Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anders Hellebust Koordinator IDS N SINTEF

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anders Hellebust Koordinator IDS N SINTEF"— Utskrift av presentasjonen:

1 Anders Hellebust Koordinator IDS N SINTEF
Hva skjer i olje- og gassbransjen mht utvikling av klassebiblioteker (objektbiblioteker) ? BA - nettverket Anders Hellebust Koordinator IDS N SINTEF

2 Grunnlag og tilbakeblikk
Egen bakgrunn mht temaet SINTEF Forskningsprosjektet ORD (ORganisatoriske utfordringer ved Digitalisering av informasjon i olje og gassbransjen) Ledet initiativ for gjennomføring av forskningsprosjektet SIG (Samspill i grensesnitt) Videreføring av forskningsprosjektet ORD gjennom IDS N Diskusjoner om samarbeid mellom BA nettverket og nettverk i OG

3 SIG: Sømløshet i grensesnitt
Prosjektets overordnede ide: en samordning av informasjonsbehandlingen i OG og BAE vil redusere kostnadene og styrke konkurransekraften til norske aktører. FoU-resultatene skal bidra til utvikling av Nøytrale og generiske beskrivelser av informasjonsobjekter av relevans for begge bransjer og industrien generelt Et overordnet system for et sømløst felles informasjonsgrensesnitt og Verktøy som skal effektivisere og kvalitetssikre disse prosessene på utvalgte områder.

4 Hva er IDS N? IDS N er en norsk undergruppe av det internasjonale forskningsprosjektet IDS (Intelligent Data Sets) Prosjektet er en videreutvikling og konkretisering av forskningsprosjektet ORD. Etablert i oktober 2007 etter et forprosjekt finansiert av Hydro Skal implementere produktmodeller (klasser/ objektbibliotek) utviklet av IDS på norsk sokkel og globalt Revisjonsarbeid i Norsok, ledet av Gunnar Gunnarson i Conoco Philips. Her jobber de særlig med spec-en, ikke med dataark. Det var enighet om at det er viktig å få et møte med denne gruppen. Det ble seinere vedtatt at de skal inviteres til arbeidsmøte ultimo august. IDS N - Instrumentering, heretter kalt IDS N-I (Den norske IDS-gruppen for Instrumentering) er en undergruppe av det internasjonale forskningsprosjektet IDS[1] (Intelligent Data Sheet). IDS N-I har følgende mål: Utvikle og implementere en demonstrator og verktøy som gjør det mulig for oljeselskaper, kontraktører og leverandører å foreta informasjonsutveksling i xml-format for forretningsprosesser med utgangspunkt i egne systemer og basert på bruk av en felles ordbok (RDL) bestående av et tilstrekkelig antall produktmodeller. Arbeide for å oppnå enighet i bransjen om krav til innhold for utvalgte produktmodeller innen disiplinen instrument. Dette kan etter hvert utvikles til andre disipliner. Implementere produktmodellene gjennom IDS N-I sine deltakerbedrifter og i bransjen gjennom samarbeid med Standard Norge, og således støtte IDS i implementering av nøytrale produktmodeller på global basis. Deltakelse IDS N-I er et konsortium som er åpent for alle deltakerorganisasjoner innen den norske olje- og gassbransjen som oljeselskaper, kontraktører, produsenter/leverandører relevante teknologiselskaper Det legges særlig vekt på å få deltakelse fra konkurrerende leverandører/produsenter av de komponenter som blir behandlet i konsortiet. Styringsgruppen Styringsgruppen har det overordnede ansvar for fremdriften i IDS N-I. Den møter to ganger per år og tar stilling til planer og statusrapporter, budsjett og regnskaper utarbeidet av administrativ leder. Styringsgruppesammensetning: Leder, Jann-Kåre Slettebakk, Aker Kværner En (ev to) representanter for oljeselskapene To representanter for produsentene/leverandørene Bjørn Jyhne, prosjektleder petroleumsindustri, Standard Norge Representant for OLF Magne Valen-Sendstad, prosjektleder IDS Anders Hellebust, administrativ leder IDS N-I Administrativ ledelse og sekretariat SINTEF avd produktivitet og prosjektledelse, har sekretariatsfunksjonen for IDS N-I og arbeidet ledes av Anders Hellebust med følgende ansvar: Utarbeide planer og ta initiativ til tiltak for å oppnå vedtatte mål. Forberede og lede møter samt lage referater og iverksette vedtak. Initiere og lage utredninger på områder av sentral betydning for fremdriften i IDS N-I Bidra til å administrere Posc Caesars nettsted for informasjonsutveksling av relevans for arbeidet i IDS N-I Finansiering og medlemskontingent Utgifter til administrativ ledelse og sekretariat dekkes ved medlemskontingent som er differensiert i forhold til deltakerbedriftens størrelse. Administrativ leder foreslår medlemskontingent for 2008 som behandles av styret innen utgangen av 2007. Deltakerorganisasjoner ved oppstart IDS N-I ble konstituert med følgende deltakerorganisasjoner: Aker Solutions ASA ABB AS Emerson Process Management AS Tektonisk AS DNV PCA (Posc Caesar Association) Standard Norge OLF [1] IDS har følgende mål Utvikle nøytrale produktmodeller for å støtte datautveksling og integrasjon ved hjelp av intelligente dataark (IDS) Bruke produktmodellene for å støtte nye samhandlende arbeidsprosesser innen og mellom organisasjoner.

