Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fordeler for medlemmer av LOforbundene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fordeler for medlemmer av LOforbundene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fordeler for medlemmer av LOforbundene
Forsidebilde Fordeler for medlemmer av LOforbundene LOfavør medlemsfordeler 2009 3. april 2017

2 Forbundenes Medlemskort
Bortsett fra noen andre varianter, er dette slik de fleste kortene ser ut. Du kan også ta å bytte ut dette bilde med ditt forbunds kort. Oversikten over de ulike kortene ligger på – tillitsvalgt Endringen på dette kortet er: Forbundets Logo vil stå nederst til høyre at nå vil det stå gyldig til, noe som vi håper vil gjøre det enklere for medlemmene 3. april 2017

3 Kollektive forsikringer
Disse forsikringskodene kan du finne igjen på kortet H – Kollektiv hjem G – Grunnforsikring O - Fagforbundets stønadskasse O – Gruppelivsforsikring ( gjelder EL&IT, Postkom og NSF) F - Fritidsulykke R - Reiseforsikring B/A - Fagforbundets gruppeforsikring Her kan du ta bort det som ikke passer for ditt forbund NAF Har besluttet at deres gruppeforsikring ikke skal ha noen kode på kortet, jeg har derfor ikke beskrevet denne 3. apr. 2017

4 LOfavør Kollektiv hjemforsikring
Kollektiv hjem - kode H på kortet LOfavør Kollektiv hjemforsikring er markedets beste innbo- og løsøreforsikring, som omfatter husstandens private eiendeler som møbler, klær, sportsutstyr m.m. i hjemmet mot blant annet brann-, vann- og innbruddsskader. I tillegg inneholder forsikringen rettshjelp og ansvarsforsikring som privat Forsikringen har ingen øvre forsikringssum, og gir deg derfor full trygghet for at du får tilbake det tingene dine er verdt. Merk at enkeltgjenstander/samlinger er forsikret for inntil kr Egenandelen er Er det to eller flere personer i husstanden som har LOfavør Kollektiv hjem bortfaller egenandelen. Ved typiske uhell dekkes imidlertid kun skader over kr NB! Denne forsikringen beholder du livet ut så lenge du opprettholder ditt medlemskap Her kan du ta bort det som ikke passer for ditt forbund NAF Har besluttet at deres gruppeforsikring ikke skal ha noen kode på kortet, jeg har derfor ikke beskrevet denne 4 3. apr. 2017

5 LOfavør Kollektiv hjem
Dekker…………… Skade på innbo og løsøre i forbindelse med brann, eksplosjon og vannledningsskade Tyveri i forbindelse med innbrudd Typiske uhell som skade på gjenstander som blir revet ned, velter eller lignende. Også tilfeldig skade på f.eks sportsutstyr, briller etc Låst sykkel hvor som helst Tyveri av løsøre fra låst bil, for eksempel klær, bag eller fotoapparat Matvarer i fryseboks Flytteforsikring Tyveri av gjenstander fra balkong eller terrasse Rettshjelp når sikrede er part i egenskap av privatperson Ansvar som privatperson Men dekker ikke………….. De viktigste begrensningene er: Bygningsskade på bolighus Dekk og felger Tyveri av ulåst sykkel Ting som er mistet, tapt eller ødelagt når skadeårsaken er ukjent 5 3. april 2017

6 LOfavør Grunnforsikring
Grunnforsikring – kode G på kortet LOfavør Grunnforsikring er ment å være en økonomisk førstehjelp ved død. Utbetalingen er høyest i de livsperiodene hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis er størst. Forsikringen utbetales uansett dødsårsak, og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer. Grunnforsikringen dekker både medlemmet og medlemmets familie NB! Fra 2009 vil yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden gis dobbel utbetaling på denne forsikringen Denne forsikringen beholder du livet ut så lenge du opprettholder medlemskapet ditt Her kan du ta bort det som ikke passer for ditt forbund NAF Har besluttet at deres gruppeforsikring ikke skal ha noen kode på kortet, jeg har derfor ikke beskrevet denne 6 3. apr. 2017

