Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AksjeNorges forelesning for elever på OHG

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AksjeNorges forelesning for elever på OHG"— Utskrift av presentasjonen:

1 AksjeNorges forelesning for elever på OHG 6.3.2013
Aksjer og økonomi AksjeNorges forelesning for elever på OHG Aksjer og økonomi OHG våren 2013

2 Aksjer og økonomi OHG våren 2013
Følg oss på Facebook Ikke - kommersiell Stiftelse etablert i 1993 Skal fremme kunnskap, innsikt og forståelse for verdipapirmarkedet. Forlesninger for høyskoler og universitet : BørsABC Forlesninger for elever i vgs Penger på papiret. Partnerskapsavtaler Elevinvestor – aksjekonkurranse for elever i vgs. Hvert semester Makrokonkurranse: Er du Norges smarteste MAKROelev. Hvert år Investorseminarer: AksjeNorge-dagen, aksje- og fondskvelder Informasjonskonseptet Fra innsikt til handling 2013: Videoscribing – Gå på Youtube …og ikke minst: konkurransen nå: Er du landets beste MAKROelev? Resultatet før påske! Gå inn på Aksjer og økonomi OHG våren 2013

3 1.02.2013 00:00 Fondets markedsverdi
En av Norges best bevarte hjemmesider, men som burde være det første man våkner til hver morgen, er: ? :00 Fondets markedsverdi kl. 11:53:42 Aksjer og økonomi OHG våren 2013

4 Aksjer og økonomi OHG våren 2013
Oljefondet, statens pensjonsfond utland, investerer i aksjer over hele verden. 60 % av verdiene skal til en hver tid være plassert i aksjer. Hvorfor gjør fondet det? Hvor er de øvrige midlene plassert? Vi bør generelt være litt mer interessert i aksjer, risiko, forventet avkastning, langsiktig sparing enn hva vi er. Ikke minst fordi det angår alle – både dirkete privat og indirekte gjennom verdien av vår felles sparekapital. Oljefondets verdiutvikling. Som følge av endringene i aksjemarkedene, svinger fondet i verdi med over 1 million i sekundet. Fondet har investert i over 8000 aksjeselskaper globalt, men ingen i Norge. Fondet er verdens største i sitt slag, og påvirker markedet og enkeltselskapene gjennom sin aktivitet som eier / aksjonær. For å kunne si noe fornuftig om oljefondet, må man ha et minimum av aksjemarkedsforståelse Aksjer og økonomi OHG våren 2013

5 Aksjer og økonomi OHG våren 2013
Kilde: VFF; SSB, Finansdepartementet, Holberg Aksjer og økonomi OHG våren 2013

6 Aksjer og økonomi OHG våren 2013
! Aksjer og økonomi OHG våren 2013

7 Hva kjennetegner dagens økonomiske situasjon globalt og i Norge?
1. Arbeidsledigheten øker ikke mer i Europa, faller i USA 2. Kina får en vekst på over 7 % i 2013 3. BRIKS-landene leder an (?) 4. Null-vekst i Europa, men neppe resesjon 5. Verdens matvareproduksjon stabil, men må økes kraftig. En klimamessig utfordring 6. Søkelys på energiproduksjon – fra kull til olje / gass? Hva med fornybar energi? 7. Norsk økonomi sterk, omlegging til et «bærekraftig» pensjonssystem. 8. Lav rente, sterk krone, høy sysselsetting, fokus på «hva skal vi leve av etter oljen Flere…………… Aksjer og økonomi OHG våren 2013

8 Aksjer og økonomi OHG våren 2013
Gjeldskrisen har vokst i omfang siden utgangen av den globale finanskrisen. Aksjer og økonomi OHG våren 2013

9 This time is different! Denne gangen er det dessverre helt sant! Historiske paralleller ei de mest oppmuntrende

10 Aksjer og økonomi OHG våren 2013

11 Aksjer og økonomi OHG våren 2013
Krisen har fått store konsekvenser for bankene: Verdien av de store internasjonale bankene har falt dramatisk DNB falt med 80 % i verdi. Aksjer og økonomi OHG våren 2013

