Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

04.07.2014MS kap 61 Nye trender  Vi skal se på  Virtualisering  ”Cloud computing”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "04.07.2014MS kap 61 Nye trender  Vi skal se på  Virtualisering  ”Cloud computing”"— Utskrift av presentasjonen:

1 04.07.2014MS kap 61 Nye trender  Vi skal se på  Virtualisering  ”Cloud computing”

2 04.07.2014MS kap 62 Virtualisering  Separere operativsystemet fra underliggende ressurser  Mulighet til å kjøre flere operativsystem på samme plattform  Innkapsling av applikasjoner

3 04.07.2014MS kap 63 idé  Gjennom datamaskinens historie har vi flyttet oss lengre og lengre vekk fra grunnleggende hardware  Som brukere ser vi i dag operativsystemet som nederste ledd, på en Mac vil en vanlig bruker kun se applikasjoner  Virtualisering er samme idé, men nå for andre anvendelsesområder enn bare personlig databehandling

4 04.07.2014MS kap 64 Fordeler  Enkelt å utvide ressursdelen (nye servere)  Kan teste ut nye applikasjoner i trygge omgivelser (innkapslet)  Kan teste om en applikasjon er trygg, f.eks. for virus (kjøres innkapslet)  Brukere med forskjellige krav til operativsystem kan dele samme plattform  Ujevnheter i krav til prosessortid mellom kunder kan jevnes ut  Tilbyr en plattform for “Cloud Computing”

5 04.07.2014MS kap 65 Ulemper  Det går med ekstra ressurser til å håndtere virtualiteten  Det kan være en risiko at en forsøker å håndtere flere applikasjoner enn det plattformen tåler  Siden plattformer nå kan oppstå et øyeblikk og være borte det neste er en redd for at dette kan gjøre det vanskeligere å ta virus

6 04.07.2014MS kap 66 Status  Mange større dataanlegg kjører virtuelt  Trenden vil fortsette, både på personlige datamaskiner og på større dataanlegg  Sterkere servere vil redusere ulempene med at en kjører flere lag

7 04.07.2014MS kap 67 “Cloud Computing”  Applikasjoner, tjenester og data- ressurser over Internet  Eksempler:  Google Apps  Amazon Web services  Facebook, Flickr, Youtube og Gmail?  Så vidt i gang, håp om at dette snart vil ta av

8 04.07.2014MS kap 68 Fordeler  Ingen (eller minimal) lokal installasjon  Alt drives sentralt, profesjonelt datasenter, all installasjon gjøres her, bedre tilgjengelighet  Rimeligere enn å ha egne anlegg og egen programvare  Enklere programutvikling (en installasjon)  Kunden blir løsrevet fra programmer og hardware  Applikasjonen, data m.m. kan aksesseres fra hvor som helst  Enklere integrasjon av flere tjenester  Fleksibilitet

9 04.07.2014MS kap 69 Ulemper  Sikkerhet (kan vi forvisse oss om at tjenesteyteren behandler data sikkert og konfidensielt)  Vil myndighetene og våre kunder tillate at vi legger data utenom vår virksomhet (EU har f.eks. krav om at sentrale data må lagres innen EU)  Hva skjer om tjenesteyteren går konkurs

10 04.07.2014MS kap 610 Forhistorien  Tynne klienter som kjører applikasjoner over nettverk  “Grid computing”, kopler sammen separate maskiner over nett for å definere en større infrastruktur  Sentrale tjenester, brukt over Web der vi betalte for bruken

11 04.07.2014MS kap 611 Typer tjenester  Tjenester:  Internet-baserte tjenester som lagring, database- tjenester m.m. rett til brukerne  Infrastruktur som en tjeneste:  Komplett IT-infrastruktur, et “dataanlegg”, over nettet  Plattform som en tjeneste:  Utviklingsmiljø over nettet  Applikasjoner som en tjeneste:  Komplette applikasjoner

12 04.07.2014MS kap 612 I dag (fra IEEE Computer)

13 04.07.2014MS kap 613 Hvem vil vi bruke “Cloud Computing”?  Mindre firma som vil unngå å ha sitt eget dataanlegg  Brukere som har behov for felles tjenester, for eksempel fra flere steder i verden  Større firma som trenger ekstra ressurser, f.eks. for et nytt utvikingsprosjekt  Brukere som vil aksessere sine data fra hvor som helst

14 04.07.2014MS kap 614 Begrensninger  Manglende standarder gjør at det kan være vanskelig å flytte en applikasjon fra en leverandør til en annen  Krever høy båndbredde  Hva om leverandøren selger flere applikasjoner enn han har ressurser til å drive?  Sikkerhetsbetraktninger?

15 04.07.2014MS kap 615 Personlig databehandling  I framtiden vil vi helt sikkert kunne ha sentral lagring av:  Telefonlister  PC og mobiloppsett  m.m.  Da kan vi personifisere et hvilket som helst type utstyr over nettet

16 04.07.2014MS kap 616 Framover  En mener at finanskrisen vil være en fordel for “Cloud Computing”, at mange mindre firma vil gå mot enklere og billigere løsninger  En forventer bedre standarder som gjør det lettere å flytte data fra en leverandør til en annen

17 04.07.2014MS kap 617 Kilde  Neal Leavitt, Is Cloud Computing Really Ready for Prime Time?, IEEE Computer. Januar, 2009.


Laste ned ppt "04.07.2014MS kap 61 Nye trender  Vi skal se på  Virtualisering  ”Cloud computing”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google