7 LOfavør Grunnforsikring
Forsikringen dekker….. - Både deg som medlem, din ektefelle eller samboer og hjemmeboende, ugifte barn under 21 år (samboer og hjemmeboende barn må ha samme folkeregistrerte bopels – adresse som forsikrede for å omfattes av forsikringen) - Død uansett årsak Fritid og arbeidstid – hele døgnet. Hele verden Barns dødsfall dekker også dødfødsel etter 26. svangerskapsuke med Men dekker ikke…….. De viktigste begrensningene er: - Samboerskap som har vart mindre enn to år, dersom det ikke er felles barn og bolig eller lovlig ekteskap/partnerskap ikke kan inngås. 7 3. april 2017

8 LOfavør Fritidsulykke LOfavør Fritidsulykkesforsikring – kode F på kortet, dekker ulykker i fritiden, og gjelder kun medlemmet. Forsikringen dekker både ved død og varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Men dekker ikke………… De viktigste begrensningene er: - Skader som er forårsaket ved utøvelse av risikoaktiviteter som f. eks fjellklatring, dykking, boksing, deltagelse i bil- og motorbåtrace. Skader på grunn av deltagelse i organisert konkurranseidrett. Merutgifter ved behandling og opphold på private legevakter og klinikker Ulykker som skyldes grov uaktsomhet, herunder beruselse. Skade som følge av å ha tatt sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler. Skade som skyldes sykdom eller sykelig tilstand, søvngjengeri eller besvimelse Elev- studentmedlemmer Dekker…………. Deg som medlem Ulykkesskader i fritiden som fører til livsvarig medisinsk invaliditet eller død Utgifter til lege og tannlege etter ulykkesskade innenfor Norden, med inntil 5% av forsikringssummen ved invaliditet Frem til fylte 70 år 8 3. april 2017

9 LOfavør Reiseforsikring
LOfavør Reiseforsikring - R på kortet Med LOfavør Reiseforsikring er du forsikret hele året. Bagasjen kan også komme bort på reiser i Norge, eller du kan få behov for syketransport Medlemsfordeler for deg Gunstig pris Gjelder i hele verden Gjelder også egne barn som ikke bor sammen med medlemmet Dersom denne forsikringen ikke er obligatorisk, dvs ligger i ditt medlemsskap Kan du tegne den i din nærmeste SpareBank 1 bank. Du vil da ikke få koden på kortet, du får bare et eget reiseforsikringsbevis Her kan du ta bort det som ikke passer for ditt forbund NAF Har besluttet at deres gruppeforsikring ikke skal ha noen kode på kortet, jeg har derfor ikke beskrevet denne 9 3. apr. 2017

10 LOfavør Reiseforsikring
dekker….. Alle fritidsreiser i Norge og hele verden inntil 45 dager, så sant reisen innebærer minst en overnatting Hele familien, deg som medlem, din ektefelle eller samboer og barn under 20 år, uansett om familien reiser sammen eller hver for seg Tyveri av, og skade på, reisegods SOS: tlf Men dekker ikke….. De viktigste begrensningene er: Skader som er forårsaket ved å utøve risikoaktiviteter som f. eks fjellklatring, boksing, deltagelse i bil- og motorbåtrace Gjenstander som er mistet, gjenglemt eller etterlatt Hvis sykdom eller lidelse har vært kjent før avreise 10 3. april 2017

11 Øvrige LOfavør Forsikringer
LOfavør Barneforsikring Det vil helst gå bra, men hva skjer hvis barnet ditt i løpet av oppveksten blir rammet av sykdom eller ulykke? LOfavør barneforsikring gir ekstra god økonomisk trygghet både for barnet og foreldrene. Forsikringen krever ingen helseerklæring. Dette er en viktig medlemsfordel LOfavør Ulykkesforsikring LOfavør Ulykkesforsikring kan være en aktuell forsikring for deg og familien, fordi ulykker som skjer i fritiden ikke er dekket av yrkesskadeforsikring. Dette er en rimelig forsikring for hele familien som vil bidra til å begrense økonomiske konsekvenser etter at ulykken har rammet. Her kan du ta bort det som ikke passer for ditt forbund NAF Har besluttet at deres gruppeforsikring ikke skal ha noen kode på kortet, jeg har derfor ikke beskrevet denne 11 3. apr. 2017

