Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klubblisens v2.0 Kapittel 5 Sport Per-Mathias Høgmo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klubblisens v2.0 Kapittel 5 Sport Per-Mathias Høgmo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klubblisens v2.0 Kapittel 5 Sport Per-Mathias Høgmo

2 Bakgrunn •For toppfotballens fremtid og utvikling er det helt avgjørende å ha et bredt utvalg av fotballspillere som har de nødvendige ferdighetene, kunnskapene og holdningene for å bli gode profesjonelle spillere. •Utvikling: –Bredt anlagte fotballaktiviteter –Målrette arbeid gjennom mange år –God veiledning fra godt utdannede trenere –Gi gode utviklings- og kamptilbud –Motiverer for videre satsning og god læring –Gjensidig og forpliktende samarbeid mellom breddeklubber og toppklubber •For UEFA er det særlig mål om å styrke utviklingen av yngre spillere, noe som selvfølgelig også sammenfaller med NFFs mål

3 Målsetting •Skape et bedre fotballprodukt, hvor kvalitetsmål og kvalitetskrav er overordnet: –Utvikling av spillere og samarbeid med breddeklubber i sitt geografiske nærområde –Klubben må ha et kvalitetssikret spillerutviklingsprogram –Utdannede og kvalifiserte trener for ungdomslagene –Klubber må utvikle sine egne toppspillere –Skolegang/kompetanseheving for klubbens yngre spillere –Medisinsk program både når det gjelder forebygging og behandling, også for yngre spillere –Fokus på Fair-Play både på og utenfor banene

4 S.01: Godkjent spillerutviklingsprogram (A) •Hver klubb må ha et spillerutviklingsprogram godkjent av NFF og en spillerutviklingskomité hvor både klubbens styre og klubbens sportslige ledelse er representert –Programmet godkjennes i klubbens egen spillerutviklingskomitè før det sendes NFF for godkjennelse –Klubbene skal utvikle sitt eget spillerutviklingsprogram, som legger vekt på utdanningen av yngre fotballspillere. Dette programmet skal utvikles basert på klubbens egne behov og målsettinger for å utdanne yngre spillere. •Spillerutviklingsprogrammet som kan og skal godkjennes skal minimum: –Vise klubbens målsettinger og filosofi for utvikling av yngre spillere •Fokus utvikling av individuelle spillere •Utviklingen av spillere skal komme først, lagets resultater i etterkant (utvikling før resultat)

5 S.01: Godkjent spillerutviklingsprogram •Beskrive klubbens organisasjon på ungdomssiden og spillerutviklingen

6 S.01: Godkjent spillerutviklingsprogram •Beskrive klubbens organisasjon på ungdomssiden og spillerutviklingen

7 S.01: Godkjent spillerutviklingsprogram •Beskrive klubbens organisasjon på ungdomssiden og spillerutviklingen

8 S.01: Godkjent spillerutviklingsprogram –Beskrive det personell som jobber med spillerutvikling: •Beskrivelse av alt personellet inkludert, inkludert eventuelle forelesere/lærer •Beskrivelse av ønsket profil, kvalifikasjoner og ansvarsområder –Beskrive infrastrukturen tilgjenglig for deltagerne i programmet •Beskrivelse av treningsfasiliteter og hjemmekampsfasiliteter •Fasiliteter på f. eks treningsstudio, utdanningslokaler og annet skal også beskrives –Beskrive det faglige innholdet i programmet •Det faglig innholdet i programmet skal detaljeres og beskrive hvordan målene for de forskjellige aldersgruppene skal nås. •Eksempel:

