Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Copyright OASIS, 2004 OASIS Setting the new www portal standards O rganization for the A dvancement of S tructured I nformation S tandards Setting the.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Copyright OASIS, 2004 OASIS Setting the new www portal standards O rganization for the A dvancement of S tructured I nformation S tandards Setting the."— Utskrift av presentasjonen:

1 Copyright OASIS, 2004 OASIS Setting the new www portal standards O rganization for the A dvancement of S tructured I nformation S tandards Setting the new www portal standards www.oasis-open.org Hans A. Aanesen Co-chair OASIS BCM EPR SC IT & Integration AS Senior adviser Web services 13. januar 2005 Toward a SOA (Service Oriented Architechture) Paradigm What’s next ? Superstructure containing: Template processing - Template processing Front-Office EPR work - Front-Office EPR work Toward a complete end-to-end solution including services http://eprforum.org

2 Copyright OASIS, 2004 OASIS oversikt • OASIS er en medlemsorganisasjon tiltenkt standardisering av interoperable spesifikasjoner for konstruksjon av datasystemer. • OASIS-medlemmer er leverandører, brukere og spesialister av standardbaserte teknologier – Inkluderer organisasjoner, individuelle, industrigrupperinger og STATSFORVALTNINGER ( e-Gov) – Har i dag mer enn 500 medlemmer fra 26 land • OASIS er verdens største internasjonale og uavhengige non-profit organisasjon rettet mot standardiseringen av XML applikasjoner. • Har vist betydelig suksess gjennom samarbeid med industrielle og offentlige virksomheter.

3 Copyright OASIS, 2004 OASIS setter spesifikasjons-standardene til www og støttes av:

4 Copyright OASIS, 2004 Ønsker vi å gjøre e-Norge/Forvaltningen til ”OLA PROPRIETÆR” ???? Eller SAMKJØRING av konkurrerende rammeverk : Open Source –Apache SOAP / ZOPE:Open Source Microsoft –. NET Microsoft Sun –ONE Open Net Environment Sun IBM –WebSphere IBM BEA –WebLogic BEA SAP –MySAP SAP Apple –. MAC Apple – etc

5 Copyright OASIS, 2004 OASIS BCM – Business-Centric Methodology • Vitaliserer softwarekomponenter ( ebXML og Web services) • Underbygger kravene til utbredelse av SOA • Sørger for forståelse av forretningslogikk- nedbrytnings-kravet til komponenter (WS) • Definert for å lage generiske informasjons- systemer som er sammenstillings-drevet (Context) • Benytter Maler ( Templates ) for a muliggjøre gjenbruk av løsnings-kataloger innenfor tjenesteområder

6 Copyright OASIS, 2004 •Tradisjonell måte –ETL (E xtract T ransform & L oad ) –EAI (E nterprice A pplication I ntegration ) –UML (U nified M odeling L anguage ) –Data warehouse –B2B + electronic commerce Template •Ny Helhets-betrakning ( Template drevet ) ( Konstruere for VALG, FORANDRING og VEKST) –Service Orientert Arkitektur –Business-sentriske modeller –Kontekst-drevet omgivelse –Semantisk vokabular og ontologier –XML implementering Paradigme Skift SHIFT Hub n’ Spoke S ervice- O riented (SOA) Ad Hoc Source: eProcess Solutions

7 Copyright OASIS, 2004 Den nye måten å gjøre SW Engineering ( Design Factories ) Delte og varige DATA STATISKE konvensjonelle Modeller UML,XML KATALOG-tjenester med eksponering av løst koblede applikasjoner: WS ebXML Installasjon Anvendelse /Bruk Behov Krav Innhenting Tjeneste- forvaltere/ brukere: INTERAKTIVE Modeller TEMPLATES Tilpasning, integrasjon TEMPLATE-register for TEMPLATE prosessering: TEMPLATE = f( WS,ebXML) E-Folder: (EPR) Mappe-Konstruksjon TOA (standarder) SOA (standarder) Analyser Design Koding Test Vedlikehold Utviklere: Spesifikasjon