12 Øvrige LOfavør Forsikringer
LOfavør Husforsikring Dette er en god og solid husforsikring som gir deg full gjenoppbygging av huset. Lavere egenandel ved skade, og sopp og råtedekning inkludert. Du kan velge mellom Topp Husforsikring som gir deg maksimal sikkerhet, eller Standard Husforsikring LOfavør Bilforsikring Forsikringen gir deg toppvilkår til samme pris som standard forsikring, og har lavere egenandel og høyere startbonus enn det som er vanlig. Medlemsfordel for deg Lavere egenandel Startbonus på 30% Samme bonus på bil nr 2 (inntil 70%) Toppvilkår til standard pris SpareBank 1 tilbyr også en egen ungdomsavtale Her kan du ta bort det som ikke passer for ditt forbund NAF Har besluttet at deres gruppeforsikring ikke skal ha noen kode på kortet, jeg har derfor ikke beskrevet denne 12 3. apr. 2017

13 LOfavør Medlemskort Baksiden på alle kortene er like dvs Ditt LOfavør Medlemskort. 13 3. apr. 2017

14 LOfavør Leverandører 3. april 2017

15 LOfavør Fordelsleverandører
LOfavør Mastercard – Entercard Årspris kr 0.-, Varekjøpsgebyr kr 0.-, Fakturagebyr kr 0.-, etableringsgebyr kr 0.- Inntil 45 dagers betalingsutsettelse LOfavør Reisebyrå – Folkeferie 5-10 % rabatt på reiser fra de beste og mest kjente charteroperatørene, båtselskaper og reiseleverandører Rabatten gjelder også kampanjer LOfavør Advokatbistand – Legalis AS Reduserte priser på all juridisk bistand - 20% rabatt på alle juridiske kontrakter Enkelte spørsmål og anbefaling av videre prosess er gratis. LOfavør Bonus på Drivstoff – Shell 25 øre per liter i bonus på aktuell pumpepris 30 øre per liter i bonus ved kjøp av over 600 liter i løpet av et kvartal. Ytterligere bonus i kampanjer LOfavør Leiebil – Hertz Inntil 20% rabatt på kampanjepriser i Norge Inntil 15% rabatt på leiebil i utland LOfavør Bilvedlikehold – Snap Drive EU kontroll kr 250.- 5% rabatt på arbeid og deler Gratis oljeskift 30% på dekk 15 3. april 2017

16 LOfavør fordelsleverandører
LOfavør Eiendomsmegling – Eiendomsmegler 1 kr i rabatt ved salg av bolig En gratis rådgivningstime hos megler LOfavør Hotell – Rica Hotels Tilbudet gjelder i helgen fredag til mandag hele året ved ledig kapasitet, på et begrenset antall rom. Ved bestilling får du svar innen 1 arbeidsdag LOfavør Hotell – Choice Hotels Tilbudet gjelder hele uken på alle kjedens hoteller i Norge ved forespørsel 20% rabatt på den til enhver tid beste tilgjengelige flex rate. LOfavør Telefoni og ADSL – Telenor Rabatter på fasttelefon, mobilabonnement, ADSL og bredbåndstelefoni LOfavør Strøm – NorgesEnergi AS Topp 5 garanti – Garantert blant de 5 rimeligste målt mot en representativ liste over konkurrentene. Beregnet på årsbasis. Gode betingelser også ved fastprisavtale LOfavør markedsplass – Varmepumper fra Fujitsu Bokhandel Blekkpatroner og lasertonere 16 3. april 2017

