Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunsten å leve sammen Samspillet mellom generasjonene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunsten å leve sammen Samspillet mellom generasjonene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunsten å leve sammen Samspillet mellom generasjonene

2 Skapt til å velsigne Gud sa til Abraham:
Jeg vil gjøre deg til en velsignelse Peter: Vet dere ikke at dere er kalt til å velsigne Velsigne Frikirken og dens røtter fra 1886 i Arendal

3 Generasjonene sammen, et bilde av Gud
Barn (0-12 år) Ungdom (13-24) Voksne (25-50) Eldste (over 50)

4 Hvert hjul er som En generasjon –

5 Barn (0-12 år) Om ett hjul mangler er vogna ubrukelig

6 Barnegenerasjonen 0-12 år
Identitet Hvem er jeg? Hva sier Guds ord? 1Mos.1,26 Da sa Gud: "La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss! Salme 8,6 Du gjorde ham lite ringere enn Gud og kronet ham med ære og herlighet. Salme 139,14 Jeg takker deg fordi jeg er skapt på skremmende, underfull vis. Underfulle er dine verk, det vet jeg så vel. 5Mos. 28,13 Herren vil gjøre deg til hode og ikke til hale. Alltid skal du ha fremgang, aldri tilbakegang, så sant du lyder budene fra Herren din Gud, som jeg gir deg i dag, og legger vinn på å leve etter dem.

7

8 Det er i kriser vi kan vokse!

9 Barnegenerasjonen 0-12 år
Jesus sa: Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn I himmelriket. Mat 18,3 Vi har vært opptatt av å undervise og oppdra barna våre. Kan det være at barna har noe de kan lære oss? Skal barnet i oss dø for at vi skal vokse videre?? Malakia 4,6 gir følgende løfte for endetiden: Han skal vende fedrenes (foreldrenes-hebr) hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene (foreldrene), så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.

10 Barnegenerasjonen 0-12 år
Barn kjennetegnes ved at: De viser lett nærhet De viser lett kjærlighet De viser lett glede (god kontakt med sine følelser) og er ubekymret. De har en smittende humor De er ærlige, spontane, tillitsfulle og ekte De avslører løgn, kfr. keiserens nye klær! De er lærevillige, og innrømmer lett feil. De er sårbare, og tar lett på seg skyld, også for foreldres feil! Gud kaller dem til å korrigere oss voksne, Kfr. Samuel De er hengivne og lojale De er har behov for å bli sett og få anerkjennelse

11 Barnegenerasjonen 0-12 år
Bekreftelse Barnet trenger bekreftelse på hvem det er fra: Foreldre Søsken Lærere Besteforeldre Andre voksenpersoner i det sosiale nettverket Det viktigste middel til å bekrefte er våre ord! Våre positive sider har sin rot i + bekreftelse Våre negative eller mangelfult utviklede sider har sin rot i negative ord eller manglende bekreftelse

12 Barnegenerasjonen 0-12 år
Utvikle Evner Ferdigheter Personlighet (PLEH) Nådegaver Lære å leve ut den de er. Ikke bli det andre forventer når vi sammenlignes med andre som har evner vi ikke har blir vi tapere. Det hindrer oss i å finne frem til egne sterke sider!

13 Barnegenerasjonen 0-12 år
Ung mann som var blitt sammenlignet med broren sin av far. Jente på 5 år som spilte piano på sommerleiren I sommer.

14 Barnegenerasjonen 0-12 år
Gjenopprettelse Bekjenne synd ”Det skal lønne seg” å bekjenne synd! Kfr. 1.joh.1.9 Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. 1Joh 1,10 Sier vi at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Tilgivelse MTT 18,18 Sannelig, jeg sier dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen. Forsoning 2Kor. 5,18 Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og gav oss forsoningens tjeneste. Det er foreldres hovedoppgave å lære barna dette!

15 Ungdomene Om ett hjul mangler er vogna ubrukelig

16 Oppleve seg elsket Selvutvikling Maslow's Behovshierarki Sosialt behov
Am. Psyk Selvutvikling Sosialt behov Trygghet Oppleve seg elsket

17 Vi går fra trygghet i selv-utvikling i en generasjon til behov for trygghet i neste generasjon

18 Ungdomsgenerasjonen 13-24 år kjennetegnes ved:
1 Pågangsmot 2 Prosess i å finne seg selv 3. Entusiastiske 4. Sårbare 5. Tøffe 6. Usikre 7. Våger å satse 8. Fleksible – lett for å omstille seg 9. Påvirkelige 10. Redd for å skille seg ut 11. Lærevillige/lærenemme 12. Liker aktivitet og spenning 13. Omsorgsfulle 14. Venner er viktig

