Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rehabilitering – hva kan OUS bidra med?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rehabilitering – hva kan OUS bidra med?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rehabilitering – hva kan OUS bidra med?
30/11-12

2 Organisatorisk tilknytning

3 Målgruppe for sengeposten
Hjerneslag Med sammensatte sensomotoriske og kognitive utfall Critical illness polynevropati eller annet sammensatt funksjonstap etter alvorlig somatisk sykdom Underekstremitetsamputerte Eldre med bruddskader + tilleggssykdommer Yngre med bruddskader + behov for tverrfaglig oppfølging

4 Ikke aktuelle for sengeposten
Behov for heldøgns omsorg før aktuelle Demenssykdom som begrenser evne til nylæring eller evne til å utføre ADL-akviteter Delir Alvorlig tilleggslidelse med forventet kort levetid

5 Inntakskriterier Medisinsk stabil og utredet for underliggende tilstand Motivert for rehabilitering Rehabiliteringspotensiale for på sikt å kunne bo i eget hjem Kunne oppholde seg utenfor seng 4-5 timer pr dag Må ha behov for spesialisert tverrfaglig tilbud som ikke finnes i kommunen

6 Kapasitet i sengeposten
21 senger i en felles post 2 enerom, ett 3-mannsrom, resten 2-mannsrom Alle rom unntatt ett med eget bad/toalett Felles spiserom Treningsrom for ergoterapi, fysioterapi, logoped Arealet er knapt pga midlertidighet i dagens lokaler

7 Bemanning Pleiefaktor: 1 : 3 Fysioterapeuter: ca. 5 fulle stillinger
Ergoterapeuter: 3 Logoped: 1 Sosionom: 2 tilknyttet rehab (men server også andre avdelinger) Lege (spesialist i geriatri): 2x100% stilling Ortoped 3 timer pr uke (for uex-amputerte) Ernæringsfysiolog ved behov Protesetekniker (Sophies Minde)

8 Spesialkompetanse Svelgevansker Ernæringsvansker Språkvansker
Logoped med spisskompetanse Sykepleier med spisskompetanse i svelgevurdering Ernæringsvansker Tilgang til ernæringsfysiolog Erfaring med sondemat-tilpassing Språkvansker Andre kognitive vansker Spastisitet etter hjerneslag Multimorbiditet, multifarmasi Sosial tilleggsproblematikk

9 Akuttavdeling Ullevål
Andre Oslo-sykehus Sykehjem-rehab Sykehjem/pleie Døgnrehab. Aker Sunnaas Privat bolig Dagtilbud Daghospitalet Aker Private rehabinst. Behandlings-kjede slagpasienter fra Ullevål

10 Poliklinisk oppfølging av slagpasienter
Ut til hjemmet fra slagenheten, Ullevål Slagpoliklinikken ved slagenheten Til kommunal rehab Til hjemmet etter OUS-rehab Fastlegen eller geriatrisk poliklinikk OUS-Aker Til hjemmet etter sykehjem Fastlegen

11 Enhet for rehabilitering, Aker
Ortopedisk avd. OUS Karkirurgisk avd OUS Andre sykehus Enhet for rehabilitering, Aker Private rehabinst. Hjem Sykehjem Uex-amputerte Poliklinisk oppfølging i OUS Gåskole Behandlings-kjede uex-amputerte

12 Poliklinikk for uex-amputerte
Tverrfaglig Ortoped, fysioterapeut, sykepleier, ortopedi-ingeniør Rutinekontroller etter utskriving fra sengeposten Fokus: Protesefunksjon og –bruk.

13 Gåskolen Målgruppe: Hjemmeboende som trenger ekstra opptrening med protesen Organiseres fra fysioterapiavdelingen Gruppetrening


Laste ned ppt "Rehabilitering – hva kan OUS bidra med?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google