Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 P42 Internett og merkevarebygging Aho/Ifid 18.01.01 K12 Heidi Byberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 P42 Internett og merkevarebygging Aho/Ifid 18.01.01 K12 Heidi Byberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 P42 Internett og merkevarebygging Aho/Ifid 18.01.01 K12 Heidi Byberg

2 2 INNHOLD OPPSTART Idé Produkt konsept Image Logo og navn Fokus Strategi RESULTAT 1 – wwlog Målgruppe Strategi Navn og logo Scenariene som kjernen Design og fargevalg Kjøpprosessen Kunderelasjonen 0-store frustrasjon… RESULTAT 2 - camelon Ny målgruppe Logo og navn Inntroen Sidens oppbygning Brukergrensesnittet Produkt presentasjon ”Kustomisering” Kjøpprosess Kunderelasjonen KONKLUSJON PROSESS Lineært vs fri Avgjørelser FOTNOTER KILDER Litteratur Internett Mennesker 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 3 Idé Med e-handel som tema og rammeverk for P42 valgte jeg å lage et produkt som baserte seg sterkt på variabel software. Downloads og uploads er faktorer som nett-handel er svært gunstig for og ikke minst for å skape en vedvarende kunde relasjon på nett og i communities. Mobiltelefoner, som vi i sterk grad inkluderer i hverdagen, er ikke tilpasset den enkelte brukers behov. Den innehar en rekke funksjoner for å passe flest mulig, dermed er der mye ”overflødige” funksjoner alt etter hvem brukeren er. Produktet mitt baserer seg på muligheten til å ”skreddersy” software innholdet fra situasjon til situasjon som den enkelte bruker måtte befinne seg i. Videre skulle produktet heller ikke bli en versjon av mobiltelefon eller PC til hverdagsbruk og fritids sysler, men mer et produkt for brukere som bevisst ønsket teknologisk hjelp til å øke ferdigheter eller gjøre sin intense situasjon mer lettvint. Ideen sprang ut i fra hva slags teknologiske hjelp en sandvolleyball spiller eller andre idrettsutøvere og sportsfantaster kunne ha nytte av i en sportslig situasjon. Produkt konsept Slik ble det konkrete produktet briller i form av eye-screens med en del innbygget teknologiske finesser og variabel software til nytte i de aktuelle situasjonene og etter de individuelle behovene. Softwaren skulle ”byttes ut” etter behov, nettopp for å gi brukeren mulighet til å tilpasse brillens innhold etter behov. Bluetoooth teknologi skulle gjøre disse software-oppgraderingene lettvinte. OPPSTART heartbeat! time! wind! 142 hb/m 12.34.56 32 km/h Software Communities Offers scanner sensor elastisk wire Eye-screenchip

4 4 Image I utgangspunktet, før for mange selvbestemte rammer var lagt, ønsket jeg å få til et produkt som i seg selv skulle ha masse image og identitet. Men etter konsultasjon med en type aktuell bruker (sandvolleyballspillerer) kom det fram andre krav og synspunkt på design og funksjon som skrellet mye av image-utgangspunktet bort, resultatet ble langt mer anonymt og funksjonelt. Logo og navn Det var svært vanskelig å fokusere på navn og logo for tidlig fordi navn/logo passer ikke hvilket som helst produkt uttrykk. Hoved navnene har kronologisk vært: Instant Info, Log, W log, WWLog og til slutt Camelon. Log som var et svært dekkende navn for vikar-produktet jeg anvendte i starten, men det passet overhode ikke til det endelig produktet og filosofien bak. 3

