Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsikringspakke 2014 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsikringspakke 2014 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forsikringspakke 2014 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2014

2 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet •Medlemmenes innbo og løsøreforsikring –Dekker bl.a.: •Brann •Vannskader •Tyveri •Skader ved uhell (ting som faller ned etc.) •Flytteforsikring •Rettshjelp •Rettslig erstatningsansvar –Kollektiv hjemforsikring har ingen øvre grense for erstatning (forsikringssum), men det er begrensninger i erstatningsbeløp for enkeltgjenstander og spesielle skadetyper •Yrkesaktive medlemmer med fast bosted utenfor Norden har en samlet forsikringssum ved skade på innbo/løsøre i Norden på kr 300 000

3 LOfavør Reiseforsikring Kodebokstav R på medlemskortet •Fritidsreiser av inntil 45 dagers varighet –Familieforsikring, gjelder i hele verden –Alle typer reiser - ingen krav til overnatting –Reisegods, bagasje –Lege-/sykehusbehandling, ulykkesskader •75 års aldersgrense for dødsfalls- og invaliditetserstatning etter ulykke –Hjemtransport –Reiseansvar –Avbestilling –Skadehjelp på stedet gjennom SOS International •Kåret til verdens beste alarmsentral 6 ganger de siste 11 årene

4 LOfavør Grunnforsikring Kodebokstav G på medlemskortet •Utbetales ved dødsfall uansett årsak, og uansett alder ved dødsfallet –Ved medlemmets død –Ved ektefelle/samboers død –Ved barns død (barn under 21 år) –Forsikringssum opp til kr 73 201, minimum kr 7 697 •Yrkesaktive medlemmer med fast bosted utenfor Norden har doble erstatningssummer på LOfavør Grunnforsikring –Obligatorisk. Dekkes av medlemskontingenten

5 Uføre- og ektefelleforsikringen Kodebokstav O på medlemskortet •Uføreforsikringen: •Utbetales hvis medlemmet blir minst 50% varig arbeidsufør eller mottar arbeidsavklaringspenger •1% av forsikringssummen (kr 4 688) utbetales månedlig fra den 13. sykemeldingsmåneden •Resten av forsikringssummen utbetales ved minst 50% varig arbeidsuførhet •Utbetales tidligst 2 år etter første sykemeldingsdag –Forsikringssum 5,5xG (kr 468 848) fram til medlemmet fyller 51 år •Forsikringssummen reduseres med 0,3xG (kr 25 574) for hvert år medlemmet er eldre enn 50 år når forsikringen forfaller til utbetaling •Opphører ved fylte 60 år •Ektefelleforsikringen: –Utbetales ved ektefelle/samboer/partners død –Forsikringssum 5xG (kr 426 225) fram til medlemmet fyller 51 år •Forsikringssummen reduseres med 0,25xG (21 311) for hvert år medlemmet er eldre enn 50 år når dødsfallet skjer •Forsikringssummen er fast på 2,5xG (kr 213 133) fra 60 – 67 år 5

6 Uføre- og ektefelleforsikringen Kodebokstav O på medlemskortet •Uføre medlemmer, medlemmer som mottar forskuttering, og medlemmer over 60 år får dødsrisikoforsikring –Medlemmer som var uføre ved innføring av pakka og medlemmer som blir uføre (og får utbetalt erstatning varig eller forskudd)går automatisk over på dødsrisikoforsikringen dersom de fortsetter å betale –Yrkesaktive medlemmer får automatisk en dødsrisikoforsikring når uføreforsikringen opphører ved fylte 60 år –Også for medlemmer som har denne dødsrisikoforsikringen er ektefelle/samboer/partner forsikret på samme måte –Prisen for dødsrisikoforsikringen er den samme som for uføreforsikringen 6

7 Uføre- og ektefelleforsikringen Kodebokstav O på medlemskortet •Alle nye medlemmer blir med i forsikringen uten helsevurdering så sant de ikke reserverer seg –Medlemmer som innen to år etter innmelding blir uføre av en sykdom de visste om at de hadde på innmeldingstidspunktet vil ikke få uføreerstatning –Ved uførhet som inntrer etter minst to års medlemskap i forsikringen er det ingen restriksjoner m.h.t. årsak –Medlemmer som har reservert seg, og som senere vil trekke reservasjonen tilbake må levere helseerklæring 7