17 LOfavør Mastercard Medlemsfordeler
Ingen årsavgift, gratis å eie, gratis tilleggskort Gunstig rente på nedbetaling av kreditten Inntil kr ,- i kreditt Inntil 45 dager rentefri betalingsutsettelse * Velger du å ikke innbetale alt ved forfall vil det påløpe renter på beløpet fra kjøpsdato NB! Det er ikke reiseforsikring i LOfavør Mastercard Gjeldsforsikring: Premien er kun 0,6 % per måned av utestående saldo. Er saldoen kr 0 betaler du ingenting Gjeldsforsikringen dekker blant annet dine månedlige avdrag (minimum 3 % av utestående saldo) og renter ved arbeidsledighet, permittering eller sykemelding i inntil 12måneder tlf MasterCard er en de eldste leverandørene vi har i konseptet når vi ser bort fra Forsikring og bankfordelene. Mange av våre medlemmer har benyttet seg av dette tilbudet ved å ha et eget kredittkort med LOfavør fordeler. Det som har vært avgjørende for oss er at medlemskortet blir brukt også som et fordelskort. Derfor har du i alle år fått tilbud om å få et eget LOfavør MasterCard. Ikke medlemmer har i snitt 3-4% høyere renter Vi har forhandlet oss frem til en forbedring av produktet slik som fremkommer på overheaden. *Ingen årsavgift, gratis å eie, gratis tilleggskort *Gunstig rente på nedbetaling av kreditten * Varekjøp kr 0,- * Inntil kr ,- i kreditt * Inntil 45 dager rentefri betalingsutsettelse * Ingen krav til banktilknytning HVORFOR IKKE REISEFORSIKRING?? Hvis vi skal legge inn en avtale om reiseforsikring vil det bli dyrere enten i form av renter, gebyr evnt års/mnd avgift Pr utgangen av 07 Coop Kortet YS * Ingen årsavgift, gratis å eie Årsgebyr 200,- og fakturagebyr * Inntil ,- i kreditt Inntil i kreditt Ingen reiseforsikring Ingen reiseforsikring 17 3. apr. 2017

18 LOfavør Telefoni og Internett
Fast telefoni/bredbåndstelefoni* - 10 % til 15% rabatt på trafikk Gratis lørdag (du betaler kun for oppkobling 0,59) * Gjelder basisabonnement Mobiltelefon Fri etablering og innmelding 30 min gratis ekstra ringetid pr. mnd på alle Telenor og Djuice fakturabaserte abonnement (med unntak av Djuice Control) Du kan også tilegne deg rabatten ved å sende en SMS med ” ORG LO ” til 2000 Bredbånd Fri etablering med Gjør Det Selv-pakke 5-15% rabatt på Bredbånd Medium og Premium NB! Registrer deg for rabatt på For fasttelefoni kan du også ringe et gratis grønt nr Rabattavtalene kan ikke kombineres med andre rabattavtaler For å tilegne deg de ekstra 30 min på mobil sender du ORG LO til 2000 For rabatt på tlf ringer du Grønt nummer: Ved å gå inn på skjemaet bestille rabatt får du opp telefon- bredbåndstlf og adsl da kan du registrere alt derifra Når det gjelder priser, vilkår og betingelser er det viktig å referere til – telefoni og ADSL NB! På regningen vil det stå ”storkunderabatt” 18 3. apr. 2017

19 LOfavør Hotell Hotellrom til LOfavør pris hos Rica Hotells Weekend
Dobbeltrom kr 995,- inkl frokost (2 personer) Enkeltrom kr 830,- inkl frokost Ekstraseng kr 145,- Tilbud i Skandinavia, følg med på Midtuke: Rica hotells tilbyr også gunstige midt uke priser Du som LO medlem sparer her totalt kr 750.- Eksempel: 2 netter i dobbeltrom på Rica Viktoria Som LO medlem betaler du totalt kr IKKE LO medlemmer betaler totalt kr (ikke det dyreste rommet) Priser for 2008 i Norge weekends fra fredag til mandag Pris eks Rica har stor prisforskjell på sine hoteller, men du kan spare opptil kr pr overnatting som LO medlem Ring det aktuelle Rica Hotellet fortell at du er LOmedlem og hør om det er ledig den aktuelle helgen. Når du sjekker inn eller skal betale må du vise medlemskortet som en bekreftelse på medlemsskapet 19 3. apr. 2017