12 En bedrift trenger penger (kapital) Hvordan får den det?
Den kan få det gjennom lån (fremmedkapital) Banklån Obligasjonslån Den kan få kapital gjennom utstedelse av aksjer (egenkapital) En kombinasjon av 1 og 2 Aksjer og økonomi OHG våren 2013

13 Børsens viktigste rolle
- Verdipapirmarkedet (børsen) har en samfunnsøkonomisk funksjon ved at det tilfører næringslivet kapital og stimulerer til omstilling, restrukturering og nyskaping i næringslivet Børsen som kapitalkilde: Verdiskaping i næringslivet fører til økonomisk vekst i landet, dvs. økt velferd for deg og meg I dag har verdipapirmarkedet og børsen to viktige roller. De fleste forbinder børsen først og fremst med aksjehandel, men den viktigste rollen til en børs er å legge til rette for at selskaper skal kunne hente inn kapital. Gjennom børsnotering og/eller emisjoner får selskap tilgang til ny, frisk kapital når risikovillige aksjonærer bidrar med sin kapital. Denne kapitalen bruker selskapene til å investere i sin virksomhet og skape nye verdier. Dette er det vi kaller førstehåndsmarkedet. Verdiskaping i næringslivet fører til økonomisk vekst i landet, dvs. økt velferd for deg og meg! Et fungerende næringsliv er mao. grunnlaget for velferd, økonomisk vekst og trygge arbeidsplasser Mangel på finansiering får store realøkonomiske konsekvenser, f.eks. lavere investeringer, produksjon, etterspørsel og forbruk Konsekvensen av manglende finansiering: - høyere arbeidsledighet, med de ulemper og negative konsekvenser dette fører med seg Aksjer og økonomi OHG våren 2013

14 Spiller aksjemarkedet noen rolle?
På Oslo Børs vil det omsettes for vel 1,8 billioner i aksjer i I tillegg kommer omsetning i rentepapirer på tilsvarende beløp. Aksjeomsetningen på Oslo Børs utgjør ca 0,4 % av verdens aksjehandel I de siste 20 årene er det hentet inn vel 450 milliarder i ny kapital til selskapene. Aksjemarkedets oppgave nr. 1. I samme periode har eierne / aksjonærene fått direkteavkastning (utbytte)tilsvarende ca 500 mrd Privatpersoner har plassert sparepenger til en verdi av ca 75 milliarder i enkeltselskaper. Oppgave nr. 2. Den norske stat gjennom Oljefondet / Statens Pensjonsfond - utland (og mange andre stater gjennom Sovereign Wealth Funds) plasserer billioner i det globale aksjemarkedet. Aksjemarkedet er en effektiv omfordeling av eierskap i næringslivet. Kjenner du til noen nylige eksempler. Aksjer og økonomi OHG våren 2013

15 Aksjer og økonomi OHG våren 2013
Finn to sentralbanker, et ratingbyrå, to ratingnivåer, en internasjonal «penge»organisasjon og en fellesnevner for en gruppe land! Hvilke to begreper forbindes med Norges Bank? Aksjer og økonomi OHG våren 2013

16 Aksjer og økonomi OHG våren 2013
Som sparer har du mange muligheter. Den fremtidige avkastningen avhenger i stor grad av hvilken risiko du akseptere, sparehorisonten og «timing». AKSJE FOND GRUNN FOND GRAFIKK: HOLBERG / AKSJENORGE Aksjer og økonomi OHG våren 2013

17 Aksjer og økonomi OHG våren 2013
Vi deler aksjemarkedet i to: Førstehåndsmarkedet Annenhåndsmarkedet Aksjer og økonomi OHG våren 2013

18 Aksjer og økonomi OHG våren 2013
Hva er en aksje? AS og ASA Sett fra selskapets side: Sett fra aksjonæren / investors side: Aksjer og økonomi OHG våren 2013

19 Aksjer og økonomi OHG våren 2013
Noen selskaper velger børsnotering, andre ikke. Ikke børsnoterte selskaper. Rema Gruppen Color Line IKEA Statnett Statkraft Rica Hotel Viken Energi SpareBank1 Drøbak BIK BOK as Tanum bokhandel as Narvesen 7eleven andre as’er Børsnoterte selskaper Aksjer og økonomi OHG våren 2013