5 IDS (Intelligent Data Sets) Project
3 year project ending December with a total budget of 2.7 mill USD Funded by Research Council of Norway (NRC) and participants Participants Operator Solution Providers Consultants Associations Collaborating associations and projects Accelerating Deployment of ISO (ADI) and FIATECH (US initiatives)

6 Deltakelse i IDS N IDS N er et konsortium som er åpent for alle bedrifter innen den norske olje- og gassbransjen som oljeselskaper, kontraktorer, produsenter/leverandører relevante teknologiselskaper Det legges særlig vekt på å få deltakelse fra konkurrerende leverandører/produsenter av de komponenter som blir behandlet i konsortiet Organisasjon Deltakelse IDS N-I er et konsortium som er åpent for alle deltakerorganisasjoner innen den norske olje- og gassbransjen som oljeselskaper, kontraktører, produsenter/leverandører relevante teknologiselskaper Det legges særlig vekt på å få deltakelse fra konkurrerende leverandører/produsenter av de komponenter som blir behandlet i konsortiet. Styringsgruppen Styringsgruppen har det overordnede ansvar for fremdriften i IDS N-I. Den møter to ganger per år og tar stilling til planer og statusrapporter, budsjett og regnskaper utarbeidet av administrativ leder. Styringsgruppesammensetning: Leder, Jann-Kåre Slettebakk, Aker Kværner En (ev to) representanter for oljeselskapene To representanter for produsentene/leverandørene Bjørn Jyhne, prosjektleder petroleumsindustri, Standard Norge Representant for OLF Magne Valen-Sendstad, prosjektleder IDS Anders Hellebust, administrativ leder IDS N-I Administrativ ledelse og sekretariat SINTEF avd produktivitet og prosjektledelse, har sekretariatsfunksjonen for IDS N-I og arbeidet ledes av Anders Hellebust med følgende ansvar: Utarbeide planer og ta initiativ til tiltak for å oppnå vedtatte mål. Forberede og lede møter samt lage referater og iverksette vedtak. Initiere og lage utredninger på områder av sentral betydning for fremdriften i IDS N-I Bidra til å administrere Posc Caesars nettsted for informasjonsutveksling av relevans for arbeidet i IDS N-I Finansiering og medlemskontingent Utgifter til administrativ ledelse og sekretariat dekkes ved medlemskontingent som er differensiert i forhold til deltakerbedriftens størrelse. Administrativ leder foreslår medlemskontingent for 2008 som behandles av styret innen utgangen av 2007. Deltakerorganisasjoner ved oppstart IDS N-I ble konstituert med følgende deltakerorganisasjoner: Aker Solutions ASA ABB AS Emerson Process Management AS Tektonisk AS DNV PCA (Posc Caesar Association) Standard Norge OLF