20 LOfavør Hotell Choice Hotels Scandinavia
Tilbudet gjelder hele uken på forespørsel. LO medlemmer får 20% rabatt på den til enhver tid beste tilgjengelige pris. Oppgi at du er LO-medlem. Tilbudet gjelder ved ledig kapasitet. Du som LO medlem sparer i dette tilfellet kr Pris eksempel: Quality Hotel & Resort Hafjell 1 weekend i ”normal periode” for 2 personer, dobbeltrom: LO medlemmer betaler kr IKKE LO medlemmer må betale kr Når du booker et Choice rom må du skrive inn LOfavør sin kunde – ID 64968 Her kan du ta bort det som ikke passer for ditt forbund NAF Har besluttet at deres gruppeforsikring ikke skal ha noen kode på kortet, jeg har derfor ikke beskrevet denne 20 3. apr. 2017

21 LOfavør Drivstoff Du får bonus på drivstoff på betjente Shell- stasjoner i Norge Bonus på bensin og diesel 25 øre bonus på aktuell pumpepris - ekstrabonus i kampanjeperioder 30 øre bonus på bensin/diesel fra 1 liter når du tanker 600 liter eller mer pr. kvartal. Bonus får du i form av Trumf- poeng For å få bonus – trekk medlemskortet gjennom kortleseren på Shell-stasjonen Du vil automatisk bli registrert som Trumf-medlem når du trekker medlemskortet NB! Avtalen gjelder ikke Shell express tlf – 5 - 2 Shell avtalen som gir medlemmene bonus på drivstoff. Grunnbonus er 25 øre pr. liter, men fyller du 600 liter eller mer pr. kvartal, øker bonusen til 30 øre pr 1. liter. Du blir også Trumf-medlem. Dette blir du når du trekker ditt medlemskort i betalingsautomaten når du betaler hos Shell. Du vil da automatisk få ditt Trumf medlemskort tilsendt hjem. Er du allerede Trumfmedlem, vil medlemskortet bli registrert. 21 3. apr. 2017

22 LOfavør Bilvedlikehold
Bilservice, EU kontroll og bildekk - EU kontroll fast kr 250,- (ikke 5 % rabatt i tillegg) - 5% rabatt på arbeid og deler (dersom det ikke er gitt annen rabatt eller tilbud) - Gratis oljeskift, du betaler kun olje og eventuelle deler Du som LO medlem sparer på din EU kontroll Pr. nå koster en EU-kontroll kr på personbiler og kr på store biler(varebiler/minibusser) for IKKE medlemmer NB! Vis LOfavør kortet og meld fra om medlemskapet ved levering og henting! tlf – 5 - 4 Her kan du ta bort det som ikke passer for ditt forbund NAF Har besluttet at deres gruppeforsikring ikke skal ha noen kode på kortet, jeg har derfor ikke beskrevet denne 22 3. apr. 2017

23 LOfavør Billån er et tilbud fra SpareBank 1 Finans
Billigere lån  - Lavere etableringskostnader og lavere termingebyr samt en konkurransedyktig rente Frihet - Med vårt nye billån er det selve bilen som er pantobjektet. Det betyr at du slipper å stille sikkerhet for eksempel i boligen din,noe som gir deg større frihet i fremtiden Trygghet og gode råd - Når du leter etter bil har du sikkert oppdaget at det er mange som ønsker å tiby deg finansiering. Låner du hos oss, får du ikke bare gode betingelser. Du får også trygghet ved å handle med en bank Kort og godt: Det er fornuftig å låne til bil i en bank SpareBank1 Midt Norge SpareBank1 Nord Norge SR- Finans Sparebanken Hedmark 23 3. apr. 2017

24 LOfavør Billån På Egne Hjul: - et eget ungdomskonsept
Med LOfavør PÅ Egne Hul får du et produkt rettet mot deg som ungdom, og med fokus på sikkerhet. - Du kan låne kr kr - Lavere etableringsgebyr, lavere termingebyr samt en konkurransedyktig rente - Nedbetalingstid max 5 år - Kun 10% i egenkapital - Kun krav om ansvarsforsikring og Billån Ekstra Billån Ekstra – det trygge og fornuftige valget - En betalingsforsikring hvor du som kunde får dekket månedlige terminbeløp i inntil 12 mnd ved: - 100% sykemelding i mer enn 30 dager - 100% arbeidsledighet eller permitering i mer enn 30 dager - Ved dødsfall innfris lånet med inntil kr SpareBank1 Midt Norge SpareBank1 Nord Norge SR- Finans Sparebanken Hedmark 24 3. apr. 2017

