Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ARBEIDET MED NYE ENERGIREGLER FJERNVARMEDAGENE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ARBEIDET MED NYE ENERGIREGLER FJERNVARMEDAGENE"— Utskrift av presentasjonen:

1 ARBEIDET MED NYE ENERGIREGLER 2015 29.10.13 FJERNVARMEDAGENE
Brita Dagestad, Direktoratet for byggkvalitet

2 Tilbakeblikk Nye føringer Arbeidsprosess Mulige veivalg Tidsløpet
, Sted, tema Innhold Tilbakeblikk Nye føringer Arbeidsprosess Mulige veivalg Tidsløpet

3 , Sted, tema Tilbakeblikk Erkjennelsen av at energibruk bidrar tungt til alvorlig miljøpåvirkning og ressursutarming Stort potensial for forbedring ved gjennomføring av kostnadseffektive tiltak. TEK 07 TEK 10 2010: Arnstadutvalgets innstilling

4 Nye føringer Revidert bygningsenergidirektiv
, Sted, tema Nye føringer Revidert bygningsenergidirektiv Meld.st. 28 Gode bygg for eit betre samfunn Meld.st. 21 Norsk klimapolitikk Klimaforliket 2012

5 Nesten nullenerginivå (nNEB) i 2020 Redusere effekt-toppene
Meld.st. 28 Gode bygg for eit betre samfunn Mål for energieffektivisering , Sted, tema Passivhusnivå (PH) i 2015 Nesten nullenerginivå (nNEB) i 2020 Redusere effekt-toppene Øke forsyningssikkerheten Redusere behov for nye utbygginger og dermed hindre omfattende naturinngrep

6 , Sted, tema Klimaforliket 2012 Forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i 2020

7 Enklere regelverk Nye energiregler i 2015: tydelige
, Sted, tema Enklere regelverk Dagens regelverk oppfattes av mange som: komplisert og vanskelig å forstå lite presist Nye energiregler i 2015: tydelige egnet for digitalisering

8 Underlag for gode valg Energiregler 2015 Erfaring med dagens krav
, Sted, tema Underlag for gode valg Energiregler 2015 Div. utredninger Erfaring med dagens krav Innspill fra næring, øvrig forvaltning og frivillige organisasjoner

9 Rambøll rapporten Rambølls anbefalinger
, Sted, tema Rambøll rapporten Rambølls anbefalinger Innspill til DiBKs videre arbeid med forslag til energiregler 2015 Ett av flere grunnlagsdokumenter

10 Inviterer til åpen prosess
, Sted, tema Inviterer til åpen prosess Ønsker samarbeid med alle berørte Åpent innspillmøte 29.august 2013 Bygg reis deg 18.oktober 2013 og påfølgende dialogmøter + ordinære høringsprosesser og påvirkningsmuligheter på nyåret

11 , Sted, tema Hovedvalg Kravsinnretning Kravsnivå

12 PH- standardene NS 3700 og 3701 Passivhusnivå?
, Sted, tema Passivhusnivå? Pekepinn på ambisjonsnivå: PH- standardene NS 3700 og 3701

13 Kravsnivå må være forenlig med :
, Sted, tema Kravsnivå må være forenlig med : tilfredsstillende inneklima unngåelse av helse- og miljøfarlige stoffer redusert samlet miljøbelastning over hele byggets levetid Kilde: SINTEF

14 Kravsinnretning: Dagens energikrav
Krav til energi- forsyning Krav til energi- effektivitet Lavt netto energibehov Innfasing av nye fornybare energikilder til varmeformål

15 Dokumentasjonsmetode :
, Sted, tema Dokumentasjonsmetode :

16 Tiltaksmetoden energieffektiv bygningsform Svakhet: Krediterer ikke
, Sted, tema Tiltaksmetoden Svakhet: Krediterer ikke energieffektiv bygningsform

17 Rammekravmetoden større fleksibilitet ( => økt lønnsomhet)
behov for tilleggskrav for å sikre robuste løsninger

18 Velge mest mulig kostnadseffektiv tiltakspakke
Fleksibilitet Utfordring i det enkelte byggetiltaket: Velge mest mulig kostnadseffektiv tiltakspakke

19 Virker over tid /holdbare ”Tilgivende” mht. utførelse og drift
, Sted, tema Robuste løsninger Virker over tid /holdbare ”Tilgivende” mht. utførelse og drift Bruker-uavhengige Viktig bidrag til de langsiktige målene!

20 Hvordan sikre robuste løsninger?
, Sted, tema Hvordan sikre robuste løsninger? Holdbarhet/lang levetid sikres ved absolutte minstekrav til eksempelvis: U-verdi vinduer/dører, tak, vegger, gulv Kuldebroer Tetthet

21 , Sted, tema Minstekrav: Komponentkrav Varmetapstall

22 , Sted, tema Beregningspunkt:

23 Netto som beregningspunkt
, Sted, tema Netto som beregningspunkt Fokus på bygningskropp og langlivede kvaliteter Krediterer ikke høy virkningsgrad i varmeanlegg

24 Levert som beregningspunkt
, Sted, tema Levert som beregningspunkt Mulighet for omfordeling mellom tradisjonelle effektiviseringstiltak og forsyningsløsninger Teknologinøytralitet

25 Levert som beregningspunkt:
Behov for korrigering for å unngå diskriminering av sentrale/kollektive løsninger Forslag fra Rambøll: Korreksjonsfaktor - fjernvarme : 0,43 Korreksjonfaktor – bio : 0,37

26 Flere sentrale veivalg:
, Sted, tema Flere sentrale veivalg: Korrigering for klima Korrigering for areal

27 Klima- og arealkorrigering
Referanse: Energiregler 2015, Rambøll, 2013

28 Lønnsomhet og usikkerhet
Kostnadene varierer stort Kostnadene synker ved økt etterspørsel Viktige kostnadselementer ikke tatt med ( mindre varmeanlegg…) Stor følsomhet overfor klima, rentenivå og energipris Levetid kritisk parameter. Ofte underestimert! Samfunnsøk.: Hvordan verdsette miljøkostnadene?

29 Tidsløpet Valg av kravsinnretning og kravsnivå
, Sted, tema Tidsløpet Valg av kravsinnretning og kravsnivå Utsjekking av samfunnsøkonomiske konsekvenser Dibk sin anbefaling oversendes KRD Ordinær høring 2015 : Ikrafttredelse


Laste ned ppt "ARBEIDET MED NYE ENERGIREGLER FJERNVARMEDAGENE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google