7 Deltakerorganisasjoner ved oppstart 15.10 2007
Aker Solutions ASA ABB AS Emerson Process Management AS Tektonisk AS (ShareCat) DNV (Det norske Veritas) PCA (Posc Caesar Association) Standard Norge OLF BP gjennom pilot Skarv Deltakerorganisasjoner ved oppstart IDS N-I ble konstituert med følgende deltakerorganisasjoner: Aker Solutions ASA ABB AS Nye deltakerorganisasjoner kommer til etter hvert som nye produktmodeller blir implementert

8 Mål Utvikle og implementere en demonstrator og verktøy som gjør det mulig for oljeselskaper, entreprenører og leverandører å foreta informasjonsutveksling i xml-format for forretningsprosesser med utgangspunkt i egne systemer og basert på bruk av en felles ordbok (RDL) bestående av et tilstrekkelig antall produktmodeller (klasser/objekter) Arbeide for å oppnå enighet i bransjen om krav til innhold for utvalgte produktmodeller, dvs lage en ordbok Implementere produktmodellene gjennom IDS Ns deltakerbedrifter og i bransjen og således støtte IDS i implementering av nøytrale produktmodeller på global basis. IDS N-I har følgende mål: Utvikle og implementere en demonstrator og verktøy som gjør det mulig for oljeselskaper, kontraktører og leverandører å foreta informasjonsutveksling i xml-format for forretningsprosesser med utgangspunkt i egne systemer og basert på bruk av en felles ordbok (RDL) bestående av et tilstrekkelig antall produktmodeller. Arbeide for å oppnå enighet i bransjen om krav til innhold for utvalgte produktmodeller innen disiplinen instrument. Dette kan etter hvert utvikles til andre disipliner. Implementere produktmodellene gjennom IDS N-I sine deltakerbedrifter og i bransjen gjennom samarbeid med Standard Norge, og således støtte IDS i implementering av nøytrale produktmodeller på global basis. Deltakelse IDS N-I er et konsortium som er åpent for alle deltakerorganisasjoner innen den norske olje- og gassbransjen som oljeselskaper, kontraktører, produsenter/leverandører relevante teknologiselskaper Det legges særlig vekt på å få deltakelse fra konkurrerende leverandører/produsenter av de komponenter som blir behandlet i konsortiet. Styringsgruppen Styringsgruppen har det overordnede ansvar for fremdriften i IDS N-I. Den møter to ganger per år og tar stilling til planer og statusrapporter, budsjett og regnskaper utarbeidet av administrativ leder. Styringsgruppesammensetning: Leder, Jann-Kåre Slettebakk, Aker Kværner En (ev to) representanter for oljeselskapene To representanter for produsentene/leverandørene Bjørn Jyhne, prosjektleder petroleumsindustri, Standard Norge Representant for OLF Magne Valen-Sendstad, prosjektleder IDS Anders Hellebust, administrativ leder IDS N-I Administrativ ledelse og sekretariat SINTEF avd produktivitet og prosjektledelse, har sekretariatsfunksjonen for IDS N-I og arbeidet ledes av Anders Hellebust med følgende ansvar: Utarbeide planer og ta initiativ til tiltak for å oppnå vedtatte mål. Forberede og lede møter samt lage referater og iverksette vedtak. Initiere og lage utredninger på områder av sentral betydning for fremdriften i IDS N-I Bidra til å administrere Posc Caesars nettsted for informasjonsutveksling av relevans for arbeidet i IDS N-I Finansiering og medlemskontingent Utgifter til administrativ ledelse og sekretariat dekkes ved medlemskontingent som er differensiert i forhold til deltakerbedriftens størrelse. Administrativ leder foreslår medlemskontingent for 2008 som behandles av styret innen utgangen av 2007. Deltakerorganisasjoner ved oppstart IDS N-I ble konstituert med følgende deltakerorganisasjoner: Aker Solutions ASA ABB AS Emerson Process Management AS Tektonisk AS DNV PCA (Posc Caesar Association) Standard Norge OLF [1] IDS har følgende mål Utvikle nøytrale produktmodeller for å støtte datautveksling og integrasjon ved hjelp av intelligente dataark (IDS) Bruke produktmodellene for å støtte nye samhandlende arbeidsprosesser innen og mellom organisasjoner.