25 LOfavør Bolighandel Rabatt på meglerprovisjon
- Kr i rabatt på ordinær meglerprovisjon. Rabatten er inklusiv mva, og skal fremkomme i pristilbud fra megler slik at den er reell for medlemmet - En gratis rådgivningstime hos megler uavhengig om du skal selge eller ikke Ordinær meglerprovisjon fremkommer hos det enkelte Eiendomsmegler 1 kontor. 25 3. apr. 2017

26 LOfavør Advokatbistand
Juridisk bistand på Internett - – privatrettslige spørsmål - Gratis   Enkle svar og anbefaling om videre prosess - Kr 300   Juridisk vurdering av din sak - Kr 600   Arbeid på timebasis ved mer omfattende henvendelser - Rabatt på interaktive kontrakter (sameie, samboer og testament, med mer.) Legalis gir 20% på kontrakter og svært gunstige priser på  juridisk rådgivning innen Erstatning -Trygderett - Forsikringsrett - Arverett og generasjonsskifte - Familierett og barnerett - Fast eiendom - Plan-/reguleringssaker - Husleie - Kontraktsrett - Strafferett og alminnelig praksis. tlf NB! Oppfølgende bistand Ytterligere arbeid faktureres etter den til enhver tid gjeldende offentlige salærsats (kr. 850,- pr time pr ). Dette er i snitt kr under vanlig salær Det tas her forebehold for saker som dekkes av rettshjelpforsikring og/eller domstolsbehandling hvor motparten blir idømt omkostninger. Alle beløp er eks. mva. 26 3. apr. 2017

27 LOfavør Strøm Topp 5 garantipris på strøm PRISTAKTJENESTEN
- Garantert lav pris gjennom hele året - Du slipper å følge med om du har den laveste prisen til enhver tid - En av de 5 rimeligste leverandørene, målt mot en representativ liste over våre konkurrenter PRISTAKTJENESTEN - Hver vinter gir deg trygghet for at strømprisen ikke går i været! (koster kr 29.- pr mnd) - Hver vinter får du informasjon om PRISTAKET kommende periode NorgesEnergi ble for 4 året på rad kåret til den leverandøren kundene var mest fornøyd med (se – strøm) tlf – 5 - 1 NorgesEnergi har landets mest fornøyde kunder og er den nest største leverandøren i Norge De som har Topp 5 garanti ligger i snitt lavere i pris enn de som har topp 10 garanti i løpet av et år, selv om det i noen perioder kan være likt (ble f.eks topp5 den 3d beste, mens Topp 10 ble den 8 beste) Referanselisten for 2007 er utarbeidet i samarbeid med nyhetsbyrået EuroPower AS.  I forhold til listen for 2006 har Forbrukerkraft gått ut av listen, og SKS KraftSalg kommet inn. Fjordkraft Fortum Markets Fredrikstad EnergiSalg Gudbrandsdal Energi Hafslund Strøm  Hallingkraft  Haugaland Kraft Helgelandskraft Ishavskraft Istad Kraft LOS Lyse Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk SKS KraftSalg Tafjord Kraft Troms Kraft Marked Trondheim Energiverk Tussa 24 Ustekveikja Energi 27 3. apr. 2017

