Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et prosjekt i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et prosjekt i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Et prosjekt i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen
Rehabilitering i eldresenteret Din helse - vår hjertesak! ”Rehabilitering i eldresenteret” et prosjekt i Nasjonalforeningen for folkehelsen med eldre i fokusDin helse - vår hjertesak! et prosjekt i Nasjonalforeningen for folkehelsen med eldre i fokus Et prosjekt i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen støttet av Stiftelsen Helse og Rehabilitering

2 Nye tider - nye eldre Et større antall eldre enn tidligere
Eldre holder seg friske lengre Ny kunnskap om hva som kan forebygges i eldre år Ny frivillighet – 2-timer, avgrenset bruke sine ferdigheter formen må endres: ingen vil lenger være mottaker, men bidragsyter, ikke ønske om barmhjertig samaritan Opptatt av sak, sak som oppleves som nært

3 Men………. Flere aleneboende Lang pensjonisttid Flere bor hjemme
med sviktende helse Ny frivillighet – 2-timer, avgrenset bruke sine ferdigheter formen må endres: ingen vil lenger være mottaker, men bidragsyter, ikke ønske om barmhjertig samaritan Opptatt av sak, sak som oppleves som nært

4 Viktige faktorer for god helse i eldre år:
Gode sosiale relasjoner Riktig ernæring Holde seg orientert og engasjert Fysisk aktivitet, minst 30 min. pr. dag God døgnrytme

5 Viktige faktorer for å oppleve god helse og trivsel:
å ikke være til bry å være til nytte å være av verdi for noen å ha tilhørighet i et fellesskap

6 Hvem trenger eldresentret mest?

7 Hvem er i faresonen for å trenge mer omfattende tjenester?
Hvordan kan eldresentret være med å forbedre helsen til utsatte grupper? (hovedmål Oslo kommunes Folkehelseplan)

8 Ensomhet i eldre år Det er sammenheng mellom å være uønsket alene og fysisk, psykisk og sosial svekkelse

9 Hvordan kan eldresenterets potensial utnyttes bedre?
å skape møteplasser slik at eldre får et nettverk, en mulighet til deltagelse og til å være noe for andre å ha tilbud om fysisk aktivitet å ha mattilbud, både næringsrik kost og mulighet for et spisefellesskap kultur Frivillighet – folk vil bli brukt i kraft av det de kan. Dagens og morgensdagens pensjonister vil ikke bli hjulpet, men vil bli verdsatt.

10 Risikofaktorer for isolasjon:
Tap av ektefelle / partner Dårlig nettverk Barnløse menn Fysisk funksjonshemming Kronisk sykdom Pårørende til kronisk syk Nedsatt syn / hørsel Utskrevet etter lengre sykehusopphold

11 Prosjektets målgruppe
Hjemmeboende eldre over 65 år med lett grad av funksjonssvikt, lett grad av depresjon og følelse av ensomhet som sogner til Nasjonalforeningens eldresentre i bydel Ullern eller bydel Østensjø

12 ”Rehabilitering i eldresenter”
Kan tilhørighet i en gruppe i eldresentret føre til: bedret opplevelse av egen helse og trivsel mindre etterspørsel av dyrere tjenester økt kunnskap om eldresentrene som forebyggende arena

13 Tilbud til gruppedeltakerne:
Transport til og fra eldresenteret Felles måltid Deltakelse i fysisk aktivitet Sosialt samvær og tilhørighet i et fellesskap Informasjon og samtale om sentrale tema vedrørende pensjonisttilværelsen

14 Fakta om prosjektet 6 grupper i drift med ca. 8-10 deltakere i hver
14 frivillige gruppeledere har deltatt Grupper lokalisert på 3 sentre 2 forskere i gang med doktorgradsarbeid med utgangspunkt i prosjektet

15 Kan gruppene basere seg på frivillige gruppeledere?
Ja, men…. rekruttering opplæring veiledning og ivaretaking av frivillige krever tid og kunnskap!

16 Aldring gir sakte reduksjon av funksjoner
Å forebygge: å forsinke reduksjonen Å rehabilitere: å løfte opp på nytt nivå

17 Fakta fysisk aktivitet:
Deltakerne blir testet jevnlig på fysiske prestasjoner (styrke og balanse)

18 Konklusjon fysisk (styrke) :
Alle hadde en tydelig bedring, mest uttalt etter 4-5 måneder Den prosentvise bedringen var størst hos dem som var svakere enn gjennomsnittet ved start av treningen. Da var bedringen like stor etter bare 2-3 måneder

19

20 Fakta om opplevd livskvalitet/ trivsel:
I intervjuer før tilbudet ble satt i gang, opplyste over halvparten av deltakerne at de opplevde isolasjon, ensomhet og mangel på meningsfull aktivitet.

21 Konklusjon etter samtaler og spørreskjema etter 6 mnd:
Mange av deltakerne opplever at gruppetilbudet i eldresentret har gitt dem et større nettverk, et holdepunkt i uken, og en introduksjon til tilbud og muligheter i nærmiljøet som de kan benytte for å forbedre sin egen livssituasjon og helse.

22

23

24 Prosjektets resultat Håndbok i hvordan komme i gang med lignende tiltak Prosjektrapport med resultater Artikkel med forskningsdata som kan brukes ovenfor bydelene Inspirasjon til andre

25 Rundskriv 1 – 5/2007 Aktiv omsorg
Kommunen skal gi hjelp til dagliglivets gjøremål. Det skal, foruten å dekke de basale behov, også innbefatte å: opprettholde sosialt nettverk ta del i hverdagslivets aktiviteter være i fysisk aktivitet holde seg orientert være engasjert i egne interesser

26 Mulige andre grupper på eldresenteret: "Felles skjebne – felles trøst”
Slagrammede Parkinsonpasienter Hørselhemmede Diabetespasienter Hjertesyke Lungesyke Tidligere psyk. pasienter Lettere demente Demente og ektefeller Sorggruppe Styrke/balansegruppe Pårørendegrupper Røykavvenning Onsdagstreff/andre ad hoc-grupper


Laste ned ppt "Et prosjekt i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google