9 S.01: Godkjent spillerutviklingsprogram Teknisk utdanning: •Individualisert ferdighetstrening for å adressere styrker og svakheter. •Konsistens i utøvende ferdigheter teknikker: pasning, dribling og kontroll. •Utøve ferdigheter i konkurranser •Utvikle teknikker gjennom taktiske linker •Oppmerksomhet rundt posisjonering i forhold til ball og motstander •Pasning/posession, høyere nivå for ballkontroll •1 mot 1 driblingsteknikker Taktisk utdanning: •Gå gjennom de tidlige stadier av taktiske forberedelser •Implementere elementære lagprinsipper, posisjonering og formasjonstrening •Støtte, vise seg for ballfører, bevegelse uten ball •Timing av løp •Implementere de elementære konseptene om angrep og forsvar •Forstå spillereglene •Spilleforståelse •Vise årvåkenhet ovenfor motstandere •Implementere konsepter rundt bredde og dybde Aldersgruppe: 10-14 Motto: ”Trening for å trene” Mål: Konsolidere elementære fotballkunnskaper, introdusere elementære taktiske egenskaper og bygge en kondisjonsbase samt styrke

10 S.01: Godkjent spillerutviklingsprogram Fysisk utdanning: •Fokus på generell og balansert fysisk kondisjonering •Skuldre, albuer, bryst rygg og ankelstabilitet •Fleksibel trening •God kroppsbygging •Fotballspesifikk fysisk trening f. eks utholdenhet, hurtighet, styrke, spenst og smidighet •Vite hvordan trene forskjellige deler av kroppen Mental utdanning: •Målsetting, kortsiktig og langsiktig •Bruke fantasi (øve på teknikk og selvsikkerhet) •Avslapning (puste dypt) •Tålmodighet og kontroll •Konsentrasjon •Kontinuerlig positiv styrkning •Elementær kontroll over prestasjonsangst •Fokusering, snakke til seg sev og muntlige stikkord •Balansert vinnende mentalitet Aldersgruppe: 10-14 Motto: ”Trening for å trene” Mål: Konsolidere elementære fotballkunnskaper, introdusere elementære taktiske egenskaper og bygge en kondisjonsbase samt styrke

11 S.01: Godkjent spillerutviklingsprogram Personlig Utdanning •Samarbeidsegenskaper og evne til å arbeide i team •Positiv kommunikasjon •Disiplin og personlig ansvar •Kreativ tenkning •Forplikting til å forbedre seg og å nå målsettinger •Personlig ansvar Livsstil: •Riktig ernæring og drikke i praksis •Tidsplanlegging •Hvile og rekonvalens •Balansering av sosiale aktiviteter og skole •Håndtering av personlige utfordringer, for eksempel alkohol, press i forgold til jevnaldrende, se etter jobb. Osv. Aldersgruppe: 10-14 Motto: ”Trening for å trene” Mål: Konsolidere elementære fotballkunnskaper, introdusere elementære taktiske egenskaper og bygge en kondisjonsbase samt styrke

12 S.01: Godkjent spillerutviklingsprogram –Forpliktende budsjett for spillerutviklingsprogrammet •Spillerutviklingsprogrammet skal inkludere årlige budsjetter øremerket til utviklingsprogrammet. •Bidragsytere som sponsorerer, lokale myndigheter, som andre bidragsytere inkludert eventuell selvbetaling fra deltagere skal inkluderes. –Beskrive hvordan det medisinske støtteapparatet skal jobbe i forhold til de yngre spillerne: •Tilgjengeligheten for spillerne (inkluderer lege, fysioterapeut) •Hvilke legesjekker som skal foretas (hvem gjør hva og når) •Detaljere spesielle områder som antidoping utdanning, ernæring og forsikring av yngre spillere •Videre skal nødsituasjonshåndteringsprosedyrer detaljerers: –Adresse og telefon til lege –Adresse og telefon til nærmeste sykehus –Informasjonsplikt i forhold til foresatte –Andre nyttige telefonnummer –Etc.