20 Emisjoner, kapitalendringer og utbytte
1997 – 2013: Utbytte: 620 milliarder Ny egenkapital: 460milliarder Når selskaper henter penger i aksjemarkedet, kaller vi det for en emisjon. IPO – Gjensidige,Telenor, Statoil Hvordan fastsettes prisen i en IPO? Hvorfor selger staten aksjer i Statoil og Telenor, men forblir eier i begge og i andre selskaper? Emisjoner, IPOer er det vi kaller førstehåndsmarkedet. Aksjer og økonomi OHG våren 2013

21 Aksjer og økonomi OHG våren 2013
Annenhåndsmarkedet er selve omsetningen av aksjer gjennom Oslo Børs’ handelssystem. Aksjer og økonomi OHG våren 2013

22 Aksjer og økonomi OHG våren 2013

23 Aksjer og økonomi OHG våren 2013
Nøkkelinformasjon fra aksjemarkedet er tilgjengelig for alle som ønsker det. Aksjer og økonomi OHG våren 2013

24 Aksjer og økonomi OHG våren 2013

25 Aksjer og økonomi OHG våren 2013

26 Clavis Pharma (CLAVIS)
Latest news 13 November 2012 Clavis Pharma to present at Jefferies 2012 Global Healthcare Conference in London, UK Clavis Pharma ASA announces that the CEO, Olav Hellebø, will give a company presentation to investors at Jefferies.. 12 November 2012 Clavis Pharma announces negative outcome of pivotal LEAP Trial with CP-4126 in Patients with Metastatic Pancreatic Cancer Clavis Pharma ASA (OSE: CLAVIS) announces results of the LEAP study of CP 9 November 2012 Clavis Pharma's Financial Calendar 2013 Clavis Pharma ASA (OSE: CLAVIS announces its Financial Calendar for 2013. 25 October 2012 Clavis Pharma - Third Quarter 2012 Results Clavis Pharma ASA (OSE: CLAVIS), the Norwegian cancer drug development company, announces today its results for the third quarter results 2012. More news Clavis Pharma (CLAVIS) Aksjer og økonomi OHG våren 2013

27 Det var en gang….. det er i dag…
Norsk Hydro Norsk Hydro har gått fra å være et integrert energi, olje, gass, aluminium og landbruks(agri) selskap til et rent energi og aluminiumsselskap. Alt annet er fisjonert ut. Hvorfor? Kjenner du andre selskaper som er såkalte konglomerater? Aksjer og økonomi OHG våren 2013

28 Aksjer og økonomi OHG våren 2013

29 Aksjer og økonomi OHG våren 2013
Aksjer og økonomi OHG våren 2013

30 Aksjer og økonomi OHG våren 2013
Hva påvirker aksjemarkedet, indekser ved de ulike børsene og selskapene. Tilbud og etterspørsel Selskapene verdiskaping Inntjening og verdier i selskapet Bransjemessige forhold Generell økonomisk vekst Globale og regionale trender Alternativ avkastning (sparing i andre aktiva) Utbytte Politiske forhold …din og min subjektive oppfatning av hvordan det går i økonomien, for selskapet og ikke minst hvordan vi tror det vil gå fremover …og en rekke andre forhold Alcoa American Express AT&TT Boeing Caterpillar Coca-Cola Citigroup Disney DuPont Eastman Kodak Exxon Mobil General Electric General Motors Hewlett-Packard Home Depot Honeywell IBMI IntelI International Paper Johnson & Johnson McDonald's Merck Microsoft 3M JP Morgan Philip Morris Proctor & Gamble SBC Communications United Tech Wal-Mart Aksjer og økonomi OHG våren 2013

31 Hvilke trender ser du for deg de neste 10 – 15 årene?
Konsekvenser / Tema Demografi Global middelklassevekst Globalisering Fornybar energi Infrastruktur Matvareproduksjon Teknologiutvikling Helse Frobruksvekst (?) Fremvoksende markeder Teknologi Energiforbruk Kommunikasjon & Media Miljø Matvareproduksjon, vannforsyning Sikkerhet Hvilke konsekvenser får dette for valg av spareområde / aksje- og fondsvalg? Aksjer og økonomi OHG våren 2013 31

