Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HAV Eiendom AS Adm.dir Espen A. Pay.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HAV Eiendom AS Adm.dir Espen A. Pay."— Utskrift av presentasjonen:

1 HAV Eiendom AS Adm.dir Espen A. Pay

2

3 Eieroversikt i Bjørvika
ROM Eiendoms-utvikling AS Linstow Eiendom AS Oslo Havn KF ENTRA Eiendom AS HAV Eiendom AS Oslo S Utvikling AS 66% 34% Bjørvika Utvikling AS EP Bjørvika Infrastruktur AS

4

5 Styret i HAV Eiendom AS Sammensatt av representanter fra næringsliv og politikk Styrets leder: Per P. Hodneland Styrets medlemmer: Henrik Andenæs Erna Ansnes Kari Gjesteby Anne Sigrid Hamran Sveinung Lunde Stein Wessel-Aas Daglig leder: Espen Pay

6 Bakgrunn for opprettelse av selskapet
Stortingsmelding nr 28 ( ) forutsatte at Havnevesenet skulle få tillatelse til å skille ut Bjørvika-eiendommene i aksjeselskapet HAV Eiendom AS, noe det har blitt gitt anledning til etter endringer i havne- og farvannsloven § 23 i juni 2002. Fiskeridepartementet gav sin tillatelse 15.januar 2003, og spesifiserte at eiendommene kan skytes inn som tingsinnskudd. Havnevesenet besluttet 20.mars 2003 å opprette selskapet som ble stiftet 7.april 2003.

7 Organisering Selskapet har ikke egne ansatte, men har inngått avtale om ”management for hire” med Oslo Havn KF og Urbanium Consulting AS.

8 HAV Eiendom AS - organisasjon
Styret Daglig leder Espen A. Pay EP. Ta ut rammen med Sivilarkitekt NN om NN ikke er ansatt/tilknyttet eller Urbanium er iferd med å foreta slik ansettelse/tilknytning (Har ikke tatt denne ut, du får vurdere) Controller Trygve A. Phil Prosjekt- koordinator Silje Strøm Siv.Arkitekt Gry Kleven Sivilingeniør Philip Stephansen

9 Selskapets fremtidige eiendomsmasse
Reguleringsplanen for Bjørvika-området ble vedtatt i Oslo bystyre , og stadfestet av miljøverndepartementet den I henhold til reguleringsplanen kan selskapets fremtidige eiendommer utbygges med ca kvm T-BRA hvorav en vesentlig del er regulert til boligformål.

10 HAV Eiendoms forretningside
Selskapets forretningside er å drive en aktiv forvaltning og utvikling av sine eiendommer slik at verdiene som tilføres havnekassen blir størst mulig. Selskapet skal utvikle de av Havnevesenets eiendommer som blir fristilt for byutvikling.

11 HAV Eiendoms visjon HAV Eiendom AS skal bidra positivt til realiseringen av Bjørvika som en attraktiv bydel med utgangspunkt i reguleringsplanens intensjoner.

12 Bjørvika avtalene Finansiering av riksveianlegg SVRØ/OK
Overdragelse av arealer SVRØ/OK/BU Utbyggingsavtale OK/BI Samarbeid og etablering av BU/BI OSU/HAV-E Lånefinansiering til BI HAV-E/BI Kjøp av fast eiendom SB/BU Infrastruktur for Opera- og UKM-prosjektene SB/OK/BI Samarbeid, opparbeidelse og istandsetting av arealer tilknyttet riksvei- og senketunnelprosjektene SVRØ/BI SVRØ=Statens Vegvesen Region Øst, OK = Oslo kommune BU = Bjørvika Utvikling AS, BI = Bjørvika Infrastruktur AS, OSU = Oslo S Utvikling AS HAV-E = HAV Eiendom AS, SB = Staten ved Statsbygg UKM= Universitetets kulturhistoriske museum

13 Bjørvika Utvikling / Bjørvika Infrastruktur oppgaver
Koordinere utbyggingsrekkefølge Samlet ansvar for styring og bygging av all teknisk infrastruktur i reguleringsområdet

14 Hovedplan for teknisk infrastruktur i Bjørvika
Vannforsyning og spillvann Overvann Fjernvann og fjernkjøling Høyspentanlegg IKT Hovedplan for teknisk infrastruktur er utarbeidet i samarbeid med Oslo kommune VAV, Viken Fjernvarme AS og Hafslund Nett AS.

15

16 Sørengautstikkeren

17 Parallelloppdrag på Sørengautstikkeren
HAV Eiendom AS har invitert tre arkitektkontorer til parallelloppdrag om alternative bebyggelsesplaner på Sørengautstikkeren Oppgaven består i å utarbeide grunnlag for bebyggelsesplan og tomtedeling for Sørengutstikkeren, som i hovedsak vil bli et boligområde med plass til noe over m2 som tilsvarer ca 1200 boliger. Intensjonen er å få belyst mulighetene på utstikkeren, og finne frem til et arkitektkontor som kan engasjeres i det videre arbeid med bebyggelsesplanen.