8 Copyright OASIS, 2004 Superstrukturens Applikasjon – Applikasjon organisering: Portalens rolletildeling vha PKI PRESENTASJON: PRESENTASJON: HTML PORTAL: ROLLER Portalens Service Orienterte super-Struktur (SOA) bygget på Web-tjenester på Web-tjenester UDDIWSDLSOAP Felles mapping (Abstraksjon) Felles mapping (Abstraksjon) META Objekt modellering META Objekt modellering XML FAGSYSTEMER Ønskes ”TRAFIKK”-regler eller et XML-ANARKI ? Man trenger faktisk både brukerstyrte GENERISKE/ DYNAMISKE løsninger sammen med de tradisjonelle teknologistyrte STATISKE løsningene. superstrukturer krever imidlertid felles trafikkregler.

9 Copyright OASIS, 2004 E-Gov INTERNATIONAL administration ( Globalization ) Ministry X Ministry A Company 3 Ministry C Ministry B Companym E-Gov LOCAL administration E-Gov REGIONAL administration E-Gov CENTRAL administration Company1Company 2 Superstruktur med Hybrid SOA integrasjon Åpen Integrasjon basert på en EPR organisert mapping av løst koblede applikasjoner ( ebXML / WS Superstruktur med Hybrid SOA integrasjon Åpen Integrasjon basert på en EPR organisert mapping av løst koblede applikasjoner ( ebXML / WS ) IT organized structure ( HW+SW+ Infrastructure ) Bottom Up Approach Service organized structure (Users + ServiceProviders) Top Down Approach Intranet/Internet SOAP -messages XML e-Folder system Service Interpretation Center ServiceCatalog: EPR Mappestruktur WSDL Interface WS n WSDL Interface WS 1 WSDL Interface WS 2 WSDL Interface WS 3 WSDL Interface WS 5 WSDL Interface WS 4 EPR Template-prosessering:

10 Copyright OASIS, 2004 HTML IV: Service. Borgere og Kunder/Leverandører: Info. Part & Service Part BROWSERS: XML WS in Legacy Systems with different Business logic ( Security Domains ) ( Security Domains ) Superstruktur SERVICE PORTALER: ( TCP/IP networkig ) EPR engine m/ ”eprXML” Core Templates ebXMLreg/UDDI Tjenestekatalog WSDL Tilkoblingskontrakt ebMS/SOAP Utvekslingsformat E-Gov’s 4 Rollekategorier i en EPR Superstruktur III: Adm. og Service ansatte: Arbeidsmapper med info. og Help Tools Service Part HTML I: Arbeidsledere/ Mappekonstruktører: Konstruksjon av nye typer Arbeidsmapper med roller Templates vha ferdige og genererte typer av Templates BCM/CAM Service Part HTML II: Portal & System- utviklere: Programmering vha WSDL modeller. (Portal og Fagsystemprogrammering) Spesifikasjoner Nye WS / ebXML WSDL META modeller.NET, ONE, WEBSphere, mySAP.. !

11 Copyright OASIS, 2004 EPR’s Basis-templates EPR-Engine organiserer og håndterer oppgaver Service portalens TJENESTETORG EPR MappeKontainer: ( Mappene henter innhold fra mange SERVERE ) Fase Styrekort Dokumentkort Styrer tilgang til blankett- og dokumentmaler samt arkiverte Dokumenter. Dokumentkort Styrer tilgang til blankett- og dokumentmaler samt arkiverte Dokumenter. Dokumentkort Styrer tilgang til blankett- og dokumentmaler samt arkiverte Dokumenter. Dokumentkort Styrer tilgang til blankett- og dokumentmaler samt arkiverte Dokumenter. Dokumentkort Styrer tilgang til blankett- og dokumentmaler samt arkiverte Dokumenter. Dokumentkort Styrer håndteringen av alle Dokumentene i mappen. Styrekortfunksjoner Arbeidsflytkort Gir støtte til de adm. arbeids- oppgaver i de adm. rutinene. (Ofte regelstyrt Flyt og Saksgang) Dokumentkort Styrer tilgang til blankett- og dokumentmaler samt arkiverte Dokumenter. Dokumentkort Styrer tilgang til blankett- og dokumentmaler samt arkiverte Dokumenter. Dokumentkort Styrer tilgang til blankett- og dokumentmaler samt arkiverte Dokumenter. Dokumentkort Styrer tilgang til blankett- og dokumentmaler samt arkiverte Dokumenter. Dokumentkort Styrer tilgang til blankett- og dokumentmaler samt arkiverte Dokumenter. Oppgavekort (Tjenestekort) Definerer fysiske arbeidsoppgaver med arbeidsspesifikasjoner. Innehar inspeksjon og rapportering. Styrekort: Arbeidsmappe ( Opprettes når ny bruker eller ny process ) Arbeidsmappe ( Opprettes når ny bruker eller ny process ) Arbeidsmappe Inneholder alt en bruker/rolleinnehaver trenger i arbeidet. Alle Arbeidsmapper er inndelt i faser i forhold til fremdrift. Rolle Tjeneste + BrukerID Single Sign-On (PKI) portal: (Security Domains)

