Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OPERATIVT LEDERSKAP. OPERATIVT LEDERSKAP Figur 1. Livet og læren.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OPERATIVT LEDERSKAP. OPERATIVT LEDERSKAP Figur 1. Livet og læren."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 OPERATIVT LEDERSKAP

3 Figur 1. Livet og læren

4 Figur 2. Bevisstgjørings- og læringsprosesser

5 Figur 3. Praksislæringssløyfen

6 Figur 4. Registrering av unik kunnskap

7 Figur 5. Kurssløyfen

8 Figur 6. Fra teori til praksis

9 Figur 7. Liv-og-lære-modellen

10 Figur 8. Operative ledere i krysningspunktet

11 Figur 9. Sammenhengen mellom teoriområder og kapitler i boken

12 Figur 10. Ledelse

13 Tabell 1. Oversikt over ledelse, ledelseskompetanser og kapitler i boken (1)

14 Tabell 1. Oversikt over ledelse, ledelseskompetanser og kapitler i boken (2)

15 Tabell 1. Oversikt over ledelse, ledelseskompetanser og kapitler i boken (3)

16 Tabell 1. Oversikt over ledelse, ledelseskompetanser og kapitler i boken (4)

17 Figur 11. Maslows behovshierarki

18 Figur 12. Mitchell og Larsons klassifikasjonsmodell for ledelsesteorier

19 Figur 13. Maslows behovshierarki

20 Figur 14. Produksjonsprosesser er avhengige av læ­ringsprosesser

21 Figur 15. Forankringsaktiviteter i tre lærings- og utviklingsprogram 2001–2004

22 Figur 16. Maslows behovshierarki

23 Figur 17. Kommunikasjonstrappen

24 Figur 18. Sak og relasjon

25 Figur 19. Individets tre jeg-tilstander

26 Figur 20. Individets tre jeg-tilstander – utvidet modell

27 Figur 21. Voksen–voksen/voksen–voksen-dialog

28 Figur 22. Foreldre–barn/foreldre–barn-dialog

29 Figur 23. Foreldre–barn/barn–foreldre-dialog

30 Figur AO

31 Figur 24. Ledelsesmodellen og læring

32 Figur 25. Erfaringsbasert læring – fritt etter John Dewey

33 Figur 26. Prinsippskisse for instruksjon

34 Figur 27. Instruksjonsplan

35 Tabell

36 Tabell B (1)

37 Tabell B (2)

38 Tabell B (3)

39 Tabell B (4)

40 Figur 28. Virksomhetsmodellen – som prosessnettverk

41 Figur 29. Standard verdikjede med verdikjedeledd

42 Tabell side 144.

43 Figur 30. Verdikjedemodell for virksomhet som bearbeider og omsetter fisk

44 Figur 31. Eksempel på verdiskapere

45 Figur 32. Toppledelsens utfordringer

46 Figur 33. Operative ledere − i sentrum av virksomhetsmodellen

47 Figur 34. Stabsledere – må selge seg inn i virksomheten

48 Figur 35. Eksempel på verdiskapere innen verdikjedeleddet 4 Produksjon

49 Figur 36. En verdiskaper beskrevet ved sine prosesser

50 Figur 37. Ansvarskart – kobling av verdikjede og beslutningskjede (1)

51 Figur 37. Ansvarskart – kobling av verdikjede og beslutningskjede (2)

52 Figur 38. Jobbsamtaleskjema – med referanse til prosessene

53 Figur 39. Kvalitetsstyring

54 Figur 40. Kvalitetsplanlegging – kundestyrt prosess i seks trinn

55 Tabell side 169 (1)

56 Tabell side 169 (2)

57 Tabell side 172

58 Figur 41. Fra verdikjede til flytdiagram

59 Figur 42. Vanlige symboler benyttet i flytdiagram

60 Figur 43. Arbeids- og kontrollbeskrivelser spesifiserer hvert trinn

61 Figur 44. Eksempel på flytdiagram for kjøttdeigproduksjon

62 Figur side 177

63 Tabell side 177

64 Tabell side (1)

65 Tabell side (2)

66 Tabell side (3)

67 Figur 45. Innholdet i en kontrollbeskrivelse

68 Figur 46. Liv-og-lære-modellen for læ­ring i virksomheter

69 Tabell side 185

70 Tabell side 187

71 Figur 47. Hovedtrinnene i forventningsavklaring mellom leverandør og kunde

72 Figur 48. Den synlige og den usynlige fabrikken

73 Figur 49. Bruk eksisterende kompetanse

74 Figur 50. Fire oppgaver ved kvalitetskontroll

75 Figur 51. Styresløyfe for en tretrinnsprosess – styringsaktiviteter basert på må­ling

76 Figur 52. Bruk av styringskort

77 Figur 53. PDCA-hjulet – prinsippet for kontinuerlig forbedring

78 Figur 54. Prosess

79 Figur 55. Fremgangsmåte ved problemløsning

80 Figur 56. Kraftfeltanalyse

81 Figur 57. Leverandørens syv spørsmål

82 Figur 58. Parsammenligning for å velge mellom ulike løsninger

83 Figur 59. Tiltaksplanskjema for oppsummering av flere tiltak

84 Figur 60. Effektivitet av gjentatte tiltak

85 Tabell side 211

86 Figur 61. Eksempel på tellekart

87 Figur 62. Eksempel på tellekart benyttet i tjenesteproduksjon

88 Figur 63. Forenklet prosessforløp vist som flytdiagram

89 Figur 64. Standard ishikawadiagram

90 Figur 65. Ishikawadiagram med fem årsaksområ­der

91 Figur 66. Ishikawadiagram med fem trinn bakover for å finne den egentlige årsaken

92 Figur 67. Styringskort med innplottede stikkprøveverdier på åtte ulike tidspunkt

93 Figur 68. Prosessentrering

94 Tabell side 221

95 Figur 69. Paretoanalyse av en tjenesteleveranse

96 Figur 70. Korrelasjon mellom kornmengde og avstand mellom radene

97 Figur 71. Generell virksomhetsmodell basert på verdikjedetenkning

98 Figur 72. Verdikjedeledd definert ved sine verdiskapere

99 Figur 73. Verdiskapere definert ved sine prosesser i en kjøttvirksomhet

100 Figur 74. Jobbsamtale som grunnlag for læringstiltak

101 Figur 75. Del A i mal for jobbsamtaleskjema – Formalia og introduksjon

102 Figur 76. Del B i mal for jobbsamtaleskjema – felles virksomhetskompetanse

103 Figur 77. Del C i mal for jobbsamtaleskjema – avdelingsspesifikk kompetanse

104 Figur 78. Del D i mal for jobbsamtaleskjema – oppsummering og konklusjon

105 Figur 79. Kompetanseoversikt for Pakkeri Øst

106 Figur 80. Kompetansetrappen

107 Tabell side 240

108 Tabell side 241 (1)

109 Tabell side 241 (2)

110 Tabell side 241

111 Figur 81. Eksempel på innholdsfortegnelse for jobb-bok

112 Figur 82. Prosedyre for jobbsamtale

113 Tabell side 249

114 Figur 83. Oppsummering av kvalifikasjoner og kvalifikasjonsbehov

115 Figur 84. Ledelse

116 Figur 85. Virksomhetsutvikling etter liv-og-lære-modellen


Laste ned ppt "OPERATIVT LEDERSKAP. OPERATIVT LEDERSKAP Figur 1. Livet og læren."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google