Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGGEREGLER, BYGNINGSTEKNIKK, PRODUKTDOKUMENTASJON OG GODKJENNING AV FORETAK Miljøet er et satsningsområde for KRD og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGGEREGLER, BYGNINGSTEKNIKK, PRODUKTDOKUMENTASJON OG GODKJENNING AV FORETAK Miljøet er et satsningsområde for KRD og."— Utskrift av presentasjonen:

1 1

2 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGGEREGLER, BYGNINGSTEKNIKK, PRODUKTDOKUMENTASJON OG GODKJENNING AV FORETAK Miljøet er et satsningsområde for KRD og BE - Snart også i reglene? BEdagene 2002 Brita Dagestad Overingeniør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

3 3 Innhold  Hvilke miljøproblemer  Hvor de oppstår  Hvordan de løses  Hvordan forskriftskrav og andre virkemidler påvirker utviklingen

4 4 Byggebransjens ansvar er særlig stort  40% av energibruken  40% av materialressursbruken  40% av avfallsproduksjonen  Kjemikaliespredning

5 5 Bygningens livsløp  Fremskaffelse av byggevarer  Oppføring  Drift /vedlikehold  Rehabilitering  Riving

6 6 Hvorfor bransjeansvar ?  Forurenseren skal betale ( ”polluter pay”)  Miljøriktig adferd gir bransjen konkurransefordeler  Bransjen har best forutsetninger for å finne de gode løsningene

7 7 MILJØRIKTIG BYGGVERK MILJØENGASJEMENT ØKONOMISK LØNNSOMH ET REGELVERK

8 8 MILJØKRAV ”FØRE VAR” Internasjonale forpliktelser EU-regelverk Nasjonal miljøhandlingsplan

9 9 SIKKERHET & KOMFORT PROSJEKTERIN G Tekniske byggeregler Miljøkr av AKSEPTABEL MILJØBELASTNI NG

10 10 RAMMEKR AV VALGFRIH ET Forebyggende strategi Reparerende strategi OPTIMAL MILJØLØSNIN G AKSEPTABEL MILJØLØSNING

11 11 Energibruk gir  Klimaeffekt  Forsuring  Uttømming av essensielle ressurser

12 12 Energibruk i alle livsløpstrinn  Størst energibruk i driftsfasen  Oppvarming største energipost  Energibruk til kjøling sterkt økende  Halvparten av el. produksjonen går til drift av bygninger

13 13 Målsetning  Høy energieffektivitet og redusert energibruk  Omlegging til bruk av nye fornybare energikilder  Frigjøre 4 TWh elektrisk kraft innen 2010

14 14 Løsninger  Fornuftig plassering  Arealeffektiv planløsning  Konstruksjonstetthet  Høyt isolasjonsnivå  Giftfrie byggematerialer  Energieffektive og driftssikre installasjoner

15 15 Svakheter ved dagens energikrav  Regulerer kun varmetap gjennom bygningsdeler og ventilasjonsluft  Rammekrav åpner for dårlig isolasjonsnivå

16 16 Skjerpede energikrav følger av  Klimatrusselen  Vanskelig forsyningssituasjon ved effekttopper  EU-direktiver

17 17 Nytt EU-direktiv om energibruk i bygninger  Samtlige energiposter med ved beregning av energieffektivitet  Minstekrav til energieffektivitet  Energisertifikat ved salg og utleie  Inspeksjonsordninger varme-og kjøleanlegg

18 18 Reviderte energikrav  Rammekrav omfatter alle energiposter  Minstekrav til isolasjonsnivå  Vannbåren varme i bygg over 1000 kvm

19 19 Kjemikaliebelastning oppstår i DRIFTSFASEN  emisjon fra byggematerialer  radon fra grunnen AVFALLSLEDDET  utslipp fra forbrenningsanlegg  lekkasje fra deponi

20 20 Løsninger  Radonfri byggegrunn  Tett konstruksjon  Giftfrie byggevarer  Ventilasjon  Forsvarlig avfallshåndtering

21 21 Virkemidler på kjemikalieområdet  Faremerking av kjemiske byggeprodukter  Miljøvaredeklarasjoner  Substitusjonsplikt for OBS-stoffer  Forbud mot PCB, KFK, krom/arsen i treimpregnerinsmidler

22 22 Avfall oppstår ved  Oppføring  Rehabilitering  Riving

23 23 Problembeskrivelse  Dårlig ressursutnyttelse  Båndlegging av arealer  Spredning av skadelige stoffer

24 24 Løsninger  Skjermet plassering  Solid konstruksjon  Holdbare og reparerbare byggevarer  Demonterbar konstruksjon  Byggevarer basert på avfallsråstoff  Byggevarer egnet for gjenvinning

25 25 PRODUKSJON AVHENDING RÅVARE- UTTAK DEPONI

26 26 Virkemidler på avfallsområdet  Deponiforbud  Sluttbehandlingsavgift  Bransjeansvar og gjenviningsplikt  Merking  Panteordning

27 27 Brensel til oppvarming Red. ventilasjon Rent avfall GIFTFRIE BYGGEVARER FRIGJØRING AV EL.KRAFT

28 28 AREAL- EFFEKTIVITET REDUSERTE MILJØ- BELASTNINGER LANG LEVETID

29 29


Laste ned ppt "1. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGGEREGLER, BYGNINGSTEKNIKK, PRODUKTDOKUMENTASJON OG GODKJENNING AV FORETAK Miljøet er et satsningsområde for KRD og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google