19 Ungdomsgenerasjonen 13-24 år
1. Denne aldersgruppen kjennetegnes ved at de er modige, utholdende, kritiske til det som ikke virker 2. I denne alderen tar svært mange livets 3 viktigste valg: Yrke, livssyn, - ektefelle 3. I denne alderen mottar mange sitt kall fra Gud. Bibelen har følgende eksempler: Josef, David, Maria, Ruth, Jesus, Gideon (Dom.6) Far fikk sitt misjonskallsom 14 åring. 4. Er modeller for barna (barna har naturlig beundring for de eldre søskenene sine) eks. KI og Otto I denne fasen trenger de fremfor alt noen som tror på dem og støtter dem.

20 Ungdomsgenerasjonen 13-24 år
Identitet, Hvem er jeg? Hva sier Guds ord? 1Mos.1,26 Da sa Gud: "La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss! Salme 8,6 Du gjorde ham lite ringere enn Gud og kronet ham med ære og herlighet. Salme 139,14 Jeg takker deg fordi jeg er skapt på skremmende, underfull vis. Underfulle er dine verk, det vet jeg så vel. 5Mos. 28,13 Herren vil gjøre deg til hode og ikke til hale. Alltid skal du ha fremgang, aldri tilbakegang, så sant du lyder budene fra Herren din Gud, som jeg gir deg i dag, og legger vinn på å leve etter dem. 1TI 4,12 La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og gjerning, i kjærlighet, troskap og renhet.

21 Ungdomsgenerasjonen 13-24 år
Bekreftelse Ungdom trenger bekreftelse på hvem de er fra Foreldre Søsken Lærere Besteforeldre Det viktigste middel til å bekrefte er våre ord! Våre positive sider har sin rot i + bekreftelse Våre negative eller mangelfult utviklede sider har sin rot i negative ord eller manglende bekreftelse

22 Ungdomsgenerasjonen 13-24 år
Oppdage og utvikle Evner Ferdigheter Personlighet (PLEH) Nådegaver Lære å leve ut den de er. Ikke bli det andre forventer- når vi sammenlignes med andre som har evner vi ikke har, blir vi tapere. Det hindrer oss i å finne frem til egne sterke sider! 1Joh. 2, Jeg skriver til dere unge, fordi dere er sterke; Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde.

23 Foreldregenerasjonen 24 – 50 år
Deres hovedoppgave i livet er å utvikle barna inn i det potensialet de er Ved å se evner og gaver i barnet og bekrefte det og anerkjenne de og hjelpe barnet å utvikle det. Hvert barn er enestående og må behandles spesiellt. Ungdommene trenger at foreldrene kan drømme sammen med dem om utvikling og fremtid, og bekrefte dem. Eks Far: Far trodde ikke på meg.

24 Besteforeldregenerasjonenen de over 50 år
Foreldre er usikre på sin rolle. Besteforeldres hovedoppgave er å gi sine barn bekreftelse og anerkjennelse uten å overta rollen! Som foreldre og besteforeldre har vi en enorm autoritet overfor generansjonene som kommer etter oss – på godt og vondt.

25 Gud synlig i hverdagen Barnet må få fortsette å leve i alle generasjonene Det er ikke slik at barn og unge er uferdige produkt, og målet er å vokse forbi disse stadier og bli modne De skal fortsette å være en integrert del av oss hele livet. Slutter barnet i oss å leve er vi blitt gamle om vi er 30 år

26 Historien om Josef Ble solgt til Egypt Hvorfor?
Han var tro mot drømmene og holdt fast ved Abrahams visjon om å være en velsignelse. Han tilga brødrene sine Da han fikk makt gjorde han hele Egypten til slaver Straffen ble at Israel ble slaver i Egypten i 400 år. Gjør vi noe av dette??? Juda som hadde solgt Josef omvendte seg og ble stamfar til Jesus

27 Guds løfte om opprettelse
Malakia 4, 1-6 Se, dagen kommer, den brenner som en ovn. Alle frekke og ugudelige skal da være som halm, og dagen som kommer, skal brenne dem opp, sier Herren, Allhærs Gud, så verken rot eller gren blir igjen. Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferds sol renne med legedom under sine vinger. Dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper av fjøset. Da skal dere tråkke de ugudelige ned, de skal være som støv under sålene deres den dagen jeg gjør mitt verk, sier Herren, Allhærs Gud. Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.

28 Gud har spesiallaget oss for oppgaven!
Vi er vi som lys i en mørk verden


Laste ned ppt "Kunsten å leve sammen Samspillet mellom generasjonene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google