Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Akutt hjerneslagbehandling utenfor sykehus – en ny æra?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Akutt hjerneslagbehandling utenfor sykehus – en ny æra?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Akutt hjerneslagbehandling utenfor sykehus – en ny æra?
Christian G Lund Nevrolog, dr med OUS, RH og SNLA

2 Hjernen

3 Reversibelt iskemisk volum

4 Det prehospitale rom

5 Hva er spesielt med hjernen
Det ultimate produkt, ekstremt komplekst Ekstremt såbar for sirkulasjonssvikt Det finnes effektiv behandling ved cerebral sirkulasjonsvikt

6 The Battle of the Brain 1 Napoleon; Austerlitz 2. desember 1805

7 The Battle of the Brain 2 Hjerneslag rammer alltid brått og uventet
Prognosen avgjøres der og da Det finnes ingen “angrefrist”

8 Målet for akutt hjerneslagbehandling
Primært mål: hindre hjerneskade Sekundært mål: begrense hjerneskaden Det vil si å få et minst mulig volum hjerneskadet vev å rehabilitere. Hjerneslagrehabilitering og -omsorg er svært dyrt.

9 Hjerneiskemi eller -blødning?

10 Den nevroradiologiske revolusjon

11 Intravenøs trombolyse. Ekstremt tidsavhengig effekt
NNT 2-3* hvis behandlet ca 60 minutter NNT 4-5* hvis behandlet <90 minutter (golden hour) NNT 9 hvis behandlet <180 minutter NNT hvis behandlet nær 4,5 time *mRS 0-1

12 Time is Brain

13 2014. Der lite skjer: fra hjem til sykehus

14 2014. Der alt skjer: det hospitale rom

15 Bodø Behandling av hjerneinfarkt ved slagenheten i Bodø 2011 – 12
Tidsskr Nor Legeforen nr. 17, 2013; 133: 1824 – 6 Rolf Salvesen Nevrologisk avdeling Nordlandssykehuset Guttorm Eldøen Molde sjukehus

16 Bodø; Av alle 180 hjerneinfarkt pasienter innlagt direkte i slagenheten: 12 pasienter (6,7 %) fikk trombolyse, totalt 29 pasienter kom “innenfor vinduet 0-4 t” 91 pasienter (50 %) “kom for sent” 60 pasienter (33 %) “ukjent debuttidspunkt / våknet med slag”

17 Det svært logiske: “hjerneslaget” må inn i det prehospitale rom

18 Hjernen i det prehospitale rom
Diagnosen må stilles tidligst mulig Diagnostikk krever radiologi Kontraindikasjoner mot trombolyse må avklares Trombolyse må startes tidligst mulig Differensialdiagnostiske tilstander må kunne behandles

19 “The golden hour concept”
Walter et al. Lancet Neurol 2012;11:397-04 Fassbender et al. Lancet Neurol 2013;12:585-96 Liman TG et al. Stroke 2012; 43:

20 Norsk modell Prehospital diagnostikk og behandling av hjerneslag må integreres i eksisterende tjeneste Anestesilege Anestesispl. Ambulansearbeider Klinikk, minilab, CT og NIHSS

21 Norwegian Acute Stroke Prehospital Project (NASPP)
Bringer sykehusmedisin (CT) ut prehospitalt Lære luftambulanse anestesilege å diagnostisere og behandle hjerneslag Skape en norsk, landsdekkende modell ----- Møtenotater ( :16) ----- M 21

22 SNLA SLAGAMBULANSE ----- Møtenotater ( :16) ----- M 22

23 Slagambulansen CT MASKIN AVANSERT LUFTVEISHÅNDTERING
SKJERM FOR TOLKNING AV CT BILDER MEDIKAMENTER DEFIBRILATOR TELERADIOLOGI LABORIATORIUM Hb Glukose INR Trc MULIGHET FOR TELE- MEDISINSK OVERFØRING

24 ----- Møtenotater (08.01.14 10:16) -----
24

25 NASPP, mål: Vise at en skolert anestesilege kan stille klinisk slagdiagnose, ta og tolke CT av hjernen og gi trombolytisk behandling på en trygg måte i “det prehospitale rom” Lage en modell som kan integreres over hele landet

26 NASPP – fire faser Teoretisk del (CT, differensialdiagnostikk, NIHSS)
Konseptutprøving og “safety” i praksis Trombolysestudie Anestesilege gir trombolyse / slaghelikopter

27 Fremtidig prehospital slagmedisin - bil eller helikopter?

28 “The ambulance way” Tilgjengelig 24/7
Rask transport innen en radius på noen mil Plass til CT / minilab Begrenset rekkevidde gir færre pasienter og et behov for mange biler Høye samlete kostnader Ujevn faglig kvalitet

29 “The helicopter – CT way”
4-5 slag/hjerne/CT helikoptere kan dekke Norge Høy profesjonalisme Værbegrensninger Begrenset plass / vektproblem med CT

30 Time is Brain


Laste ned ppt "Akutt hjerneslagbehandling utenfor sykehus – en ny æra?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google