Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Semantisk interoperabilitet i det offentlige

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Semantisk interoperabilitet i det offentlige"— Utskrift av presentasjonen:

1 Semantisk interoperabilitet i det offentlige
Wilfred Østgulen – leder for arkitektur- og informasjonssikkerhet i NAV IKT 1. mars 2006

2 Innhold Kort om NAV-interim og NAV IKT
Hva gjør vi som etat og hvilke aktiviteter har vi internt? Hva har vi som andre kan bruke? Hva ønsker vi at andre kan tilby oss?

3 Kort om NAV-interim og NAV IKT
NAV-interim skal etablere ny arbeids- og velferdsforvaltning NAV IKT er et program i NAV-interim som skal etablere IKT-basisløsning for NAV I tillegg er Pensjonsprosjektet lagt inn i NAV-interim

4 Målbilde pr. 01.01.07 Intranett Ny brukerportal for
Saksbehandler Internett Kontor PC Personlig oppmøte, telefon, e - post, videokonferanse Saksbehandlingssystemer Sosialtjenesten Aetat Trygdeetat Kundesenter e post Telefon, e Ny brukerportal for den nye statsetaten kommune.no Ny ansattportal for Intranett kommunale intranett minside.no Personkort applikasjonen Målbilde pr Brukerkomponenter Brukerportal, kundesenterløsninger Saksbehandlerkomponenter Saksbehandlers arbeidsflate, saksbehandlingssystemer, fellesfunksjonalitet, intranett, kontorstøtte, e-post og kalender, journal/arkiv, felles lagring Basiskomponenter Nettverk, felles registre og beregninger, felles brukerstøtte for saksbehandlere, drift og forvaltning, felles krav til IT-sikkerhet, felles grunnprinsipper for IT-arkitektur

5 NAV-reformen er en stor utfordring ift semantisk interoperabilitet
menneske – menneske (både ansatte og brukere) hva er et ”vedtak”, hva er en ”sak”, hva kalles etatens ”brukere”, hva er en ”ytelse”, etc? hva menes med ”inntekt”? menneske – maskin begrepene brukes ulikt i applikasjonene – brukerne må f.eks. ”oversette” mellom ulike statuskoder og ledetekster maskin – maskin begrepene er implementert ulikt i regler og databaser

6 Hva gjør vi som etat og hvilke aktiviteter har vi internt?
NAV som etat er enda ikke opprettet Mao ingen strategi for dette området enda i NAV Fokus på virksomhetsarkitektur i ny etat – prosessmodell (hva gjør vi), informasjonsmodell (hvilken informasjon trenger vi) og koblingen mellom disse Strategi for fullverdig IKT-løsning for NAV lages høsten 1006 NAV-interim har fokus på det som må til for å gjennomføre reformen og har landet noen begrepsdefinisjoner, f.eks. hva vi skal kalle brukerne av NAV sine tjenester NAV-interim følger opp arbeidet i ”Utkast til arkitektur for webbasert tjenesteyting i offentlig sektor” og baserer seg på en tjenesteorientert arkitektur og tilhørende standarder for teknisk interoperabilitet dette er bl.a. innarbeidet i strategien for nytt pensjonssystem

7 Personkortet – et praktisk eksempel på semantisk interoperabilitet
Støtte arbeidsprosessene i NAV Sammenstille nøkkelinformasjon om en person fra fagsystemer i dagens trygdeetat, Aetat og kommunale sosialtjenestesystemer Tjenesteorientert arkitektur Blanding av WebServices og annen mellomvare

8 Trygdeetatens systemer
Saksbehandlingssystemer og saksbehandlerens hverdag Status i saker (søknader, utbetalinger, tidsperioder, oppfølging, mv) - Sykepenger - Rehabilitering - Pensjoner - Enslig forsørger - Barnebidrag - Arbeidsledig Økonomisk sosialhjelp mv ”Personkort” (overblikket) Roller og tilganger (IT-sikkerhet og personvern) Visning - Ikke lagring Standard grensesnitt Trygdeetatens systemer Aetats systemer Arena Abetal Kommunale systemer Fra lev. B Fra lev. A Fra lev. X Roller og tilganger (IT-sikkerhet og personvern) TPS Infotrygd UR Aa-registeret BISYS

9 Kari Hansen Per Hansen Utkast

10 Utfordringer ”Top down”-design, deretter lete etter den informasjonen vi ønsker Hva er ”inntekt” i ulike systemer? Skal vi ”mappe” eksisterende statuskoder mot et nytt felles sett av statuser? Hva gjør vi der det (tilsynelatende) er inkonsistens i fagsystemene? Master for persondata Lovmessig grunnlag for tilgang til persondata Har laget en domenemodell for Personkortet som beskriver de felles objektene som skal brukes Domeneobjektene beskriver feltene som inngår og hvilket fagsystem de skal hentes fra (fagsystemene leverer dette via tjenester) Standard grensesnitt mot kommunale sosialtjenestesystemer

11 Hva har vi som andre kan bruke?
Erfaringer og dokumenter fra praktisk arbeid med semantisk interoperabilitet i utforming av løsninger (Til høsten) Erfaringer fra etablering og drift av løsningene – både teknisk og semantisk interoperabilitet Metode for og eksempel på virksomhetsarkitektur for en offentlig etat (Aetat) Grunnregistre (Trygdeetatens persondatasystem, Stillingsdatabase i Aetat, etc)

12 Hva ønsker vi at andre kan tilby oss?
Dette skjer ikke av seg selv ”nedenfra og opp” – det må fokuseres på utvikling av gjenbrukbare tjenester og interoperabilitet, både organisatorisk, semantisk og teknisk Videreføre tidligere utredninger om semantisk interoperabilitet – persondata, elektronisk samhandling, etc Dagens løsninger for informasjonssikkerhet (sonemodeller, etc) er ikke tilpasset tjenesteorientert arkitektur og gjenbruk av data Etablere prosjekt(er) for å gjennomføre ”Proof of Concept” Metode, dokumentasjon og erfaringer fra tilsvarende arbeid – erfaringsdatabase


Laste ned ppt "Semantisk interoperabilitet i det offentlige"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google