8 Uføre- og ektefelleforsikringen •Reservasjonsrett –Alle nye medlemmer kan reservere seg mot å være med på Uføre- og ektefelleforsikringen •Medlemmer som ønsker å reservere seg vil ved innmelding motta informasjon fra forbundet sammen med en egen reservasjonserklæring som må returneres innen 3 uker –De som blir pensjonister kan reservere seg mot å fortsette å være med på Reiseforsikringen og på dødsrisikodelen av Uføre- og ektefelleforsikringen 8

9 LOfavør Fritidsulykkesforsikring Dødsfall enslig medlem Dødsfall medlem med familie 100% livsvarig medisinsk invalid ForsikringssumKr 10 000Kr 100 000Kr 200 000 Kodebokstav F på medlemskortet •Forsikring som utbetales hvis medlem under 70 år •Dør •Blir medisinsk invalid •Behandlingsutgifter ved ulykkesskader –som følge av ulykke i fritiden –Obligatorisk for medlemmer som omfattes av Landsoverenskomsten for elektrofag samt Heisoverenskomsten Premien betales av LO

10 Forsikringspakken 2014 * Fra fylte 60 til 67 år økes summen med kr 213 113 ** Tillegg ved død som følge av ulykke i fritiden Ytelsen er basert på at G =85 245 Dekningene som framkommer med rødt gjelder kun for medlemmer som omfattes av Landsoverenskomsten for elektrofag

11 Forsikringspakke 2014 Ytelsen er basert på at G = kr 85 245  Erstatningprofil for personforsikringsdelen inkl. Grunnforsikringen

12 Hva koster forsikringspakken i 2014? •Forsikringspakken koster til sammen kr 479 pr. måned. –Delt opp pr. forsikring blir det (økning i 2014 i parentes): •Kollektiv hjem:kr 69 (+ 2) •Reiseforsikring:kr 78 (+ 23) •Grunnforsikringen:kr 35 ( 0 ) •Uføre- og ektefelleforsikringen:kr 297 (- 13) 12

13 Forsikringspakken 2014 •Hvem betaler hva? –De som har hele forsikringspakka: kr 479 –De som er reservert mot kollektiv hjem (og reise): kr 332 –De som er reservert mot uføre- og ektefelleforsikringen: kr 182 –De som er reservert mot alle disse: kr 35 –Pensjonister under 75 år: kr 75 •I tillegg betaler de Uføre-/ektefelleforsikringen og reiseforsikringen dersom de ikke er reservert mot disse –Pensjonister over 75 år: 0 –Lærlinger*: 0 * Lærlinger har kollektiv hjem, reiseforsikring og grunnforsikring 13

14 Frivillig Gruppelivsforsikring •Gruppelivsforsikring for medlemmet: –Utbetaling 5G (kr 426 225) ved medlemmets død •Forsikringssummen reduseres med 0,25xG (21 311) for hvert år medlemmet er eldre enn 50 år når dødsfallet skjer •Opphører ved fylte 60 år •Kr 100 pr. måned i 2014 –Trekkes sammen med kontingenten •Samlet trekk vil da bli kr 579 pr. måned for de som har denne i tillegg til resten av forsikringspakka 14

15 Skadebehandling •Skader skal meldes pr. telefon Felles telefonnummer 02300 for hele landet •Skadebehandler sender ut skademeldingsskjema dersom det er nødvendig for behandling av skaden –Krav på LOfavør Grunnforsikring kan også meldes på telefon Her er nummeret 21 02 50 58, eller man kan benytte skjemaet ”Melding om dødsfall” –Krav om erstatning på Uføre- og Ektefelleforsikringen samt på Frivillig Gruppelivsforsikring meldes til EL & IT Forbundet som bekrefter medlemskapet for SpareBank 1


Laste ned ppt "Forsikringspakke 2014 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google