Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et urbant bysentrum i Groruddalen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et urbant bysentrum i Groruddalen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Et urbant bysentrum i Groruddalen
ØKERN SENTRUM Et urbant bysentrum i Groruddalen

2 Steen & Strøm Steen & Strøm er Nordens største kjøpesenter- aktør og er i dag eiet av nederlandske ABP og franske Klèpierre 54 kjøpesentre i Norge, Sverige og Danmark 173 millioner besøkende 400 ansatte 3.300 leietakere Visjon for miljø og samfunnsansvar: ”Vi er Skandinavias ledende kjøpesenterselskap og skal også være ledende innen miljø- og samfunnsansvar i vår bransje.”

3 Økern i dag Sentral beliggenhet i Groruddalen
Økern senter fungerer ikke optimalt i dag Uryddig område preget av store veianlegg Stort uutnyttet område med behov for oppgradering og forskjønnelse Potensial for å utvikle en urban og mangfoldig møteplass

4 Økern sentrum – et urbant bysentrum i Groruddalen
Økern sentrum skal: være et fremtidsrettet sted være bærekraftig samfunnsmessig og miljømessig være en sterk og gjennomførbar finansiell investering Fokus på balansen mellom stedsutvikling, bærekraft og finans.

5 Utvikling av knutepunktet Økern
Kommunens vedtak stadfester Økern som et av fem prioriterte knutepunkt Som et ledd i handelshierarkiet Spesielt sentral beliggenhet i Oslo Øst

6 Et mangfoldig tilbud med handel som motor
Vekst i befolkningen gir behov for økt behov for handelsareal Nær sammenheng mellom befolknings- steds- og handelsutvikling Sterk befolkingsvekst, og det er ventet innen 2 km radius fra Økern i 2020 Etterspørselsveksten er sterk og vil øke med 42 % fra 2006 til 2020 Tilfredsstiller krav for etablering av kjøpesentre Økern sentrum vil kun ta 10 % av etterspørselsveksten

7 Kollektivknutepunkt Høy kollektivandel i Groruddalen
Planlagt utvikling av kollektivtilbudet vil gjøre Økern enda mer sentralt i Groruddalen: Hyggigere avganger på T-banen, Lørensvingen og potensiell nye tverrgående T-bane i Groruddalen Viktig forutsetning for SSTs satsing på et urbant bysentrum

8 Økern senter – bymessig mangfold
Handel og saluhall Ca. 200 boliger Barnehage Badeland Kulturhus, bibliotek, Oslo barne- museum, fortellerhus, kino, musikk- og kulturskole NAV og andre offentlige kontorer Det grønne rommet (helse og velvære) Hotell – ca 200 rom Kontor Til sammen xx m2 hvorav m2 til handel Skrive om utendørs kjøpesenter Gammelt torg 8

9 Fremtidens kjøpesenter – åpen bystruktur
Nytenkende arkitektur og en opp-løsning av den tradisjonelle ”lukkede boksen” typisk for kjøpesentre Kombinerer innendørs handlegater med utendørs torg og kulturelle aktiviteter Bymessig variasjon og mangfold Stor variasjon av opplevelser, kulturelle aktiviteter, underholdning og rekreasjon Nytenkende arkitektur kombinerer innendørs handlegater med offentlige kulturelle tilbud som bibliotek og planetarium Bymessige variasjon og mangfold: Den travle bygaten trekkes inn i den lokale bykjernen Trange gater og åpne plasser Boligområder møter urban tetthet Hver side av Ulvenveien – distinkte og ulike identiteter. Kvartaler med ulik materialitet og arkitektonisk uttrykk spesifikt for hver sin plassering og funksjon. Omgivelsene og arkitekturen definerer fysisk bevegelse gjennom sømløse overganger mellom ulike delene. Forening av de ulike byelementene gjennom utviklingen av åpne offentlige rom i et urbant miljø som binder det nye senteret sammen med de omkringliggende områdene 9

10

11 Boliger I underkant av 200 leiligheter, alle med 10 m2 terrasser
Beliggenhet i direkte tilknytning til Millenniumsparken Boligene er utformet og orientert med tanke på å skape optimale sol- og skyggeforhold Beplantede soner omkring boligblokkene sikrer attraktive uteområder og fungerer som en buffer mellom offentlig og privat Fokus på etablering av boliger i nærheten av kollektivknutepunkt