32 Hvorfor er veksten så høy i EMEAs fremvoksende økonomier
En rekke megatrender understøtter den høye veksten Sterk befolkningsvekst Attraktiv Demografi Attraktiv befolkningsprofil Industrialisering Urbanisering Høy økonomisk vekst! Produktivitetsvekst Globalisering 80% av verdens olje- og gassressurser Verdens ressurskammer Store metall- og mineralreserver

33 Aksjer og økonomi OHG våren 2013

34 Aksjer og økonomi OHG våren 2013

35 Aksjer og økonomi OHG våren 2013
”Jeg skulle så gjerne hatt LITT ekstra” Typisk ungdom fra alle andre skoler enn OHG. Har begynt å tenke litt på fremtiden og ikke minst alt de skal gjøre når de blir ferdig med skolen Aksjer og økonomi OHG våren 2013 35

36 Aksjer og økonomi OHG våren 2013
Hva er et aksjefond? En kollektiv investering Eies av andelseierne Forvaltes og administreres av forvaltningsselskapet Begrensninger Minst 16 forskjellige aksjeselskaper. Maksimalt ti prosent av fondets kapital kan plasseres i ett selskap Underlagt streng regulering og kontroll Deles inn i grupper etter investeringsunivers Geografisk avgrenset Bransjeavgrenset Kilde: Odin forvaltning Aksjer og økonomi OHG våren 2013 36

37 Hvor og hvordan kan man spare i fond?
Type forvalter: Aktiv – indeksuavhengig Passiv – indeksavhengig Hvordan vil du investere? Alt med en gang Månedlig Hvor vil du investere: Aksjer og økonomi OHG våren 2013

38 Norden er et eget investeringsunivers
Kilde: Aksjer og økonomi OHG våren 2013

39 Aksjer og økonomi OHG våren 2013
Hvorfor spareavtale? Regelmessig kjøp av andeler gir god langsiktig avkastning Høyere avkastning enn andre spareinstrument over tid En spareavtale reduserer de totale svingningene En spareavtale er perfekt tilpasset din lommebok Ingen bindingstid Du kan (om du vil) følge utviklingen for sparingen daglig Du Aksjemarkedene kan svinge fra måned til måned, samtidig som kursfall eller oppturer kan være over noen år. Men hvis du sparer gjennom hele perioden, så unngår du å være spesielt uheldig eller heldig med den kursen man får. I tillegg hjelper spareavtalen deg til å spare motsyklisk og overvinne aksjemarkedets psykologi. Med mindre du går inn aktivt å stopper avtalen så vil du også spare i perioder hvor aksjemarkedet ser dystert ut og man får mange billige andeler. Det er klart – man vil få større avkastning med å gå inn med et større beløp nå ift å spre beløpet utover fremtiden ifa spareavtale. Aksjer og økonomi OHG våren 2013 39

40 Spareavtale 250 kroner pr måned i ODIN Norden – fra og med 05.03.1996
Innskudd totalt: Pengevektet avkastning Aksjer og økonomi OHG våren 2013 Alle tall er netto – etter årlig forvaltningshonorar, før tegnings- og innløsningskostnader. Avkastning utover 12 måneder er annualisert © ODIN Forvaltning / Kildedata: OBI og Norges Bank

41 Aksjer og økonomi OHG våren 2013
Uttaksavtale 0,5 % av innestående til en hver tid Hver måned siden januar 1996 Aksjer og økonomi OHG våren 2013 © ODIN Forvaltning / Kildedata: OBI Alle tall er netto – etter årlig forvaltningshonorar, før tegnings- og innløsningskostnader

42 Prøv deg som investor! www.elevinvestor.no
Startet 25.2 – avsluttes til påske Start med fiktive kroner Få formuen til å vokse ved å investere deN i aksjer på Oslo Børs Aksjer og økonomi OHG våren 2013

43 Aksjer og økonomi OHG våren 2013
Les leksene, barn! Det er stor konkurranse I verden i dag.  Du må lese på spreng! Hvis landet skal bedre sin handelsbalanse, må din karakterbok ha mange poeng. Bli nyttig for samfunnet! Barndommen kaster jo svært lite av seg.  Så skynd deg! Det haster! Ja se å få barndommen unnagjort fort, fort! Et dikt av André Bjerke Det haster… Aksjer og økonomi OHG våren 2013


Laste ned ppt "AksjeNorges forelesning for elever på OHG"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google