12 Copyright OASIS, 2004 EPR’s Oppgavekort-template ( GUI metafor som kan endres dynamisk) Navn på styrekortet Mappetilhørighet: - Mappe 1 - Mappe 2. - Mappe n Innholdsfortegnelse: - Gruppe 1 - Oppgave 1. - Oppgave n - Gruppe n - Oppgave 1. - Oppgave n Funksjonstastene hjelper oss og administrere samt evt arbeide med Fysiske oppgaver og rapportering. Interfacing til andre fagsystemer Gjøres med WSDL interfacing.

13 Copyright OASIS, 2004 Hjemmebasert Pleie&Omsorg Integrert tjenesteplanlegging og rapportering. ( Oppgavebeskrivelse/Rapportering med PDA-phone. SIM-kort = Digital signatur )

14 Copyright OASIS, 2004 Digitalt Byggesakskontor Elektronisk samarbeidsarena (Oppgavebeskrivelse/Rapportering/Inspeksjon med PDA-phone. SIM-kort = Digital signatur )

15 Copyright OASIS, 2004 EPR viser veien til ”Åpen”, Inkluderende og Service-orientert samspill i Sanntid Uten innføring av ny TEKNOLOGI EPR m/ e-Folder modellering EPR superstruktur åpner opp helt nye måter/metoder til hvorledes man skal integrere forskjellige fagsystemer og konstruere generisk linking&switching i elektroniske forretnings-prosesser

16 Copyright OASIS, 2004 Åpen infrastruktur & Plattformuavhengighet Tiden for “låste”(proprietære) løsninger er forbi !  Oppnår BRUKERSTYRTE og billige dataløsninger (HW & SW uavhengighet er en nødvendighet)  Samkjørte løsninger gjør at standardisering/digitalisering blir enda viktigere  INTEGRATØRER blir brukernes “høyre hånd” => NB ! Uhildede konsulenter  Nettverksløsninger vil åpne opp og skape helt nye måter å lage brukerapplikasjoner => SOA og Hybride portalløsninger  Minimaliserer antall fysiske enheter med flerfunksjonelle logiske (SW =>WS) enheter => PC, PDA, Mobiltlf etc