5 5 Fokus Med det komplekse temaet ønsket jeg ikke å fokusere for mye på det konkrete produktet, det skulle ikke dominere prosjektets tidsaspekt eller resultat. I forhold til internett er merkevare er en svært ”total” opplevelse og det rører flere faktorer enn bare det konkrete produktets utseende, navn og funksjon. Et produkt på web har også sin merkevare i brukergrensesnittet og navigering på selve websiden *, i tillegg. Videre var det aspekt som hvordan bygge opp tillit og relasjoner utover selve kjøpet. Kjøptilliten er svært sterk hvis mennesker en kjenner har gjort et kjøp og man kan basere seg på deres erfaringer og vurderinger. Relasjoner kan knyttes til mange element. Ut i fra brille konseptet og den idretts, sports-fikserte brukeren jeg ønsket å nå ville en bredere relasjon i form av medlemskap i communities hvor man fikk relaterte aktivitetstilbud, bygge en solid kunderelasjon. Konseptets og websidens kjerne lå veldig mye i ”hva produktet med software kunne være i en gitt situasjon” Slik ble simulerte scenarier en av de viktigste virkemidlene for å fremme nysgjerrighet og kjøp. Strategien (denne endret seg etter hvert!) Jeg delte inn prosjektet i to problematikker: 1) FØRSTEKJØP og 2) KUNDERELASJON Førstekjøp var den konkrete websiden som skulle pirre, lokke, så et behov hos den eventuelle kjøper, mens kunderelasjonen var alt det som kom etter et kjøp var gjort. Ønsket var å gjøre produktkjøpet til en inngangsport for bedre tilbud og rettigheter til kjøper. Denne strategien endret seg til slutt resultatet, (det meste endret seg til da!) I førstekjøp fokuserte jeg på hvordan produktet presenteres og kan oppleves av en kjøper som ikke får taktil oppfattelse. Nærbilder og nesten gå inn produktet kunne erstatte dette savnet til en viss grad, men da burde produktet være fremtredende og gjennomarbeidet for en slik eksponering. I dette tilfellet var ikke produktet i fokus og da heller ikke tilstrekkelig ”ferdig”. Den nær-eksponeringen som ble gjort i første resultat (WWLog) var ble derfor feil og svekket troverdigheten på konseptet.

6 6 Den brukergruppen jeg ønsket nå til første resultat var seriøse idrettsutøvere. Et dynamisk produkt og dynamiske og aktive brukerer krevere en dynamisk og aktiv webside. Derfor ble det jobbet en del med selve side navigeringen i menyen, men også customization-parten. Denne delen av kjøpet skulle like gjerne være en gøyal etappe av kjøpet som et nødvendig valg. Selve transaksjonen ved nett handel var også et kritisk punkt. Først tenkte jeg at alternativ på dette (giro, e-faktura, etc) ville hjelpe og la op til det i første løsning. Men i siste løsning kom kunderelasjonen før kjøpet og slik vil jeg tro at en tillit ville være etablert ved et eventuelt kjøp slik at å oppi visa nummer og annen personalia ville føles trygt og naturlig. Å gi nett-kjøpere et ansikt kan også være tillitt-forsterkende. Både i form av hvem strå bak produkt og salg, men også ansikt som kan gå god for produktet. Selve web side designet og estetikken var et dillemma. Ved andre del gjennomgang var web skissene ”rene og pene”, men de harmonerte ikke med hva målgruppen sto for; svette, rufsete, aktive, fargerike, sprø mennesker med 200-300 reisedøgn i året. Følte for å gjøre det hele litt løsere i snippen som ble vel litt løst i resultat 1. Resultat 2 ble strammere og mer harmonerende uten å få for stivt preg. Her skal sies at de to resultatene også hadde hver sine målgrupper. RESULTAT 1 Målgruppen var sentrert til sandvolleyballspillere og deres behov. Konseptet kunne også anvendes av andre idrettsfolk, men profilen ble lagt rundt beacherer. I denne løsningen var kjøpet av brillen nøkkelen for i det hele å få komme inn på og bli medlem på denne websiden som ga tilgang til software, nyheter, chat, online eksperter, etc, Men man kunne få guidet turer for å gi en eventuelle kjøper smaken på hva et medlemskap og bruk av brillene kunne gi. Navnet wwlog (world wide log) forteller hva produktet og total konseptet skulle dreie seg om. Idrettsutøvere trenger å ”logg-føre” sine prestasjoner ved at brillene samler informasjon om den fysiske tilstanden. ”Logg-boken” befinner seg på internett på deres eget domene og tilgjengelig hvor enn de måtte befinne seg i verden, altså world wide. Brillen blir et slags kommunikasjonsmedium mellom utøver og loggbok-domenet. Brillen ble i her mer et idretts-medisinsk produkt for svært seriøse utøvere.

