Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva kan bankene og ungdommen lære av forskningen? Ellen Katrine Nyhus Universitetet i Agder Finansnæringens dag 27.Mars, 2012: Ungdom og økonomi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva kan bankene og ungdommen lære av forskningen? Ellen Katrine Nyhus Universitetet i Agder Finansnæringens dag 27.Mars, 2012: Ungdom og økonomi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva kan bankene og ungdommen lære av forskningen? Ellen Katrine Nyhus Universitetet i Agder Finansnæringens dag 27.Mars, 2012: Ungdom og økonomi

2 2  Finansiell kunnskap er en forutsetning for å klare seg i dagens komplekse finansielle marked med stor variasjon i produkter, tilbydere og distribusjonskanaler.  En større andel av befolkningen må ta store investeringsbeslutninger som har betydning for egen velferd (f.eks. bolig, pensjon).  Velstandsøkning har ført til at flere har mer penger å forvalte  Barn og unge er også forbrukere og disponerer (en betydelig mengde)penger Finansiell kunnskap bør være en del av allmennutdanningen

3 Mye skal læres for trygg håndtering av egen personlig økonomi! 3 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Få endene til å møtes – balansere budsjett Ha oversikt over økonomien Planlegge fremover Kunne velge riktige produkter Holde seg informert

4 Svært lite Svært mye Hvor mye økonomi har du lært av Dagens kilder til finans-/økonomikunnskap

5 Undersøkelser av nivå på finansiell kompetanse 5 Divisjon (Norge: Nominell rente Utvikling i penge- verdi over tid Rente på lån (Norge: Eff. rente Beregne rente(ny saldo) etter ett år Forståelse for rentes rente (+ rett på rentespm) Risiko og inves- tering Definisj on av inflasjon For- ståelse for diversi- fisering Andel med 6-8 rette svar Albania89%61% 40%10%77%81%63% Armenia86%83%87%53%18%67%57%59% Tjekkia93%80%88%60%32%81%70%54% Estland93%86%84%64%31%72%85%57% Tyskland84%61%88%64%47%79%87%60% Ungarn96%78%95%61%46%86%91%61% Irland93%58%88%76%29%84%88%47% Malaysia93%62%93%54%30%82%74%43% Norge*61%87%61%75%54%18%68%51% 40% Peru90%63% 40%14%69%86%51% Polen91%77%85%60%27%48%80%55% Sør-Afrika79%49%65%44%21%73%78%48% Storbritannia76%61%90%61%37%77%94%55% Jomfruøyene ** 84%74%60%63%20%83%87%41% % riktige svar på 8 kunnskapsspørsmål.

6 Ulikheter i kunnskapsnivå mellom grupper 6 -Unge vet minst, middelaldrende mest -Kvinner har lavere kompetansenivå enn menn i alle aldersgrupper (og i nesten alle land i OECD undersøkelsen) -De med høyest inntekt har høyest kunnskapsnivå i de fleste land. I Norge er det liten forskjell mellom de med middels og høy inntekt. Lav kunnskap mer utbredt blant lavinntektshusholdninger - Høyt utdannede har høyere kunnskapsnivå enn lavt utdannede AlderKjønnGjsnitt. score Antall 15-29Mann Kvinne 4,6 3,8 157 167 30-44Mann Kvinne 5,2 4,5 155 170 45-59Mann Kvinne 5,3 4,7 234 177 60+Mann Kvinne 5,2 4,6 324 349

7 Renteregning – unge fikser det… men Under 25 N= 236 Under 30 N=390 Over 30 N=1732 Hva vokser 100 kr til på ett år, når rente er 2% i året? Riktig Galt Vet ikke/ ubesvart 80,5 5,5 14,0 80,8 5,4 13,8 74,8 9,9 15,6 Og hva vokser det til etter 5 år? Riktig Galt Vet ikke/ ubesvart 65,7 22,1 12,3 63,3 23,6 12,6 64,4 26,8 8,6

8 …mange forstår ikke rentebegreper som brukes i markedet Under 25 N= 236 Under 30 N=390 Over 30 N=1732 Hva menes med nominell lånerente? Riktig Galt Vet ikke/ ubesvart 41,1 16,5 42,4 49,6 17,0 33,4 68,6 16,1 15,4 Hva menes med effektiv lånerente? Riktig Galt Vet ikke/ ubesvart 37,9 24,3 37,7 46,8 24,2 29,0 67,2 21,5 11,3