12 Badeland Økern får nytt folkebad med bredt tilbud innen vannsport og rekreasjon Inspirerende vannarena for opplevelser, avkobling, rekreasjon og idrett på alle nivåer Spa-avdeling, treningssenter og restaurant besøkende per år m2 med ulike vannområder, spa-avdeling, helse og velvære, treningssenter og restaurant Tilbud for store deler av Oslos befolkning, kapasitet på besøkende per år 12

13 Det grønne rommet - HELSE
Et bredt og faglig forankret helse- og velværekonsept Informasjon, rådgivning og aktiviteter relatert til helse og ernæring Møteplass for den lokale helse, velvære og kultur Helhetlig tilbud med 4 hovedpilarer Behandling Helsefremmende arbeid og rehabilitering Forebygging Livsfasetilpasset bomiljø Det grønne rommet skal være et helhetlig helsetilbud med alternative tilbud innen behandling, forebygging, rehabilitering og livsfasetilpasset bomiljø, samt produktsalg og tester innen idrett, fysisk aktivitet og sykkelaktiviteter 13

14 Kultur Økern vil skille seg ut med et unikt kulturtilbud
Bibliotek, fortellerhus, Oslo barnemuseum, musikkskole, planetarium, kino m.m. Lokalisert i et av landets største befolkningstyngdepunkt Skape et bredt kulturelt tilbud til folk i alle aldre Kulturhus - Økern Sentrum gir en mulighet for etablering av et Kulturhus – tilgjengelighet for alle og tilstrekkelig areal Bibliotek, kino, barnemuseum, fortellerhus, musikkskole, flerbrukssenter og planetarium (se s. 78 i planskisse) 14

15 Oslo Barnemuseum på Økern
Et komplementært tilbud til andre planlagte kulturaktører Nesten barn under 13 år vil ha nytte av eget kulturtilbud året rundt Oslos skoler og barnehager har behov for programmer og læringsmuligheter 15

16 Et bredt program av samfunnsnyttige funksjoner
Investorene bak planforslaget har markedsledende målsetninger for miljø og samfunnsansvar. utvikles med utgangspunkt i en god dialog med politikere og interessegrupper i lokalsamfunnet samfunnsnyttige funksjoner som ulike kulturformål, barnemuseum og flerbrukshus På initiativ fra det lokalpolitiske miljø er det planlagt et folkebad - dette kan det komme rekkefølgebestemmelser for å realisere.

17 Klimanøytralitet - stasjonær energibruk
017 Klimapositiv strømforsyning Klimanegativ fjernvarmeeksport Årlig strømbehov ca 11 GWh Årlig varmebehov ca 7 GWh Årlig produksjonskapasitet fjernvarme ca 20 GWh Hovedbudskap: Klimanøytralitet for stasjonær energibruk oppnås siden kapasiteten til fjernvarmeanlegget går utover energibehovet til Økern sentrum. Forankres blant prosjektets interessenter: Investorer/banker – prosjektet har en langsiktig løsning for å sikre lave driftskostnader Offentlige myndigheter – prosjektet løser en miljøbelastning lokalt (Kyoto-tankegang) Leietakere: Motiveres til energigjerrig belysning og generell miljøvennlighet Leverandører/entreprenører: Må levere energigjerrige løsninger fra prosjekteringsfase til ferdig byggeri. 17

18 Styrking av Groruddalen som satsingsområde
Planene for Økern sentrum er et bidrag til Oslo slik at kommunen kan oppnå sine mål og visjoner for dette spesielle og potensielt attraktive området i Oslo.

19 Økern sentrum vil realisere mye samfunnsnyttig…
Forslagsstiller ønsker et helhetsgrep for utvikling på Økern Baserer seg på kvm handel som det bærende elementet for å gjennomføre investeringen. Bredt kulturtilbud for hele Groruddalen

20 … i tillegg til det kommersielle programmet
En tung investorgruppe med et langsiktig investerings- og eierperspektiv Investorgruppen har konkludert med at innslaget av handel er en forutsetning for å sikre gjennomføringsevne

21 Takk for meg!


Laste ned ppt "Et urbant bysentrum i Groruddalen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google