7 7 Et scenario som introduksjon var som å gi et skjult svar i noe som en nykommer ikke ville skjønne umiddelbart. Konseptets kjerne var jo nettopp disse situasjonene simulert i scenariene. Hoved siden skulle liksom gi et umiddelbart svar på scenariet, at det var disse brillene som muliggjorde scenariet innledningsvis. I forhold til fargevalg og design var kombinasjonene uheldige, men jeg ønsket å en mer sprelsk og dynamisk atmosfære. Det kom i bakgrunnen for fokuseringen på navigering og oppbygningen av sidene som jeg ønsket skulle være aktive og gøyale å anvende. ”Hard facts” som pris, komponenter, teknologi skulle avdekkes for å gi hele sann- heten, men produkt og teknologien i produktet stemte ikke overens slik brillen sto frem. Etter å ha vært inne på nett sider som omtaler teknologiske nyvinninger og realiserte produkter, var det ikke vanskelig å tillate mye teknologi i et spinkelt produkt.**

8 8 Bak denne websiden lå der et nett-område/portal som medlemmer og eiere av brillen skulle ha tilgang til, både sitte eget domene (loggbok) og kontakt med andre likesinnede. Software, nyheter og tilbud, etc relatert til interesse skulle ”florere” her. Slik skule kunderelasjonen bygges rundt en slags ”startside” som anvendes flere ganger til dagen Men totalt misfornøyd, ble wwlog forkastet fordi det var for mye som ikke stemte, både konseptmessig og designmessig. Jeg liker ikke å flikke på dårlige ting så da var det bare å starte på ny!! RESULTAT 2 Resultat 1 ble for snevert konseptmessig og de forskjellige elementene var ikke sammenkjørte, men operert hver for seg. Jeg gikk dermed tilbake ett skritt og gjorde konseptet mindre idretts-medisinsk og mer sportsrelatert. Hensikten var å gjøre produktet og konseptet mindre ” forskningsaktig, men mer ”folkelig” og heller aktuelt for flere aktive sportsutøvere som brenner for sin sporten. Kameleonens egenskaper representerte svært godt de kvalitetene brillene skulle ha, tilpassing etter miljø og situasjon. De aktuelle brukerne er en svært bred målgruppe, men de har like vel noe felles i sin ”obsession” for sporten/ idretten de driver, siktet representerer fokuset som denne brede målgruppen har. CAMELON

9 9 Inntroen ble gjort litt mer fullstendig med tanke på hva som skulle fortelles og forstås, hvorpå de sentrale scenariene ble mer bearbeidet og lagt til forskjellige sportslige situasjoner. Den nye inntroen inkluderer flere fordi de vises flere typer sporter, mens den opprinnelige stilte for mange spørsmål og ga for lite svar. Navigeringen og bruken av siden er som på den forrige løsningen, dynamisk og alltid tilstede. Et irriterende moment er når man ikke finer veien tilbake til utgangspunktet, derfor var det en fordel å la menyen alltid ligge tilgjengelig slik at ”back” funksjonen elimineres. Isteden for å gå nært innpå detaljer på brillene var det bedre hensikt i å forklare visuelt hvordan den enkelte teknologiske komponent uttarters seg. Selve brillen som konkret produkt er mindre interessant da den er blitt mer funksjonelt og egenskap betinget enn selve utseende og design*** Sidens oppbygning og fargevalg ble mer gjennomført. Opp- delingen i de to feltene var meningen å lage et slags visuelt vindu (hvitt) og et tekstbasert (grønt)

10 10 Dermed var det også hensiktsmessig å lage noen eksempler av scenariene som skulle gi en viss følelse av hva brillene kan bidra med i visse situasjoner, men også en morsom avdeling til å ”leke seg med” Kjøpprosessen og kunderelasjonen henger veldig sterkt sammen her. Tanken bak går ut på at ved å skape en kunde relasjon i form av at vedkommende får komme inn i ”communitiet” og ”snakke” med brukere og se hvilke fordeler man kan få ved å eie og bruke brillene før selve kjøpet. Det blir en slags full eksponering av produktet der både negative og positive aspekt kommer frem. Videre vil man kanskje bli hektet på de muligheten denne portal-comumnity inneholder at man ikke bare vurderer kjøpet ut i fra produktet, men all servicen og godene man får ved å være medlem. Likeså skulle ”kustomiseringen” av brillene vær lekent men også et nødvendig steg i kjøpprosessen.

