Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STRATEGI 2004 Vi skal være den ledende og samlende nasjonale møteplass for aktører som samhandler elektronisk, og som skal gi våre medlemmer praktisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STRATEGI 2004 Vi skal være den ledende og samlende nasjonale møteplass for aktører som samhandler elektronisk, og som skal gi våre medlemmer praktisk."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 STRATEGI 2004 Vi skal være den ledende og samlende nasjonale møteplass for aktører som samhandler elektronisk, og som skal gi våre medlemmer praktisk verdi av medlemskapet

4 Versjon 2 - 7.1.2004 NorStella Forretningsidè og Mål Forretningsidè: Bidra til at næringsliv og offentlig forvaltning får en større verdiskapning ved hjelp av elektronisk samhandling Mål: Flest mulige private og offentlige virksomheter skal kunne samhandle elektronisk i et sømløst, sikkert teknologisk miljø Delmål: være talerør for offentlige og private brukere av elektronisk samhandling og forretningsdrift, være pådriver og initiativtaker innenfor områder med behov for ny eller økt innsats, bidra til økt forståelse for nettbaserte virksomheters nasjonale betydning hos politikere, presse og andre påvirkere, sette søkelys på det offentliges rolle, planer og handlinger og bidra til å skape forutsigbare, globalt harmoniserte (ikke minst mot EU) og ønskede rammebetingelser relevant for elektronisk samhandling og forretningsdrift, ha et globalt perspektiv i arbeidet med å fremme åpenhet og standarder, stimulere til ny anvendelse av teknologi samt forenklede prosedyrer og effektive prosesser sørge for at aktivitetene har praktisk verdi for norske virksomheter innen elektronisk samhandling og forretningsdrift.

5 Versjon 2 - 7.1.2004 NorStella skal innta rollen som nettverksbyggende og nasjonal møteplass for elektronisk samhandling Bransje- organisasjoner Internasjonale organisasjoner Interesse- organisasjoner Standardiserings- organisasjoner Leverandører Oppgaven: Samarbeid, Erfaringsutveksling, Kompetanseoverføring Rollen: Drivende, Kompetent, Uavhengig

6 Versjon 2 - 7.1.2004 NorStellas ”produkt”: Elektronisk samhandling Bedrift A Bedrift B Åpen Infrastruktur ( omfatter teknologi, prosesser, kjøreregler og kompetanse) Elektronisk samhandling Interne prosesser Forretningsmodell (e ffektivisering av forsyningskjeder og fleksibel tilpasning til nye nettverks- samarbeid) Prosesser/prosedyrer (praktisk anvendelse og tilpasning) Teknologiske standarder (påvirke utvikling og bruk av tilgjengelige, åpne standarder )

7 Versjon 2 - 7.1.2004 E-business (elektronisk forretningsdrift) Cross-border (”markedsplasser”) e-Samarbeid e-Innkjøp e-Kataloger e-Faktura e-Betaling Awareness Fyrtårnene, eksemplets makt ”Møteplass”Bransje-oppdragForskningsoppdrag Fasilitator Trust and confidence e - Signaturer IT-sikkerhet ”Open source” standarder Business- Integration Transaksjonsprotokoller og standarder (EDI/XML) Bransjevise tilpasninger NorStella utvider sitt fokus fra ”Business Integration” til markedsplasser og synliggjøring av gode praktiske eksempler Fokusområder for NorStella Ny satsing sammen med det nye tidsskriftet Ikke område for NorStella

8 NorStella Tilbakeblikk 2003 Perspektiv 2004

9 Versjon 2 - 7.1.2004 SAMMENDRAG 2003 ble kjennetegnet av store endringer i organisasjonen som skal gi grunnlag for mer kostnadseffektiv drift i 2004 ved: Oppsigelse av sekretariatsavtalen med TF og utflytting til nye lokaler Anskaffelse av nytt IT-system Effektiviseringsprogram for administrative funksjoner Det ble også tatt viktige faglige initiativ: Etablering av BRAFORM – forum for elektroniske markedsplasser, samt nasjonalt forum for Web Services Igangsetting av verdikjede-integrasjon Nelfo Samarbeid med Standard Norge, SND og Eksportådet 2004 blir preget av konkret realisering av strategien ved Fornyelse av medlemsbasen Økt fokus på XML og Web Services, nasjonalt og internasjonalt Satsing på elektroniske markedsplasser som standardiseringstema Flere verdikjede-integrasjonsprosjekter, privat (innen BIT- programmet) og offentlig (Oppgaveregisteret, AltInn, etc) Sterkere pådriver-rolle