28 LOfavør Ferie og fritid
5 -10% rabatt på reiser i hele verden – gjelder også kampanjer. Saga Solreiser, Ving, Dansk Folkeferie, Star Tour, DanCenter, Hurtigruta mm Medlemsfordeler - 5 % rabatt på chartereiser, båtreiser, leie av feriehus etc. - 10% rabatt på leie av feriehus med Dansk Folkeferie og leiligheter på Riva del Sole i Italia - Lavere gebyrer og honorarer ved kjøp av ruteflybilletter Du som LO medlem sparer kr Eksempel: Kreta, Avreise fra Oslo 2/7 og 14 dager. 2 roms leilighet på Sunwing Alexandra Beach, pris for 2 voksne og 2 barn under 12 år. For LO medlemmer koster det kr Ikke LO medlemmer må betale kr tlf – 4 - 1 Som LOmedlem sparer du: På en reise til ,- kroner kan du spare ca. kr. 2000,-. I tillegg slipper du å betale gebyrer til reisebyrået - som fort kommer opp i 300 til 400 kroner. Ferie er et av de tilbudene som flere og flere medlemmer benytter seg av. Folkeferie sine tilbud. Folkeferie har igjen en samarbeidsavtale med VIA, og det kontoret som du ringer til for å bestille det er på Kongsvinger. Her vil du treffe verdens hyggeligste og mest serviceinnstilte medarbeider som kan veilede deg i ferietilbud som annalkjente turoperatører har tilbud fra. Flere medlemmer gjør den feilen at de ikke ringer og bestiller sin feriereise men benytter seg av nærmeste reisebyrå. Da går du glipp av 5% rabatt på dine reise noe du får som medlem i ditt forbund på reisen. Jeg og mange med meg har tatt med familien på feriereise og kostnader som 30 og 40 tusen er ikke uvanlig. En reise til ,- kroner så vil du sparer ca. kr. 2000,-. I tillegg slipper du å betale gebyrer til reisebyrået - som fort kommer opp i 300 til 400 kroner. 28 3. apr. 2017

29 LOfavør Billeie Medlemsfordeler for deg
- Leiebil i Norge med inntil 20% rabatt - Leiebil i utlandet med inntil 15% rabatt Pris eksempler Paris 1 uke: Du som LO medlem betaler kr , IKKE medlemmer betaler kr = DU SPARER kr 208.- Lofoten 1 uke: Du som LO medlem betaler kr , IKKE medlemmer betaler kr = DU SPARER kr 595.- NB! Husk å bruke CDP ved bestilling tlf 29 3. apr. 2017

30 LOfavør Varmepumper LOfavør Medlemsfordeler på Fujitsu varmepumper
- Prioritert installasjon - Foretar installasjon og service over hele landet - Sertifiserte montører - 20% rabatt på Overspenningsvern - Serviceavtale rabattert med kr. 20%. - Årlig innsparing på varmepumpen fra. Kr. 5000,- pr. år. - Utvidet garantitid med ett år til 6 år mot å tegne serviceavtale - 20% på innbygningskasser (forutsetter montasje samtidig med installasjon av varmepumpe) Det utarbeides en kalkulator for strømsparing. En slik er tilgjengelig på eller 30 3. apr. 2017

31 LOfavør Markedsplassen
Internetthandel og Bokhandel på Kjente varer innen: - Klær, hus & hjem – Sport & Fritid - Blekkpatroner og lasertoner - Bøker (minimum 10%) Inkexpress du kan spare opptil 74% ved å handle via internett Gyldendal: 10% 31 3. april 2017

32 www. lofavor.no Dette er LOfavørs nye hjemmeside
Du trenger ikke logge deg inn på høyre side for å komme inn på fordelene, men du logger deg inn der hvis du vil se dine forsikringer evnt endre adresse etc 32 3. apr. 2017

33 33 3. apr. 2017

34 34 3. apr. 2017

35 LOfavør Henvendelser Informasjon
gir tilgang til all informasjon og kjøpsmuligheter Medlemstelefon Gir tilgang til fordelene med enkle tastevalg Du skal taste deg til valgt leverandør for å få informasjon/kjøpe På ” valg 3-2 ” kan du taste deg til ”medlemsservice”. Her får du informasjon og veiledning om du står fast På ” valg 3-1” kan du taste deg til ditt forbund for organisasjonsspørsmål Skadetelefonen for alle forsikringer, hele landet 02300 I tilegg til dette lager vi hvert år en nøytral medlemsbrosjyre og en folder 2g i året, samt at alle forbundene lager sin egen 1 g i året Vi sender også ut Infobrev til tillitsvalgte 1 g i mnd og medlemmene kan tegne seg for nyhetsbrev. I 2008 har vi også produsert en del ”visittkort” der alle logoene og fordelen i korte trekk blir beskrevet Så vi prøver så godt vi kan å holde medlemmene oppdatert, men det er klart at vi ikke treffer alle medlemmer som ikke har internett Da er jo telefon et godt alternativ 35 3. april 2017


Laste ned ppt "Fordeler for medlemmer av LOforbundene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google