Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Advokatforsikring Fra 1.9.2012 er også Advokatforsikring inkludert i medlemskapet i SAFE! Du får nå ennå mer igjen for medlemskapet! SAFE har fremforhandlet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Advokatforsikring Fra 1.9.2012 er også Advokatforsikring inkludert i medlemskapet i SAFE! Du får nå ennå mer igjen for medlemskapet! SAFE har fremforhandlet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Advokatforsikring Fra 1.9.2012 er også Advokatforsikring inkludert i medlemskapet i SAFE! Du får nå ennå mer igjen for medlemskapet! SAFE har fremforhandlet et meget godt tilbud på Advokatforsikring til medlemmene og vår Advokatforsikring har markedsledende vilkår og er på flere områder bedre enn hva andre tilbyr. -Du er nå sikret profesjonell advokathjelp i privatrettslige forhold -Du som privatperson kan kontakte advokat uten kostnad -Du får hjelp til å vurdere om ditt juridiske problem er noe å gå videre med og advokatbistand til eventuell rettssak Med Advokatforsikringen får du: •Juridisk rådgivning -15 timers juridisk rådgivning fram til 31.12.2012 -Deretter 15 timers juridisk rådgivning årlig innenfor rettsområdene familierett, arverett, forbrukerkjøp av varer og håndverkertjenester, privat kjøp/salg av varer, fast eiendoms rettsforhold og ID-tyveri •Advokatbistand ved tvist – inntil 3 000 000 kroner innenfor rettsområdene familierett, arverett, forbrukerkjøp av varer og håndverkertjenester, privat kjøp/salg av varer, naboforhold etter naboloven, knyttet til fast eiendom som er sikredes primærbolig eller fritidsbolig i Norge, leie/utleie av sikredes primærbolig i Norge og ID-tyveri. •Egenandel ved tvist er 3 000 kroner. Egenandelen kan, etter søknad, bli refundert av SAFE. •Har du spørsmål til Advokatforsikringen kontakt Legal24 på: - www.legal24.no eller på telefon 07240www.legal24.no Forsikringsbevis og fullstendige forsikringsvilkår finner du ved å logge deg inn på «Min side» klikk her klikk her

2 SAFE sin Advokatforsikring - markedsledende vilkår Utdrag fra forsikringsvilkårene: Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den forsikrede, og dennes husstand, heretter kalt Sikrede. Med husstand menes inntil to voksne som lever sammen i ekteskap eller ekteskapslignende forhold, og deres barn under 20 år som har samme folkeregistrerte adresse, eller som forsikrede har delt omsorg for. I tilfelle tvist eller interessemotsetning mellom husstandsmedlemmer, gjelder forsikringen kun til fordel for forsikrede. Rettshjelpbehovet må ha oppstått i forsikringsperioden Forsikringen dekker Sikredes behov for nødvendig advokatbistand, såfremt rettshjelpbehovet som skal avhjelpes oppsto i forsikringsperioden, og mens Sikrede har hatt medlemskap hos forsikringstaker. Det er en forutsetning for dekning at de forhold og/eller opplysninger som rettshjelpbehovet/saken bygger på, først kom til Sikredes kjennskap i forsikringsperioden Forsikringen gjelder: Juridisk rådgivning Sikrede, i egenskap av privatperson, har rett til inntil 15 timer juridisk rådgivning per år innen følgende rettsområder: •Familierett •Arverett •Forbrukerkjøp av varer og håndverkstjenester og privat kjøp/salg av varer, forutsatt at kjøpesummen er over 2 000 kroner •Fast eiendoms rettsforhold •ID-tyveri •Førerkortbeslag i trafikksaker ved kjøring utenfor arbeidsforhold, forutsatt at påstått lovovertredelse ikke er knyttet til kjøring i ruspåvirket tilstand eller kjøring med for høy hastighet. Rådgivning gis frem til oppnevnelse av offentlig forsvarer. Sikrede må kunne dokumentere behov for førerkort i arbeidssammenheng. Spesialfordel for SAFE-medlemmer: Inntil 15 timers rådgivning fram til 31.12.2012 Advokatbistand ved tvist •Legal Insurance Group sin utpekte advokat plikter å yte advokatbistand i tvister der Sikrede er part i egenskap av privatperson, men bare i tvister innen følgende rettsområder: •Familierett og Arverett •Forbrukerkjøp som beskrevet ovenfor •Naboforhold etter naboloven, knyttet til fast eiendom som er Sikredes primærbolig eller fritidsbolig i Norge •Leie/utleie av Sikredes primærbolig i Norge •ID-tyveri og Førerkortbeslag i trafikksaker som beskrevet ovenfor Melding om skade/rettshjelpsbehov klikk herklikk her Sikrede må melde skaden/rettshjelpbehovet til Legal Insurance Group uten ugrunnet opphold. Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder bare advokatbistand for saker som reguleres av norsk rett, og som har norske domstoler som verneting. Dette utdraget er kortfattet og forenklet i forhold til fullstendige forsikringsvilkår. Dersom det oppstår tvil, vil det være bestemmelsene i forsikringsvilkårene som gjelder. Fullstendig vilkår finner du herher


Laste ned ppt "Advokatforsikring Fra 1.9.2012 er også Advokatforsikring inkludert i medlemskapet i SAFE! Du får nå ennå mer igjen for medlemskapet! SAFE har fremforhandlet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google