11 11 Kanskje er det en lite aggressiv salgsteknikk, men med Internett som medium og dette bruker/medlemssamlingsstedet som bare er noen klikk borte, er vegen ikke så lang for å begå et kjøp hvis kjøper blir tilstrekkelig overbevist. Derfor var Camelon websidene ikke stedet man nødvendigvis foretok valget om å kjøpe, men mer en ”lokke” side og forsmak på produktet og tilbehøret man fikk hvis man kjøpte brillene og ble medlem…..og det gjorde man selvfølgelig til slutt etter å ha fått et nytt behov i form av produkt og felleskap. KONKLUSJON E-handel bør nyttes mye mer komplekst enn dagens bruk. Folks behov for å ta på produktet eller teste det før kjøp som man gjør i en fysisk butikk, kan veies opp av andre løsninger. Hører man noe bra om et produkt fra andre eller om det får god omtale, er man allerede nærmere et kjøp selv om man ikke har tatt på eller prøvd selv. Slik produkt-snakk og synliggjøring med/av brukere online er svært gunstig over nett og mer troverdig enn et ansikt på en brosjyre som roser et produkt opp i skyene.Videre tror jeg at kunderelasjonen kan komme kjøpet i forvegen da man lett kan ta kontakt med menneskene bak et produkt som selges unikt på nett, da internett legger enkle rammer opp for kommunikasjon mellom kunde og ”selger”. ”Communities”, i form av privilegerte medlemskap skaper en sterk relasjon og kan gi en kompleks ”service” online (tilbud, konkurranser, arrangement, fellesskap) Dette var tankene bak Camelon-konseptet. PROSESSEN Oppdratt som industri designer er prosessene oftere lineære enn ”frie”. Denne frie formen for prosess som gjorde seg gjeldene i P42 var komplisert å styre, da der var så mange og nye aspekt å ha kontroll på: produktet, navnet og logoen, web designet og funksjonene, e-handel-prosedyren, tekstforfatting, etc. For å få et et helhetlig resultat til slutt var det viktig å ta en del rammesettende avgjørelser tidlig i prosjektet. Dette uteble og jeg vinglet mellom målgrupper som forårsaket mye ekstra arbeid og justeringer for å få til en helhet. Men tross alt en kronglete prosess, kom jeg nærmere prosjektets kjerne med siste resultat en første. FOTNOTER * viser til www.oakley.com som også bygger sin merkevare i selve websiden og navigeringen av den. ** viser til mange av de omtalte teknologiske nyvinningens som omtales på www.digitoday.com og andre *** viser til www.digital-angel.com som er en bio-teknologisk duppedings som kan foreta målinger av kroppens tilstand uten å penetrere kroppens overflate. Denne websiden snakker ”bare” om produktet og konseptet, men viser det aldri konkret.www.oakley.com www.digitoday.comwww.digital-angel.com

12 12 KILDER Litteratur Forelesninger Merkevaretenkning i den digitale tidsalder B.Cappelen Building Brandwidt, Closing The Sale Online Sergio Zyman og Scott Miller Den Nye Økonomien Carl Shapiro og Hal R.Varian Dagens Næringsliv IT Avisen Reply, mobil og internett Internett www.oakley.com www.adidas-eyewear.com www.nike.com www.digitale-angel.com www.rksdesign.com www.extreme-eyeewar.com www.letsbuyit.com www.philips.com +++ Websider generelt www.digitoday.com www.pcworld/magasin.com www.handspring.com www.aibo.com www.ilumin.com www-elock.com Mennesker Terje Strømstad, webdeisgner og programmerer Siri Gjelsvik, Informasjonssjef Rogaland Teater Ola Hansson, it-igenirø Heidi Larsen, tidl. proff sandvolleyballspiller Sølvi Byberg, tidl. proff sandvolleyballspiller Elin Gruehagen, volleyballspiller Ronny Berntsen, sandvolleyball spiller Kristine Wiig, sandvolleyball. Tarjei Hoftlund, sandvolleyball


Laste ned ppt "1 P42 Internett og merkevarebygging Aho/Ifid 18.01.01 K12 Heidi Byberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google