18 Bebyggelsesplan for Sørengautstikkeren
Etter at parallelloppdragene er gjennomført vil HAV Eiendom AS få frem en samlet bebyggelsesplan for utstikkeren som fastlegger private og offentlige arealer samt rammer og prinsipper for utbygging. På det grunnlag skal utstikkeren kunne deles inn i hensiktsmessige tomter for salg. Deretter vil hver enkelt tomt bli bygget ut av ulike utbyggere og arkitekter, både for at byggeprosjektene skal få en hensiktsmessig dimensjon og for å sikre variasjon i bebyggelsen.

19 Operakvartalet

20 Kjennskap til Bjørvika

21 Klart avtagende interesse fra Sentrum Øst og utover

22 Interessen blant kvinner bør økes
Interessen blant kvinner bør økes. Litt for hardt og lite feminint image i dag?

23 Mest sannsynlige målgrupper for Sørenga finnes ...
Kilde: TNS Gallup / P. Bordieu

24 Syn på aktuelle målgrupper
Ønskelig med en heterogen masse av beboere, i prioritert rekkefølge tror man følgende grupper vil flytte til Bjørvika: SINKs (single income, no kids) / DINKs (double income, no kids) Yngre seniorer uten hjemmeboende barn (Empty Nesters) Nyetablerte barnefamilier Felles livsstil / kjennetegn for disse gruppene er: urban orientering (liker å ha mennesker rundt seg) setter likhetstegn mellom det å bo i byen med det ungdommelige / moderne (ref. Majorstua, Homannsbyen, Frogner, Grünerløkka) seniorer som evt vil selge enebolig og flytte mer sentralt kulturinteresse (bruk av tilbud som kino, teater, café, restaurant, barer, turer i byen for å ’se hva som skjer’, utforske byen, parker, osv) interessert i hva som skjer i Oslo by relativt god utdannelse, yrkesaktive

25 Viktigste egenskaper i prioritet
Sentrumsnærhet Grøntarealer Etablering av et bymiljø Miljøvennlighet Etablering av god offentlig kommunikasjon Mht fjorden og Middelalderparken oppfattes dette som naturgitte rammefaktorer, og det er en forutsetning at disse integreres i bomiljøet.

26 Fire hovedutfordringer ift forventninger knyttet til Bjørvika
Treffe volumet i markedet mht. betalingsevne og -vilje Skape økt aksept for det å bo i Oslo øst Ta med impulser og ’det beste’ fra Grünerløkka yrende folkeliv folkelig identitet stor variasjon i befolkningen (priser, eieform) stor variasjon i bygningsmasse bredt handels- og servicetilbud Integrere sjøkanten og Middelalderparken i bebyggelsen

27 Momenter i diskusjon om målgruppe for Sørenga
Sørenga blir spydspissen og landemerket – viktig for hele Bjørvikas profil Sørenga kommer først ut – risikovillige Høy verdi – flere eldre og formuende Kjøpere er tiltrukket av historien, kulturen og nybrottsarbeidet Opptatt av Sørenga som en investering Kveldssol og sjø til en lavere pris enn konkurrentene Bor i dag i enebolig på Ekeberg / Nordstrand eller medlem av OBOS adelen i østlige deler av byen Har høyere utdanning Enslig eller par u/barn

28 Samarbeid med OSU Enighet om felles behov for markedsføring og profilering Samarbeidet er etablert og forankret gjennom Bjørvika Utvikling AS Samarbeid om en felles verdiplattform hvem vi er – felles visjon og verdier hva vi lover omverdenen

29 Bjørvika skal være broen som binder Oslo sammen
Romslighet Vi lover deg liv mellom husene Positivt utfordrende Vi lover deg en bydel som oppleves som ekte, helhetlig og som forteller sin egen historie Storbyens hjerte Vi lover deg at Bjørvika skal sette en ny standard for moderne byutvikling Drivende og endringsvillige Vi lover deg at Bjørvika skal være noe spennende og positivt for befolkningen underveis Troverdige og profesjonelle Bjørvika skal skape varig lønnsom byutvikling gjennom fokus på mennesker, kultur, arkitektur og teknologi.

30 Tanke/retning 1 ”Vi skal skape og videreutvikle en bybro mellom kulturer, mennesker og Oslos egen historie”

31 Tanke/retning 2 ”Å være det som var, og bli det som kommer”
(En variant av Ibsens ”Å være det fremtidige”)

32 Tanke/retning 3 ” Kulturhistorien til folket – og folkelig kultur for fremtiden” Evt. 1: ”Vi skal hente frem kulturhistorien til folket – og bygge folkelig kultur for fremtiden”

33 Tanke/retning 4 ”Bjørvika skal igjen bli Oslos pulserende nav”
Et nav er et knutepunkt som binder sammen Øst/Vest, Sjø/Land osv samme måte som en bro Det at Bjørvika skal gjenoppstå viser at ”ringen”i et historisk perspektiv endelig er sluttet

34 Tanke/retning 5 ”Bjørvika skal pumpe vitalitet inn i storbyen”
Fokus på kraft og liv mellom husene Bjørvika vil ikke bare forandre bydelen; men opplevelsen av hele Oslo

35 3 SCENER ROM ARV SJØ

36

37

38


Laste ned ppt "HAV Eiendom AS Adm.dir Espen A. Pay."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google