Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ole-Petter Kordahl & Roar Amundsveen Seksjon for økonomisk regulering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ole-Petter Kordahl & Roar Amundsveen Seksjon for økonomisk regulering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ole-Petter Kordahl & Roar Amundsveen Seksjon for økonomisk regulering
Forslag om endringer i reguleringsmodellen fra Fagdag KS Bedrift og DEFO 13. september 2012 Ole-Petter Kordahl & Roar Amundsveen Seksjon for økonomisk regulering

2 Nye modeller for beregning av kostnadsnormer
Høringsdokument 2/2012 av 19. juni 2012 Høringsfrist 21. september 2012

3 Bakgrunn for endringsforslagene
Mer stabile inntektsrammer over tid Riktigere inntektsrammer Korrigering for rammevilkår med ensartet metode Bedre metode for å korrigere for forskjeller i rammevilkår Ny vurdering av betydningen av forskjeller i rammevilkår Alle selskaper evalueres mot samme front Lik behandling av alle spesielle selskaper Fjerne hindringer for rasjonell strukturendring

4 Endringer i metoder og modeller
Trinn 1 (DEA): Front basert på 5-årig gjennomsnitt ”Slankere” modeller Trinn 2 (korrigering): Bedre data Bedre metode (differanse til mønsterselskap)

5 Distribusjonsnettet Trinn 1: DEA-modell*
Oppgaver (output, produkter) : Antall km høyspent Antall nettstasjoner Antall abonnementer Totale kostnader som innsatsfaktor (input) DV, avskrivninger, avkastning på kapital, KILE, nettap Selskapene måles med årets totalkostnad mot en front som basert på et 5-årig gjennomsnitt av kostnader og oppgaver Trinn 2: Regresjonsmodell – Korrigering for rammevilkår, differanse til mønsterselskap fra trinn 1. Småkraft (ytelse, størrelseskorrigert) Skog med høy/svært høy bonitet Grisgrendt faktor, målt som gjennomsnittlig befolkningstetthet Gjennomsnittlig avstand til vei En kystfaktor (Kvadrert vindbelastning dividert på kystavstand) Andel høyspent jordkabel

6 Regionalnett Trinn 1: DEA-modell*
Luftlinjer/kostnad Grensesnitt/kostnad Trinn 1: DEA-modell* Oppgaver (output, produkter) : Vektet verdi av luftlinjer (185 kategorier) Vektet verdi av jordkabler (44 kategorier) Vektet verdi av sjøkabler (34 kategorier) Vektet verdi av grensesnitt (transformatorer, brytere og komp. anlegg) Totale kostnader som innsatsfaktor (input) DV, avskrivninger, avkastning på kapital, KILE Selskapene måles med årets totalkostnad mot en front som basert på et 5-årig gjennomsnitt av kostnader og oppgaver Trinn 2: Regresjonsmodell – Korrigering for rammevilkår, differanse til mønsterselskap fra trinn 1. Skog med høy/svært høy bonitet Gjennomsnittlig helning

7 GIS-analyse geografiske rammevilkår

8 Mange rammevilkår er testet
Ekstremvind (referansevind) Gjennomsnittsvind (midlere vind) Kystavstand: Åpne og lukkede fjorder Antall forsynte øyer Andel høyspent sjøkabel Skog: Fordelt på barskog, løvskog og blandingsskog i ulike bonitetsklasser Helningsgrad Avstand til veg Høyde over havet Breddegrad Snø Islast Lyn Befolkningstetthet Bygningstetthet Andel tettstedssoner Andel sentrumssoner Andel høyspent jordkabel Fritidsabonnementer Andel LE til store næringskunder Installert effekt fra småkraftverk Antall småkraftverk Andel energi matet inn i eget D-nett Andel energi matet opp til S-nett Andel abonnenter tilknyttet 400V

9 Selskaper som særbehandles
NVE foreslår ny metode for å evaluere selskapene som ikke kan inngå i DEA-modellene Selskapene måles mot sitt eget femårige gjennomsnitt Vi beregner et mål på total oppgave for selskapet, og ser denne mot selskapets totale kostnader Regionalnett: summen av vektet verdi på anleggsmasse Distribusjonsnett: ”Nettverdi” Vektet sum av abonnementer, høyspent og nettstasjoner

10 Nærmere om korrigeringen i trinn 2
Korrigere DEA-resultatet fra trinn 1 Opp dersom vanskeligere rammevilkår enn mønsterselskapet Ned dersom lettere rammevilkår enn mønsterselskapet Parametrene i korrigeringen (β) er estimert ved OLS Basert på 5-årig gjennomsnitt av kostnader og oppgaver Tar hensyn til utvalgsskjevhet vha bootstrapping Eksempel fra regionalnettsmodellen: Hvis DEA=90%

11 Kompensasjon for inntektsbortfall ved fusjoner
Ny metode for beregning av harmonieffekten Gjennomsnittsfront mot de fusjonerende selskapenes gjennomsnittsdata i DEA Øker nåverdiberegningen av engangskompensasjonen fra 10 til 30 år Fast kalkulasjonsrente på 4,5 % i nåverdiberegningen Harmonieffekten

12 Informasjon på nve.no

13 Mer informasjon: nve.no (forside) > Kraftmarked > Økonomisk regulering av nettselskap > Aktuelle prosjekter > Modell for kostnadsnorm fra Nyheter og høringer økonomisk regulering: nve.no (forside) > Kraftmarked > Økonomisk regulering av nettselskap > Nyheter og høringer - økonomisk regulering


Laste ned ppt "Ole-Petter Kordahl & Roar Amundsveen Seksjon for økonomisk regulering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google