Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bygningsdelstabellen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bygningsdelstabellen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bygningsdelstabellen
Slik setter du inn firmalogo i lysbildet Gå til Sett inn-menyen Velg Bilde Finn logofilen Velg OK Slik skalerer du logoen Klikk hvor som helst i logoen. Boksene som dukker opp på utsiden av logoen, kalles skaleringshåndtak. Bruk disse til å skalere objektet. Hvis du holder nede Skift før du bruker skaleringshåndtakene, beholder du proporsjonene til objektet du ønsker å skalere. NS 3451 Bygningsdelstabellen

2 NS 3451, Bygningsdelstabellen
Formål og Bruksområde Standarden fastlegger inndeling i bygnings - og installasjonsdeler for systematisering, klassifisering, koding etc av informasjon som omfatter de fysiske delene av bygningen og de tilhørende utvendige anlegg. Inndelingen kan brukes til byggebeskrivelse, statistikk og tilbakeføring av erfaringer om kostnader, bruksegenskaper, varighet og annet. De tall som ikke er brukt i standarden, (0, 1, 8 og 9), er til disposisjon for spesielt bruk etter behov. Hoveddeler : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faginstruksene : A, B, C, D.

3 NS 3451 - Nivåer 1 Siffernivå Fag nivå :
2 Bygg, 3 VVS, 4 Elektro . . . 2 Siffernivå Spesifisert Fag nivå : 43 Fordeling, 44 Lys, 54 Alarm og signal 3 Siffernivå Detaljert Fag nivå : 441 Kursopplegg for lys, 442 Belysningsutstyr 4 Siffernivå Finfordelt Fag nivå : 4611 Kursopplegg for Bygningsdrift, 5412 Kursopplegg for Brannalarm

4 NS 3451 0 Ledig 1 Ledig NS 3451 Forvaltning ---- (RIF Normen) Hoveddel
Underdel 0 Ledig ---- 1 Ledig NS 3451 (RIF Normen) Forvaltning 1 A - Orientering 1 B Generell informasjon 1 C Klassifisering og koding 1 D Info om FDV-arbeidet 1 E Opplæring 1 F 1 1 F 2 1 F 3 1 F 4 Økonomi Elektrisk forbruk Energibudsjett Effektbudsjett 1 G 1 1 G 2 1 G 3 -- Tidsstyring Årsplan Langtidsplan 1 H Offentlige dokumenter 1 I Lover og forskrifter 1 J CE Merking 1 K Instruks for Internkontroll

5 NS 3451 2 Bygning 3 VVS A – Orientering
Hoveddel Underdel Faginstruks 2 Bygning 21 – Grunn og fundament 22 – Bæresystemer 23 – Yttervegger 24 – Innervegger 25 – Dekker 26 – Yttertak 27 – Fast Inventar 28 – Trapper, Balkonger m.m. 29 – Andre Bygningsdeler A – Orientering B – Drift- og Bygningsdelsinformasjon C – Vedlikehold D – Dokumentasjon 3 VVS 31 – Sanitæranlegg 32 – Varmeanlegg 33 – Brannslukningsanlegg 34 – Gass og trykkluft 35 – Kulde 36 – Luftbehandling 37 – Luftkjøling 38 – ---- 39 – Andre VVS-Installasjoner A – Orientering B – Drift- og Systeminformasjon C – Vedlikehold D – Dokumentasjon

6 NS 3451 4 El-kraft 5 Tele - og Automati-sering A – Orientering
Hoveddel Underdel Faginstruks 4 El-kraft 41 – Generelle Anlegg 42 – Høyspenning 43 – Fordelinger 44 – Lys 45 – Elvarme 46 – Driftsteknisk 47 – ---- 48 – ---- 49 – Andre Elkraftinst. A – Orientering B – Drift- og Systeminformasjon C – Vedlikehold D – Dokumentasjon 5 Tele - og Automati-sering 51 – Generelle Tele og Autom. 52 – Datakommunikasjon 53 – Telefonanlegg 54 – Alarm – og Signal. 55 – Lyd – og Bildeanlegg 56 – Automatiseringsanlegg 57 – Strukturerte Kablingss. 58 – BUS 59 – Andre Tele – og Automat. A – Orientering B – Drift- og Systeminformasjon C – Vedlikehold D – Dokumentasjon

7 NS 3451 6 Andre Installasj. 7 Utendørs A – Orientering
Hoveddel Underdel Faginstruks 6 Andre Installasj. 61 – Reservekraftanlegg 62 – Heisanlegg 63 – Rulletrapp. Rørpost m.m. 64 – Sammensatte Enheter 65 – Avfall og Støvsuging 66 – Piper 67 – ---- 68 – ---- 69 – ---- A – Orientering B – Drift- og Systeminformasjon C – Vedlikehold D – Dokumentasjon 7 Utendørs 71 – Terrengbehandling 72 – Konstruksjoner 73 – Utendørs VVS – Inst. 74 – Utendørs El-kraft 75 – Utendørs Tele og Autom. 76 – Andre Utendørsinst. 77 – Veier, Plasser 78 – Park, Hage 79 – Annet Utendørs A – Orientering B – Drift- og Systeminformasjon C – Vedlikehold D – Dokumentasjon

8 NS 3451 8 Ledig 9 Ledig ---- ---- Hoveddel Underdel Faginstruks ----


Laste ned ppt "Bygningsdelstabellen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google