9 Foreldre og økonomiopplæring – stor variasjon Intervju med 510 foreldre til 9-klassinger i Kristiansand • Neste alle ungdom (9-klassinger) får lommepenger. 45% må gjøre husarbeid for å få dem. 34% må gjøre husarbeid for deler av dem. MEN 52% sier de ikke reduserer lommepengene dersom pliktene ikke gjøres • 86% sier de tilbyr unge å jobbe for mer penger hjemme • 63% oppfordrer til arbeid utenfor hjemmet • 40% sier at de aldri eller sjelden oppfordrer til sparing til fremtiden • 30% sier at de aldri eller sjelden snakker om måter å begrense forbruk på • 42% sier at de aldri eller sjelden minner barnet om sparemål når de er fristet til å bruke penger • 82 % sier at de aldri eller sjelden oppfordrer barnet til å følge med på eget forbruk • 48% sier at de aldri eller sjelden forsøker å begrense barnas pengebruk

10 Har foreldrenes opplæring i økonomi/finans effekt? Lite forskningsbasert veiledning om hvordan foreldre bør lære barn og unge om økonomi – mye synsing. Vi vet, for eksempel, ikke om lommepenger har positiv eller negativ effekt på økonomisk forståelse. Nyere forskning viser at foreldres forsøk på økonomisk sosialisering, har positiv effekt på fremtidsplanlegging og sparing i voksen alder.  Økonomisk sosialisering er definert som at foreldre har vært sparsommelige, har diskutert økonomiske spørsmål med sine barn, gitt lommepenger eller oppfordret til å tjene egne penger. Man har også funnet at de som sparer når de er 16, har større sannsynlighet for å spare også når de er 34. 10

11 11 • Selv elever i de yngste skoleklasser kan lære mange økonomiske og finansielle begreper. Opplæring kan begynne tidlig. • En amerikansk studie viste at deltakere i et 4-årig skoleprogram i sparing, hadde effekt på kunnskap målt i fjerde klasse (fourth grade). Kunnskapen blant kursdeltakerne var uavhengig av foreldrenes utdannelse og inntekt. • I en annen amerikansk studie fant man at de som hadde blitt oppfordret til å spare og bruke en bankkonto som barn, sparte mer i voksen alder. De som karakteriserte sine foreldre som mer sparsommelige enn andre, sparte mer i voksen alder. Men: De fant også at kurs i finansiell beslutningstaking i videregående skole påvirket sparing i voksen alder. Effekten av disse kursene var størst blant de som karakteriserte foreldrene som mindre sparsommelige enn andre. Effekter av opplæring i skole: Har positiv effekt og kan kompensere for manglende opplæring i hjemmet

12 Hva kan vi lære av forskningen? • God økonomisk atferd krever mange ferdigheter, men holdninger og psykologiske faktorer spiller også inn. • Høyere finansiell kompetanse henger sammen med bedre finansiell atferd • Både opplæring i hjemmet og i skole har positiv effekt på finansiell kompetanse og atferd • Foreldres opplæring har positiv effekt, men foreldre varierer mye i forhold til kunnskap og opplæringsforsøk • Opplæring i skole kan kompensere for liten eller feil opplæring i hjemmet 12

13 Hvordan få finansielt kompetente unge? Mer opplæring i skolen - Mange foreldre lærer sine barn om budsjettering, sparing og planlegging, men variasjonen i foreldres kunnskap og engasjement er for store. - Finans og økonomi må inn i skolen for å sikre at unge lærer finans FØR de skal ta viktige finansielle beslutninger av betydning for deres velferd, ikke etter! - Opplæring bør være langsiktig og systematisk, og sikre at elevene også har et kritisk blikk på tilbud og aktører. Finansnæringen kan bidra - ved å tilby opplæring til voksne (kunder, frivillige organisasjoner, arbeidsgivere, osv.) - ved å frikoble av kjøpsbeslutninger og kredittbeslutninger - tilby produkter som er lette å forstå - lære (unge) kunder mer om kontrollverktøy som bruk av flere konti, faste trekk, uttaksgrenser

14 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Hva kan bankene og ungdommen lære av forskningen? Ellen Katrine Nyhus Universitetet i Agder Finansnæringens dag 27.Mars, 2012: Ungdom og økonomi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google