17 Copyright OASIS, 2004 Dagens Proprietære Datasystemer kan ”brekkes” opp i selvstendige forretningslogiske enheter og organiseres og samkjøres vha WS: Dagens Proprietære Datasystemer kan ”brekkes” opp i selvstendige forretningslogiske enheter og organiseres og samkjøres vha WS: ( Teknologi & Plattformuavhengig mapping ) Intranett/Ethernet Internet – Regnskap – Lønn – Betaling – Ordre – Fakturering – Lager – Innkjøp – Salg – Logistikk – Transport – etc – Rapportering – Tilsyn – Toll – Skatt – Moms – Frakt – Flåtestyring – Banktjenester – etc INTERNE FORRETNINGSPROSESSER: EKSTERNE FORRETNINGSPROSESSER: Tjeneste Torg m/ Forretningslogikk: - ebXML - ”eprXML” Mapping : - Datavariable - Funksjoner - Scenarior SOAP/XML HTML / XML Katalogtjenester Forretningsprosesser:( WS’s ) - Regnskap- Rapportering - Lønn- Tilsyn - Betaling- Toll - Ordre- Skatt - Fakturering- Moms - etc- etc HTML / XML HTML ”TYNNE” KLIENTER: ”TYNNE” KLIENTER: WSDL Tilkobling WS Regnskap WSDL Tilkobling WS Regnskap WSDL Tilkobling WS Regnskap WSDL Tilkobling WS Regnskap WSDL Tilkobling WS Regnskap WSDL Tilkobling WS Regnskap WSDL Tilkobling WS Regnskap UDDI WSDL Tilkobling WS Regnskap WSDL Tilkobling WS Regnskap WSDL Tilkobling WS Regnskap WSDL Tilkobling WS Regnskap WSDL Tilkobling WS Regnskap WSDL Tilkobling WS Tilsyn WSDL Tilkobling WS Rapport Database- server: Application- server: Database- server: Application- server: Service Portal.NET, ONE, WEBSphere.. !

18 Copyright OASIS, 2004 OASIS BCM EPR SC En ny METODE standard (abstraksjons-teknikk) for for Integrasjon og koordinering av interne prosesser og e-handel i OFFENTLIG SEKTOR

19 Copyright OASIS, 2004 EPR’s 5 gevinstområder – 1: Integrert oppgavebeskrivelse og rapportering. Rapporteringen skal ikke stjele tid fra tjenestegivningen. Når rapporten er avgitt vill rapporter og dokumentasjon bli generert automatisk. – 2: Samhandling forutsetter at informasjon som er grunnlag for samhandling er organisert på en felles og entydig måte samtidig som roller er avklart. – 3: Effektivitet og kvalitet i saksbehandlingen og i administrasjonen. – 4: Brukergrensesnittet er enkelt og oppfattes som naturlig. – 5: Minimalisere kostnader til programmer og drift. Felles programplattform som bygger på internasjonale standarder hvor ulik teknologi kan spille sammmen.

20 Copyright OASIS, 2004 EPR Fokus-områdene Forretnings-fokusen inkluderer: – Forbedre kvaliteten på datafangst – Øke kvaliteten i utførte tjenester og dokumentere utført arbeid – Effektivisere og kvalitetssikre saksbehandlingen med gjenbruk av informasjon – Effektivisere samhandlingen i forvaltningen og sammspille med innbyggere/næringsliv – Datastøtte i arbeidet som alle kan ha nytte av – Samkjøring av fagsystemer og helhetlig presentasjon overfor brukerne – Elektronisk innsyn og tilsyn med tjenestene (se http://www.unik.no/profor/ for video og prosjekteksempler)

21 Copyright OASIS, 2004 EPR Overliggende mål Formålet med standarden er å beskrive hvordan datastøtte til mennesker i arbeid og i samarbeid med andre, kan organiseres på en helhetlig og standardisert måte. Standarden beskriver hvordan : – informasjon blir presentert for brukerne – hjelpemidler blir lagt til rette – kommunikasjon med fagsystemene skal foregå – roller, prosesser og rutiner skal organiseres – gjennomgående funksjoner kan standardiseres

22 Copyright OASIS, 2004 FORVALTNINGEN får valgfrihet og konkurranse på systemleverandørsiden ( Inkluderende ) SAMKJØRING av konkurrerende rammeverk : Apache SOAP / ZOPE:Open Source –. NET Microsoft –ONE Open Net Environment Sun –WebSphere IBM –WebLogic BEA –MySAP SAP –. MAC Apple –etc

23 Copyright OASIS, 2004 EPR Templates => Shifting Power to Business EXPERTS Vil du vite mer ? -Kontakt meg på hans@iti.ashans@iti.as -Se www.oasis-open.orgwww.oasis-open.org -Se www.eprforum.orgwww.eprforum.org -Se www.unik.no/proforwww.unik.no -Kurs planlegges i EPR-forum


Laste ned ppt "Copyright OASIS, 2004 OASIS Setting the new www portal standards O rganization for the A dvancement of S tructured I nformation S tandards Setting the."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google