10 Versjon 2 - 7.1.2004 Implementering av strategi for 2004 Hva er problemet? Leverandørene tar mer over standardiseringsarbeidet Staten er passiv i å ta initiativ for å anvende standarder Samhandling i verdikjeder for bedriftene er en stor utfordring Store deler av medlemsmassen vår er ikke interessert i vår strategi Faggruppe-miljøene våre er for snevre Kurs/seminarvirksomheten er sterkt konkurranseutsatt og for avhengig av markedssvingninger Hva er løsningen? Vi må delta i leverandør-drevne standardiseringsorganisasjoner (OASIS, WS-I) Lobby-virksomheten må økes, og vi må få bedre inngrep med Alt-Inn og Si@ Vi utvikler samhandlingsmodeller sammen med SND og eventuelt forsknings/undervisningsmiljøer Vi må få flere og bredere faggrupper, og mer synlig fora som frokostmøter for WS og XML, og annet Vi må aktivt søke samarbeid med andre aktører i markedet.

11 Versjon 2 - 7.1.2004 NorStella har i prinsippet to oppgaver: På vegne av NHD delta i internasjonale organisasjoner som arbeider med standardisering av teknologi for elektronisk samhandling, påvirk utviklingen og rapportèr tilbake. Påvirk og initièr overfor privat næringsliv og offentlig sektor om å ta i bruk teknologiske standarder for verdikjede-integrasjon. For 2004 blir disse oppgavene konkret løst ved følgende aktiviteter: Vi legger mer ressurser inn på internasjonal deltagelse i organer som diskuterer ebXML og Web Services. Vi har sammen med Eksportrådet etablert nasjonalt forum for Web Services Vi har etablert forum for elektroniske markedsplasser (BRAFORM) som har fått stor tilslutning og med oppgave å øke anvendelsen av slike markedsplasser Vi går i gang med et større prosjekt for verdikjede-integrasjon for IT- og el-installatør-bransjen. Dette vil ventelig skje i samarbeid med Bygg-IT og innenfor BIT-programmet. Vi deltar i et forskningsprosjekt om "Den papirløse oljeplattform" sammen med bl.a. Sintef. Vi har i samarbeid med GEA, Sverige satt i gang et evalueringsprosjekt om implementering av ebXML. Erfaringene herfra skal brukes til "pushe" videre anvendelsen av ebXML i norske bedrifter. Vi er i diskusjoner med Oppgaveregisteret om en rolle for den videre utbredelse av elektronisk innrapportering i det offentlige, og mellom det offentlige og privat næringsliv.

12 Versjon 2 - 7.1.2004 Hvorfor medlemskap i NorStella? 1.Din bedrift vil være en del av et nettverk med internasjonal rekkevidde, som vil kunne tilføre bedriften ny, nødvendig kompetanse i utviklingen av kostnadseffektive e-handelsløsninger. 2.Gjennom aktivt engasjement i NorStella vil din bedrift kunne påvirke utviklingen av nye løsninger, herunder sikre at eget behov blir ivaretatt. 3.Bedre markedsoversikt og tettere, personlig kontakt med aktørene som man senere kan ha nytte av. 4.Tilgang på aktuell informasjon og muligheten til å tilegne seg ny, aktuell kompetanse på et tidlig tidspunkt vil kunne utnyttes som et konkurranse- fortrinn. 5.Sterkt reduserte priser på kurs/seminarer og andre produkter fra NorStella. 6.Gratis deltagelse i frokostsmøter og ulike typer forum 7.Tilgang på all aktuell informasjon fra NorStella. Deler av nettstedet www.norstella.no vil etter hvert bare bli tilgjengelig for deltakerne.


Laste ned ppt "STRATEGI 2004 Vi skal være den ledende og samlende nasjonale møteplass for aktører som samhandler elektronisk, og som skal gi våre medlemmer praktisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google