.m.

9 Utvalgte emner IPR/Immaterielle rettigheter
Registreringsbevis for varemerker, mønsterrettigheter, patenter m.m. Lisensavtaler/royaltyavtaler Ansattes rettigheter til IPR

10 Oppsummering De forhold som blir undersøkt i en due diligence er forhold som selskapet må ha ”på stell” Gjør jobben skikkelig allerede fra etableringen, og slipp fordyrende dobbeltarbeid, ”reparasjonsøvelser” og hastverksarbeid ved senere anledninger

11 Kontaktdetaljer Advokatene Wold & Co Kontoradresse: Torget 2, 6413 Molde Postadresse: Postboks 160, 6401 Molde Sentralbord: Telefaks: Web: Advokat Roger Sporsheim Telefon direkte: Mobil: E-post:


Laste ned ppt "Forretningsutvikling og juridiske utfordringer v/ Advokat Roger Sporsheim Petropolen 22. november 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google