Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PhD On Track - å støtte forskningen. Prosjektet… •«Information Management for Knowledge Creation» •Nordisk samarbeidsprosjekt - ekstern finansiell støtte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PhD On Track - å støtte forskningen. Prosjektet… •«Information Management for Knowledge Creation» •Nordisk samarbeidsprosjekt - ekstern finansiell støtte."— Utskrift av presentasjonen:

1 PhD On Track - å støtte forskningen

2 Prosjektet… •«Information Management for Knowledge Creation» •Nordisk samarbeidsprosjekt - ekstern finansiell støtte - referansegruppe – fagpersoner •Målsetning: Utvikle nettbaserte veilednings- og undervisningsmoduler •Baseres på undersøkelse av ph.d.-kandidaters informasjonsadferd •3 prosjektfaser – omtrent tre år. 2

3 Kartlegging •Litteraturstudie - Scoping literature review - kartlegger hvilke temaer som er behandlet i forskningslitteraturen og hva som mangler. •Intervjustudie - 5 tverrfaglige fokusgrupper - 3 grupper med ph.d.-kandidater, 2 med ansatte 3

4 Generelle funn - litteraturen •Lite informasjon om ph.d.-kandidaters publiseringsadferd, bevissthet rundt opphavsrett og erfaring med bibliotekstøtte •Tverrfaglige problemstillinger stiller høyest krav til informasjonskompetanse •Bruker mye e-litteratur •Nettverk er viktige for faglig anerkjennelse •Bedre kompetanse i søk/analyse vil bidra til en kvalitetsøkning •Selvstendig læring 4

5 Generelle funn - fokusgrupper •7 hovedområder - original forskning er et mål - opplever sterkt tidspress - kan finne fram til referanser, men ikke oversikt - siteringspraksis ulik mellom fagene - publisering ikke viktig for alle fag - valg av tidsskrift for lesing/publisering er ofte tilfeldige og ikke-formelle - bibliotekets rolle etterlyses innen flere områder 5

6 Krav til kunnskap 6 Kandidaten er i kunnskapsfronten innenfor sitt fagområde og behersker fagområdets vitenskapsteori og/eller kunstneriske problemstillinger og metoder Kandidaten kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser (…)

7 7 Kandidaten kan (…) utøve sin forskning med faglig integritet Kandidaten kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler Krav til generelle ferdigheter

8 Mål & Mulighet •Behovet er belyst i nasjonale kvalifikasjonskrav •Behovet er kommet fram gjennom vår litteraturanalyse •Behovet er klart synlig i fokusgruppeintervjuene vårt prosjekt gjennomførte •Bibliotekene har mulighet til å bidra 8

9 Konseptualisering 9 •Ulike verktøy •Fysiske møter •Tekstbasert •Wireframing •Brukertesting

10 Implementering 10 •Kravsspek/anbudsproses •Design •Navigasjon •Tekniske løsninger

11 Testing •Usability testing - inviterte ph.d.-kandidater - mange fagområder - utført i Oslo og Bergen - Adferd observert •Ekseperttesting - Bibliotekarer - Er målene oppnådd? - Bergen og Aalborg 11

12 PhD on Track •Lansert i mai 2013 •3 moduler - Review and Discover (søk og oversikt) - Share and Publish (publiser) - Evaluation and Ranking («bibliometri») •Målgruppen: den nye ph.d.-kandidaten. 12

13 Veien videre… •Bibliotekets undervisning •Fagspesifikt/generelt 13

14 Bruk •Blir PhD on Track brukt? •Målgruppen? •1700 unike besøk per måned •60% er nye brukere •40% av brukerne kommer igjen, og de blir lengre på siden •Bounce rate •Brukere fra hele verden 14

15 Analytics 15


Laste ned ppt "PhD On Track - å støtte forskningen. Prosjektet… •«Information Management for Knowledge Creation» •Nordisk samarbeidsprosjekt - ekstern finansiell støtte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google