13 S.01: Godkjent spillerutviklingsprogram •Beskrive hvordan unge spillere som deltar i spillerutviklingsprogrammet kan delta i ordinær skolegang, og/eller ta høyere utdanning/ferdighetsfremmende arbeid samtidig. –Alle spillere skal ha muligheten til å delta i pliktig skolegang –Og ingen spillere skal bli forhindret i å fortsette sin utdanning eller annet kompetansefremmende arbeide. •Prosess for tilbakemelding og evaluering av programmet: –Fokus på to områder: •Individuelle målinger på hver spiller –Fysisk og teknisk progresjon –Hvem blir målt på hva –Når og hvordan (for eksempel teknisk test)’ –Resultat samles i skriftlig rapport som diskuteres med spiller, og i dette diskuteres i forlengelse av spillerens videre mål –Sette nye mål for spilleren

14 S.01: Godkjent spillerutviklingsprogram •Måling av programmet som helhet: –Innholdet i programmet skal evalueres i henhold til evalueringsprosedyren klubben legger opp til –Kan gjøres via feedback fra spørreskjema som utfylles av involverte –Basert på feedbacken skal ansvarlige bestemme om det bør foretas justeringer. –Store endringer trenger godkjennelse fra forbundet etter at spillerutviklingsprogrammet er godkjent •Lengden på programmet –Minst 3 år maks 7 år. –Langsiktige mål implementeres –Ha fleksibilitet til å justere i forhold til feeback –Programmet skal ha oppstart sesongen 2008

15 S.02: Antall seniorlag og ungdomslag (A) •Klubben må ha minimum 2 seniorlag •I tillegg må klubben minimum ha •- 2 lag i klassen 15 – 21 år •- 1 lag i klassen 10 – 14 år •- 1 lag i klassen 10 og yngre –Dette kriteriet anses som oppfylt dersom ovennevnte lag lag tilhører en annen klubb som mottar økonomiske støtte og ulik overføring av ekspertise og kompetanse fra lisenssøkeren gjennom et tett, fastlagt samarbeid.

16 S.03: Medisinsk Støtteapparat (A) •Klubben skal ha et medisinsk støtteapparat som jobber med forebygging av skader samt rask medisinsk behandling for alle spillere som er aktuelle for å spille for førstelaget. –Dette er spillere som • Har en kontrakt med klubben som profesjonell spiller og/eller • er satt opp i klubbens offisielle førstelagstropp og •er overført til klubbens førstelagstropp •Hver eneste førstelagsspiller skal gjennomgå en årlig medisinsk undersøkelse •Undersøkelsen inneholder bla: –Elektrokardiogram –Ekkokardiogram –Diverse –Utbroderes med de medisinsk ansvarlige i klubbene i seminar 14.8.2006

17 S.04: Lokalt Utviklede Spillere (A) •Klubber skal i en 25 mannstropp ha 4 klubb og 4 forbundsutviklede spillere: –Klubb/forbunds utviklet spiller: •3 år eller 3 sesonger i egen klubb/eget forbund fra de er 15 til de er 21 år –Kvoten klubbutviklede kan økes på bekostning av forbundsutviklede, men ikke motsatt –Om klubben ikke oppfyller 8 LUS, vil makstroppen reduseres med manglende antall –I tilfelle tropper over 25 (ink. 8 LUS) må alle overskytende spillere være LUS –LUS kan gå inn og ut av troppen gjennom hele sesongen så lenge spilleren har kontrakt og er spilleberettiget for klubben. –Overgangsvinduene gjelder som vanlig for innmeldelse av spillertroppene

18 S.05: Dommerens oppgaver - program for gjensidig forståelse (B) •Organisering av uformelle møter mellom dommere, trenere, ledere, andre engasjerte og spillere hver sesong : –dommerne forklarer og diskuterer endringer i kampregler /spilleregler og nye instrukser. –utveksles synspunkter mellom partene. –Gi spillerne opplæring i kampreglene/spillereglene og hvordan de skal tolkes. –Fair-play for alle som er med, både på og utenfor banen. –Gå igjennom kriterier og regler for Fair-Play i kamp.

19 S.06: Antirasismeklausul (B) •Alle klubber må etablere forholdsregler for å hindre rasisme i fotballen


Laste ned ppt "Klubblisens v2.0 Kapittel 5 Sport Per-Mathias Høgmo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google