9 Hva menes med ordbok og hva skal den brukes til?
”Ordboka” (Reference data Library (RDL)) skal bestå av nøytrale og omforente (minimums-) beskrivelser av egenskaper til utvalgte komponenter samt hvordan informasjonen skal utveksles (XML-skjemaer) Brukes i sentrale prosesser som design, anskaffelse, drift, vedlikehold og modifikasjon av installasjoner. Ordboka begrenses til utvalgte komponenter innen utvalgte disipliner og som utvides over tid Ordboka vil inngå som del av ISO15926 standarden (først som WIP: Work In Progress)

10 Hvorfor ordbok? Hovedhensikten med ordboka er at den kan koble eller overføre informasjon mellom de enkelte aktørers proprietære systemer; Når alle aktører har klart å koble seg opp mot RDLen så vil de også kunne koble seg opp mot hverandres datasystemer I første omgang vil det gjelde i anskaffelses- og konstruksjonsprosesser, Etter hvert også i andre forretningsprosesser som drift og vedlikehold, herunder utskifting av komponenter Den skal altså brukes til å overføre informasjon mellom samhandlende aktørers forretningsprosesser i et livssyklusperspektiv

11 Angrepsmåte og metode Vi implementerer produktmodeller for de mest brukte klasser/ objekter med grunnlag i konkrete behov (dvs i piloter) Deltakerbedriftene bruker produktmodellene i sitt arbeid fordi det vil gi dem konkurransefordeler For entreprenør (EPC) For byggherre (EPC) For operatør (MMO) drift, vedlikehold og modifikasjon) For produsent For leverandør Vi bidrar til kritisk masse for bruk av standarden

12 Deltakerorganisasjoner i dag 16.10 2008
ConocoPhillips BP StatoilHydro Aibel Bentley Aker Solutions ASA ABB AS Emerson Process Management AS Tektonisk AS DNV PCA (Posc Caesar Association) Standard Norge OLF Deltakerorganisasjoner ved oppstart IDS N-I ble konstituert med følgende deltakerorganisasjoner: Aker Solutions ASA ABB AS Nye deltakerorganisasjoner kommer til etter hvert som nye produktmodeller blir implementert

13 Status Etablert pilotprosjekt Skarv og utviklet prototyp for produktmodell (objekt/ klasse for trykktransmitter) samt tilhørende attributter (egenskaper) Etablert pilotprosjekt ”Modifikasjon Ekofisk” etter oppdrag fra ConocoPhillips (mai 2008) Dette har bidratt til at sentrale oljeselskaper er blitt deltakere for harmonisering av deres klassebibliotek opp mot referansedatabiblioteket i ISO 15926 Oppfatter dette prosjektet som globalt ledende innen ISO samarbeidet Kritisk masse? Styringsgruppen Styringsgruppen har det overordnede ansvar for fremdriften i IDS N-I. Den møter to ganger per år og tar stilling til planer og statusrapporter, budsjett og regnskaper utarbeidet av administrativ leder. Styringsgruppesammensetning: Leder, Jann-Kåre Slettebakk, Aker Kværner En (ev to) representanter for oljeselskapene To representanter for produsentene/leverandørene Bjørn Jyhne, prosjektleder petroleumsindustri, Standard Norge Representant for OLF Magne Valen-Sendstad, prosjektleder IDS Anders Hellebust, administrativ leder IDS N-I Administrativ ledelse og sekretariat SINTEF avd produktivitet og prosjektledelse, har sekretariatsfunksjonen for IDS N-I og arbeidet ledes av Anders Hellebust med følgende ansvar: Utarbeide planer og ta initiativ til tiltak for å oppnå vedtatte mål. Forberede og lede møter samt lage referater og iverksette vedtak. Initiere og lage utredninger på områder av sentral betydning for fremdriften i IDS N-I Bidra til å administrere Posc Caesars nettsted for informasjonsutveksling av relevans for arbeidet i IDS N-I Finansiering og medlemskontingent Utgifter til administrativ ledelse og sekretariat dekkes ved medlemskontingent som er differensiert i forhold til deltakerbedriftens størrelse. Administrativ leder foreslår medlemskontingent for 2008 som behandles av styret innen utgangen av 2007.

14 Konkrete mål høsten 2008 (pilot Ekofisk)
To undergrupper etablert med følgende delmål: Undergruppe ConocoPhillips (CoP): Samarbeid mellom CoP, BP, StatoilHydro, Bentley og Aker Solutions om beskrivelse av utvalgte objekter innen instrumenter og i beskrivelse av de 100 mest sentrale attributter innen bransjen og mapping av disse mot ISO 15926 Undergruppe StatoilHydro: samarbeid om andre klasser og disipliner enn instrumentering som har særlig relevans for det klassebibliotek som SH nå utvikler. Mapping mot ISO Omforente beskrivelser av klasser og attributter leveres for behandling og godkjennelse i ISO (Work in Progress) innen desember 2008. Ytterligere konkretisering av mål på IDS N møte 28.10

15 Erfaringer så langt Enighet innen olje- og gassbransjen om å bruke ISO Krav blir nå stilt til bruk av standarden for deltakere i utbyggingsprosjekter Sentrale aktører oppfatter at det gir konkurransefordeler å delta i arbeidet med implementering Trend å gå bort fra mapping til direkte bruk av informasjon i referansedatabiblioteket i ISO 15926

16 Bør det etableres former for samarbeid mellom BA og OG?

17 OEDs rapport om elektronisk handel og forretningsdrift i olje- og gassindustrien (Hausken, 2001)*
Vil medføre rask og dyptgripende endring i måten industrien samhandler på og vil påvirke hele oljebransjens verdikjede Standardisering av dataformater og produktkoder er de største barrierer for elektronisk samhandling og e-forretning Dersom ikke norske bedrifter vil delta, vil de gradvis møte sterkere internasjonal konkurranse – også på hjemmemarkedet *

18 Verdikjeden med hovedfokus på prosesser
Oljeselskap som byggherre Oljeselskap som operatør Utbyggingsfasen Engineering, anskaffelse, konstruksjon (EPC) Drifts, vedlikeholds- og modifikasjonsfasen (MMO) Engineeringsprosesser ((Preengineering, detaljdesign, Drifts- og vedlikeholdsprosesser Fabrikasjon av komponenter, sammensetting Forbedringsprosesser Anskaffelsesprosesser , kontraktsprosesser, Modifikasjonsprosesser innkjøpsprosesser mv Endringsprosesser Det er behandlingen av leverandørdokumentasjon som er det sentrale (Hvem eier, oppdaterer og har ansvar for kvalitet?) Oppbygging, forvaltning og oppdatering av leverandørinformasjon Som grunnlag for drift-, vedlikehold og modifikasjoner

19 Ad fase 1 i prosjekt CoPNo (IDS N referat 4.6)
CoPNo ønsker ressurser fra IDS N for å utvikle et klassebibliotek og til å mappe dette opp mot ISO slik at de kan kommunisere med andre aktører Klassebiblioteket skal brukes i forbindelse med ConocoPhillips installasjoner og prosjekter. Sentralt er å finne de riktige attributtene til de forskjellige klassene og å mappe dette inn mot ISO Leveransen skal omfatte: få ferdig et klassebibliotek basert på nevnte kilder Mappe klassene, inkludert attributter mot ISO 15926, herunder validere hvilke attributter som vil være nødvendig for å beskrive hver klasse.


Laste ned ppt "Anders Hellebust Koordinator IDS N SINTEF"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google